Fórum - november 1998

Dátum: 14.10.2018

Vložil: JAN.

Titulok: AŽ KEĎ BUDE ZLO DÔKLADNE VYKYNOŽENÉ...Z včerajšieho prečítaného...:

"Len diela ducha majú v sebe život od svojho vzniku, a tým aj trvácnosť a stálosť. Všetko ostatné musí sa zrútiť v sebe, len čo prejde doba jeho rozkvetu. Keď by to malo priniesť ovocie, objaví sa prázdnota!

Pozrite sa predsa len do histórie! Jedine dielo ducha, teda umenie, pretrvalo národy, ktoré už stroskotali následkom svojho chladného, v sebe neživého rozumu. Ani ich veľké, preslávené vedy nemohli im poskytnúť pred tým ochranu. Egypťania, Židia, Gréci, Rimania šli touto cestou, neskôr ich nasledovali tiež Španieli a Francúzi, teraz Nemci – avšak diela pravého umenia ich všetkých prežili! Nebudú môcť nikdy zaniknúť. Ale nikto nevidel tú prísnu pravidelnosť v opakovaniach tohto diania. Žiaden človek nepomyslel na to, aby vypátral pravý koreň tohto ťažkého zla.

Namiesto toho, aby ho hľadali a učinili tak raz prietrž stále sa vracajúcemu úpadku, slepo sa s tým zmierili a s bedákaním a zlostením oddali sa tomuto veľkému „čo sa nedá zmeniť“.

TERAZ TO NAKONIEC POSTIHNE CELÉ ĽUDSTVO! MNOHO BIED LEŽÍ UŽ ZA NAMI, ALE EŠTE VÄČŠIE SÚ PRED NAMI. A HLBOKÁ BOLESŤ IDE HUSTÝMI RADMI TÝCH, KTORÍ SÚ TÝM UŽ DNES ČIASTOČNE POSTIHNUTÍ.

Pomyslite si na všetky tie národy, ktoré už museli padnúť, len čo došli do času rozkvetu, k vrcholnému bodu rozumu. Z rozkvetu vyrastajúce plody boli všade tie isté! Nemravnosť, nehanebnosť a nestriedmosť v najrôznejších podobách, k tomu sa nezadržateľne pripojil úpadok a zánik.

Bezpodmienečne rovnaký spôsob deja je každému veľmi nápadný! A každý mysliaci človek musí v tomto dianí nájsť jednoznačný spôsob a dôslednosť najprísnejších zákonov.

Jeden po druhom museli konečne tieto národy uznať, že ich veľkosť, ich moc a sláva boli len zdanlivé, udržiavané len násilím a nátlakom, a nie upevňované vlastným zdravím zvnútra.

Otvorte predsa oči namiesto zúfania! Poobzerajte sa okolo seba, učte sa z minulosti, porovnávajte to s posolstvami, ktoré sa k vám dostali z Božského už pred tisícročiami a musíte nájsť koreň požierajúceho zla, ktoré jedine tvorí prekážku pre vzostup celého ľudstva.

LEN VTEDY, KEĎ BUDE ZLO DÔKLADNE VYKYNOŽENÉ, BUDE OTVORENÁ CESTA K VŠEOBECNÉMU VZOSTUPU, SKÔR NIE. A TENTO STAV POTOM BUDE TRVALÝ, PRETOŽE BUDE MÔCŤ V SEBE PRECHOVÁVAŤ ŽIVOTNOSŤ DUCHA, ČO DOTERAZ BOLO VYLÚČENÉ." ABDRUSHIN - Bolo raz... !

J.A.S.


Dátum: 06.10.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Stretnutie s Natáliou de Lemeny - Makedonovou - 6.10.1998Je 6.10.1998, na Slovensku sa oslavuje meno Natália, je podvečer a začína sa stretnutie s Natáliou de Lemeny - Makedonovou v Košiciach:

https://www.youtube.com/watch?v=k29spy85BCg


J.A.S.

Dátum: 30.09.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Rozhovor v Rádiu Hviezda – Nitra – september 1998Pozvali sme si pani Natáliu de Lemeny-Makedonovú opäť do štúdia, lebo sme dostali pre ňu niekoľko otázok od poslucháčov. Minule sme spomínali, že napísala knihu „Večné zákony - Nové pokolenie - Duchovná premena“.

Prvá otázka od poslucháčov znie:

Ste novodobá prorokyňa?

Asi Vás sklamem, ale nie som ani médium, ani jasnovidka, i keď dostávam vnuknutie o tom, čo mám hovoriť a písať. Mojou úlohou je zvestovať narodenie druhého Božieho Syna - Imanuela a pripraviť náš národ na jeho príchod. Som skôr učiteľkou, mám vychovať Nové pokolenie pomocou večných zákonov, ktoré podrobne vysvetľujem v mojej knihe.

Spomínate v nej aj temno. Ako by ste stručne vysvetlili tento pojem tým, čo Vašu knihu nečítali?

Temno je jemnejší výraz pre zlo, ktoré toto slovo predstavuje. Nie je to však niečo abstraktné, je to skutočné zlo, ktoré šíria jeho predstavitelia, avšak skryto a nenápadne, aby neboli odhalení. Kým kedysi sa zlo prejavovalo otvorenejšie - udávaním, prenasledovaním, týraním, krízami, či vojnami, v dnešnej dobe sa musí maskovať do iných foriem, inak by ho ľudia ľahko spoznali a stránili sa ho.

Preto temní ľudia, ktorí pôsobia vo všetkých oblastiach života, naschvál napodobňujú čistých ľudí v rečiach, aj prejavoch. Dokonca naoko bojujú za Pravdu a spravodlivosť, ale žiaľ len rečami, provokovaním a ohováraním pravých vodcov. Ľudia ich odvážne výstupy považujú za dobré úmysly a nevedia, že im ide o oslabenie vyvoleného národa odstránením pravých vodcov a o ich nahradenie nepravými. Hnilé ovocie ich učenia a skutkov sa často prejaví ako nepravé až neskôr, keď sa už nedá nič napraviť.

Do vrcholu tohto chaosu, keď je všetko pomiešané, Pravda aj lož, dobro aj zlo, spravodlivosť aj nespravodlivosť, kde nepravý duchovný učiteľ sa hrá na pravého, sa teraz má narodiť Syn Stvoriteľa, aby urobil koniec zmätkom a vláde temna.

On sa teraz stane, už ako dieťa, hromozvodom, na ktorom sa budú odrážať blesky nenávisti, zloby, klamstva a zvedenosti. Ako sa kto postaví k jeho príchodu, zaradí sa k Svetlu alebo k temnu, a tým sa ukáže, či je hodný ďalej žiť na tejto Zemi alebo nie.

Preto je narodenie Ducha Svätého späté s katastrofami, vojnami a utrpením rôzneho druhu, aby sa vytriedili svetlí od temných ľudí.To prakticky znamená, že kto hneď prijme, že sa narodí Boh na Zemi, prežije a ten, čo bude pochybovať, ten zomrie?

Nebude to také jednoduché. Jeden z večných zákonov je zákon rovnorodosti. Podľa neho všetko rovnaké sa priťahuje a nerovnorodé sa odpudzuje. Teda tí ľudia, ktorí šli doteraz v tomto celkovom chaose a zvrátenosti, napriek chybám a pádom za Pravdou, teda za Svetlom, tí prijmú jeho narodenie ako dar - pomoc z tohto zmätku.

Tí, čo ho budú bez rozmýšľania odmietať ako niečo nezmyselné a šíriť z toho paniku, nedôveru a pochybnosti, tí podľa zákona rovnorodosti dokazujú, že svojím doterajším životom slúžili temnu, lebo Svetlo je im nepríjemné, neprirodzené.A kam sa zaradia tí, čo neprijímajú, ale ani neodmietajú narodenie Božieho Syna, lebo im je to jedno?

Ak je niekomu taká závažná udalosť ľahostajná, lebo sú pre neho iné veci dôležitejšie, jasne potvrdzuje, kam podľa zákona rovnorodosti patrí, i keď si to doteraz vôbec neuvedomoval.

K temnu nepatria totiž len tí, čo robia zlo, ale aj tí, čo považujú materiálny život za prvoradý a duchovné záležitosti sú pre nich niečím neskutočným, nereálnym. Dokazujú tým, že nemajú dostatočne vyvinutého ducha, ktorého svojím jednostranným materialistickým životom zanedbali.

Duch a hmota sa majú vyvíjať v rovnováhe. Preto aj prílišní idealisti, ktorí stále duchovne študujú a hĺbajú a nedokážu sa v reálnom živote uplatniť, nie sú na tom duchovne lepšie ako tvrdí materialisti.Čo by mal človek robiť, keď nechápe, alebo pochybuje o tom, že sa v dnešnej dobe môže narodiť Syn Stvoriteľa a dokonca u nás na Slovensku?

Táto informácia je taká silná , že musí vyburcovať každého človeka aspoň k zvedavosti, ak nie k túžbe po spoznaní Pravdy. Celý svet, ale najmä náš národ, ktorý sa touto významnou udalosťou stáva vyvoleným, sa musí o tom dozvedieť, aby mal každý možnosť zaradiť sa na tú stranu, kam cíti, že patrí.Kde sa môže človek dozvedieť o všetkom, čo súvisí s narodením Imanuela - druhého Božieho Syna? Veď cirkev, ako som nedávno počul, to zapiera ako blud, klamstvo a varuje svojich veriacich pred vami.

Ten, kto chce spoznať zmysel príchodu Ducha Svätého na Zem a bude hľadať aj dôkazy o pravdivosti tohto zvestovania, dozvie sa všetko v mojich knihách „Večné zákony 1,2,3“, ktoré som práve na tento účel napísala.

A prečo cirkev predo mnou varuje veriacich? Tento dôvod najlepšie objasňujem v mojej brožúrke „Tretie fatimské proroctvo napriek 40-ročnému odporu cirkvi odhalené“. V nej som to napísala stručne a z pohľadu histórie náboženstva. Spomínam tam, že už za čias pôsobenia prvého Božieho Syna na Zemi, to boli hlavne predstavitelia vtedajších náboženských kruhov, ktorí ho spochybňovali, napádali a vyvolali davovú psychózu, ktorej dôsledkom bolo Ježišovo ukrižovanie. Tým dokázali, že v ich radoch pôsobili autority, ktoré boli duchovne neprebudené alebo dokonca temné.

Od tých čias zmenila cirkev postoj k Ježišovi od napádania k velebeniu, ale len preto, lebo je už mŕtvy. Nie je už pre ňu nebezpečný, lebo ju už nemôže kritizovať a ani sa nemôže brániť, keď cirkev prekrucuje jeho výroky a robí z jeho učenia dogmy.

Nimi urobilo náboženstvo zo svojich prívržencov len slepo veriacich, ktorí sa najradšej modlia ruženec, no žiaľ, samostatne myslieť a rozoznávať pravdu od klamstva, to nevedia.Je príchod druhého Božieho Syna v Biblii tiež zaznamenaný?

Pravdaže. No cirkev tieto pasáže vykladá tak, že znovu príde Ježiš. V inej verzii zas tvrdí, že Ježiš nemusí prísť, lebo riadi svet aj so svojou matkou zhora a že už teraz práve preto vraj žijeme v novej ríši, vo svete plnom lásky, spravodlivosti a dobra.

Samozrejme, nie všetci kňazi zavádzajú ľudí od Pravdy. Sú za to zodpovedné len skryté temné autority, ktoré vytvorili dogmy. Kvôli nim nemôžu ani čistí kňazi hlásať niečo iné, keď nechcú prísť o miesto. Mnohí úprimne veriaci ani len netušia, že by mohla cirkev hlásať nepravdy, podvádzať, alebo aj klamať.Škoda, že nie ste uvedená v niektorom proroctve aj Vy ako matka druhého Božieho Syna, možno by Vám dnes cirkev viac verila.

Budete sa čudovať, ale som spomínaná v mnohých proroctvách, napr. v Sibyle ako budúca matka nového Mesiáša, ale aj v Biblii prorokom Izaiášom, potom v Zjavení Jána, teda v Apokalypse, ale aj v Treťom fatimskom proroctve.

Temní predstavitelia v cirkvi veľmi dobre o tom všetkom vedia, a práve preto tieto dôkazy zahmlili nesprávnymi výkladmi, alebo ich jednoducho zatajujú pred verejnosťou. Prečo? Len preto, aby ma nikto nespoznal a neveril mi. Keby sa im to podarilo, ľudia by odmietli totožnosť druhého Božieho Syna a znemožnili by mu tak splniť úlohy, pre ktoré prišiel na Zem.Aké úlohy?

Tou najdôležitejšou je - odstrániť temno, teda jeho predstaviteľov. Keď sa im už tak dlho darí vládnuť na Zemi, prečo by sa tak ľahko vzdávali?

Bojujú do poslednej chvíle za to, aby zakryli pred ľuďmi pravdu, a tým ich vyprovokovali k tomu, aby si sami zlikvidovali Boha. Veď v prípade Ježiša sa im to podarilo.

A dnes robia to isté u nášho pravého politického vodcu. Sám ľud sa ho pod vplyvom temných snaží zhodiť, lebo nevie nič o temne a jeho pôsobení.Niektorí poslucháči sa sťažujú, že nemôžu Vašu knihu o fatimskom proroctve dostať v kníhkupectvách. Čo im môžete poradiť?

Aby si ju žiadali u vedúcich predajní a tí ju objednajú vo vydavateľstve Natajoga, kde sa dá tiež objednať na dobierku. Okrem toho bude brožúrka dostupná aj na Internete pod značkou www.biela-holubica.sk. Budú tam dopĺňané aj nové informácie o mojom poslaní.Prečo ste uviedli takúto značku?

Z jednoduchého dôvodu - Biela Holubica symbolizuje Ducha Svätého, teda Imanuela.

Dátum: 15.09.2018

Vložil: JAN.

Titulok: A opäť u SlnkaFBI zavřela astronomickou observatoř. U Slunce je flotila UFO!

https://www.youtube.com/watch?v=YlsJXvXvefY

https://www.suenee.cz/vice-jak-7-astronomickych-observatori-uzavreno-po-pozorovani-ufo/

BDEJME!

J.A.S.

Dátum: 16.09.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:A opäť u SlnkaRok 2014:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=dXmNvKNzLD8


Dátum: 18.09.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:A opäť u Slnka15. a 16. september:

https://www.youtube.com/watch?v=gmbgxGV3JII


Dátum: 26.09.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:A opäť u Slnka


Zo včera...

https://www.youtube.com/watch?v=KLPKp48ezps

BDEJME!

Dátum: 26.09.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Re:A opäť u SlnkaPri mesiaci Saturna...

https://www.youtube.com/watch?v=Hag1eb3MhgM

Dátum: 30.09.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Re:Re:A opäť u Slnka


BDEJME!!!


https://www.youtube.com/watch?v=-7wbom8tTGc


Dátum: 03.10.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Re:Re:Re:A opäť u Slnka


A nie len u Slnka...

https://www.youtube.com/watch?v=MpSSp470HA8

BDEJME!

Dátum: 04.10.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:A opäť u SlnkaNad Ruskom

https://www.youtube.com/watch?v=ehViUpJ_Jh8

Dátum: 13.09.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Terajší súdZ Posolstva Grálu:

"Terajší súd vyžadoval také veľké prípravy, že to ľudia nemôžu ani pochopiť. Ale pracuje tak presne, že v skutočnosti nenastanú nijaké omeškania ... až na miesta, kde má spolupracovať chcenie ľudí. Samotní ľudia sa však snažia s pochabou vytrvalosťou vyhýbať každému splňovaniu alebo stavať sa mu do cesty rušivo a nepriateľsky ... v namyslenosti pútajúcej k zemi.

Našťastie bolo s tým teraz počítané, keď ľudia tak veľmi sklamali za pozemského času Syna Božieho. Ľudia môžu svojím zlyhaním sťažovať pozemskú cestu Syna Človeka až do určitého času, takže bude nútený ísť po bočných cestách a robiť obchádzky; ale nedokážu zadržať Bohom chcené dianie alebo dokonca nejako oddialiť jeho vopred stanovený koniec, lebo im už bolo odňaté zázemie temna, dodávajúce im silu pre ich pochabosti. No i hradby ich rozumového pôsobenia, spoza ktorých ešte ako z krytu vystreľujú jedovaté šípy, sa čoskoro zrútia pod tlakom prenikajúceho Svetla. Potom sa to cez nich prevalí a nebude im udelená žiadna milosť za zlo, ktoré stále znovu neblaho vytvárali svojím zmýšľaním. Potom deň, po ktorom vrúcne túžia všetci usilujúci k Svetlu, nepríde ani o hodinu pozdejšie, než je určené."

Citát zo záveru prednášky: Zostup z kríža.

J.A.S.

Dátum: 07.09.2018

Vložil: JAN.

Titulok: K Sviatku Čistej Ľalie!


Slávnosť Čistej Ľalie!

Akt milosti pre tých, ktorí sú na zemi čistého chcenia. Žiariaca sila prúdi k tomu pozemskému ženstvu, ktoré sa dnes blíži v prosbe a pritom nadväzuje ku svojim dušiam a tiež ku hrubohmotnému telu jemné vlákna zo Svetla, ktoré si podrží a nestratí už viac pravú cestu, ktorou ženstvo teraz ísť má ku sláve Božej a k radosti celého ľudstva! Len keď si sami opäť odrežú tieto vlákna nedbalosťou a strhnú dolu svoju vysokú úlohu v tomto stvorení, len potom sa môžu ešte raz zrútiť a stratiť oporu, ktorú im ku slávnosti Čistej Ľalie darovaná Božia sila dáva!

Prijmite preto dnes dar Pána s najvyššou vážnosťou. Neklesajte na mysli; lebo milosť Božia je s vami!
Máte byť nositeľmi čistoty a ľuďmi plnými vznešenosti! Tým vaše vyžarovanie pozdvihne celú Zem hore ku Svetlu, mieru a pokoju!

Amen!


ABDRUSHIN - Slávnosť Čistej Ľalie. (7. 9. 1931)https://www.youtube.com/watch?v=TZnwsjIPhTg


Dátum: 07.09.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:K Sviatku Čistej Ľalie!

Aj dnes, kedy slávime Sviatok Čistej Ľalie, mi v ušiach rezonujú slová od Abdrushina z prednášky ,,Záchrana! Spása!“, (1937):

,,Jen ostrý chlad Božské čistoty může proniknouti a proraziti cestu pravé lásce, směřující k vašemu duchu. Čistota jest ostrá, nezná žádného přikrašlování, ale také ne omluvy. Proto snad se bude mnohým lidem, kteří by si chtěli něco předstírati, muset jevit bezohlednou. Ale ona zraňuje ve skutečnosti jen tam, kde něco není v pořádku.“

Dátum: 02.09.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Vivat demokracia....Aj takto sa to dá...A teraz už sme narade už len my...či?

"Pokuty za nečipovanie psov

Majitelia psov majú od 1. septembra povinnosť čipovať psov. Majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 ho bude musieť označiť mikročipom najneskôr do 31. novembra 2019. Psa, ktorý sa narodil po 1. septembri 2018, bude nutné začipovať pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa jeho veku.


Majiteľovi neoznačeného psa hrozí pokuta 50 eur. Pri podnikateľoch a firmách je sadzba od 400 do 3500 eur. Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta až 20-tisíc eur. Výnimkou sú len nevyhnutné prípady v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka."


Samozrejme, je tam toho viac...Takže Vivat demokracia na SK...vivat....Opäť sa mi chce riadne zvracať...


Zdroj: https://www.webnoviny.sk/majitelom-zvierat-hrozia-vysoke-pokuty-za-zanedbanie-povinnosti-vyplyvajuce-z-novely-zakona/


J.A.S.

Dátum: 01.09.2018

Vložil: JAN.

Titulok: 26 rokov26 rokov od prijatia Ústavy Sk a následne vznik Slovenskej republiky na čele a pod dohľadom pravého politického vodcu, začo buď Bohu veľká vďaka, že aj Slovensko, pred koncom starej doby smelo okúsiť chuť samostatného štátu...A hoci temné sily sa snažia, aby samostatné Slovensko nebolo, tak aj tak sa im to už nepodarí, lebo ako sa spieva v prvej Slovenskej hymne: Boh je s nami, kto proti nám, toho parom zmetie...

https://www.youtube.com/watch?v=kCN6jhs9LHU

https://www.youtube.com/watch?v=JFCKnxbwUvM

https://www.youtube.com/watch?v=ijRdWoFd34A

J.A.S.

Dátum: 29.08.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Najväčšie životné umenie."Vycítiť vôľu svojho Stvoriteľa, aby ste šli s ňou, to je to najväčšie životné umenie. V tom totiž spočíva veľké slúženie, ktoré sa v skutočnosti stáva vládnutím, pretože ak zaujmete správne stanovisko, pôjdu všetky sily s vami a nikdy nebudú proti vám! Potom vás už nestretne žiadna bolesť, žiadna strasť a vy pôjdete jasavo cestou, ktorá vás musí priviesť do ríše Otca."

ABDRUSHIN – Vianoce.

https://www.youtube.com/watch?v=_ue1OifoioU


J.A.S.


Dátum: 22.08.2018

Vložil: JAN.

Titulok: 21.8.2018Od Jurečku.

Aby...

https://www.youtube.com/watch?v=MP7egmRxb70

21.08.2018 Pohľad bežného človeka, slovo 'obyčajný' už je sprivatizované

https://www.youtube.com/watch?v=WnrlT3ctQjA

A čo vy, ako to vidíte sami s odstupom času???

J.A.S.

Dátum: 14.08.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Video z 13.3.2018"Chlieb a hry majú veľkú moc nad tými, ktorí bdelého ducha nemajú!"

https://www.youtube.com/watch?v=8k6DAsLE9fY


J.A.S.

Dátum: 08.08.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Pamätajte!


V deň, keď sa oslavuje na Slovensku meno Oskar:

"NEBUDE TO VÔĽA ĽUDÍ, KTORÁ BY RAZ MOHLA UZNAŤ SYNA ČLOVEKA, VYSLANÉHO BOHOM, ALE BUDE TO MOC BOŽIA, KTORÁ HO MÁ VYZDVIHNÚŤ V HODINE, KEĎ ĽUDSTVO V BEZMOCNOM NÁREKU BUDE ÚPENLIVO PROSIŤ O SPÁSU. POTOM ZMĹKNU URÁŽKY, LEBO HRÔZA ZAVRIE TAKÉ ÚSTA A OCHOTNE SA BUDÚ PRIJÍMAŤ VŠETKY DARY, KTORÉ STVORITEĽ PONÚKNE TVOROM JEHO PROSTREDNÍCTVOM. KTO ICH VŠAK NEBUDE CHCIEŤ OD NEHO PRIJAŤ, BUDE ZAVRHNUTÝ NA VŠETKY VEKY." ABDRUSHIN - Syn Človeka.

Preto nato pamätajte všetci, ktorí popierate Večné zákony a jej pisateľku, ktorí ste sa tým postavili na stranu temna a nie SVETLA... Nato pamätajte pri konečnom zúčtovaní...

J.A.S.<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>