Fórum - november 1998

Dátum: 04.05.2015

Vložil: JAN.

Titulok: O jeden meter

Tak o toľko sa zdvihla zem po zemetrasení v Nepále pri Káthmándú, a čo je ešte zaujímavejšie tak Everest a ešte aj iné vrcholce sú nižšie o 2,5 cm...

https://www.novinky.cz/veda-skoly/368455-zemetreseni-v-nepalu-zvedlo-zemi-u-kathmandu-o-metr-everest-je-po-otresech-nizsi.html

BDEJME!

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 12.05.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:O jeden meter

Ďalšie otrasy, ďalšie bete v Nepále:

https://www.sme.sk/c/7799928/nepal-zasiahlo-dalsie-silne-zemetrasenie-hlasia-desiatky-mrtvych.html?ref=njct

Dátum: 29.04.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Sonda Messenger čoskoro cielene narazí do planéty Merkúr


O čo sa to otroci rozumu opäť pokúšajú?

Čo je skutočným cieľom tohto ich počinu?

Ľudská hlúposť je fakt bezbrehá...

https://tv.sme.sk/v/31756/sonda-messenger-coskoro-cielene-narazi-do-planety-merkur-soundslide.html?ref=tit

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 23.04.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Odkaz - 23.4.2015


Dnes som si poobede spomenul, že už čoskoro bude vyliata základná sila skrze Ducha Svätého...Už onedlho som zachytil takýto odkaz:

"Prichádza pomoc, keď bude vyliata sila..."

Bolo to také jasné, že ešte teraz počujem tento odkaz...Preto bdejme, Veľká očista je na spadnutie...Pomoc prichádza...

*****************************************************************

Obrovské cigarové plavidla v blízkosti Slnka - 19.4.2015: https://www.youtube.com/watch?v=hr8MDIyY86w

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 24.04.2015

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:Odkaz - 23.4.2015

Toto je veľmi dôležitá a nesmierne cenná informácia, pán Sloboda. Ďakujeme

Dátum: 25.04.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Odkaz - 23.4.2015

Rado sa stalo...

https://www.youtube.com/watch?v=_ue1OifoioU

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 26.04.2015

Vložil: Michaela Pobehova

Titulok: Re:Odkaz - 23.4.2015

VDAKA STVORITELOVI AJ Vam za tuto RADOSTNU A OSLOBODZUJUCU SPRAVU.

Dátum: 22.04.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Keď je ten deň Zeme

Tak niečo od Žiarislava, nech sa srdce poteší:

https://www.youtube.com/watch?v=OlPVUp1eu_g

https://www.youtube.com/watch?v=3K8e2croovY

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 26.04.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Keď je ten deň Zeme - Zemetrasenie v Nepále


Včera zasiahlo Nepál a blízke štáty ničivé zemetrasenie o sile 7, 8 magnitúdy. Už dnes hlásia viac ako 2 500 usmrtených...číslo bude ešte narastať. Ako som dnes počul, tak len Nepál má zničených okolo 80% obydlí a budov...Samozrejme krajinu následne postihli už aj ďalšie otrasy, čo vraj ešte potrvá...s akou silou, to dnes nik nevie. Samozrejme, že situácia pre túto chvíľu viac ako vážna...

https://www.sme.sk/c/7771239/silne-zemetrasenie-v-nepale-si-vyziadalo-uz-viac-ako-dvetisic-patsto-obeti.html

https://www.sme.sk/c/7771920/zem-pochovala-ludi-zemetrasenie-v-nepale-zachytili-fotografie.html?ref=njcc

https://www.youtube.com/watch?v=8lECcGJX70s

Ale vždy keď počujem o takom veľkom a silnom zemetrasení, vždy si spomeniem na prednášku od ABDRUSHINA - 27.7.1930. Preto bdejme, čas Veľkej očisty nastáva...Probuďte se! Hodina soudu je zde! Již to začalo! Hrůza se rozkládá nad velkou rozlohou země, kam dopadla první rána mečem. Tam, kde před několika dny byl ještě kvetoucí a radostný život, jsou nyní jen kouřící trosky, nářek a pláč nebo tísnivé mlčení! A ke všemu stačilo jen několik vteřin!

Jediný pohyb země! A vesnice i části měst zmizely. Tisíce mrtvých, tisíce těžce raněných leží na smrtelném loži! Vy jste věděli, čekali, kde to začne. Vy jste trpěli, když lidé se vám posmívali a se domnívali, takové že to nebude a když s urážejícím úsměvem se stále dotazovali, kdy že to bude? Cítí-li však nyní někdo z vás pýchu nebo uspokojení, ten není stoupencem Poselství svatého Grálu! Ten nechť odejde a podívá se na ta místa zkázy, pohlédne jen jednomu z postižených do jeho obličeje plného zoufalství a bolesti a jistě ho ihned přejde ten triumfující pocit; musí ustoupiti před nejhlubším bolem, před tou hrůzou a děsivostí, ale také strachem při pomyšlení, že stejná síla a moc, která tam vyvolala tu šílenou hrůzu, brzy i nad ním může působit!

Každý z vás bude třesoucí se klečet na kolenou a prosit Stvořitele o slitování, nevěda, zda i jeho hodina se již neblíží, a cítě při tom, že darovanou jemu dobu k přípravě nevyužil tak opravdově, jak by byl měl a mohl! Najednou si jasně uvědomí, co všechno svou liknavostí a pohodlností promeškal, především ale při vědomém očekávání tohoto soudu, což mu nyní nahání strach a bázeň.

Tak často jste přitom zapomínali na přítomnost, ve které každá minuta pro vás je drahocenná! Jen na budoucnost myslíte! Já jsem vás učil využitkovat přítomnost!

Ve svých nevědomých touhách mysleli jste stále na lidi v nížinách a ne na sebe a své bližní! Tak jako vždy stavěl se každý mimo toto dění, tak jak byl zvyklý při všech radách i napomínáních. Nikdy tato vážná napomenutí nevztahoval na sebe.

Napadne vás již někdy, že ve zcela blízké době ona soudící moc ve své hrůze dopadne i na vaše hlavy a zasáhne vás právě na těch nejslabších místech, které v sobě chováte?

Kdo ale při neštěstí svých bližních pociťuje zadostiučinění pro zlost, kterou před tím skrze jejich posměch měl, ten tím na sebe okamžitě přitahuje zpětné působení. Ten každý budiž před tím varován!

Je to Boží soud, jež nyní přes celou zemi a skrze všechny hmotnosti bouří! A dotkne se to celého lidstva! Ani jediný nebude ušetřen!

Stoupenec svatého Grálu má s nejhlubší vážností státi před tímto děním, ne ale s vnitřním triumfem! I on musí při tom procítit svou očistu, kterou tak nutně potřebuje, právě tak, jako i ostatní, které toto velké dění již postihlo.

Nevěřte, že všichni, kteří pod troskami zahynuli, byli špatní. Leckterý byl právě tak dobrý jako ti, kteří smějí žíti zde nahoře! Nemohou předem býti všichni vybráni, neboť často neposlechli varování z duchovna anebo je brali jen povrchně.

Bděte a modlete se! Abyste vy v soudu mohli obstáti! Každý stojí sám za sebe! Jen podle jeho vlastní podstaty může mu být pomoženo, ne jinak. Není-li tato připravena ku Světlu, zasáhne i jeho zkáza a bědy! I kdyby žil zde na Hoře, která stojí v ochraně Boží! On sám na tom podíl nemá; neboť jemu se soud nevyhne! Soud pracuje spravedlivě a neúprosně!

Zkoumejte se přísně! Leccos je třeba pozměniti! Nechť je vám tato první rána mečem vážnou výstrahou! Nyní bude následovat rána za ranou! Není nic, co by vás mohlo ochránit, mimo vaší pravé věrnosti ke Světlu! Čistota vašich myšlenek budiž vám k tomu cestou!

ABDRUSHIN - 27.7.1930

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 27.04.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Keď je ten deň Zeme - Zemetrasenie v Nepále

Aj Everest sa triasol:

https://www.youtube.com/watch?v=pY7lKm8kTNg

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 27.04.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Keď je ten deň Zeme - Sopka Calbuco

Sopka Calbuco - Chile a jej výbuch po viac ako 40 rokoch - 22.4.2015:

https://www.youtube.com/watch?v=NfN6mx9rxRE

https://www.teraz.sk/zahranicie/cile-vybuchla-sopka-calbuco-evakuacia/131415-clanok.html

Dokonca opäť sa v blízkosti zjavilo UFO, tak ako pri výbuchu sopky na Islande:

Chile: https://www.mojevideo.sk/video/238d9/erupciu_sopky_v_cile_pozorovalo_ufo.html

Island: https://www.mojevideo.sk/video/8af8/ufo_nad_islandskou_sopkou_eyjafjallaj_kull.html


Bdejme!!!

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 27.04.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Re:Keď je ten deň Zeme - Sopka Calbuco

Hromy a blesky k tomu...:

https://www.youtube.com/watch?v=eXZsvJ48GFw

Dátum: 18.04.2015

Vložil: JAN.

Titulok: 140. výročie narodenia ABDRUSHINA.

Dnes presne toľko rokov ubehlo odvtedy, keď sa Božia Vôľa stala opäť človekom ako Duch Pravdy, aby tesne pred veľkým súdom - Veľkou očistou Zeme, priniesol Pravdu vo svojom svätom Slove - v Posolstve Grálu, na ktorom sa vysúdi celé ľudstvo, v ktorom jediné tkvie pre každého človeka záchrana a spása, pre jeho ďalšie bytie, pre jeho rast, pre jeho očistenie sa.


Z evanjelia podľa Jána – 16/7-15:

,,Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde On poučí svet, o hriechu, o spravodlivosti, a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám."


Bol to On, Imanuel Parsifal Abdrushin, Duch Pravdy, druhý Syn Boha Otca, veľký Učiteľ ľudstva, ktorý sa nebál temnôt a ukázal nám ešte raz vo svojom Svätom Slove tu správnu cestu za Svetlom, našou záchranou a spásou. Ale ľudstvo opäť zlyhalo a nespoznalo v ňom veľkého Posla od Boha, ktorého zasľúbil sám Syn Boží Ježiš.

Odišiel v tichosti, ale po očiste sa opäť navráti, nakoľko sa opäť narodil - 28.11.1998- tesne pred prvou veľkou očistou Zeme.

,,A vystavím vám chrám vašeho BOHA a PÁNA zde na zemi a budu vaším Králem, který vás bude povždy spojovat se silou z Ducha, jestliže ponesete v sobě vůli ke vzestupu" K svátku Čisté Lilie.

Večná chvála zato BOHU buď, aby viedol on IMANUEL ľudstvo v Tisícročnej ríši , ako pravý Kráľ a Vodca , ktorému sa nik z ľudí nevyrovná...

Bez Imanuela nemôže byť teda položený ani ten najmenší kameň výstavby Tisícročnej ríše, lebo tak BOH rozhodol!

,,Nebude to vôľa ľudí, ktorá by raz mohla uznať Syna Človeka, vyslaného Bohom, ale bude to moc Božia, ktorá ho má vyzdvihnúť v hodine, keď ľudstvo v bezmocnom náreku bude úpenlivo prosiť o spásu. Potom zmĺknu urážky, lebo hrôza zavrie také ústa a ochotne sa budú prijímať všetky dary, ktoré Stvoriteľ ponúkne tvorom jeho prostredníctvom. Kto ich však nebude chcieť od neho prijať, bude zavrhnutý na všetky veky." Citát z prednášky - Syn Človeka.

-------------------------------

"Čím dále bude pokračovat přicházející bída, tím častěji bude zaznívat volání po Synu Člověka, po jediném pomocníku v nouzi. Vždy mocněji se bude probouzeti touha po něm, až konečně v nejvyšším zoufalství pozná ho umírající Německo a obdrží jeho pomoc. Nestane-li se tak, nastane jen zánik a jiní povolaní vzniknou na místě těch, kdož zklamali. Takže vedení ke vzestupu lidstva nakonec může připadnout jinému národu, který ho jako vůdce zavolá. Neboť jen na něm závisí úspěch, ne na lidech, poněvadž jejich úloha a jejich povolání jest pouze v poznání tohoto vůdce!" ABDRUSHIN - Odpovědi na otázky - Krišnamurti.

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 19.04.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:140. výročie narodenia ABDRUSHINA.

SirachovecVznešenosť múdrosti
1
1,1

Všetka múdrosť je od Pána, Boha,
vždy bola u neho (a je pred vekmi).
2

Morský piesok, kvapky dažďa,
dni odveké – ktože vie spočítať?
Výšku neba a šírku zeme
a hlbokú priepasť – ktože vie zmerať?
3

Božiu múdrosť, čo predchádza všetko –
ktože vie prebádať?
4

Prv, ako (to) všetko, bola stvorená múdrosť
a múdra rozvaha je odveká.
5

Prameňom múdrosti je slovo nebeského Boha
a jej cesty sú večné zákony.
6

Komuže bol odkrytý koreň múdrosti –
a kto poznal jej dôvtip?
7

Komuže bola zjavená a oznámená znalosť múdrosti –
a jej mnohonásobné cesty kto pochopil?
8

Jeden je najvyšší Stvoriteľ všemohúci
– mocný a veľmi obávaný Kráľ –
ktorý sedí na svojom tróne a vládne – je to Boh.
9

On ju stvoril (Duchom Svätým) –
on ju videl, spočítal a zmeral.
10

Vylial ju na všetky svoje diela
a na všetkých ľudí podľa svojho daru,
lebo ju udeľuje tým, ktorí ho milujú.

https://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=Sir

Dátum: 08.04.2015

Vložil: JAN.

Titulok: NEOČKUJEME!

Film o mýtoch a realite očkovacej propagandy, sprevádzaný smutným osudom detí zmrzačených očkovaním, proti ktorému sa nemajú ako brániť, je konečne na webe.
Autor dokumentu, Michael Leitner, krok za krokom vyvracia mýty šírené vakcibarónmi.
Očkovací priemysel ustavične šíri mantru, že:

Očkovanie patrí medzi najúčinnejšie a najdôležitejšie preventívne opatrenia medicíny. Moderné vakcíny sú dobre znášanlivé, trvalé závažné nežiaduce účinky sú pozorované iba v celkom zriedkavých prípadoch.

Michael Leitner dokazuje, že reálne znenie tejto mantry je skôr nasledujúce:

Očkovanie patrí medzi najudržateľnejšie a najdôležitejšie zdroje príjmov farmapriemyslu. Moderné vakcíny sú veľmi výnosné, nežiaduce odškodnenia treba zaplatiť iba v celkom zriedkavých prípadoch.

Viac tu: https://forum-november1998.webnode.sk/news/neockujeme/

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 03.04.2015

Vložil: Michaela Pobehova

Titulok: moj pohlad na cloveka

Coho ineho sa Bozia Pravda z ust telesneho,,plasta,,moze dockat tu v tejto dobe,minulej,aj velmi davnej...Namiesto vdaky,pokory,ucty a cinu sa na nej nenavistne uplatni egoisticky a sebecky rozum.Dusa obdarena Pravdou a zastavajuc Ju si prezije psychicke trapenie aby zaprela,aby sa zachovala ako nedoveryhodny tvor,ktory zo strachu mozno strati to najdolezitejsie doveru v BOZIU PRAVDU A SPRAVODLIVOST nic zle by sa mu nestalo ked ma pravu vieru v STVORITELA.NEZNALOST ZAKONA NEOSPRAVEDLNUJE!!!Preto nikto z nas nezaziva ani nezazival krivdu...Smrtou,ponizovanim,nedostatku,utlacanim za PRAVDU KTORU ZIJES len ziskas to o co sa uz len jedinci snazia o vecny zivot nasho ja-seba sameho-ducha.Preto zlocin ,ktory sme spachali na Bozom Synovi Jezisovi spravodlivo rozsudi Syn cloveka,Syn Stvoritela Imanuel ukonci tuto dobu ,v ktorej sme zabudli na Jezisovu obetavu lasku,ukonci tento ,,otraveny,,sposob zivota.My nezijeme my spime duchovnym spankom zatial co namiesto naplnajuc Bozie zakony pocuvame a umelo zijeme sposobom
chcenim antikristom.Ci pred 2000 rokmi alebo teraz stale nic nevieme a nenaplname takmer nic z toho co do nas vlozil nas STVORITEL sme stale rovnako ,,slepi,, a ,,hluchi,,nevedome ,,hracky,,antikrista.óóó PRID IMANUEL...

Dátum: 03.04.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Veľký piatok

Deň, keď ani vtedy Lásku Božiu - Ježiša nezlomili, aby odvolal, čo hlásal....


Doznelo davové šialenstvo na námestí...Doznelo: ,,Ukrižuj ho!"...Doznela najväčšia prosba z Ježišových úst na kríži: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia!“...Doznela posledná veta od Ježiša: ,,JE DOKONANÉ!“


Aj po 2000 rokoch ľudia ostávajú naďalej v tom istom nepochopení, že prečo prišiel Syn Boží Ježiš na túto Zem? Stále tá istá pesnička, stále to isté nepochopenie, stále tá istá domýšľavosť...

Ľudstvo ešte donedávna žilo v tom seba klame, ale žiaľ väčšina v ňom aj naďalej žije, že Syn Boží Ježiš prišiel nato, aby sa nechal popraviť, čo mal byť Bohu milý čin, a aby tak bola sňatá vina z ich pliec, z tých pliec, ktoré si to sami zavinili a spôsobili. Veď stačí navštíviť chrámy v týchto dňoch, ktoré cirkev a jej veriaci pokladajú za najväčšie sviatky roka, a slova sa potvrdia, že naďalej panuje táto dogma, ktorá nemá s Pravdou ako takou, nič spoločné. Sviatky alebo svedectvo o veľkom zlyhaní a previnení ľudstva?

Jedno s prikázaní hovorí: ,,NEZABIJEŠ!!!", a Božiu lásku ľudia pribili vtedy na kríž, a dokonca ju naďalej aj pribíjajú, keď naďalej zotrvávajú v tejto dogme!!!

Toho, čo sa ničím neprevinil!

Toho, ktorý prinášal nám ľudom vo svojom svätom Slove záchranu a spásu, a otváral nám svojím SLOVOM bránu nebeskú. V SLOVE, A V NIČOM INOM!

Veď bolo nám vtedy povedané Ním samým, ,,JA SOM CESTA, PRAVDA, A ŽIVOT. NIK NEPRICHÁDZA K OTCOVI, AK LEN NIE SKRZE MŇA!!!", čiže skrze SLOVO, ktoré nám povedal, a ktoré nám tu zanechal, a cez nič iné!

SLOVO, BOŽIE SLOVO, poklad najvyšší, poklad najväčšej ceny, pred ktorým všetko ostatné je ničotné.

Smrť Ježišova bude navždy zapísaná zlatým písmom, lebo touto obetou potvrdil, že to čo hlásal bola a navždy aj ostane čistá Pravda Božia. Nebál sa zastrašiť, nezlomila ho ľudská zlovôľa, preto mu bude vždy patriť ta najvyššia pocta.

Duch sa búri, ale rozum všetko potláča. Už vtedy bol pomaly na vrchole svojej moci a prostredníctvom neho samozrejme odporné temno, ktoré sa zaň ukrývalo, preto bolo ťažko spoznateľné. Veď ak by to tak nebolo, tak tento hanebný čin, ktorý bol spáchaný na Synovi Božom Ježišovi, tak ten by sa nemohol stať.

Ľudia, ktorí veríte, že jeho smrť bola Bohom chcená, tak ak by išlo o vaše dieťa, a to dieťa by bolo zhanobené, zbičované, neprávom odsúdené a popravené tak strašnou smrťou, tak vtedy by ste s tým isto nesúhlasili, ale by ste kričali s plného hrdla, že sa stala veľká neprávosť, dokonca verím, že by ste sa búrili. Ale v prípade Syna Božieho si dáte hocičo nahovoriť, hoc Pravda o tomto strašnom zločine, ktorá bola vykonaná na Zvestovateľovi Pravdy, je predsa iná. Aká, tak to už vie každý, kto čítal Posolstvo Grálu, ako Nové Posolstvo Svetla druhého Božieho Syna - Ducha Pravdy - Imanuela Abdrushina, ktorého zasľúbil sám Syn Boží Ježiš, tesne pred svojou smrťou, kde až tam bola vyvrátená táto dogma, na ktorej cirkev, ako taká, stáva svoje učenie a tým uvádza ľudí stále do veľkého omylu a ťažkého previnenia, keď aj po tomto upozornený druhého Božieho Syna sa na tom zotrváva!

Pravda bola povedaná ešte raz pred veľkým súdom! Je len preto na nás samotných či využijeme túto šancu a konečne spoznáme nesprávnosť našej cesty, nášho konania a myslenia, lebo ak napriek tomu nie, tak ostáva nám už len jedno, padnúť do prachu úplného zabudnutia a zatratenia.


,,Konečně svítalo.

Kromě Jana byli učedníci rozptýleni a zčásti seděli blízko východu. Petr si stoupl před vrata.

Právě šla kolem něho jedna ze služebných domu, zadívala se na něho bystře a řekla:

"Nejsi i ty jeden z těch, kteří patří k tomu zajatému?"

A Petr odpověděl:

"Neznám toho člověka!"

Služka však řekla:

"Nezapírej, já jsem tě už s ním viděla."

A opět řekl Petr:

"Nevím, o kom mluvíš."

Tu se služka rozhněvala a vyplísnila ho:

"Lžeš, vždyť jsi učedník tohoto muže!"

Také Petr se rozohnil a pravil velmi hlasitě:

"Neznám tohoto člověka a nezáleží mi na něm!"

Vtom zakokrhal kohout třikrát, a Petr vyšel ven a hořce plakal.

Před Pilátovým domem se shromáždil obrovský dav lidí. Pověst o zajetí Ježíše se přes noc v Jeruzalémě rozšířila. Židé se cítili jaksi podvedení. Byli připraveni na to, rozpoutat o velikonocích povstání, a tímto zajetím jim v tom bylo zabráněno.

Hlasatelé probíhali všemi ulicemi a sdělovali vyhlášku kněží, že Ježíš je vinen rouháním se Bohu. Lid, jehož vzrušení neznalo mezí, se sbíhal ke dvoru Pilátovu.

Zapomenuta byla Ježíšova slova, která se dotkla jejich duší. Všichni teď měli v srdcích jen hněv a zklamání. Proklínali ho! Chtěli jeho smrt, jako ji chtěli kněží. Všichni byli na straně kněží, protože zvěst, kterou vyslali, byla tak pobuřující, že lidi zmátla. Každé slovo bylo otráveno a pálilo je. Nedopřávalo čas k úvaze.

Tak byla vzbuzena nálada proti Ježíšovi. To ale Pilát netušil, když vstoupil na balkón svého domu, aby v tento den jako každoročně propustil lidu jednoho z vězňů. Zeptal se, koho má osvobodit, zda loupežného vraha Barabáše nebo Ježíše. Jeho údiv byl veliký, když dav rozhodl proti Ježíšovi. Poodstoupil a dal přivést Ježíše k sobě na balkón. Lid vášnivě křičel, jakmile spatřil Syna Božího.

Pilát si to neuměl vysvětlit a pokoušel se přesvědčit lid o nevině tohoto člověka. Zdola se však ozval ještě divější ryk.

"Ukřižuj ho!" vykřikl pronikavý hlas a zuřivě začali volat i ostatní lidé:

"Ukřižuj ho!"

Pilát stále ještě váhal:

"Nenalézám na něm žádnou vinu!"

Jeho slova padla jako kapky vody do ohně. Zasyčela a proměnila se v páru.

Přesto nebyl Pilát ochoten tohoto muže ukřižovat. Chtěl ho zachránit.

Vtom ale padla hrozivá slova, z úst, která nemohla patřit člověku z lidu.

V davu zde stál nepoznán jakýsi člověk... Kaifáš! A tento člověk hrozil Pilátovi, že porušuje svou povinnost! Neboť je povinností každého Římana odpravit velezrádce!

Nikdo jiný to nemohl říci. Nikomu z lidí by nenapadla tato lest. To mohl jen Kaifáš, který Ježíše strašlivě nenáviděl a svou školenou špatností ihned poznal tuto poslední příležitost.
Zvítězil tak nad Římanem Pontiem Pilátem, který pokrčil rameny a přenechal Ježíše jeho osudu. Domníval se, že učinil, co mohl učinit, že víc nebylo možné. Co mu záleželo na tom, zda je na světě o jednoho dobrého člověka víc nebo míň? Nemohl přece pro něho dát v sázku své postavení!

Opět byl Ježíš uchopen hrubýma rukama a strkán vpřed. Na rameno mu položili masivní kříž a trnovou korunu přitiskli pevněji na hlavu. Pak se dal průvod do pohybu směrem na Golgatu.
Těžká byla ta dlouhá cesta až tam nahoru. Lidé stáli na kraji cesty a zvědavě se dívali. Ježíš kráčel pod tíhou kříže tak rychle, jak mohl, ale jeho tělo bylo již příliš vysíleno. Žilo v něm málo myšlenek, když šel touto cestou. Jen jednou myslel, že slyší svou matku. Vzhlédl a uviděl v davu Mariin obličej s úzkostnýma očima.

Usmál se, aby ji uklidnil.

Tížeji tlačil kříž a táhl Ježíše téměř k zemi. Vtom uslyšel, jak jeden ze žoldnéřů řekl:

"Vždyť nám umře už na cestě! Nemůže nést kříž dál."

Ježíš viděl lidi již jen jako hustou mlhou. Slova kolem sebe již téměř neslyšel. Cítil, jak mu klesají kolena a najednou ležel na zemi.

Tento minutový klid na něho působil blahodárně. Ježíš by byl nejraději tak ležel, aniž by se znovu probudil. Ucítil však nohu, která ho kopla do boku, a vzchopil se k další cestě.
Kříž teď nesl kdosi jiný, ale Ježíš už nic neviděl. Nevěděl, jak přišel na Golgatu. Věděl jen, že došli na místo, neboť ho zastavili, když chtěl jít dál. Stál tu nejistě a hleděl vyhaslýma očima kolem sebe.

Za hlasitých povelů vztyčili vojáci kříž a přistoupili k Ježíši. Tři muži tvrdých pěstí s něho strhli plášť a svrchní oděv. Z křížů, které již na Golgatě stály, se ozýval dolů křik. Viseli tam dva zloději a čekali na smrt. Ježíš obrátil pohled vzhůru a pohlédl do zkřivených tváří.

Cítil, jak mu kolem těla ovinují provazy a jak ho zvolna vytahují. Mlha se mu ukládala na smysly. Pak jím ale projela pronikavá bolest a přivedla ho opět k vědomí. Hřeb probil jeho nohy, jež pod sebou měly jako oporu jen malý špalíček dřeva. Ježíš sevřel rty. Ani hles bolesti... nic...! Také když mu probíjeli ruce hřeby, zůstal Ježíš tichý.

Jeho hlava se schýlila a brada spočívala na prsou. Nikdo nepozoroval, že trpí. Nekřičel a to popudilo lůzu znovu proti němu.

"Jsi-li Syn Boží, pomoz si sám! Ale ty jsi pomáhal jen jiným! Podívejte, sám sobě pomoci neumí. Sestup dolů s kříže!"

Taková slova pronikala k ukřižovanému. A zloděj visící po jeho boku škubal provazy, jimiž byl připoután, a posmíval se mu ještě v smrti. Vtom z druhé strany žalostně zazněl bolestný hlas:

"Pane, vzpomeň si na mne, až budeš ve svém království!"

A Ježíš promluvil poprvé:

"Ještě dnes budeš v ráji!"

Opět se kolem něho sneslo šero. Ježíš neviděl ty, kteří plakali pod křížem. Jen jednou opět ještě procitl a pohlédl na hlavy těch, kteří pro něho truchlili. Viděl Marii, vedle ní Jana a pravil vlídně:

"Pohleď, to je tvůj syn a to je tvá matka, Jene!"

Lidé se nepřestávali posmívat. I pravil Ježíš:

"Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí."

Potom vše ztichlo.

Teprve po hodinách otevřel Ježíš ještě jednou oči a prosil o vodu, neboť žíznil.

Jeden z vojáků vstal od kostek a na tyči mu podal namočenou houbu. Pak bylo vše opět jako dříve...

Ježíš žil ve stavu téměř již nevědomém. Tu před něho předstoupil Lucifer. Ježíš se zachvěl a zvolal:

"Otče, což jsi mne opustil?"

Antikrist zmizel a Ježíš uzřel nepřehledné zástupy služebníků Světla. Poznal je, všechny, kteří ho provázeli na zem, a naplnila ho blažená radost.

Jeho rty tiše zašeptaly:


"DOKONÁNO JEST!"


Prevzaté z knihy – Z doznělých tisíciletí.

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 02.04.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Zelený štvrtok


Čím je a ostane Zelený štvrtok pre ľudí, pre ktorých je ozaj Boh a jeho Pravda na prvom mieste? Ostane vždy len dňom zrady, aby mohla byť zákerným a ľstivým spôsobom obžalovaná Božia Láska, ktorá sa stala človekom, a ktorá prinášala pred 2000 rokmi záchranu a spásu pre ľudstvo vo svojom svätom Slove, a tak aby následné bola umlčaná smrťou na kríži ako nejaký zločinec!

Ale Pravda sa nedá umlčať, Pravda vždy časom vyjde najavo, vždy, tak ako v prípade nevinnej smrti Syna Božieho Ježiša, ktorá vždy ostane tým najhorším zločinom, ktoré ľudstvo spáchalo na Spasiteľovi ľudstva Ježišovi! Aj o tom prišlo vysvetlenie opäť skrze Svetlo, skrze jeho Slovo – Posolstvo Grálu, ktoré ľudstvu podal sám Syn Svetla Duch Pravdy Abdrushin, aby aj v tejto veci došlo naplnenia prísľubu Pána Ježiša, o príchode Ducha Pravdy tesné pred Veľkým súdom...,, Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy!“

Dnes je teda Zelený štvrtok, deň keď bola zradená Božia Láska Ježiš, jedným z jeho učeníkov. Preto si pripomeňme v tento deň túto udalosť, a pokúsme sa ju naplno prežiť a precítiť v duchu, udalosť, ktorá sa vtedy odohrala, keď bola Božia láska zrádzaná, vysmievaná, krivo obžalovaná, ponižovaná... Nech bude to pre nás mementom a poučením!

Čo je viac, položiť pozemský život za Pravdu, hoci ho stratím, alebo mlčať, nestratiť ho, ale padnúť?

Teda otázka vždy bude znieť takto: Čo som ochotný urobiť preto, aby som Pravdu nezradil? Nato nech si každý odpovie sám…,, Po večeři šel Ježíš s učedníky tichou nocí do Getsemane. Vstoupili do rozlehlé zahrady. I pravil Ježíš:

"Počkejte tu, půjdu dál do zahrady, abych se modlil. Jene, Jakube a Ondřeji, vy mi ale zůstaňte nablízku."

Petr pravil:"Proč mne nechceš nechat po svém boku? Což toho nejsem hoden?"

Ježíš na něho smutně pohlédl.

"Věz, že nyní smím mít vedle sebe jen věřící, Petře! A věz, že budeš kolísat jako třtina ve větru, neboť dříve než kohout třikrát zakokrhá, třikrát mne zapřeš!"

"Pane," ujišťoval Petr, "jak můžeš tak myslet? Nikdy nezapřu tebe, Pána svého!"
Ježíš zavrtěl hlavou.

"Již nyní ti to chci odpustit, Petře."

S těmito slovy odešel se třemi učedníky. Za chvíli zůstal stát a pravil jim: "Zůstaňte zde... a bděte!"

Samoten šel dál, až necítil blízkost nikoho. Pak klesl na kámen a odpočíval. Modlil se k Bohu.
Teď věděl vše! Všechno, co bylo před ním. Páska spadla. Bojoval boj s tělesností a v této hodině odkládal to, co ho tak úzce pojilo s jeho schránou. Vzpírání bylo tak silné, že zákony Otce cítil bolestně na sobě ve svém těle. Na sobě samém musel Ježíš prožít, jak zásah do života způsobí duši bolest, která ji na dlouhou dobu ochromí.

Ježíš prožíval předem vraždu a snášel ji tak dlouho, až vše překonal. Snášet tento násilný a nepřirozený zásah do Božích zákonů bylo pro Ježíše těžší než pro kteréhokoliv člověka. Bez této hodiny v Getsemane by lidé byli museli vidět Ježíše trpět tak silně, že by konce tělesného umírání nemohli dohlédnout. Bez této přípravy by Ježíš stěží mohl být zbaven tělesných bolestí, neboť jeho živé jádro bylo božské.

A Bůh uchránil svého Syna před tím, aby se nemusel před lidmi obnažit, a poslal mu pomocníky, kteří byli u něho a utěšovali ho. Anděl se snesl dolů a posílil zápasícího novou silou.

Když všechno přešlo, vstal Ježíš a přistoupil opět k učedníkům. Jeho tvář byla zjasnělá. Ale nalezl je, jak spí. Probudil je a pravil:

"Nemohli jste bdít ani hodinu, jak jsem vás o to prosil? Pojďte, hodina nadešla!"
I opustili getsemanskou zahradu a našli ostatní učedníky u vchodu také spící. Ježíš neřekl ani slovo a šel napřed, zatímco Jan vzbudil ostatní, aby je také následovali.

Zdáli se blížily kroky a brzy se ze tmy vynořili ozbrojenci s meči. V jejich čele šla postava, která se jen s námahou držela zpříma... Jidáš.

Když došli k Ježíšovi, přistoupil těsně k němu, políbil ho na tvář a pravil: "Zdráv buď, Mistře!"

Bylo to znamení pro vojáky. Chopili se Ježíše a spoutali ho. Petr chtěl přiskočit. Ostatní učedníci stále ještě nechápali, oč se jedná. Tu pravil Ježíš Petrovi:

"Nech je vykonat, co je jim poručeno, Petře!"

A Ježíš šel dobrovolně s žoldnéři.

Průvod míjel ženu, která stála na okraji cesty a chtěla k Ježíši... byla to Maria. Uviděla Jana a Jan uviděl ji a napadla ho slova, která mu Ježíš řekl již dlouho předtím. Vzal proto matku Marii s sebou a zavedl ji k jejímu bytu.

Vojáci přivedli Ježíše před dům velekněze, jak jim bylo poručeno. Kaifáš vyšel ven. Prohlížel si Ježíše a měřil ho vítězným pohledem. Ježíš zavřel oči. Tu se Kaifáš rozlítil a poručil:

"Patří římskému místodržícímu, Pontiu Pilátovi. Zaveďte ho tam."

Žoldnéři strčili do Ježíše, který šel opět s nimi. Před Pilátovým domem stála lůza, která již byla informována o tom, že Ježíš byl zajat, a čekala na průvod.

Brána do dvora byla dokořán otevřena. Vojáci vešli se svým zajatcem následováni učedníky a lidem, který hlasitě pokřikoval.

Ve dvoře stál Říman, který v Jeruzalémě zastával úřad místodržitele. Znuděně čekal na muže, jehož mu farizeové vydali. Co se asi mohlo skrývat za tím člověkem, jehož Židé sami obžalovali? Když stanul Ježíš před ním, změřil si ho krátce a zeptal se:

"To jsi ty, který si říká židovský král? Ubožáku, jak můžeš být tak velikášský?"

"On tvrdil ještě víc!" křičel lid. "Řekl, že je Kristus, Syn Boha živého!"

"To mne nezajímá," zahučel Pilát. Opět se obrátil na Ježíše. "Je pravda, co říkají kněží? Chtěl ses dát korunovat za židovského krále?"

Učedníci toužebně čekali, že Ježíš teď řekne ne. Ale Ježíš Římanovi neodpověděl. Tu pravil Pilát:

"Hlídejte ho. Zítra je dost času všechno vyšetřit. Zdá se, že je neškodný." Pak zmizel v domě.

Zděšeni přihlíželi učedníci, jak se lůza odvážila přiblížit se k Ježíšovi a obtěžovala ho. Vojáci usedli v koutě dvora a hráli v kostky. Nedbali již o zajatce, který je ochotně následoval a jehož stejně jako Pilát považovali za neškodného.

Lid si však tropil žerty z toho, který tu seděl na otepi slámy a nepohnul se, ať se dělo cokoliv. Plivali na něho a posmívali se mu. Uvili z trní věnec a vtiskli ho Ježíšovi na hlavu, až se mu po spáncích řinula krev. Strhli mu plášť s ramen a bili ho.

Ježíš však zavřel oči a po tváři se mu rozlila červeň studu. Ježíš se styděl za lidi! Učedníci šli k vojákům a prosili je, aby tomu učinili přítrž. Ti na to ale nedbali. Jakub vzal jednoho z nich za ruku a nutil ho, aby se podíval.

"Jdi tam a vyžeň ten lid ven," prosil.

Říman se překvapeně podíval na učedníka. Úpěnlivá prosba v jeho očích jím pohnula. Přesto řekl pohrdavě:

"Vy Židé jste ubozí, že nectíte své vlastní bratry a neumíte je ochránit!"

"Což není pouliční lůza všude, i v Římě?" zeptal se Jakub. Tu Říman vstal a šel ke zdivočelé tlupě.

"Nechte ho, nebo vás dám vyhnat!" zahulákal. Teprve pak Ježíše nechali.

Záhy nato přišel na dvůr i Jan. Vracel se od Marie a díval se pátravě, kde jsou učedníci. Vtom padl jeho pohled na Ježíše.

"Pane!" zvolal a přiběhl k němu.

Ježíš slyšel jen jeho zavolání. Otevřel oči a zadíval se do Janovy tváře stažené bolestí.
Pak zavřel opět víčka. Jan zvedl plášť, přehodil jej kolem ramen svého Pána a posadil se vedle něho. Chtěl sejmout trnovou korunu, ale Ježíš mu v tom rukou zabránil. Jan neměl pak již odvahu znovu se ho dotknout a čekal s ním celou noc.“

Prevzaté z knihy – Z doznělých tisíciletí.

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 02.04.2015

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:Zelený štvrtok

Myslím, že nebudem preháňať, ak poviem, že najoddanejší učeník Ježiša bol Ján. Nie nadarmo práve on (dúfam, že sa nemýlim) prijal neskôršie aj Zjavenie. Čo by však zmohla lúza, keby sa väčšina židovského národa postavila za Ježiša. Nič. práve svojou ľahostajnosťou si Židia uplietli taký osud, aký následne mali. Je až neuveriteľné aká je láska Boha k svojmu stvoreniu a človeku ako takému, keď pre skutočne nemnohých tu na Zem prišiel doslova na popravu. Ježiš je láska Božia, ktorá nesúdi. Ale o chvíľu príde Spravodlivosť sama a tá nebude mať s nikým zľutovanie. Naloží každému, čo mu patrí. Až potom príde milosť. Pre niektorých. Je to úplne logické. Stvoriteĺ chce mať po očiste už len silných a čistých duchov. Žiadne pokriveniny a padavky. Je ticho pred búrkou. Ale búrka bude viac než hrôzostrašná. Aj ten najväčší posmievač, rúhač sa bude modliť, aj keď si myslí, že nevie. Zistí, že vie. Hrôza ho to naučí. Počas celej ľudskej histórie prišiel pokles ľudstva vždy, keď sa prestali báť Boha. Myslím si, že aj my, ktorí aspoň v náznaku tušíme, čo sa chystá, budeme zdesení z Božej tvrdosti, aj keď si to sami nepripúšťame. Treba si uvedomiť, že nič čo existuje teraz už potom nebude. Podľa jedného staroizraelského proroka, neviem, ktorý to bol, tí čo prežijú očistu budú ako zlato roztavené v peci. Počas nesmierne ťažkých chvíľ mnohí ľudia vo veľmi krátkom čase rozvinú v sebe netušenú silu a schopnosti, ktoré prekvapia aj ich samotných. Treba sa k tomu postaviť vzmužile. prvorade byť k sebe taký prísny, ako a len dá. Sebareflexia je jeden z najlepších obranných prostriedkov proti pýche. Ako sa vraví ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Všetko dobré. S pozdravom Michal

Dátum: 03.04.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Zelený štvrtok

Áno Michal, apoštol Ján prijal Zjavenie Jána na sklonku svojho pozemského života, ako veľkú pomoc pre tých zopár, ktorý dokážu načúvať skrze ducha...duchom...O tom sa dočítate aj vo Večných zákonoch 1.-3.

S pozdravom J.A.S.

<< 35 | 36 | 37 | 38 | 39 >>

Pridať nový príspevok