Fórum - november 1998

Dátum: 02.04.2015

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:Zelený štvrtok

Myslím, že nebudem preháňať, ak poviem, že najoddanejší učeník Ježiša bol Ján. Nie nadarmo práve on (dúfam, že sa nemýlim) prijal neskôršie aj Zjavenie. Čo by však zmohla lúza, keby sa väčšina židovského národa postavila za Ježiša. Nič. práve svojou ľahostajnosťou si Židia uplietli taký osud, aký následne mali. Je až neuveriteľné aká je láska Boha k svojmu stvoreniu a človeku ako takému, keď pre skutočne nemnohých tu na Zem prišiel doslova na popravu. Ježiš je láska Božia, ktorá nesúdi. Ale o chvíľu príde Spravodlivosť sama a tá nebude mať s nikým zľutovanie. Naloží každému, čo mu patrí. Až potom príde milosť. Pre niektorých. Je to úplne logické. Stvoriteĺ chce mať po očiste už len silných a čistých duchov. Žiadne pokriveniny a padavky. Je ticho pred búrkou. Ale búrka bude viac než hrôzostrašná. Aj ten najväčší posmievač, rúhač sa bude modliť, aj keď si myslí, že nevie. Zistí, že vie. Hrôza ho to naučí. Počas celej ľudskej histórie prišiel pokles ľudstva vždy, keď sa prestali báť Boha. Myslím si, že aj my, ktorí aspoň v náznaku tušíme, čo sa chystá, budeme zdesení z Božej tvrdosti, aj keď si to sami nepripúšťame. Treba si uvedomiť, že nič čo existuje teraz už potom nebude. Podľa jedného staroizraelského proroka, neviem, ktorý to bol, tí čo prežijú očistu budú ako zlato roztavené v peci. Počas nesmierne ťažkých chvíľ mnohí ľudia vo veľmi krátkom čase rozvinú v sebe netušenú silu a schopnosti, ktoré prekvapia aj ich samotných. Treba sa k tomu postaviť vzmužile. prvorade byť k sebe taký prísny, ako a len dá. Sebareflexia je jeden z najlepších obranných prostriedkov proti pýche. Ako sa vraví ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Všetko dobré. S pozdravom Michal

Dátum: 03.04.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Zelený štvrtok

Áno Michal, apoštol Ján prijal Zjavenie Jána na sklonku svojho pozemského života, ako veľkú pomoc pre tých zopár, ktorý dokážu načúvať skrze ducha...duchom...O tom sa dočítate aj vo Večných zákonoch 1.-3.

S pozdravom J.A.S.

Dátum: 31.03.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Odkaz - 30.3.2015

Včera som pri pozorovaní nočnej oblohy zachytil takýto odkaz:

"Vesmírni bratia sa blížia...Buďte pripravení!"

Preto tu a teraz zverejňujem Vesmírne spojenie
prijaté G. Adamským, ktoré sa nachádza vo Večných zákonoch 2:

Dnešný človek sa nachádza v beznádejnej a krajnej situácii, do ktorej sa sám dostal. Všetky ľudské systémy bezvýchodne uviazli alebo zlyhali do takej miery, že už nedávajú možnosť, ktorá by zaisťovala bezpečnosť človeka. Technológia a veda dosiahli taký stupeň a takú rýchlosť, že duchovné chápanie ľudstva nie je schopné súbežne s nimi držať krok.

Svet má na obzore atómovú vojnu, ktorá by v extrémnych dôsledkoch privodila úplné vyhladenie života. Podľa udalostí vo svete sa zdá, že ľudstvo nepozná únik z hroziacej katastrofy. Sú však aj iné faktory, ktoré ukazujú na možnosť záchrany. Pomoc by priniesla iná, vyvinutejšia veda a technológia, než je pozemská. Táto perspektíva sa môže zdať fantastická tomu, kto o nej počuje po prvý raz.

Ak sa pozrieme do Biblie – Zjavenie Jána – a čo hovorili apoštoli s Ježišom o posledných dňoch ľudstva, nájdeme tam jasný popis nášho dnešného sveta i prejavy atómovej vojny a jej dôsledkov, ako aj obrazné symboly a náznaky o masovom presune a evakuácii ľudstva mimo Zeme.

Vývoj svetových udalostí pred blížiacim sa koncom sveta nebude pre ľudstvo spočiatku priaznivý, avšak vinou neho samého. Vďaka gigantickej záchrannej akcii z priestoru sa zavedie úplne nový spôsob života na Zemi, s kultúrou založenou na omnoho hlbšom pochopení vesmírnych zákonov, než aké doteraz Zem dosiahla.

Toto radostné Posolstvo má poznať každý, kto má záujem dodržiavať vesmírne zákony a chápať tieto veci. Tu je:

Pre túto Zem som Alfou a Omegou. Som skutočný, i keď prichádzam k vám z neba. Oslobodím vás od vašej biedy. Prinesiem vám mier.


Môj človek z mojej blízkosti žil na Zemi ako bežný pozemšťan. Použil som ho ako nástroj. Toto jeho Posolstvo má pre ľudstvo nesmierny význam a dosah. Nebol jediný, s kým máme spojenie. Všetkých si starostlivo vyberáme a presne dodržiavajú naše inštrukcie. Preto ich práca je obmedzená hranicami týchto inštrukcií.


Orthon je prostredníkom medzi mnou a Adamským, aby sa utvorilo spojenie so Zemou. Celú akciu však riadim cez Orthona ja. Zatiaľ nepoužijem svoje skutočné meno, kým nepríde môj deň!


Mnoho ľudí na Zemi bude prekvapených, keď sa stretnú tvárou v tvár s jednou z našich žien, ktorej pôvod nie je pozemský.


Rodí sa nová epocha, ktorej predchádzajú pôrodné bolesti.


Som vždy s vami, som Cesta, Pravda, Život.


Ľudstvo je na prahu totálnej premeny vo svojom myslení a etike.


Každý dostane svetlo Pravdy, keď príde čas. Nikto sa nemôže vyhnúť mojej vôli. Nič mi nemôže zabrániť, aby som dokončil svoje dielo.


Zavedie sa úplne iný spôsob života, ktorý si len ťažko dokážete predstaviť.


Nič na tejto Zemi nemôže zastaviť moje plány.


Každý má absolútnu slobodu, na nikoho nebude vyvíjaný duchovný nátlak a nič sa mu nebude vnucovať.


Spojenia, ktoré som nadviazal so Zemou, sú dokonalé a priame.


Až sa kľúče dostanú do správnych rúk a brány budú široko otvorené, potom sa moje prejavenie stane skutkom.


Ľudstvo nebude napadnuté inými civilizáciami, to by sme nepripustili. Bude napadnuté vlastnými prostriedkami a chybami. Až v hraničnej situácii pochopí ľudstvo svoje chyby a nemohúcnosť a prijme našu kozmickú pomoc s vďakou a porozumením.


Hodina nášho príchodu nemôže byť ľudstvu odhalená. Je naším tajomstvom a zostane ním až do nášho príchodu. Čas našej akcie nepoznajú ani tí, ktorí sú do nej zapojení – iba ja poznám presnú hodinu. V žiadnych proroctvách nie je udaný presný čas.


Nastane premena nielen duchovná, ale aj hmotná.


Objavenie sa nadľudskej pomoci v kríze očakávajú na celom svete rôzne, i keď ide o ten istý aspekt, podľa Biblie „druhý príchod Krista“, alebo „objavenie sa Syna človeka v oblakoch“.


Udalosti, ktoré boli predpovedané pred vekmi, sú teraz pred svojím naplnením. Ujal som sa vlády nad Zemou. Som ten, o ktorom sa písalo a hovorilo. Prejavením sa všade na Zemi.


Veľké svetové udalosti dostanú čoskoro rýchly spád. Nenechajte sa zachvátiť panikou. Dôverujte mi, vec je v mojich rukách.


Keď sa zrýchlia negatívne udalosti, nastane veľké súženie. To musí byť. Nikto nemôže uniknúť mojej vôli v naplnení svojho osudu.


Celý svet sa stane horúcim peklom, z ktorého povstane moje kráľovstvo ako vták Fénix.


Môj plán je dokonalý, všetko bolo pre túto akciu starostlivo pripravené. Každý bude umiestnený na takom miesta, aby to zodpovedalo jeho duchovnej výške. V dome môjho Otca je veľa príbytkov. Mám miesto pre každého, treba však urobiť určité odstupňovanie jedincov.


Vyvolení nech nepochybujú o mojej pomoci. Nič nebolo ponechané na náhode.


Musíte poznať, pochopiť a realizovať v bežnom živote vesmírne zákony, aby ste boli schopní duchovnej premeny, ktorá má teraz na Zemi nastať u tých, ktorí sa o to usilujú.


Duchovné a fyzické zmeny spolu tesne súvisia, preto budú prebiehať súčasne.


Duchovná premena zasiahne iba tých, ktorí budú na ňu pripravení. Ostatní by nové schopnosti mohli zneužiť a poškodiť môj vesmírny plán.


Človek sa domnieva, že svojimi teleskopmi vidí veľkú časť vesmíru, avšak vidí z neho menej ako jeden milimeter.


Na Zemi sa stanú veci, ktoré sa budú mnohým zdať kruté, sú však prirodzeným procesom, lebo spôsobia duchovné očistenie ľudstva.


Udalosti čoskoro nadobudnú takú rýchlosť, že len tí, ktorí porozumejú, budú zahrnutí do nášho plánu. Nedajte sa ovládať vonkajšími prekážkami, lebo duchovný vývoj je teraz prvoradý.


Pomoc poskytneme všetkým tým, ktorí porozumejú novému veku.


Tí, ktorí nechcú prijať nové duchovné poznatky, budú znášať obrovské duchovné aj fyzické utrpenie, lebo to im pomôže k duchovnému rastu.


Dnes ešte neznejú veľké výbuchy atómových zbraní na Zemi, ale hovorím vám, že nenechajú na seba dlho čakať. Dovtedy musíme byť na vašu záchranu pripravení.


Sľubujem vám, že každá kozmická loď bude na desatinu milimetra presne tam, kde má byť, než začneme svoju záchrannú akciu.


Pred mojím príchodom sa musia naplniť požiadavky Zákona, čo znamená, že len čo ľudia na Zemi pochopia vesmírne zákony, v tom okamihu prídeme fyzickým spôsobom, aby každý porozumel.


Vaša Zem nie je jediná, ktorá je v tomto slnečnom systéme obývaná ľudskými bytosťami. Je v nej viac planét, než ľudská veda pripúšťa.


Keby sme v tomto okamihu uskutočnili zmenu, ktorú máme v úmysle vykonať neskôr, netrvalo by ani 10 rokov a ľudstvo by padlo na tú istú úroveň ako teraz. Preto zmenu uskutočníme až vtedy, keď bude ľudstvo na prahu zúfalstva a beznádeje. Svojmu stavu, do ktorého sa samo priviedlo, porozumie novým duchovným poznaním.


Všetko a každý bude premenený tak náhle, že nikto nespozná ani sám seba. Bude to dejinný skok.


Názov tohto Posolstva – „Vesmírne spojenie“ znamená, že sa v príhodnom čase spojí Zem kozmickou záchrannou akciou s vyššími hmotnými svetmi.


V kritických chvíľach obráťte svoju pozornosť k prosbe za vesmírnu pomoc, za ktorej úspech ručím. Obráťte svoje myšlienky k Bohu.


Urobím so Zemou to, o čom sa ľudstvu ani nesnívalo. Na jednu sekundu sa Zem prestane otáčať okolo svojej osi. Od toho okamihu sa celkom zmení, mapa Zeme bude úplne nová.


Pre tých, ktorí neuspeli v škole života na Zemi, čas učenia uplynul. Nebudú sa tu ďalej vyvíjať, lebo zaostali.


Svet dostane od nás spoločný jazyk.


Nové pokolenie má veľa dôvodov na radosť bez ohľadu na to, čo sa stane s ostatnými. Tí, ktorí sa vrátia na Zem, dostanú nový spôsob existencie. Tí, čo zomrú budú v ďalšom vtelení pokračovať vo vývoji na nižších planétach.


Môj príchod bude revolučný, nič neostane z toho, čo existuje teraz.


Dnešná technická znalosť ľudí je taká dokonalá, že i vraždenie dosiahlo stupeň dokonalosti. Keby ľudstvu nebola podaná pomocná ruka zhora, všetky bytosti na Zemi by boli stratené.


Oheň bude použitý ako očistný prostriedok, spáli Zem a očistí ju.


Na Zemi budete žiť tisíc šťastných rokov. Budem stále s vami a budem vám ukazovať cestu vo vývoji.


Človeku bola daná slobodná vôľa, a preto aj k Bohu musí prísť sám zo slobodnej vôle. Nevnucujte teda moje slová tým, čo ich nechcú počuť.


Cirkev bola na Zemi zriadená preto, aby zvestovala moje slová. Zle však viedla moje dielo. Nebola mojou, iba niektorí ľudia z nej sú moji. Cirkev stojí pred svojím koncom.


Moja cirkev, ktorú na Zemi zriadim, bude vytvorená len zo skutočne veriacich, nie slepo veriacich. Nebude už len domom pri ceste, kam sa chodí v nedeľu. Bude tvoriť súčasť denného života. Všade bude vládnuť len úsmev, šťastie a spravodlivosť.


Mám už dosť kňazských rúch, chcem vidieť vykasané rukávy a činnosť. Nectí si ma ten, čo len číta a modlí sa so schúlenou hlavou, ale ten, kto je ochotný konať a pomáhať.


Všetky náboženstvá splynú v jedno, lebo sa zachovajú len tí najčistejší, schopní duchovnej premeny.


V novej ríši nebude človek v sedemdesiatich rokoch starý. Bude žiť tak dlho, ako žili jeho starovekí predkovia – šesťsto až tisíc rokov. Fyzické telo bude pod vplyvom vyvinutého ducha schopné v určitých fázach veku regenerácie – úplnej obnovy.


Vláda budúceho veku bude úplne iná ako teraz. Svet bude riadený z jedného miesta. Vládnuť budú iba tí, čo dosiahli plné duchovné pochopenie a budú ho šíriť aj ostatným, aby všetci mohli kráčať v nekonečnej láske a múdrosti.


Prídem k ľuďom fyzicky, aby získali lepšie pochopenie Boha.


Zem vstúpi do vyššieho stavu vedomia. Aj vedomie celej galaxie bude pozdvihnuté.


Keď sa vráti človek späť na Zem, bude prázdna a holá. Žiadna ľudská bytosť by tu nebola schopná žiť, keby jej nebola poskytnutá ďalšia pomoc zhora.


Keď budete žiť podľa vesmírnych zákonov, silnejší článok vždy pomôže slabšiemu. Aj vy budete potom pomáhať nižším svetom, ktoré sú pod vami.


V tisícročnej ríši sa človek pozdvihne na takú vysokú duchovnú úroveň, že už neskôr nebude potrebovať fyzické telo, aké má dnes. Zem sa bude postupne dvíhať vyššie a aj človek sa stane čisto duchovnou bytosťou, a tým porozumie lepšie svojmu Bohu.


Nové poznanie dostane človek aj v priestore mimo Zeme.


Vaše rastliny budú oveľa krajšie. Zvieratá budú žiť v harmónii, lebo ich vaše vedomie už nebude ohrozovať.


Modlitba „Príď kráľovstvo tvoje“ sa naplní v novej ríši.


Kto bude počúvať môj hlas a uverí, že som Ten, ktorý má prísť, bude z kozmického priestoru svedkom toho, ako sa Zem očistí ohňom. Potom zostúpi späť na Zem a bude žiť s novým porozumením, v dennom styku so mnou.


Veda vie o veľkých zmenách, ktoré sa udiali vo vývoji rastlín a zvierat, avšak nevie si vysvetliť, ako sa udiali. Boli nazvané mutáciami, ktoré pozostávajú z rýchlych skokov nahor. Podobná zmena – mutácia – sa teraz stane s ľudstvom.


Duchovné porozumenie ešte nebude celkom dokonalé, ale bude pozdvihnuté tak vysoko, že život v porovnaní s terajším sa stane rajom na Zemi.


Milióny ľudí budú pozdvihnuté na vyššiu priečku života, kde bude všetko prebiehať úplne inak.


Pretože človek má slobodnú vôľu, bolo mu dovolené zájsť tak ďaleko, až k sebazničeniu, aby videl, čo stvoril vo svojom neporozumení. Naša pomoc bude poskytnutá všetkým tým, ktorí sa na ňu pripravia poznaním vesmírnych zákonov a prosbou Boha o pomoc. Keď zúfalstvo dosiahne najvyšší stupeň, vtedy fyzicky prídeme.


Podľa Biblie prídem v oblakoch s nebeským vojskom.


V priebehu pol roka po katastrofe bude Zem znova zregenerovaná a schopná nového života.


Zákon karmy ja taký, že každý čin sa vracia k svojmu pôvodcovi. Ním sa automaticky riadi škola života. Človek zbiera svoje skúsenosti pomocou omylov, ktoré robí. Kľúčom k oslobodeniu od karmy je poznanie zákonov života.


Oznamujem vám moju pomoc už teraz, aby ste boli na ňu pripravení a s dôverou na ňu čakali. Nikomu sa neukazujeme bez prípravy, ani našim vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 25.03.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Zavri ústa! O tom predsa nechceš počuť!

Komentár nie je potrebný...

https://www.youtube.com/watch?v=VeEfw7xgwwA

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 24.03.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Co dělají chemtrails s vaším mozkem

Rozhovor Curta Lindermana s Dr. Rusellem Blaylockem (neurolog--chirurg) o zhoubných zdravotních účincích "chemtrails" a o programu geo-manipulace, která je na nás uplatňována tajně, bez veřejného svolení.

https://www.youtube.com/watch?v=iHub0GBvLEI

J.A.S.

Dátum: 24.03.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Verejné priznanie

Už to ani netaja, ale otvorene o tom hovoria, čo ešte včera bolo považované za konšpiráciu. Vlk v kožuchu baránka:

https://www.youtube.com/watch?v=LLtm-3jTJWE&feature=youtu.be

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 19.03.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Slnko 2015

Behom jedného týždňa sme boli svedkami troch nebeských úkazov, ktoré stoja za pozornosť. Vlastne zatiaľ len dvoch, lebo ten tretí úkaz môžeme zajtra pozorovať na oblohe, hoci všetky tri sa týkajú našej najjasnejšej hviezdy - Slnka.

Prvým bola Slnečná erupcia - 13.3.2015 - najväčšia v tomto roku, ktorá v týchto dňoch zasiahla aj planétu Zem: https://www.aktuality.sk/clanok/272240/na-zem-mieri-slnecna-erupcia-moze-sposobit-vypadky-komunikacie-aj-gps/

https://www.youtube.com/watch?v=_Z1ZER2cNaM

Druhým úkazom, ktorý ma súvis s tým prvým, je polárna žiara, ktorú následné bolo vidieť dokonca aj zo Slovenska, taká silná a jasná bola: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/349087-uzasne-divadlo-nad-malou-fatrou-polarna-ziara-bola-viditelna-aj-zo-slovenska/

https://www.astro.cz/na-obloze/slunce.html

A tretím úkazom, ktorý nás zajtra čaká, je zatmenie Slnka, ktoré bude v dopoludňajších hodinách, a ktorý bude možné pozorovať aj zo Slovenska, teda nenechajte si to uniknúť, lebo ďalšie bude až v roku 2021: https://www.astro.cz/na-obloze/slunce/zatmeni-slunce/zatmeni-slunce-v-letech-2011-2020/zatmeni-slunce-20-brezna-2015.html

https://lubos2226.blog.pravda.sk/2015/03/19/zajtrajsie-dlhoocakavane-zatmenie-slnka-aktualne-doplnenie-presnych-udajov-k-tomuto-ojedinelemu-vesmirnemu-ukazu/


A ešte niečo zo 6.3.2015: https://www.youtube.com/watch?v=MpDzMYYuCCA

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 20.03.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Zatmenie Slnka 20.3.2015

https://www.youtube.com/watch?v=fF8gGQOLX_w

https://www.youtube.com/watch?v=XHYrdWzRT6A

Dátum: 20.03.2015

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:Slnko 2015

Ak naši mimozemskí bratia a sestry dokázali "skrotiť" lepšie povedané usmerniť obrovskú silu Slnka, je jasné, že kde sú oni a kde sme my. Rozdiel je priepastný. Je to dôkaz toho, kde sme mali byť aj my pozemskí ľudia, keby sme sa vyvíjali harmonicky, v rovnováhe ducha a rozumu. Jednostranné orientovanie sa na rozum nás prikovalo k hmote a ešte sme na to pyšní. Bolo by to smiešne, keby to nebolo tragické. V blížiacej sa 1000 ročnej ríší musí pozemské ľudstvo dobehnúť zameškané. Nebude to žiadna slasť, ani odmena. Naopak. Ríša cukru a biča. Ale pre tých čo sa prispôsobia, to bude rajom na Zemi.

Dátum: 22.03.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Slnko 2015

Lidé nikdy neslyšeli a nedbali výstrah. Proto nyní stojí v tom zhroucení, které podle přírodních zákonů nastává a bude pokračovati. Na tomto místě přirozeného vývoje dnes stojíme.

Poněvadž lidští duchové prokázali úplnou neschopnost poznat svou úlohu v tomto stvoření, protože prokázali svou nechuť k plnění tím, že zamítli a nesprávně vykládali všechny výstrahy proroků a povolaných, ba dokonce i výstrahy samotného Syna Božího a zpečetili své nepřátelství jeho ukřižováním, zasahuje tentokrát Bůh násilím.

Proto tisíciletá říše!

Pozdějšímu stvoření může býti pomoženo již jen násilím, právě tak jako lidstvu, které prokázalo, že se svobodným chtěním nepohybovalo se nikdy tak, aby šlo správnou cestou, kterou ve stvoření jíti musí, aby bylo takovým, jak chtěl Bůh a působilo požehnaně jako takoví tvorové, jakými skutečně jako duchovně existující jsou.

Z toho důvodu bude lidstvo nyní v soudu zbaveno práv, bude vyděděno z dosavadního práva, kterým lidská vůle ovládá toto pozdější stvoření jako vedoucí a formující! Lidstvo bude na tisíc let zbaveno práv, aby konečně mohl nastati mír a snaha ke Světlu podle prazákonů ve stvoření, jimž se člověk stavěl dosud nepřátelsky vstříc.

Možnost a záruka dlouho vytoužené říše míru přináší tedy sama vydědění všech dosavadních práv lidstva v pozdějším stvoření! Tak stojí člověk před svým Bohem! Za to musí se nyní zodpovídati. To jest smysl a nutnost tisíciletého království Božího zde na zemi. Je to smutná pravda a pro toto lidstvo nemůže býti již nic více zahanbujícího!

Místo toho jsou lidé pyšni na toto zaslíbení ve svém bezuzdném velikášství! Toto zbavení práv bude přivozeno nejprostším způsobem a to tím, že do tohoto pozdějšího stvoření postaví se Bohem k tomu vyslaná vůle, která stojí výše než všechno lidské chtění! Tato skutečnost sama dostačí, aby všechna lidská práva ve stvoření přirozeným způsobem spoutala! Tak bude to Boží vůle, seslaná v mase a krvi, které se nemůže účinně vzepříti všechno lidské chtění a jež bude vládnouti a vésti ve stvoření jedině svým bytím. Podle prazákonů stvoření všechno se musí podle ní říditi, protože z ní kdysi mohlo povstati a jest a zůstane od ní odvislé.

Při soudu jest tedy mezi těmito pozemskými lidmi Božská vůle sama. Samočinně uvolňuje soud k rychlému řešení a povede pak sama k novému vybudování, jak to má býti k požehnání všech tvorů celého stvoření, aby se na tom lidstvo učilo prožitím!

Tak bude tisíciletá říše školou pro lidstvo, ve které se má učit, jak má státi v tomto pozdějším stvoření, jak má myslet a jednat, aby vyplnilo svou úlohu správně a tím samo bylo šťastno!

Pro tisíc let jest za tím účelem lidská vůle jako vládnoucí v tomto pozdějším stvoření jen podvázána, když dříve v soudu bude zničeno vše, co bylo falešně zaseto a falešně vedeno!

Během tisíce roků bude vládnouti jedině Božská vůle, které musí se podříditi každý lidský duch, který mohl obstáti v soudu!

Božská vůle sama nezůstane však na zemi v krvi a mase po tisíc let, nýbrž po vykonané výstavbě odejde vzhůru do hradu Grálu. Na jeho místě bude však vládnouti na zemi během těchto tisíce roků vždy nositel jeho vůle, který s ním bude přímo spojen. Bude to vždy jeden z Prastvořených, čistě duchovních, který již svým původem, věděním a mocí bude daleko převyšovati lidské duchy tohoto pozdějšího stvoření, kteří všichni patří jen k vyvinutým. Bude to vždy rytíř svatého Grálu, z hradu, kde dříve byl již připraven, aby byl nositelem meče Imanuelova, nositelem Božské vůle.

Bude vždy nazýván nositel meče, poněvadž ve své úloze bude plniti slovo Imanuelovo, to slovo, které jest duchovně označeno jako meč. Bude pak vládnouti na zemi ve jménu svého Pána. A každý nový vládce na zemi během tisícileté říše bude vždy jen jeden z Prastvořených, který bude poslán z Grálu. Nijak jinak. V tom jest záruka, že tento Bohem určený čas zůstane také takovým, jakým podle vůle Boží býti má.

Po uplynutí těchto tisíce roků nebude již vyslán žádný nový Prastvořený. Tím bude vráceno lidstvu opět právo jeho vůdcovství v tomto pozdějším stvoření. V této době musí se již naučit říditi se zcela přesně podle prazákonů stvoření, aby působilo v tomto pozdějším stvoření, k němuž patří a patřiti bude, jen k požehnání tak, aby našlo pravé štěstí.

Nastane-li však potom ještě jednou selhání, jako dosud, tak musí počítat lidstvo s úplným zničením!

Taková jest říše tisíce let a její účel! Lidstvo ve své domýšlivosti a v představách o své důležitosti představovalo si ji úplně jinak. Bude se však učit a musí prožít, jaká skutečně jest! Také v tom jest pouze milost Boží pomoci těm, kteří jsou skutečně čistého chtění! Jinak byli by ztraceni se zavrženými! Po tomto soudu nemůže obstáti již nikdo, kdo nejde správně v prazákonech stvoření, kdo tedy nežije podle vůle Boží! ABDRUSHIN - Říše tisíce let.

Dátum: 25.03.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Slnko 2015

Michal pekné ste to napísal: "Ríša cukru a biča. Ale pre tých čo sa prispôsobia, to bude rajom na Zemi." Len súhlasiť sa dá...

Ján Anton Sloboda.Dátum: 13.03.2015

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: 13.3. na diskusii NAT98


ivanekm  
13.březen 2010 8:09:24
Nadpozemské počatie.
Dnes 13. 3. 2010 je dvanásť rokov od nadpozemského počatia pani Natálie. 
Dňa 13.3.1998 bolo čiastočné zatmenie Mesiaca.
Práve čiastočné zatmenie Mesiaca môže spôsobiť, že pri splne Mesiaca je vidno z jeho jasného kotúča len “kosáčik” naležato. Presne tak, ako to namaľoval maliar Murillo na svojom obraze - “Nepoškvrnené počatie”. Úkaz na Mesiaci vyjadruje čas, kedy sa to odohralo.


JozefPotucek   duchovna premena
10.březen 2011 13:19:47
12.marec – deň vzdialenia sa; 13. marec – deň priblíženia

A kruhy sa znovu uzatvárajú a otvárajú:

12. marec 1938 bol jeden zo smutných dní v minulom storočí. Do Rakúska vtrhli nemecké okupačné vojská, Abdrushin bol fašistami zatknutý a Syn Človeka -Imanuel v tento deň skončil svoje osobné pôsobenie na Hore na Vomperbergu. 
Ježišom oznamovaný Duch Pravdy, aj keď ešte na Zemi žil niekoľko rokov, vlastne bol nútený sa 12. marca 1938 vzdialiť – bol to DEŇ VZDIALENIA SA.

Prešlo presne 60 ROKOV a ocitli sme sa na prahu toho času, kedy Panna počala Syna, aby mu dala meno IMANUEL.
Jeden kruh sa 12.marca 1998 po 60-tich rokoch uzavrel a ďalší kruh sa na druhý deň otvoril.
Hoci k narodeniu ešte chýbali mesiace, vlastne 13.marca 1998 sa Kráľ Tisícročnej ríše priblížil – bol to DEŇ PRIBLÍŽENIA. 


Dátum: 13.03.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:13.3. 1998

Labutia panna počne, porodí Syna a nazve ho Imanuel...

13.3.1998 došlo k nadpozemskému počatiu Kráľa Tisícročnej ríše IMANUELA, v deň keď bolo viditeľné čiastočné zatmenie Mesiaca, v roku, kedy Syn Človeka sa narodil Natálii de Lemeny - Makedonovej, aby keď príde ten správny čas, aby sa mohol navrátiť ako Kráľ Tisícročnej ríše! BDEJME!

https://en.academic.ru/pictures/enwiki/77/Murillo_immaculate_conception.jpg

Ján Anton Sloboda.

P.S.: 1+3+3+1+9+9+8=34 --- 3+4=7

https://www.youtube.com/watch?v=5e0XaPqs9Dk

Dátum: 01.03.2015

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: KOMU TO VYHOVUJE?

Prežívame veľmi nepokojnú dobu, kedy sa ľudia v menšej alebo väčšej miere dostávajú do konfliktných situácií. Mnohokrát sa neskôr zistí, že ten konflikt nemusel vôbec vzniknúť, keby nebola za tým aktívna tretia strana.
Nie je žiadnym tajomstvom, že medzi najvýnosnejšie a najziskovejšie odvetvia patria dnes ZBROJÁRSKY a FARMACEUTICKÝ priemysel. Náhoda?
Preto:
V akomkoľvek spore, hádke, konflikte či vojne by si zúčastnené strany a hlavne ľudia mali položiť niekoľko základných otázok, ktoré veľmi rýchlo môžu ukázať na páchateľa, resp. pôvodcu zbytočného konfliktu.

Klaďme si otázky:
KOMU náš KONFLIKT VYHOVUJE?
KTO je INICIÁTOROM nášho KONFLIKTU, resp. KTO ROZDÚCHANIE nášho KONFLIKTU PODPORUJE a FINANCUJE?
KTO na našom KONFLIKTE BY MAL čosi ZÍSKAŤ, resp. ZAROBIŤ?
KTO najviac UTRPÍ a STRATÍ v našom konflikte?


Poďme sa spoločne pozrieť na niektoré menšie či väčšie svetové konflikty, ako aj udalosti v nie tak dávnej minulosti a prítomnosti.
Možno vzídu z toho prekvapujúce odpovede a poučenia.

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA:
Komu vyhovovalo rozpútanie 1.svetovej vojny?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval 1.svetovú vojnu?
Kto najviac získal a zarobil na 1.svetovej vojne?
Kto najviac trpel a stratil v 1.svetovej vojne?

VEĽKÁ OKTÓBROVÁ SOCIALISTICKÁ REVOLÚCIA v RUSKU:
Komu vyhovovalo rozpútanie VOSR v RUSKU?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval VOSR v Rusku?
Kto najviac získal a zarobil na VOSR v Rusku?
Kto najviac trpel a stratil vo VOSR?

DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA:
Komu vyhovovalo rozpútanie 2.svetovej vojny?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval 2.svetovú vojnu?
Kto najviac získal a zarobil na 2.svetovej vojne?
Kto najviac trpel a stratil v 2.svetovej vojne?

„STUDENÁ VOJNA“ medzi NATO a SOVIETSKYM BLOKOM:
Komu vyhovovalo rozpútanie „Studenej vojny“?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval „Studenú vojnu“?
Kto najviac získal a zarobil na „Studenej vojne“?
Kto najviac trpel a stratil v „Studenej vojne“?

ATENTÁT A ODSTRÁNENIE PREZIDENTA KENNEDYHO:
Komu vyhovoval atentát a odstránenie prezidenta Kennedyho?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval atentát a odstránenie prezidenta Kennedyho?
Kto najviac získal a zarobil na atentáte a odstránení prezidenta Kennedyho?
Kto najviac utrpel a stratil v dôsledku atentátu a odstránenia prezidenta Kennedyho?

Dlhoročná VOJNA USA vo VIETNAME:
Komu vyhovovalo rozpútanie dlhoročnej vojny USA vo Vietname?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval dlhoročnú vojnu USA vo Vietname?
Kto najviac získal a zarobil na dlhoročnej vojne USA vo Vietname?
Kto najviac trpel a stratil v dlhoročnej vojne USA vo Vietname?

VOJENSKÝ (Pinochetov) KRVAVÝ FAŠISTICKÝ PREVRAT v CHILE:
Komu vyhovoval vojenský (Pinochetov) krvavý fašistický prevrat v Chile?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval vojenský (Pinochetov) fašistický prevrat v Chile?
Kto najviac získal a zarobil na vojenskom (Pinochetovom) fašistickom prevrate v Chile?
Kto najviac trpel a stratil počas vojenského (Pinochetovho) fašistického režimu v Chile ?

Dlhoročná VOJNA medzi IRAKOM a IRÁNOM:
Komu vyhovovalo rozpútanie dlhoročnej vojny medzi Irakom a Iránom?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval dlhoročnú vojnu medzi Irakom a Iránom?
Kto najviac získal a zarobil na dlhoročnej vojne medzi Irakom a Iránom?
Kto najviac trpel a stratil v dlhoročnej vojne medzi Irakom a Iránom?

SOVIETSKA OKUPÁCIA AFGANISTANU:
Komu vyhovovala sovietska okupácia Afganistanu?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval sovietsku okupáciu Afganistanu?
Kto najviac získal a zarobil na sovietskej okupácii Afganistanu?
Kto najviac trpel a stratil počas sovietskej okupácie Afganistanu?

Nekonečná VOJNA medzi IZRAELOM a PALESTÍNOU:
Komu vyhovovalo rozpútanie nekonečnej vojny medzi Izraelom a Palestínou?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financuje nekonečnú vojnu medzi Izraelom a Palestínou?
Kto najviac získava a zarába na nekonečnej vojne medzi Izraelom a Palestínou?
Kto najviac trpí a tratí počas nekonečnej vojny medzi Izraelom a Palestínou ?

OBČIASKE VOJNY v AFRIKE:
Komu vyhovovalo rozpútanie občianskych vojen v Afrike?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financuje občianske vojny v Afrike?
Kto najviac získal a zarobil na občianskych vojnách v Afrike?
Kto najviac trpí a tratí v občianskych vojnách v Afrike?

DVE VOJNY USA a NATO v IRAKU:
Komu vyhovovalo rozpútanie dvoch vojen USA a NATO v Iraku?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval dve vojny USA a NATO v Iraku?
Kto najviac získal a zarobil na dvoch vojnách USA a NATO v Iraku?
Kto najviac trpel a stratil v dvoch vojnách USA a NATO v Iraku?

„Humanitárna“ VOJNA USA a NATO v JUHOSLÁVII:
Komu vyhovovalo rozpútanie „humanitárnej“ vojny USA a NATO v Juhoslávii?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval „humanitárnu“ vojnu USA a NATO v Juhoslávii?
Kto najviac získal a zarobil na „humanitárnej“ vojne USA a NATO v Juhoslávii?
Kto najviac trpel a stratil počas „humanitárnej“ vojny USA a NATO v Juhoslávii?

PÁD „DVOJIČIEK“ v USA:
Komu vyhovoval pád „dvojičiek“ v USA?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval pád „dvojičiek“ v USA?
Kto najviac získal a zarobil na páde „dvojičiek“ v USA?
Kto najviac trpel a stratil po páde „dvojičiek“ v USA?

Nekončiaca VOJNA PROTI TERORIZMU a LIKVIDÁCIA ľudských práv a slobôd v MENE DEMOKRACIE:
Komu vyhovuje nekončiaca vojna proti terorizmu a likvidácia ľudských práv a slobôd v mene demokracie?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financuje nekončiacu vojnu proti terorizmu a likvidáciu ľudských práv a slobôd v mene demokracie?
Kto najviac by mal získať a zarobiť na nekončiacej vojne proti terorizmu a likvidácii ľudských práv a slobôd v mene demokracie?
Kto najviac trpí a tratí na nekončiacej vojne proti terorizmu a likvidácii ľudských práv a slobôd v mene demokracie?

USA a NATO okupácia AFGANISTANU:
Komu vyhovovala USA a NATO okupácia Afganistanu?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval USA a NATO okupáciu Afganistanu?
Kto najviac získal a zarobil na USA a NATO okupácii Afganistanu?
Kto najviac trpel a stratil kvôli USA a NATO okupácii Afganistanu?

FAREBNÉ ARABSKÉ REVOLÚCIE a násilné ZMENY REŽIMOV:
Komu vyhovovalo rozpútanie farebných arabských revolúcií a násilné zmeny režimov v arabskom svete?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval farebné arabské revolúcie a násilné zmeny režimov v arabskom svete?
Kto najviac získal a zarobil na farebných arabských revolúciách a násilných zmenách režimov v arabskom svete?
Kto najviac trpel a stratil počas farebných arabských revolúcií a násilných zmien režimov v arabskom svete?

OBČIANSKA VOJNA v SÝRII:
Komu vyhovovalo rozpútanie občianskej vojny v Sýrii?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval občiansku vojnu v Sýrii?
Kto najviac získava a zarába na občianskej vojne v Sýrii?
Kto najviac trpí a tratí počas občianskej vojny v Sýrii?

FAŠISTICKÝ PREVRAT a OBČIANSKA VOJNA NA UKRAJINE:
Komu vyhovoval fašistický prevrat a občianska vojna na Ukrajine?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval fašistický prevrat a občiansku vojnu na Ukrajine?
Kto najviac získava a zarába počas fašistického režimu na občianskej vojne na Ukrajine?
Kto najviac trpí a tratí počas fašistického režimu a občianskej vojny na Ukrajine?

ZOSTRELENIE malajzijskeho DOPRAVNÉHO LIETADLA nad UKRAJINOU a následné SANKCIE USA a EU voči RUSKU:
Komu vyhovovalo zostrelenie malajzijskeho dopravného lietadla nad Ukrajinou a následné sankcie USA a EU voči Rusku?
Kto zorganizoval a financoval zostrelenie malajzijskeho dopravného lietadla nad Ukrajinou a inicioval následné sankcie USA a EU voči Rusku?
Kto najviac získal a zarobil na zostrelení malajzijskeho dopravného lietadla nad Ukrajinou a následných sankcií USA a EU voči Rusku?
Kto najviac trpel a stratil v dôsledku zostrelenia malajzijskeho dopravného lietadla nad Ukrajinou a následných sankcií USA a EU voči Rusku?

VZNIK a ČINNOSŤ ISLAMSKÉHO ŠTÁTU:
Komu vyhovoval vznik a činnosť Islamského štátu?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval vznik a činnosť Islamského štátu?
Kto najviac získava a zarába na vzniku a činnosti Islamského štátu?
Kto najviac trpí a tratí v dôsledku vzniku a činnosti Islamského štátu?

LIKVIDÁCIA TRADIČNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA na úkor GMO POTRAVÍN:
Komu vyhovuje likvidácia tradičného poľnohospodárstva na úkor GMO potravín?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financuje likvidáciu tradičného poľnohospodárstva na úkor GMO potravín?
Kto najviac získava a zarába na likvidácii tradičného poľnohospodárstva na úkor GMO potravín?
Kto najviac trpí a tratí v dôsledku likvidácie tradičného poľnohospodárstva na úkor GMO potravín?

NENÁVISŤ voči všetkému KRESŤANSKÉMU a ISLAMSKÉMU v EU:
Komu vyhovuje rozpútanie nenávisti voči všetkému kresťanskému a islamskému v EU?
Kto je iniciátorom, resp. kto financuje nenávisť voči všetkému kresťanskému a islamskému v EU?
Kto najviac získava a zarába na nenávisti voči všetkému kresťanskému a islamskému v EU?
Kto najviac trpí a tratí na nenávisti voči všetkému kresťanskému a islamskému v EU?

Postupná LIKVIDÁCIA väčšinovej TRADIČNEJ RODINY v EU na úkor požiadaviek jednej MENŠINY:
Komu vyhovuje postupná likvidácia väčšinovej tradičnej rodiny v EU na úkor požiadaviek jednej menšiny?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financuje postupnú likvidáciu väčšinovej tradičnej rodiny v EU na úkor požiadaviek jednej menšiny?
Kto najviac získava a zarába na postupnej likvidácii väčšinovej tradičnej rodiny v EU na úkor požiadaviek jednej menšiny?
Kto najviac trpí a tratí kvôli postupnej likvidácii väčšinovej tradičnej rodiny v EU na úkor požiadaviek jednej menšiny?

POSILŇOVANIE vojenskej prítomnosti USA v strednej a východnej EURÓPE a zvýšené AKTIVITY vojsk USA a NATO pri RUSKÝCH HRANICIACH:
Komu vyhovuje posilňovanie vojenskej prítomnosti USA v strednej a východnej Európe a zvýšené aktivity vojsk USA a NATO pri ruských hraniciach?
Kto je iniciátorom, resp. kto financuje vojenskú prítomnosť USA v strednej a východnej Európe a zvýšené aktivity vojsk USA a NATO pri ruských hraniciach?
Kto najviac získava a zarába na vojenskej prítomnosti USA v strednej a východnej Európe a zvýšených aktivitách vojsk USA a NATO pri ruských hraniciach?
Kto najviac trpí a tratí kvôli vojenskej prítomnosti USA v strednej a východnej Európe a zvýšeným aktivitám vojsk USA a NATO pri ruských hraniciach?

SOCIÁLNE, RASOVÉ A NÁBOŽENSKÉ NEPOKOJE PO CELOM SVETE:
Komu vyhovujú sociálne, rasové a náboženské nepokoje po celom svete?
Kto je iniciátorom, resp. kto financuje sociálne, rasové a náboženské nepokoje po celom svete?
Kto najviac získava a zarába na sociálnych, rasových a náboženských nepokojoch po celom svete?
Kto najviac trpí a tratí počas sociálnych, rasových a náboženských nepokojov po celom svete?

„PETRO-DOLAR“ a UKONČENIE KRYTIA PEŇAZÍ ZLATOM:
Komu vyhovoval vznik „Petro-Dolaru“ a ukončenie krytia peňazí zlatom?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval vznik „Petro-Dolaru“ a ukončenie krytia peňazí zlatom?
Kto najviac získal a zarobil na vzniku „Petro-Dolaru“ a ukončení krytia peňazí zlatom?
Kto najviac trpel a stratil na vzniku „Petro-Dolaru“ a ukončení krytia peňazí zlatom?

VZNIK, ČINNOSŤ a ROZVOJ skupiny štátov BRICS:
Komu vyhovuje vznik, činnosť a rozvoj skupiny štátov BRICS?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financuje činnosť a rozvoj skupiny štátov BRICS?
Kto najviac získal a zarobil na vzniku, činnosti a rozvoji skupiny štátov BRICS?
Kto najviac utrpí a stratí na vzniku, činnosti a rozvoji skupiny štátov BRICS ?

PREKRÚCANIE PRAVDY, MAINSTREAMOVÉ KLAMSTVÁ, UMLČIAVANIE NEZÁVISLÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV a ZAVEDENIE všeobecnej CENZÚRY v mene POKOJA v spoločnosti:
Komu vyhovuje prekrúcanie pravdy, mainstreamové klamstvá, umlčiavanie nezávislých informačných zdrojov a zavedenie všeobecnej cenzúry v mene pokoja v spoločnosti?
Kto je iniciátorom, resp. kto financuje prekrúcanie pravdy, mainstreamové klamstvá, umlčiavanie nezávislých informačných zdrojov a zavedenie všeobecnej cenzúry v mene pokoja v spoločnosti?
Kto najviac získa a zarobí na prekrúcaní pravdy, mainstreamových klamstvách, umlčiavaní nezávislých informačných zdrojov a zavedení všeobecnej cenzúry v mene pokoja v spoločnosti?
Kto najviac utrpí a stratí na prekrúcaní pravdy, mainstreamových klamstvách, umlčiavaní nezávislých informačných zdrojov a zavedení všeobecnej cenzúry v mene pokoja v spoločnosti?

ZOSMIEŠŇOVANIE, ZASTRAŠOVANIE a LIKVIDÁCIA POLITICKY „NEKOREKTNÝCH“ a NEPOHODLNÝCH OPONENTOV:
Komu vyhovuje zosmiešňovanie, zastrašovanie a likvidácia politicky „nekorektných“ a nepohodlných oponentov?
Kto je iniciátorom, resp. kto financuje zosmiešňovanie, zastrašovanie a likvidáciu politicky „nekorektných“ a nepohodlných oponentov?
Kto najviac získava a zarába na zosmiešňovaní, zastrašovaní a likvidácii politicky „nekorektných“ a nepohodlných oponentov?
Kto najviac trpí a stratí kvôli zosmiešňovaniu, zastrašovaniu a likvidácii politicky „nekorektných“ a nepohodlných oponentov?

VZOSTUP POZITÍVNEHO MYSLENIA ĽUDÍ A ŠÍRENIE ENERGIÍ LÁSKY DO CELÉHO SVETA:
Komu vyhovuje vzostup pozitívneho myslenia ľudí a šírenie energií LÁSKY do celého sveta?
Kto je pôvodcom vzostupu pozitívneho myslenia ľudí a šírenia energií LÁSKY do celého sveta?
Kto najviac utrpí a stratí pri vzostupe pozitívneho myslenia ľudí a šírení energií LÁSKY do celého sveta?
Kto najviac získa pri vzostupe pozitívneho myslenia ľudí a šírení energií LÁSKY do celého sveta?


*******


P.S.: Človeče, už ti to konečne došlo?...

Dátum: 02.03.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:KOMU TO VYHOVUJE?

„Vojna zotročuje, mier dáva slobodu. Vojna znamená vôľu tyrana, mier je výrazom kráľovského zmýšľania.“ Héliodóros z Emessy

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 25.02.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Petícia - Odvolanie prezidenta SR Andreja KiskuMy, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, touto petíciou žiadame Národnú radu Slovenskej republiky o vyhlásenie referenda o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska neplní svoje predvolebné sľuby a nekoná v záujme občanov Slovenskej republiky. Preto žiadame s okamžitou platnosťou odvolanie prezidenta alebo vyhlásenie referenda o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Ústava Slovenskej republiky - č. 460/1992 Zb. (výňatok)

(Zmeny: 244/1998 Zb., 9/1999 Zb.)

Čl. 106, ods. 3

Prezident je odvolaný, ak za jeho odvolanie v ľudovom hlasovaní hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov.

https://www.peticie.com/odvolanie_prezidenta_sr_andreja_kisku

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 26.02.2015

Vložil: olga csetoova

Titulok: Re:Petícia - Odvolanie prezidenta SR Andreja Kisku

som za odvolanie prezidenta Slovenskej republiky andreja kisku!

Dátum: 23.02.2015

Vložil: JAN.

Titulok: INŠPIRUJÚCI PRÍBEH AMERICKÉHO TAXIKÁRA, KTORÝ VIEZOL NIE TAK OBYČAJNÉHO ZÁKAZNÍKA


Prišiel som na zadanú adresu a zatrúbil. Počkal som niekoľko minút. Potom som zatrúbil znova. Mala to byť moja posledná jazda toho dňa, a tak som si hovoril, že by som mohol aj odísť. Namiesto toho som však zaparkoval auto, šiel ku dverám a zaklopal. “Chvíľočku,” ozval sa za dverami slabý hlas staršej ženy. Počul som, ako tam niečo ťahá po zemi.

Dvere sa otvorili až po dlhej prestávke. Stála predo mnou maličká, asi deväťdesiatročná žena. Bola oblečená v kartúnových šatách a na hlave mala klobúčik so sieťkou, ako v nejakom filme zo 40. rokov. Vedľa nej stál na zemi malý kufrík. Byt vyzeral, ako by v ňom nikto mnoho rokov nebýval. Všetok nábytok bol zakrytý plachtami. Na stenách neboli hodiny, na poličkách neboli ani hrnčeky, ani nijaké ozdôbky. V rohu stála kartónová krabica plná fotografií a skleného riadu.

“Pomohol by ste mi, prosím, odniesť tú tašku do auta?” požiadala ma. Odniesol som kufrík do auta a vrátil som sa, aby som pomohol tej žene. Chytila ma za ruku a pomaly sme šli k vozidlu.

Stále mi ďakovala za láskavosť. “To nič nie je,” povedal som jej, “snažím sa len chovať sa k svojim pasažierom tak, ako by som chcel, aby sa ľudia chovali k mojej matke.”

“To si naozaj dobrý chlapec,” povedala mi. Keď sme sa usadili do auta, nadiktovala mi adresu a opýtala sa, či by sme mohli ísť cez centrum.

“Ale to nie je najkratšia cesta,” upozornil som ju.

“Ach áno, já viem,” riekla. “Ale ja sa neponáhľam. Idem do hospicu.”

Pozrel som sa do spätného zrkadla. Jej oči sa leskli. “Moja rodina už dávno odišla,” pokračovala tichým hlasom. “Lekár hovorí, že mi nezostáva veľa času.”

Pomaly som natiahol ruku a vypol taxameter.

“Akou cestou by ste chcela ísť?” opýtal som sa.

Nasledujúce dve hodiny sme jazdili po meste. Ukázala mi budovu, kde kedysi dávno pracovala ako obsluha výťahu. Šli sme do štvrtí, kde s mužom žili ako novomanželia. Priviedla ma ku skladu nábytku, v ktorom bol kedysi tanečný sál, kam chodila ešte ako malé dievčatko.Občas ma požiadala, nech zabrzdím pred konkrétnou budovou alebo uličkou a sedela schúlená v kútiku, bezo slov. Potom naraz povedala: “Som už unavená, asi pôjdeme.”Šli sme mlčky na adresu, ktorú mi dala. Bola to nízka budova, niečo ako maličké sanatórium s príjazdovou cestou pozdĺž priečelia.

Dvaja sanitári prišli k autu, hneď ako sme dorazili. Opatrne jej pomohli vystúpiť. Museli ju čakať. Otvoril som kufor a zaniesol malý kufrík do dverí. Žena už sedela v pojazdnom kresle.

“Koľko som dlžná?” opýtala sa, keď vytiahla kabelku.

“Nič,” odpovedal som.

“Veď si musíte zarobiť na živobytie,” namietla.

“Mám aj iných pasažierov,” povedal som jej.

Takmer bez premýšľania som sa k nej sklonil a objal ju. A ona ma tiež pevne objala.

“Daroval si starej žene trošku šťastia,” povedala. “Ďakujem ti.”

Stisol som jej ruku a odišiel. Dvere sa za mojim chrbtom zavreli a bol to zvuk uzatvárajúci ďalšiu knihu života…

Na spätnej ceste som nebral žiadnych pasažierov. Jazdil som, kam ma oči viedli, ponorený do myšlienok. Nemohol som v ten deň skoro ani s nikým hovoriť. Čo keby tá pani natrafila na nejakého naštvaného šoféra, alebo na niekoho, kto by nechcel tak dlho čakať, než skončí smenu? Čo keby som jej odmietol splniť jej prosbu, alebo čo keby som len párkrát zatrúbil a proste odišiel?Nakoniec by som chcel povedať, že nič dôležitejšieho som ešte v živote neurobil.Sme zvyknutí si myslieť, že náš život sa otáča v kruhoch okolo veľkých okamihov, ale tie veľké okamihy nás často zastihnú nepripravených, pretože sú krásne zahalené tým, čo niektorí môžu považovať za maličkosť.

*Dokonalosť spočíva v maličkostiach, no dokonalosť nie je maličkosť. Michalangelo.*

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 19.02.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Ako Natália, tak aj Sumeri...


Má každá slnečná sústava rovnaký počet planét?

Áno. Každá sa formuje podľa vesmírnych zákonitostí do dvanástich planét a jedného Slnka.

Večné zákony 2.

Sumeri a 12 planét

Destička je stará více jak 5000 let a je v současnosti uložena v Berlínském muzeu Pergamon.

Podívejme se blíže na levý horní roh tabulky. Co vidíme? Vypadá to jako reprezentace našeho solárního systému se Sluncem uprostřed a 11 planetami okolo, které vypadají spíše jako sféry (koule) než-li disky.

Odkud ale Sumerové vzali tuto informaci v době více jak před 5000 lety? Jak mohli vědět, jak vypadá náš solární systém, a že naše planety jsou koule?

Za zmínku stojí ještě jedna sféra, která je ale mimo hlavní solární systém. Nachází se vpravo od prostřední postavy na úrovni jejího nosu. Že by 12tá planeta?

https://fast5.deeporigins.com/wp-content/uploads/sites/6/2014/06/sumer2-1024x642.png?59da7e

Zdroj: https://www.suenee.cz/sumer-12-planet/#pphoto%5B%5D/0/

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 19.02.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Januárové anomálie

Príroda k nám stále viac a viac prehovára...Varovný prst je stále viac a viac zdvihnutý!

https://www.youtube.com/watch?v=spNSFuEeIQ8

Ján Anton Sloboda.

<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38 >>

Pridať nový príspevok