Fórum - november 1998

Dátum: 30.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Po Novom roku...

Aj po Novom roku 2015 to v blízkosti Slnka neutícha...Obrovské koráby sú stále prítomné, prečo asi v blízkosti zdroja, ktorý je prenášačom základnej sily v tejto slnečnej sústave, ktorej súčasťou je aj planéta Zem? BDEJME teda, pomoc je viac ako blízko! Len šťastie praje vždy pripraveným a bdelým...duchom...

https://www.youtube.com/watch?v=WLBvSOH0kk0

https://www.youtube.com/watch?v=5g0SYfKIoGA

https://www.youtube.com/watch?v=oZH-Igghe1U

https://www.youtube.com/watch?v=osmyan53xW0

Ján Anton Sloboda.Dátum: 30.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Po Novom roku...2015

Dodatok...na oblohe oku pozornému nič neujde...:

https://www.youtube.com/watch?v=hrNYWXkyGuk

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 24.01.2015

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Prečo v ľuďoch vyhasína <PREČO>?


Vybrané titulky z niektorých dôležitých dokumentov na internetovej stránke

titulky.vi-li-am.sk

ktoré si môže záujemca prečítať v upravenej písomnej forme (alebo si to môže aj pozrieť vo filmovej verzii), sú iba odrazovým mostíkom pre mnohých hľadajúcich k tomu, aby sa odpútali od zla a mohli sa tak po pochopení základných súvislostí dnešného globálneho diania na Zemi vydať na CESTU vlastnej DUCHOVNEJ PREMENY , vedúcej každého z nás k naplneniu svojho poslania a zmyslu života.

Dnešné ľudstvo prežíva veľmi ťažkú dobu, sprevádzanú bojom medzi dobrom a zlom, kedy celkový chaos vo všetkých oblastiach života nadobúda nikdy nepoznanú mieru a intenzitu.
Je to doba neľahkého prerodu starého v to NOVÉ.
Známe slová Syna Božieho „Buďte ako deti!“ zanikajú v rachote zbraní, nevraživosti, plytkej zábavy a bláznivého užívania si „toho jediného života“ na Zemi, apod.
Kde sú ale tie DETI?
Čím sa okrem vonkajšieho vzhľadu najviac deti odlišujú od nás, dospelých? Všetci, ktorí sme vychovávali deti, sme to zažili priamo. My sme to v sebe už „zakopali“, ale deti kedysi, pred nedávnom alebo aj dnes sa bez prestania pýtajú:
<PREČO?..... a PREČO?...>

Prečo sme sa teda my, dospelí, prestali na mnohé nevyjasnené životne dôležité otázky a súvislosti nášho súčasného bytia pýtať – PREČO?
A dokedy to naše <PREČO> bude v nás spať? Nebodaj už nie je komu túto otázku položiť?
Položme si ju teda najprv v sebe, vnútri nás samotných a odpovede nedajú na seba dlho čakať...

Buďme teda deťmi!
a okrem otázky PREČO
vykročme smelo z dnešných vlastných klietok na slobodu,
aby sme mohli byť priamo účastní
naplnenia dávnych zasľúbení zo Svetla.

Dátum: 23.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Titulky z dokumentov


Titulky z dokumentov zobrazujú dnešnú dobu tak, ako ich málokde môžu ľudia vidieť v hlavno-prúdových médiách.

Nie každému divákovi vyhovujú filmy s titulkami, ktoré bežia častokrát veľmi rýchlo, takže k dispozícii je tu výber z dokumentov s titulkami, ktoré boli prepracované do takej písomnej podoby, kde má každý čitateľ dostatok času na spracovanie dôležitých informácií, týkajúcich sa nás, obyčajných pozemšťanov.

Prečo je tento výber dokumentov v takom veľkom nepomere nepríjemných k jedinému naozaj pozitívnemu?

Prakticky všetko, čo dnes na Zemi tvorí človek, je zlé a škaredé. Jedine to, čo tvorí samotná príroda bez rušivých zásahov človeka, je dobré a pekné. Realita dnešných dní je na planéte Zem taká, že už len máločo z ľudskej činnosti prináša pozitívne zážitky, ktoré povznášajú ducha. Preto bolo aj zvestované:

<Všetko musí byť nové.>

Nech sa teda nasledujúci výber z dokumentov a ich titulky v samostatnej jednoliatej textovej forme stanú pre čitateľov a divákov odrazovým mostíkom k tomu, aby po pochopení mnohých nepríjemných až šokujúcich súvislostí, ktoré v dnešnej dobe určujú chod udalostí, mohol každý hľadajúci nastúpiť rozhodným krokom svoju vlastnú cestu do svetlých výšin.

Rozprávky, ktoré sme v detstve počúvali a čítali, končili vždy zničením a porážkou zla. Zvyčajne sa kdesi zjavil bohatier, princ a záchranca, ktorý nemal strach postaviť sa zlu na odpor a ukázal aj ostatným, že za dobro sa bojovať oplatí. Zlo môže vyhrať mnohé bitky, ale hlavnú a konečnú vojnu vyhráva vždy DOBRO.

A tak dopadne aj veľká Rozprávka na planéte Zem, kam takisto zavíta „princ“ a vyslobodí zakliate kráľovstvo, aby na novej Zemi pod novým Nebom mohlo prekvitať pre dobrých ľudí Kráľovstvo lásky a pokoja.

Človeče, oplatí sa neustále konať iba dobro, pretože čo dnes zaseješ, budeš musieť bez výnimky v budúcnosti zožať.

https://www.titulky.vi-li-am.sk/

Ján Anton Sloboda.


Dátum: 24.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Titulky z dokumentov

Aja - Nevím:

https://www.youtube.com/watch?v=VLv-TTzupQY

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 22.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Referendum o rodine - 7.2.2015

Verím , že sa každý z nás 7.2. 2015 zúčastní a povie 3X ÁNO...

https://www.youtube.com/watch?v=Wl4okAz7FpI#t=79

Zakázaná a odmietnutá reklama RTVS, Markízou a JOJ" Kde je mama?"

https://www.youtube.com/watch?v=MQrS86l06_A

https://www.sme.sk/c/7599751/aliancia-za-rodinu-sa-pre-odmietnuty-televizny-spot-obrati-na-sud.html

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 22.01.2015

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:Referendum o rodine - 7.2.2015

V tomto referende sa jednoznačne ukáže, kde Slovensko je a na čiej strane Slováci stoja. Ta magická hranica min 50 % účasti, aby referendum bolo úspešné tiež nie je náhoda. Kto ako zahlasuje, tam sa aj priradí. Aj ten, čo nepôjde , aj ten sa zaradí. Lebo vlažní budú vyvrhnutí. Pre Slovákov nastáva deň pravdy. Dátum 7. tiež nie je náhoda. Dá sa povedať, že Slováci pôjdu rozhodovať nielen o svojom osude, ale aj o osude celého sveta.

Dátum: 23.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Referendum o rodine - 7.2.2015

Tak sa teda opäť ukážme Slováci....Osud máme vždy vo svojich rukách....

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 24.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Referendum o rodine - 7.2.2015

Hevier: Je hanba, že sa vôbec musí konať toto referendum

Rodina ako prazáklad

Referendu o ochrane rodiny vyjadrujú svoju podporu mnohé známe osobnosti. Jedným z nich je aj spisovateľ a výtvarník Daniel Hevier.
Na snímke spisovateľ Daniel HevierNa snímke spisovateľ Daniel Hevier

Hevier ako spisovateľ počúva slová. V slove rodina vidí hlavne činnosť rodiť, privádzať na svet nový život či oživovať prázdnotu.

„Z rodiny etymologicky potom vzniklo slovo rod. A z rodov povstal národ. Všetky národy sveta povstali z rodiny. Aj my, Slováci,“ vysvetľuje spisovateľ.

Rodina je teda podľa Heviera niečo úplne prazákladné, niečo čo stojí pri kolíske ľudstva.Sociálne experimenty

Hevier tiež nesúhlasí so sociálnymi pokusmi či experimentmi na rodine. „Myslím si, že s takými pojmami by sme nemali experimentovať, robiť nejaké pokusy alebo nejaké sociálne experimenty.

Spisovateľ si je vedomý, že ľudstvo sa vyvíja, a že musí reagovať a prehodnocovať svoje myslenie, ale podľa neho „sú kategórie, kde sa to nesmie“.Morálny a duchovný úpadok

Hevier si zároveň mysli, že sme sa dostali do takej situácie, „že dnes už ani pomaly nevieme, čo je dobro, čo je zlo. Všetko je také zrelativizované.“

„Je hanba, že vôbec sa musí konať toto referendum, pretože sme dospeli asi do takého stavu morálneho, duchovného úpadku, že sa diskutuje o neodškriepiteľných faktoch a kategóriách, ktoré by nemali byť podrobované nijakej polemike,“ vysvetlil spisovateľ.

„... postaviť sa za rodinu, je podľa mňa správne a dobré a bojovať a deštruovať rodinu je podľa mňa zlé,“ uviedol v závere svojho stanoviska spisovateľ a výtvarník Daniel Hevier.Postoj médií

Slovenské Referendum o ochrane rodiny, ktoré sa uskutoční 7. februára, je domácimi a zahraničnými médiami prezentované najmä v negatívnom zmysle. Mediálny priestor je venovaný najmä ľuďom, ktorí prezentujú negatívny postoj k ochrane rodiny a vyzývajú k neúčasti na referende. Tých je však nepochybne len malé percento a podporovatelia referenda mnohokrát čelia práve ich kritike.

Vytvára sa mediálna ilúzia o neúčasti na referenda, aj napriek tomu, že v septembrovom prieskume agentúry Focus svoju účasť vyjadrilo 45 percent respondentov. Drvivá väčšina opýtaných vyjadrila svoje súhlasné stanovisko k všetkým trom referendovým otázkam. Prieskum sa uskutočnil ešte v čase, kedy neprebiehala žiadna kampaň.

https://www.youtube.com/watch?v=nad__h5k62Q

Zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/hevier-je-hanba-ze-sa-vobec-musi-konat-toto-referendum/519533

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 26.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Re:Referendum o rodine - 7.2.2015

O referende na TA3...Stojí za pozretie vypočutie...od 35 minúty:

https://www.ta3.com/clanok/1054984/parlament-v-roku-2015-referendum.html

Ján Anton Sloboda.Dátum: 21.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Nad Kalifornií proletěl velmi podivný objekt

Viac ako zaujímavé...Treba si to pozrieť:

https://www.youtube.com/watch?v=DE1xcYXTZJI#t=95

Ken Roberts spatřil při cestě autem domů na obloze velmi zvláštní hořící objekt, který se řítil k zemi. Popadl svůj mobilní telefon a začal tento neobvyklý jev natáčet.

I když by každého na první pohled napadlo, že se může jednat o meteorit či kus kosmického smetí, není tomu asi úplně tak. To, co se totiž stane ve videu v čase 0:17, zarazilo i všechny ufology.

„Nejdřív jsem si myslel, že půjde asi o meteorit. Jenže pak jsem si všiml, že se najednou od tohoto hořícího objektu kus odpojil a letěl směrem vzhůru do vesmíru. Jakoby se jednalo o nějaký záchranný modul, který se odpojil,“ uvedl k tomu autor záznamu, Ken Roberts. Dle jeho slov nemohlo jít o letadlo, protože dané zařízení nevydávalo žádný hluk. „Dokonce ani dopad na zem nebyl nikde slyšet,“ dodal Roberts. Video jen za necelý týden zhlédlo přes 1,5 uživatelů na YouTube a stalo se předmětem značné diskuze, uvedl server Procproto.

https://www.svetkolemnas.info/novinky/zahady/2022-nad-kalifornii-proletel-velmi-podivny-objekt

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 21.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Nad Kalifornií proletěl velmi podivný objekt

A pozrite si aj toto, stojí to za to:

https://www.youtube.com/watch?v=Kp4jxRPCaz8

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 22.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Nad Kalifornií proletěl velmi podivný objekt

A pokračuje to: https://www.youtube.com/watch?v=Yc5StQpaUqk#t=17

Bdejme...!!!

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 17.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Aj preto nie som Charllie

Aj pre také niečo, nie som Charlie: https://orgo-net.blogspot.sk/2015/01/francouzi-se-perou-o-nove-cislo-charlie.html

Dátum: 18.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Aj preto nie som Charllie

https://orgo-net.blogspot.sk/2015/01/charlie-hebdo-si-udelal-z-francouzu.html

Dátum: 21.01.2015

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:Aj preto nie som Charllie

Ďalší dôkaz, že mala pravdu ...

Je to trošku iného súdka, ale verím, že to mnohých poteší.
Z dnešnej Pravdy:
https://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/342813-slnecna-sustava-mozno-skryva-dalsie-planety-vacsie-ako-zem/

"Je možné, že Slnečná sústava skrýva najmenej ďalšie dve planéty rovnako veľké alebo dokonca väčšia ako Zem. S týmto zistením prišli európski astronómovia, ktorí skúmali pohyb vesmírnych telies za dráhou planéty Neptún."

Večné zákony 2:

Otázka 29: Má každá slnečná sústava rovnaký počet planét?
Áno. Každá sa formuje podľa vesmírnych zákonitostí do dvanástich planét a jedného Slnka.

Otázka 30: Sú v našej slnečnej sústave aj nízke, temné planéty?
Áno, sú to tie chýbajúce. Sú už v dráhe rozkladu, preto ich nepoznáme. Ak sa ľudia na Zemi nespamätajú a nebudú sa správne duchovne vyvíjať, môžu s ňou skončiť podobne.

Dátum: 21.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Aj preto nie som Charllie

Michal, vďaka za odkaz.

Jednú vyhodili, ktorá podľa vedcov nie je vraj planétou: https://sk.wikipedia.org/wiki/134340_Pluto + teraz objavené dve, takže ostáva jedna ešte, žeby to bola Nibiru, o ktorej sa hovorí ako o desiatej planéte, o ktorej vedeli už starý Sumeri:

https://tajomstva.org/veda/dockame-sa-nibiru/

https://www.youtube.com/watch?v=z5SQcL0o7Ik

https://www.youtube.com/watch?v=Dh8yYyyXKsM

Je to tak, pani Natália sa nemýlila...

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 21.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Okolo Zeme čoskoro preletí veľký asteroid

Výpočty jeho dráhy ukázali, že sa k Zemi najviac priblíži 26. januára tohto roku, keď ho bude možné pozorovať pomocou teleskopov a silných ďalekohľadov.

https://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/342819-okolo-zeme-coskoro-preleti-velky-asteroid/

Dátum: 21.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Okolo Zeme čoskoro preletí veľký asteroid

https://www.svetkolemnas.info/novinky/kontroverzni-realita/1993-vedci-maji-obavy-k-zemi-se-riti-armada-asteroidu

Dátum: 13.01.2015

Vložil: JAN

Titulok: Zelená a modrá

Matrix máme vždy pred očami....stačí k tomu zelená a modrá v pozadí...

https://www.youtube.com/watch?v=c9cDUpLYkkA#t=170

Ján Anton Sloboda.<< 35 | 36 | 37 | 38 | 39 >>

Pridať nový príspevok