Fórum - november 1998

Dátum: 30.12.2017

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Slovensko a krajiny V4 v roku 2017. Ako ďalej, V4?

Slovensko a krajiny V4 v roku 2017.
Ako ďalej, V4?

Deň 1. január 1993 bude navždy zapísaný do histórie národov bývalého Československa, pretože odvtedy jednak samostatná Česká republika ako aj samostatná Slovenská republika vykročili po desaťročiach spoločného štátu na cestu nezávislosti a suverenity.
Páni Václav Klaus a Vladimír Mečiar boli hlavnými strojcami tohto vzorového a hlavne nekrvavého(!) rozdelenia krajiny.
Hoci na obidvoch týchto bývalých premiérov nemajú všetci občania rovnaký názor, predsa len na Slovensku pod vplyvom domácich ako aj zahraničných rôznych tzv. odborníkov vidno enormnú snahu o pošpinenie zakladateľa novodobej slovenskej štátnosti, pána Vladimíra Mečiara, čo na jar 2017 vyústilo do zrušenia amnestií s účinnosťou do minulosti (svetový historický unikát!).
K pánovi Mečiarovi sa verejne neraz vyjadril aj jeden z najlepších, a zrejme aj najlepší právnik na Slovensku, pán doktor Štefan Harabin.
https://youtu.be/-bagOEI0kzI

*******
V rámci V4 to v roku 2015/16 vyzeralo tak, že pod vedením pána Roberta Fica bude Slovenská republika na čele odporu krajín strednej a východnej Európy proti politickému diktátu EU, najmä ohľadom imigrantov z ne-európskeho priestoru.
Je tomu tak aj teraz?
Máme veriť vám, politikom, že všetko je v poriadku, keď iba Slovensku z celej V4 odrazu nehrozia z politbyra EU žiadne sankcie kvôli prijímaniu imigrantov na naše územie? Kto dnes vlastne zrádza V4?
Po auguste 2017 si veľa ľudí položilo otázku: JE EŠTE SLOVENSKO SUVERÉNNOU KRAJINOU? Prečo? Tu máte jasnú odpoveď:
https://rutube.ru/video/a41bcef1ec677431c6aa20da777bf735/
https://www.youtube.com/watch?v=VU6fPTW0i-8&feature=youtu.be


*******
Na Nový rok si ľudia želajú navzájom všetko dobré, veľa zdravia, apod.
Zaželajme si aj my navzájom len to najlepšie, a určite popritom nie je od veci si opakovane pripomínať do budúcnosti to večne platné:
NIKDY NEROB DRUHÉMU TO, ČO NECHCEŠ, ABY TI ROBILI INÍ!
pretože
ČO ZASEJEŠ, BUDEŠ MUSIEŤ ZOŽAŤ!

*******
Ale popri želaniach treba byť aj ostražitý, nakoľko mnohým politikom sa veriť nedá!
Ak totiž vidíme, čo sa deje vo Francúzsku a v Nemecku, v krajinách, ktoré hlavne páni Fico, Kiska a Lajčák nám dávajú ako vzor pre budúce „Jadro EU“, tak normálnych občanov, ktorí sledujú dianie nielen z mainstreamu, až zamrazí!
Veď pán Lajčák (dobre strážený zamestnanec OSN) nám ostatným ľuďom (bez ochranky) vlastne odkazuje, citujem: „Realitou je, že MIGRÁCIA JE UŽ TU A PRIŠLA, ABY TU ZOSTALA(!). MUSÍME(!) TO AKCEPTOVAŤ, NAUČIŤ SA S TÝM ŽIŤ ...“
Naozaj to myslíte vážne, toto nám sem chcete dotlačiť?! Takúto budúcnosť chystáte svojim obyvateľom a voličom?!

Ľudia! Posúďte sami, čo už je dnes realitou v krajine v „Jadre EU“, v Nemecku.
Berme VAROVANIA vážne a dajme si SĽUB na celý rok:
NIKDY nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!

Nakoľko polícia v Nemecku a v Rakúsku (možno po voľbách 2017 to zmenia) v rámci politickej korektnosti nezverejňuje všetky zločiny ilegálnych imigrantov, resp. potomkov bývalých imigrantov, niekto si predsa len dal tú námahu vytvoriť webovú stránku, kde okrem mnohých informácií a aktualít o násilnostiach uvádza súbor bezpečnostných upozornení pre nemecké (aj rakúske) ženy:
https://www.rapefugees.net/
Na webe je zobrazená aj aktuálna mapa ohlásených miest (hlavne z Nemecka a z Rakúska, nakoľko web je v nemčine), kde už došlo k napadnutiu, k znásilneniu, k zavraždeniu žien alebo detí. Slúži to aj na to, aby najmä v inkriminovaných miestach boli ženy oveľa viac ostražité.
(CLICK HERE; open Rapemap / öffne Vergevaltigunskarte / TELL THE TRUTH!)
(KLIKNI SEM / otvor mapu znásilnení / POVEDZ PRAVDU!)

Pozn.: Kam sa to vlastne dostal ten vyspelý a demokratický Západ, v akej atmosfére dnes žijú ženy a dievky v Nemecku a v Rakúsku, najmä vo väčších mestách, keď vôbec ktosi cítil potrebu vytvoriť k Silvestru ale aj k iným spoločenským príležitostiam, či k všednému dňu takýto súbor upozornení a varovaní?
Chceme to isté prežívať aj my u nás doma?
Voľný preklad do slovenčiny (z webu https://www.rapefugees.net/):
So können Sie sich schützen – berichten Sie Ihren Freunden und Kollegen von diesen Tipps, damit auch sie nicht vergewaltigt werden, diese Tipps gelten das ganze Jahr
Takto sa môžete chrániť – upovedomte Vašich priateľov a kolegov na tieto tipy, aby ani oni neboli znásilnení, tieto tipy majú platnosť celý rok
Feiern Sie nicht mit bzw. bei Flüchtlingen oder Muslimen, beachten sie, dass fast alle Schwarzafrikaner in Deutschland muslimische Migranten aus Afrika sind. Meiden Sie Örtlichkeiten, in denen sich Muslime aufhalten
Neoslavujte napr. u utečencov alebo moslimov, nezabudnite na to, že skoro všetci čierni Afričania v Nemecku sú moslimskí migranti. Vystríhajte sa lokalitám, v ktorých sa zdržujú moslimovia;
Gehen sie nur in der Gruppe weg, als Frau keinesfalls alleine, insbesondere auf dem Hinweg und Heimweg
Choďte iba v skupine, ako žena v žiadnom prípade sama, obzvlášť na ceste z domu a domov;
Meiden Sie Bahnhöfe und Bahnhofsviertel (häufigster Tatort!), Bushaltestellen, dunkle Ecken, Flussufer, Parks, Hauseingänge und Hofeinfahrten, Gebüsche, öffentliche Toiletten, Toiletten in billigeren Restaurants und Discotheken nur zu zweit, Umfelder von Spielhallen, Wettbüros, “Shisha-Bars”, Asylheimen, Muslim- Vierteln und Dönerläden; Innenstädte sind leider auch HotSpots.
Vystríhajte sa nádražiam a štvrtiam pri nádražiach (najfrekventovanejšie miesto činu!); autobusovým zastávkam, tmavým zákutiam, brehom riek, parkom, vchodom do domov a vjazdom do dvorov, kroviskám, verejným toaletám, toaletám v lacných reštauráciách a diskotékach – iba po dvoch, okoliu telocviční, stávkovým kanceláriám, verejným barom, azylovým domom, moslimským štvrtiam; centrá miest sú, žiaľ, takisto rizikové lokality.
Folgen Sie auf keinen Fall einer Einladung durch Muslime mit nach Hause, oder von einer Party bzw. Gruppe weg zu gehen, auch nicht, wenn Sie von einer Freundin begleitet werden, oder den Flüchtling schon länger kennen. Lassen Sie sich von einem Flüchtling oder Muslim nicht nach Hause bringen.
V žiadnom prípade neprijímajte pozvanie domov od moslimov, alebo od nejakej partie resp. skupiny po návrhu ísť niekam preč, ani vtedy nie, keď Vás pritom bude sprevádzať nejaká priateľka, alebo už dlhšie známy utečenec. Nenechajte sa doprevádzať a doviesť domov žiadnym utečencom alebo moslimom;
Nutzen Sie keine öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere Bahnen und Straßenbahnen, meiden Sie Bahnhöfe
Nevyužívajte žiadne verejné dopravné prostriedky, predovšetkým vlaky a električky, vyhýbajte sa nádražiam;
Sollte sich ein öffentliches Verkehrsmittel nicht vermeiden lassen, setzen Sie sich in die Nähe von Deutschen oder Mitteleuropäern und immer auf einen äußeren Sitz und rücken Sie nicht nach innen wenn Fahrgäste sich setzen wollen, damit Sie sich schnell umsetzen können und bestimmen können, neben wem Sie sitzen.
Keby sa nedalo vyhnúť cestovaniu vo verejnej doprave, sadnite si do blízkosti Nemcov alebo Stredoeurópanov a vždy na sedadlo v uličke a neposuňte sa na vnútorné sedadlo, t.j. v prípade, že si chce iný cestujúci sadnúť, aby ste si mohli rýchlo presadnúť a rozhodnúť sa, vedľa koho budete sedieť;
Nutzen Sie im Zug großzügig die Notbremse, sollten Sie sich belästigt fühlen, oder eine Belästigung beobachten, bitte scheuen Sie sich nicht vor diesem sehr wichtigen Schritt
Použite bez zábran vo vlaku núdzovú brzdu, keby ste cítili, že budete obťažovaní, alebo ak budete pozorovať inde nejaké obťažovanie, neostýchajte sa urobiť tento veľmi dôležitý krok;
Wenn sie eine Gruppe Muslime sehen, wechseln Sie die Straßenseite, lassen Sie sich in kein Gespräch verwickeln, auch nicht, wenn der Mann oder die Männer bereits im Seniorenalter sind und äußerst freundlich wirken. Ziehen Sie ihre Freundinnen von den Männern weg, wenn sie sich verwickeln lassen
Keď budete vidieť skupinu moslimov, choďte na druhú stranu ulice, nenechajte sa voviesť do nejakého komplikovaného rozhovoru, ani vtedy nie, keď muž alebo muži sú už v seniorskom veku a navonok pôsobia priateľsky. Odtiahnite svoje priateľky preč od takýchto mužov, keď sa nechajú do toho zapliesť.
Trinken Sie nicht zu viel Alkohol, seien Sie jederzeit in der Lage, Angriffe und gefährliche Situationen zu erwarten, zu erkennen und diesen aus dem Weg zu gehen
Nepite príliš veľa alkoholu, buďte neustále v strehu pri očakávaní a rozpoznaní útoku alebo nebezpečnej situácie;
Beobachten Sie ihr Getränk, bestellen Sie möglichst Flaschen und bei offenen Getränken, beobachten Sie die Zubereitung, lassen Sie ihr Getränk nicht aus den Augen, halten Sie dieses nach Möglichkeit in den Händen, damit ihnen keiner etwas hineinwerfen kann. Lassen Sie sich nicht von Flüchtlingen und Muslimen zum Getränk einladen
Pozorujte Váš nápoj, nespúšťajte z neho oči, pozorujte jeho prípravu, majte všetko pod kontrolou, aby Vám niekto do nápoja niečo nevhodil. Nenechajte sa pozvať na drink zo strany utečencov a moslimov;
Bilden Sie keine Fahrgemeinschaften mit Flüchtlingen und Muslimen. Suchen Sie sich Taxis in denen Deutsche oder mitteleuropäische Taxifahrer sitzen. Setzen Sie sich im Taxi keinesfalls nach vorne neben den Fahrer, in vielen Kulturen wird das als Einladung zum Sex gedeutet, nicht nur in der muslimischen Welt. In kaum einem Land setzen sich Fahrgäste neben den Fahrer, das ist eine Deutsche Eigenart. Sie bestimmen wo Sie sitzen, dafür zahlen Sie. Macht der Fahrer hier eine Bemerkung, lehnen Sie die Fahrt ab, drehen Sie sich um und gehen Sie, auch wenn sie das Taxi bestellt haben, zahlen Sie bei Ablehnung der Fahrt kein Geld. Bei Stress oder Nachstellen: Polizei anrufen und weitergehen. Vorteil beim Hinten-sitzen: So quatscht der Fahrer Sie meist nicht so voll
Nevytvárajte žiadnu spoločnosť spolucestujúcich s utečencami a moslimami. Nájdite si taxi, v ktorých sedia Nemci alebo stredoeurópski taxikári. Nesadnite si v žiadnom prípade na sedadlo vedľa vodiča, v mnohých kultúrach sa to posudzuje ako pozvanie k sexu, nie iba v moslimskom svete. Takmer v žiadnej krajine si cestujúci nesadá vedľa vodiča, to je jedna nemecká zvláštnosť (pozn. aj európska). Vy si určujete, kde budete sedieť, za to si zaplatíte. Ak má vodič nejakú nevhodnú poznámku, odmietnite cestu, obráťte sa a odíďte, aj keď ste si taxi objednali, nezaplaťte pri odmietnutí jazdy nič. V prípade stresu alebo prenasledovania: volať políciu a ísť ďalej. Výhoda pri sedení vzadu: Takto Vám nemôže taxikár toľko tárať.
Vereinbaren Sie Treffpunkte, für den Fall, dass Sie sich verlieren und von Ihrer Gruppe getrennt werden
Dohodnite si vopred body stretnutia, pre prípad, že sa stratíte alebo oddelíte od Vašej skupiny;
Versuchen Sie bei einem Angriff zunächst wegzurennen, schreien Sie laut und treten Sie wild mit den Beinen in den Genitalbereich und wehren Sie sich mit aller Kraft um sich loszureissen, nutzen Sie Waffen
V prípade napadnutia najskôr skúste utiecť, hlasito kričte a divoko zasiahnite nohami oblasť genitálií a s plnou silou zabrániť Vášmu dorazeniu použitím zbrane.
Tragen sie ein Reizgas, nach Möglichkeit “CS Gas” und kein Pfefferspray, da dieses schneller und effektiver wirkt und sich stärker verteilt, halten Sie das Gas außerhalb von Örtlichkeiten immer griffbereit, wenn Sie einer Gefahrenzone entgegen laufen, nehmen Sie es in die Hand. Keine Waffe bringt Ihnen etwas, wenn sie erst in der Tasche nach ihr suchen müssen. Probieren Sie das Gas im Garten zunächst aus, um den Einsatz zu üben und ein Gefühl für die Reichweite zu bekommen. Das Gas zur Probe ist danach meist leer, also kaufen Sie sich mehrere Spays.
Noste dráždivý sprej, podľa možnosti „CS Gas“, žiadny korenistý sprej, pretože tieto sú rýchlejšie a efektívnejšie účinkujú a sú lepšie distribuované, majte plyn vonku v priestore vždy poruke. Keď prechádzate nejakou nebezpečnou zónou, vezmite si spray do ruky. Žiadna zbraň Vám žiadnu pomoc neprinesie, keď až potom ju budete musieť hľadať v taške. Vyskúšajte si najskôr plyn v záhrade, aby ste si použitie nacvičili a aby ste si uvedomili jeho dosah. Plyn po skúškach je väčšinou prázdny, takže kúpte si viacej sprejov.
Sehr effektiv sind auch stabile Nagelfeilen oder Nagelscheren. Diese werden Ihnen in der Regel auch nicht vom Türsteher abgenommen. Nehmen Sie diese in Faustgriff, Spitze nach unten und stechen Sie damit im Notfall auf den Gesichts und Halsbereich ein, nicht auf den Rumpf, üben Sie an einem Kürbis oder einer Wassermelone, um ein Gefühl dafür zu bekommen und die Angst vor dem Zuschlagen zu verlieren. Tragen Sie auch diese Gegenstände Griffbereit und nach Möglichkeit in der Hand haltend in der Jackentasche, insbesondere wenn Sie alleine unterwegs sind.
Veľmi efektívne sú aj pilníčky alebo nožničky na nechty. Tieto Vám nebudú odobraté v rámci predpisu na vrátniciach. Vezmite si ich do dlaní, špicou nadol a v prípade núdze bodnite s nimi do tváre a oblasti hrdla, nie do trupu, nacvičte si to na tekvici alebo melóne, aby ste dostali pocit istoty a stratili z tohto Vášho úderu strach.
Erschweren Sie eine Vergewaltigung, indem Sie Hosen statt Röcke tragen, darunter Strumpfhose und erst dann Slips, sehr effektiv ist auch Ganzkörperunterwäsche (Bodysuits), sowie Schichtungen
Znásilnenie bude sťažené, keď si namiesto sukne dáte nohavice, pod tým pančuchy a až potom spodné nohavičky, veľmi efektívne je tiež celotelové spodné prádlo (bodysuits).
Nach einer Straftat rufen Sie immer sofort die Polizei, sollten Sie eine Straftat beobachten, rufen Sie ebenfalls umgehend die Polizei. Merken Sie sich markante Kleidungsstücke, Narben, sowie andere Merkmale. Geben Sie diese noch am Telefon durch. Sollte die Polizei sie abwimmeln, schreiben Sie der Presse und auch uns bei Rapefugees.net. Wir berichten darüber.
Po trestnom čine vždy volajte okamžite políciu, keby ste pozorovali nejaký trestný čin, podobne volajte neodkladne políciu. Všímajte si na páchateľovi výrazné časti ošatenia, jazvy, ako aj iné znamenia. Poskytnite ich ešte počas telefónu. Keby Vás polícia odbila, napíšte to do tlače a tiež nám na webovú stránku https://www.rapefugees.net/ . My o tom správu podáme.
Besuchen Sie Selbstverteidigungskurse
Navštívte kurz sebaobrany.
Wählen Sie die demokratische Partei, die sich glaubwürdig gegen Zuwanderung ausspricht, wählen sie nicht mehr die Parteien, die für Ihre Sorgen verantwortlich sind
Voľte takú demokratickú stranu, ktorá sa vierohodne vyjadruje proti prisťahovalectvu, nevoľte nikdy viac strany, ktoré sú za Vaše starosti zodpovedné.
Vergessen Sie trotzdem nicht, eine schöne Zeit zu verbringen, lassen sie Flüchtlinge nicht noch ihr Silvester verderben!
Napriek tomu nezabudnite stráviť pekný čas, nenechajte si pokaziť ani Váš Silvester!
Dátum: 23.12.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Vianoce.


,,Na prapočátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha, neboť to Slovo byl Bůh sám.

+Jím jsou stvořeny všechny věci, bez Slova nebylo učiněno nic z toho, co bylo stvořeno.

+V něm byl Život a ten Život bylo Světlo. Světlo však byl Bůh sám.

+Slovo, Život, Světlo; tři výdechy Pravěčného! Světlo z Boha svítilo do temnot, ale temnoty je nepochopily.

Tu byl člověk jménem Jan, který byl poslán od Boha jako svědek, aby svědčil o tom Světle a aby tak byly oči temna otevřeny.

On sám nebyl tím Světlem. Měl pouze příkaz podat svědectví o Světle, o tom pravdivém Světle, které chtělo osvítit všechny lidi, kteří budou přicházet na tento svět.

Světlo bylo ve světě, neboť celý svět jím byl vytvořen - ale svět je nepoznal.

Temným stal se svět, protože neviděl Světlo. Tu poslal Bůh svého vrozeného Syna, aby temnoty osvítil.

Přišel na svět, ale lidé Ho nepřijali. Těm několika málo, kteří Ho poznali, dal však milost vidět Boha. Daroval jim Pravdu, aby na sobě mohli opět prožívat Boží zákony a mohli věřit v Boha.

Láska Boží sklonila se dolů k lidstvu. Stala se člověkem a pobývala mezi námi. Směli jsme pohlížet na její vznešenost, vznešenost vrozeného Syna Otcova, plnou milosti a pravdy. Z Jeho hojnosti jsme všichni přijímali milost za milostí.

Zákony Boží nám byly dány prostřednictvím Mojžíše. Ale lidé na ně zapomněli a kráčeli z temnoty do temnoty. Tu přinesl Ježíš Kristus, vrozený Syn Pravěčného, milost a Pravdu opět shůry na zem, aby se cesta lidstva rozjasnila.

Zvěstoval nám Boha. To nemohl vykonat žádný člověk. Nikdo Boha neviděl a ani ho neuvidí; vrozený syn, který přišel od Otce, mohl nám o Něm podat zvěst.

Odložil všechnu svoji nádheru, aby byl lidem blízký jako člověk. Svoji božskost nesl v sobě jako skrytý poklad, ale obal zahalující tento skvost byl příliš slabý. Vždy znovu jím pronikala vznešenost. Lidé viděli záři, která z Něho vycházela, ale nedbali jí. Cítili síly, které jako paprsky z něho pronikaly, ale nechtěli se dát poučit.

Jan, sluha Boží, viděl v okamžiku, kdy ho křtil na Jeho rozkaz, že se nad Ním vznáší holubice. Tu věděl, že Ježíš je vrozený Syn věčného Boha. A svědčil o Něm, ale bylo jen málo těch, kteří toto svědectví přijali.“ Použité z knihy – Evangelium Janovo.

Blíži sa čas Vianoc. Narodenie Božieho Syna Ježiša, Syna Svetla, ktorý sa musel stať človekom, aby priniesol ľudstvu najvzácnejší dar, ktorému sa žiadny iný nevyrovná. Tým darom je Slovo, Božie Slovo, kvôli ktorému prišiel Syn Boží pred 2000 rokmi na túto stemnelú Zem, a pre ktorú sa nebál ani položiť svoj život zato, aby potvrdil, že to čo hlásal, je Pravda Božia.

Ukázal nám vo svojom Slove tu pravú službu Bohu, ktorá prináša to pravé šťastie v živote každého z nás, ale len vtedy, keď Slovo sa stane zároveň aj skutkom. Až vtedy dokazujeme tu pravú lásku, vernosť a pokoru svojmu Bohu.

V tú noc, keď sa Syn Boží Ježiš narodil, svietila nad malou maštaľkou v Betleheme obrovská hviezda, ktorá bola nabitá obrovskou silou, aby zvestovala celému svetu, že sa Mesiáš a Spasiteľ narodil.

Evanjelium podľa Lukáša: ,, I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni nebolo pre nich miesto.

A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj ľudom dobrej vôle.

Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Ponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si to v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.“

Takýto obraz tejto svätej udalosti je nám opísaný v evanjeliu, ktorý vystupuje pred naším duchovným zrakom. Udalosť, na ktorú ľudstvo dlho čakalo, ale predsa málo kto si to všimol. Ľudstvo bolo vždy zahľadené príliš do seba a nedbalo na znamenia, ktoré sa mu dostavalo v určitom čase. Ostalo vo väčšine, až na malé výnimky, hluché a slepé. Vždy to bola predsa len hŕstka verných, ktorá bola pripravená na takúto udalosť. Hoci veľakrát nešli správnou cestou, ale keď prišiel ten pravý čas, spoznali ho a postavili sa na tu správnu stranu. Veď na to predsa prišli na túto Zem, niečo naplniť, čo BOHU sľúbili, a zároveň aj niečo si tým pádom odpykať.

V jednej známej vianočnej piesni sa spieva: ,, Tichá noc, svätá noc...“ Áno, bola to svätá noc, udalosť veľkého významu, ktorú si v týchto dňoch pripomíname.

Preto želám všetkým ľudom dobrej vôle, aby skutočne prežili duchaplné Vianoce, na ktorý nadväzuje sviatok Žiariacej hviezdy.

Nech v našich dušiach zavládne veľká radosť, pokora a vďaka k Bohu, k nášmu Pánovi, nie len v tento čas, ale aj po všetky dni v roku, po celé naše bytie, ktoré by sme mali napĺňať vernou službou BOHU. Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=JmIyKiKQv5M

https://www.youtube.com/watch?v=9AHYoHxjEHQ

*****

ABDRUSHIN - Vánoce.
(Der Ruf)

Svatá je vzpomínka na tento den, neboť to byl velký okamžik, když kdysi přišel na tuto zemi Syn Boží. Okamžik nesmírně významný pro lidstvo a celé stvoření. Jásot probíhal všemi sférami, neboť to znamenalo svítání pro duchovní osvobození ze sevření temnot.

Z ušlechtilé radosti si lidé blahopřáli při každém opakujícím se výročí nádherné události a vzájemně se obdarovávali, aby i v jiných lidech probouzeli radost. Tak tomu bylo ze začátku! Dnes je však pro lidi tento svátek ve většině případů jenom příležitostí k výměně dárků. Pouze k tomu se upírá mysl lidí po celé týdny. Hlouběji to už do lidí neproniká. Nanejvýš se to považuje za svátek dětí, zatím co rodiče jen stojí vedle ozdobeného stromu a vzpomínají na vlastní dětství.

Kdo si při tom ještě vzpomene na původní smysl svátku, na hlubokou vážnost, která k němu dala popud. Kdo přijímá dar, který mu přinesl Spasitel, kdo se s úsilím vzepne vzhůru pod osvětleným stromkem s pevným předsevzetím, že bude žít v budoucnu podle této Pravdy, aby i pro něho mohly vzejít ranní červánky duchovní svobody! Hledejte, jděte od domu k domu, od města k městu. Unaveni klesnete, aniž jste našli jediného člověka, jehož vnitřní cítění by v tento svátek radostně na to pomyslelo.

Této chyby se nemáte dopustit, ale máte se vyvíjet tak, abyste postupně v sobě oživili Pravdu, kvůli níž přišel Ježíš na svět. Máte dosáhnout svobody ducha, to znamená: Zbavit se každé temné zátěže! Toho však můžete dosáhnout, jen když se vcítíte do onoho velkého chtění, které nese stvoření!

Vycítit vůli svého Stvořitele, abyste šli s ní, to je největší životní umění. V tom totiž spočívá velké sloužení, které se ve skutečnosti stává vládnutím, protože zaujmete-li správné stanovisko, půjdou všechny síly s vámi a nikdy nebudou proti vám! Pak vás už nepotká žádná bolest, žádná strast a vy půjdete jásavě cestou, která vás musí přivést do říše Otce.

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 19.12.2017

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Viac ako symbolika

https://www.hlavnespravy.sk/nova-sefka-rakuskej-diplomacie-karin-kneisslova-navstivi-ako-prve-slovensko/1248130

Dátum: 13.12.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Ako v ApokalypseA niektoré stromy ostali zelené....

https://www.youtube.com/watch?v=505tkPvbeSM

J.A.S.

Dátum: 16.12.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Na LuciuA to ešte stále je rok 2017....

https://soundcloud.com/tech_fm/mimozemska-lod-pri-cudnom-objekte-pochybuju-aj-vedci

https://www.youtube.com/watch?v=bH0573uNhkE

A ešte..:

Mateřské těleso roje Geminid na vlastní oči


V těchto dnech máme možnost spatřit planetku č. 3200 Phaethon, která je mateřským tělesem meteorického roje Geminid, jehož maximum je očekáváno ráno 14. 12. Díky relativně blízkému přiblížení planetky k Zemi je viditelná i v malých astronomických dalekohledech.

https://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/materske-teleso-roje-geminid-na-vlastni-oci.html

BDEJME!

J.A.S.

Dátum: 16.12.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Na Luciu


P.S.:


A dnes to má byť, spatrenie Phaethonu...

Dátum: 20.12.2017

Vložil: RedMark

Titulok: Re:Ako v Apokalypse

Spomina o tom J.Dolezal vo videu hned na zaciatku.. https://youtu.be/W-O24G8aNU8

Dátum: 11.12.2017

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Klaus a Mečiar na CT24 v priamom prenose - 25 rokov

Dnes večer dávala CT24 priamy prenos z bývalej sály Federálneho zhromaždenia v Prahe rozhovor s Klausom a Mečiarom ako pripomienku na dobu pred 25 rokmi, kedy oni dvaja boli pri tom rozdelení Československa.
Vladimír bol ako vždy skvelý, Václav taky, ale sme sa spolu zasmiali, keď Mečiar spomenul, že po rozdelení prišiel za ním diplomat z Belgicka a povedal asi v tom zmysle: "Vy ste si dovolili sa rozdeliť tak nekonfliktne, to vám EU určite nikdy nezabudne!"
Skvelé však? Aj o migrácii a postoji súčasnej vládnej garnitúry ako o chybnej hovoril Mečiar.
Pozrite si to:
https://www.facebook.com/institutvk/

Dátum: 12.12.2017

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:Klaus a Mečiar na CT24 v priamom prenose - 25 rokov

ČSFR sa rozdelilo nekonfliktne, lebo to celé riadil Boh. Hrozili konflikty, Havel chcel na nás poslať tanky a Maďari keď sa spúšťalo Gabčíkovo, stáli s armádou na opačnej strane Dunaja. Kiežby sa Mečiar vrátil a urobil tu poriadok. Poučili sa už Slováci konečne alebo stále blúdia? To ukáže rok 2018, ktorý bude prelomový, nielen u nás, ale aj v celom svete.

Dátum: 16.12.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Klaus a Mečiar na CT24 v priamom prenose - 25 rokov


Veru tak, to ukáže rok 2018, rok veľkých zmien a premien nie len pre krajinu Slovenska. /ktorá je srdcom Európy, ak prestane biť srdce, všetko odumrie/, ale pre celú Zem....8 bude na konci, súčet roku bude 11...BDEJME!

J.A.S.

Dátum: 10.12.2017

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Rozhovory a decembrové novinky 2017 s Vladimírom Mečiarom


https://www.youtube.com/watch?v=Wgg7yIT0t1A
https://www.noviny.sk/krimi/284687-vladimir-meciar-o-kauze-rusko-nikto-ma-nepredvolal-a-dufam-ze-to-ani-neurobia
https://www.aktuality.sk/clanok/544662/vladimir-meciar-vypovedal-na-policii/

Dátum: 10.12.2017

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:Rozhovory a decembrové novinky 2017 s Vladimírom Mečiarom

Vďaka za linky.

O konferencii ,,25 rokov a ako ďalej" som sa dozvedel z článku:
https://zemavek.sk/meciar-naznacoval-vznik-noveho-politickeho-subjektu/ , kde je zaujímavý posledný odstavec.

Video, na ktoré som dal link 28.9., je nedostupné, ale našiel som video, ktoré je z prejavu pána Mečiara na konferencii o právnom štáte dňa 27.9.2017, dostupné:
https://www.youtube.com/watch?v=4cAr9sQLW9g&t=3367s

Dátum: 11.12.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Rozhovory a decembrové novinky 2017 s Vladimírom Mečiarom"Podľa expremiéra sa dnes štát nachádza v katastrofálnom stave vo všetkých oblastiach, ovládnutý neoliberálnym kapitalizmom, ku ktorému neexistuje reálna konzervatívno-národne orientovaná opozícia. Preto vyzýva na vznik silného a jednotného subjektu (strany alebo politického hnutia), ktorý by zjednotil v súčasnosti rozdrobené aktivistické skupiny a ponúkol ucelenú alternatívu pre Slovensko. Jej súčasťou by mala byť priama voľba poslancov (nie politických strán), potravinová sebestačnosť, či reforma školstva, tak aby reflektovalo skutočné potreby hospodárstva."

Tiež už som neraz a nahlas povedal túto myšlienku, aby došlo už konečne k zjednoteniu národných strán, toto rozdrobenie len nahráva stále druhej strane, ktorým leží na srdci osud národa a krajiny a tak vytvoriť silnú národnú stranu, hnutie. Samozrejme, obnovenie sebestačnosti SK po každej stránkem nevynímajúc priamu voľbu poslancov, nie strán, tak ako je doteraz....Teda s tým, čo vyslovil V. Mečiar sa dá na celej čiare len súhlasiť...

"Nevedno, či Vladimír Mečiar v zákulisí vznik takéhoto hnutia pripravuje alebo sa podieľa na jeho formovaní. Za zmienku však stojí jedna zo záverečných viet jeho prejavu: „Všetky významné zmeny na Slovensku sa udiali v rokoch, ktoré obsahovali osmičku. O chvíľu máme rok 2018. Nejdeme niečo spolu vyviesť?“"


Aj o tom som už písal, že rok 2018, bude rokom veľkých zmien, nie len pre túto krajinu, ale pre celú Zem....teda: BDEJME!, koleso sa začína už otáčať.....

J.A.S.

P.S.: Citácia je z článku - Zem a Vek.

Dátum: 11.12.2017

Vložil: JAN.

Titulok: 2XTiež stojí za prečítanie, teda 2X Zem a Vek:

https://zemavek.sk/papez-frantisek-falosny-krestan-na-cele-vatikanu/


https://zemavek.sk/slovania-nepotrebuju-recepty-na-zivot-od-nemcov-ci-americanov/

J.A.S.

Dátum: 06.12.2017

Vložil: JAN.

Titulok: 6.12.1941ABDRUSHIN, Syn Stvoriteľov, Duch Svätý, opustil túto Zem 6.12.1941.

Odišiel v úplnej tichosti Syn Boha Otca - Imanuel Parsifal Abdrushin, keď bol v hodine odchodu obklopený len tými najvernejšími.

Ľudstvo opäť zlyhalo, (tak ako aj dnes opäť zlyháva, keď popiera alebo nič nechce vedieť o zrode Syna Svetla IMANUELA), a vôbec si neuvedomilo, že kto to vlastne prebýva v tom čase na Zemi. Len málokto spoznal v Abdrushinovi záchrancu a sudcu neskoršieho stvorenia, Syna BOHA Otca. Veď čo už mohol zažiť Syn Stvoriteľov na tak nepriateľskom území, kde temno vládne svojou rukou, kde ľudská domýšľavosť sa stala prekliatym ľudí.

Abdrushin zažil presné to isté, ako jeho brat Ježiš, väčšinou len nepriateľstvo a nedôveru. Zase len hŕstka bdelých dokázala spoznať v ňom zasľúbeného Pomocníka, Radcu, Boží meč, Sudcu, ktorého zasľúbil k pomoci sám Syn Boží Ježiš v tušení svojej blízkej a nevinnej smrti:

Ján 16 kap./ 7 - 15: ,, Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde.

O hriechu, že neveria vo mňa.

O spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte.

O súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do ÚPLNEJ PRAVDY lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude vám zvestovať.“

Opakovali sa dejiny ako pred 2000 rokmi. Ľudstvo Zeme svojho Záchrancu nespoznalo a odmietlo, a tým Ho morálne zavraždilo, čo je podľa Božích zákonov totožné ako pri pozemskej smrti, a tak ide v ústrety svojmu osudu.

Preto ľudstvo boj sa hnevu Pánovho, lebo si odmietlo, a odmietaš zase, Syna Božieho! Veď Stvoriteľ vo svojej veľkej láske a spravodlivosti, vyslaním svojich Synov poslal sám seba, aby vyslobodil nás ľudí z moci temna, z pasce, do ktorej sme sa sami dostali, a dovolil nám tak návrat do duchovného domova.

Syn Svetla – Duch Pravdy – Imanuel Parsifal Abdrushin opustil túto Zem keď mal 66 rokov!, presné dvojnásobok rokov Ježišových.

Abdrushin, podobne ako Ježiš pred 2000rokmi, v tušení svojho blízkeho pozemského odchodu, ktoré bolo opäť predčasné, teda neukončené, odovzdal svoju štafetu v poslaní tej, ktorá mala byť poslednou pomocou pred veľkým súdom. Tou pomocou je poslanie Swanhildy - pani Makedonovej, tesne pred prvou veľkou očistou Zeme, ktorá sa vtelila do malého národa slovenského, deväť rokov po Abdrushinovom odchode zo Zeme.

„Teraz bude pre mnohých z vás lepšie zrozumiteľné, prečo teraz v hodine najsvätejších naplnení pôsobia Ruža a Ľalia na Zemi a že je nutná aj prítomnosť LABUTEJ PANNY z LABUTIEHO OSTROVA v určitom, k tomu pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní nebola žiadna medzera.

Taká veľká je milosť Božia, že dáva vyvstať jednému zázraku za druhým, aby sa ľudstvu v tisícročnej ríši dostalo dokonalej pomoci!

Skloňte sa v pokore pred Jeho veľkou dobrotivosťou.“ Imanuel Abdrushin – Duchovne úrovne VI.

Dostali sme veľa, ale pramálo sme dali, preto napnime svoje sily, aby víťazstvo Svetla sme plné podporili.

Skloňme preto v tento čas svoje hlavy a ďakujme neprestajne Bohu, že akej milosti sa nám dostalo a dostáva. Lebo ešte stále máme jedinečnú šancu napraviť to, čo sme pokazili, a tak prejsť do novej doby, ktorú povedie pravý Kráľ a Vodca IMANUEL ABDRUSHIN, bez ktorého výstavba Tisícročnej ríše nie je možná. Šťastný to človek, ktorý bude mu smieť slúžiť, ochraňovať a pomáhať Jemu, jedinému a pravému Vládcovi z vôle Stvoriteľovej.

",,Raz má nastať na Zemi odlesk skutočného raja, a to pôsobením SYNA ČLOVEKA, NA POČIATKU TISÍCROČNEJ RÍŠE. Súčasne s tým vznikne tiež pozemský obraz hradu Grálu, ktorého praobraz sa nachádza na najvyššom vrchole stvorenia ako doteraz jediný pravý chrám Boží." ABDRUSHIN - Vývoj stvorenia.

https://www.youtube.com/watch?v=wqrIf2paenU

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 04.12.2017

Vložil: JAN.

Titulok: 4.12.1998Vzlietla si Labuť na krátky čas, Svetlo zobralo si ťa pod ochranu svojich krídel, že ak príde ten správny čas, aby si sa mohla zas navrátiť a dokončiť to, čo si Svetlu sľúbila...Len ozaj múdri pochopia...

https://www.youtube.com/watch?v=9cNQFB0TDfY

J.A.S.

Dátum: 04.12.2017

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: ADVENT malý a veľký


Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Kráľovstvo Božie!

Adventom sa dnes nazýva obdobie štyroch nedieľ pred Vianocami, kedy si každý rok pripomíname narodenie Syna Božieho, Ježiša Krista.
V Jeho osobe prišla na Zem Láska Božia, Kráľovstvo Božie.

Ešte skôr, než Syn Boží začal činnosť pred svojím pokrstením pri rieke Jordán, Hlas volajúci na púšti – Ján Krstiteľ – volal [Matúšovo ev., 3.kap., 2.verš]:
„ČIŇTE POKÁNIE, LEBO SA PRIBLÍŽILO KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ!“
Láska Božia sa priblížila a symbolicky sa približuje každý rok v období adventu, a tak tento čas by mal byť časom nášho pokánia.
Advent je čas prípravy, čas čakania – na príchod Lásky Božej, ktorá je neoddeliteľná od Čistoty a Spravodlivosti.
Činiť pokánie počas adventu, to je čas, kedy máme poznať, akí v podstate sme, máme oľutovať všetko zlé v nás, je to čas, kedy by sme s konečnou platnosťou mali prestať robiť všetko to, čo je škodlivé, čo nie je správne, čo nie je podľa vôle Najvyššieho, máme čas naprávať všetko to, čo sa ešte napraviť dá, a pritom nebojácne vykročiť a vrátiť sa k Otcovi, ako ten nevydarený syn v podobenstve Ježišovom.
Máme vykročiť k Láske Božej, lebo ani Ona nás neprijme, ak nebudeme činiť pokánie v jeho pravej podobe.
Pokánie vôbec nie je padnúť na kolená a mrmlať pokrytecky „moja vina, moja preveľká vina...“, naopak, POKÁNIE je zvolanie k Bohu s úprimnou vďakou, že môžeme byť.
Ale byť - znamená byť dobrý a správny.
Byť dobrý a správny však znamená RADOSTNE ŽIŤ PODĽA BOŽEJ VÔLE.

Bolo by dobré si uvedomiť, že vedľa tohto vianočného adventu je tu ešte jeden advent – veľký ADVENT. A tak dnes kráčame nielen v tomto malom advente – štyri nedele pred Vianocami, ktoré sú predo dvermi, ale taktiež vo veľkom Advente – pred Kráľovstvom Božím, ktoré je takisto pred nami.
Vieme, že Vianoce začínajú každý rok 24.decembra, čiže o niekoľko dní, ale kedy začne Kráľovstvo Božie na Zemi, to my nevieme! Vieme, kedy na Zem prišiel a kedy pôsobil Syn Boží, Ježiš a Syn Človeka, Imanuel, ale nevieme, kedy po Očiste v tomto Kráľovstve zasadne na trón jeho vládca.
Toto nebeské Kráľovstvo, na ktoré sa tiež pripravujeme, má začať už teraz – v nás! Chrám ku cti Božej musíme najprv my v nás samotných postaviť! My sa musíme už v dnešnej dobe chystať, ako tie panny s lampami, keď mal prísť ženích (viď. Biblia), ak máme byť po Očiste použiteľní pri výstavbe Kráľovstva Božieho na Zemi.
Nakoľko však pozemské ľudstvo kleslo viac, než sa vo Svetle predpokladalo, bolo nám neraz oznámené, že vymanenie sa z temnôt bude boľavé. Preto aj tento Advent bude boľavý.

Vianočný 4-týždňový advent je dosť krátky a tento rok sa už chýli ku koncu. A tak sa mnohí, aj veriaci, spoliehajú vo svojej duchovnej pohodlnosti nato, že je ešte dostatok času na nápravu, veď aj v budúcom roku bude advent a ľudstvu opätovne bude daná možnosť pripraviť sa v pokoji na ďalšie Vianoce a činiť pokánie.
Avšak málokto z nich dnes vie, že aj ten veľký ADVENT sa už chýli ku koncu a oproti malému adventu je tu jedna podstatná zmena – žiadny ďalší veľký Advent nebude!
Žijeme v období Posledného súdu, ktorý bol predpovedaný už starodávnymi prorokmi, žijeme tesne pred vyvrcholením prvej veľkej Očisty, žijeme v závere veľkého Adventu, žijeme tesne pred vybudovaním Tisícročnej ríše na Zemi.
Ako sme v tomto Advente činili pokánie? Ako sme využili tieto roky prípravy?
Ako napĺňame v našich životoch vôľu Božiu? Žijeme už dnes podľa večných zákonov, podľa Desatora Božích prikázaní? Vieme predsa, že keď len jedno prikázanie Božie nebudeme dodržiavať, je to to isté, ako keby sme žiadne nedodržiavali.
Už sme zhodili zo seba všetko to, čo nebude môcť vojsť do Kráľovstva Božieho?
Pokročili sme už všetci v tom našom pokání tak ďaleko, že sme pripravení na príchod Kráľovstva nebeského pri poznaní, že príde nečakane?

Neváhajme teda a ČIŇME POKÁNIE nielen v tomto vianočnom advente, ale najmä vo veľkom ADVENTE, aby sme si do našich lámp zavčasu pripravili potrebný olej, keď príde ženích – keď na Zem PRÍDE KRÁĽOVSTVO BOŽIE!

Dátum: 28.11.2017

Vložil: JAN.

Titulok: 19 pozemských rokov od narodenia IMANUELA
"5A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu." ZJ/12. kap.

"14Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, (Labutia) panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel. 15Maslo a med bude jedávať, pokiaľ nebude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. " Izaiáš - 7. kap.

"1Ľud, ktorý chodí vo tme,
uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

2Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť.

3Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.

4Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

5Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí." Izatáš - 9. kap."1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú,

4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok." Izatáš 11. kap.

A stalo sa - 28.11.1998, začo buď Bohu veľká a nekonečná vďaka....

https://www.youtube.com/watch?v=FeVqJiC5uX8

J.A.S.


Dátum: 28.11.2017

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:19 pozemských rokov od narodenia IMANUELA

Vo Večných zákonoch 2 je na str. 289, 290 v otázke č. 314 spomínaná francúzska mníška Katarína Labouré, ktorá mala v roku 1830 prorocké videnie. Podľa neho bol zhotovený medailón, ktorý je zobrazený vo Večných zákonoch 2 na strane 302.
Tento medailón je zobrazený aj na plagátiku - ,,ROZHODUJÚCI DÁTUM V DEJINÁCH ĽUDSTVA NOVEMBER 1998“, ktorý je uverejnený aj v úvode knihy Večné zákony 3 a ktorý sa šíril v roku 1998 a OZNAMOVAL NARODENIE IMANUELA - DUCHA SVÄTÉHO, SYNA ČLOVEKA, BUDÚCEHO KRÁĽA TISÍCROČNEJ RÍŠE NA ZEMI
Z odpovede pani Natálie z ot. č. 314 vo Večných zákonoch 2:
Str. 289: ,,V roku 1830 mala 24-ročná francúzska mníška Katarína Labouré pri svojej modlitbe prorocké videnie. Podľa jej rozprávania sa zhotovili malé medailóny, ktoré mali ľudí vopred pripraviť na zjavenie sa Božej matky – Prakráľovnej vo Fatime. V súčasnosti, keď zmizli takmer všetky stopy po pravých posolstvách z jej zjavení, potvrdzujú medailóny najdôležitejšie fakty.
Opíšem, jako vyzerá medailón v súčasnosti a porovnám ho so skutečným videním Kataríny. Lícna strana znázorňuje Božiu matku, s rozopätými rukami, ktorá stojí na glóbuse, nohami zašľapuje hada. Tento obraz je zhodný s Katarininým videním, až na jeden detail - medailón je lemovaný temnom pridaným textom, ktorý namiesto Božej matky zvestuje, vraj bez hriechu počatú, Pannu Máriu. Týmto klamstvom sa temnu podarilo to, o čo sa usilovalo, že pri zjavení sa Prakráľovnej vo Fatime, ju ľudia nazvali Pannou Máriou.
Čo mal teda pôvodný obraz symbolizovať ? Mal zvestovať zjavenie sa a príchod Božej matky na Zem v čase obratu svetov, keď sa zachráni iba časť planéty – preto stála iba na tretine glóbusu. Had s rozmliaždenou hlavou pod jej nohami znázorňuje, že zneškodní na Zemi vteleného satana svojím Novým evanjeliom. Rozopätými rukami, z ktorých žiaria lúče, ponúka svoju náruč – pomoc všetkým, ktorí o ňu stoja.
Druhá strana medailónu je obrúbená dvanástimi hviezdami. V strede je veľký dvojitý kríž. Na spodnom kríži je zavesené veľké písmeno M. Pod krížmi sú dve srdcia – jedno ovinuté tŕňovými prútmi a druhé prebodnuté mečom.
Dvojitý kríž vyzerá presne ako kríž v slovenskom štátnom znaku. Znamená to, že v čase obratu svetov sa vtelia na Slovensku dvaja Boží vyslanci, ktorí budú viesť vyvolený národ. Spodný kríž s písmenom M prezrádza, že to bude opäť inkarnovaný Mojžiš. Menší kríž nad ním predstavuje Prakráľovnú, ktorej duchovný pôvod potvrdzuje dvanásť hviezd.
Dve srdcia pod krížom symbolizujú obeť z lásky, lebo obaja vyslanci prišli na Zem z lásky k ľuďom. Bez nej by nedokázali znášať utrpenia, ktorými ich trestá temno za ich poslanie - Prakráľovnú tŕňovými prútmi a Mojžiša mečom. Ani jeden z nich nemá, napriek vysokému duchovnému pôvodu, na Zemi na ružiach ustlané.
Srdcia zároveň symbolizujú, že obaja zídu do hmotnosti ako ľudia, lebo v duchovnom svete, ako už vieme, nemajú bytosti ani duchovia vnútorné orgány.
Dva kríže a dve srdcia teda pripomínajú dve osoby a nie iba jednu - Pannu Máriu, podľa ktorej je medailón nazvaný.
Keby Panna Mária naozaj plnila za svojho života spomínané úlohy Prakráľovnej - boj s Luciferom a výchovu nového pokolenia, žilo by na Zemi duchovne premenené ľudstvo bez pôsobenia temna už dvetisíc rokov."

Zaujímavé na tom je, že v rímskokatolíckom kalendári sa slávi táto mníška - Katarína Labouré - DŇA 28. NOVEMBRA, teda na deň výročia narodenia Imanuela pani Natálii de Lemeny – Makedonovej - 28.11.1998.

V SOBOTU PRED 1. ADVENTNOU NEDEĽOU V ROKU 1830 – 27.11.1830 videnie Kataríny Labouré zobrazené na medailóne, ktorý bol na plagátiku - ,,Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva november 1998“ a ktorý sa šíril v roku 1998.
V SOBOTU PRED 1. ADVENTNOU NEDEĽOU V ROKU 1998 – 28.11.1998 sa NARODIL IMANUEL pani Natálii de Lemeny – Makedonovej – budúci Kráľ tisícročnej ríše.

Veľká vďaka Bohu za túto milosť

Dátum: 27.11.2017

Vložil: Dagmar Bitterová

Titulok: kometa Ison

Dobrý deň všetkým dobrým ľuďom,ktorým teraz nie je ľahko.
Možno toto video uživateľa PLANETX TODAY na youtube nám dáva potrebnú odpoveď.
Ison what you do not know yet comet Ison,now it´s headed towards Earth!
Bitterová

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok