Fórum - november 1998

Dátum: 06.12.2014

Vložil: JAN.

Titulok: ABDRUSHIN


ABDRUSHIN, Syn Stvoriteľov, Duch Svätý, opustil túto Zem 6.12.1941.

Odišiel v úplnej tichosti Syn Boha Otca - Imanuel Parsifal Abdrushin, keď bol v hodine odchodu obklopený len tými najvernejšími.

Ľudstvo opäť zlyhalo, (tak ako aj dnes opäť zlyháva, keď popiera alebo nič nechce vedieť o zrode Syna Svetla IMANUELA), a vôbec si neuvedomilo, že kto to vlastne prebýva v tom čase na Zemi. Len málokto spoznal v Abdrushinovi záchrancu a sudcu neskoršieho stvorenia, Syna BOHA Otca. Veď čo už mohol zažiť Syn Stvoriteľov na tak nepriateľskom území, kde temno vládne svojou rukou, kde ľudská domýšľavosť sa stala prekliatym ľudí.

Abdrushin zažil presné to isté, ako jeho brat Ježiš, väčšinou len nepriateľstvo a nedôveru. Zase len hŕstka bdelých dokázala spoznať v ňom zasľúbeného Pomocníka, Radcu, Boží meč, Sudcu, ktorého zasľúbil k pomoci sám Syn Boží Ježiš v tušení svojej blízkej a nevinnej smrti:

Ján 16 kap./ 7 - 15: ,, Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde.

O hriechu, že neveria vo mňa.

O spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte.

O súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do ÚPLNEJ PRAVDY lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude vám zvestovať.“

Opakovali sa dejiny ako pred 2000 rokmi. Ľudstvo Zeme svojho Záchrancu nespoznalo a odmietlo, a tým Ho morálne zavraždilo, čo je podľa Božích zákonov totožné ako pri pozemskej smrti, a tak ide v ústrety svojmu osudu.

Preto ľudstvo boj sa hnevu Pánovho, lebo si odmietlo, a odmietaš zase, Syna Božieho! Veď Stvoriteľ vo svojej veľkej láske a spravodlivosti, vyslaním svojich Synov poslal sám seba, aby vyslobodil nás ľudí z moci temna, z pasce, do ktorej sme sa sami dostali, a dovolil nám tak návrat do duchovného domova.

Syn Svetla – Duch Pravdy – Imanuel Parsifal Abdrushin opustil túto Zem keď mal 66 rokov!, presné dvojnásobok rokov Ježišových.

Abdrushin, podobne ako Ježiš pred 2000rokmi, v tušení svojho blízkeho pozemského odchodu, ktoré bolo opäť predčasné, teda neukončené, odovzdal svoju štafetu v poslaní tej, ktorá mala byť poslednou pomocou pred veľkým súdom. Tou pomocou je poslanie Swanhildy - pani Makedonovej, tesne pred prvou veľkou očistou Zeme, ktorá sa vtelila do malého národa slovenského, deväť rokov po Abdrushinovom odchode zo Zeme.

„Teraz bude pre mnohých z vás lepšie zrozumiteľné, prečo teraz v hodine najsvätejších naplnení pôsobia Ruža a Ľalia na Zemi a že je nutná aj prítomnosť LABUTEJ PANNY z LABUTIEHO OSTROVA v určitom, k tomu pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní nebola žiadna medzera.

Taká veľká je milosť Božia, že dáva vyvstať jednému zázraku za druhým, aby sa ľudstvu v tisícročnej ríši dostalo dokonalej pomoci!

Skloňte sa v pokore pred Jeho veľkou dobrotivosťou.“ Imanuel Abdrushin – Duchovne úrovne VI.

Dostali sme veľa, ale pramálo sme dali, preto napnime svoje sily, aby víťazstvo Svetla sme plné podporili.

Skloňme preto v tento čas svoje hlavy a ďakujme neprestajne Bohu, že akej milosti sa nám dostalo a dostáva. Lebo ešte stále máme jedinečnú šancu napraviť to, čo sme pokazili, a tak prejsť do novej doby, ktorú povedie pravý Kráľ a Vodca IMANUEL ABDRUSHIN, bez ktorého výstavba Tisícročnej ríše nie je možná. Šťastný to človek, ktorý bude mu smieť slúžiť, ochraňovať a pomáhať Jemu, jedinému a pravému Vládcovi z vôle Stvoriteľovej.

",,Raz má nastať na Zemi odlesk skutočného raja, a to pôsobením SYNA ČLOVEKA, NA POČIATKU TISÍCROČNEJ RÍŠE. Súčasne s tým vznikne tiež pozemský obraz hradu Grálu, ktorého praobraz sa nachádza na najvyššom vrchole stvorenia ako doteraz jediný pravý chrám Boží." ABDRUSHIN - Vývoj stvorenia.

https://www.youtube.com/watch?v=wqrIf2paenU

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 04.12.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Natália16 pozemských rokov ubehlo odvtedy, keď túto Zem opustila pani Makedonová. Odišla v úplnej tichosti, kedy to nikto nečakal, hoci sama napísala vo Večných zákonoch 1, že Zem opustí predčasne. Preto je na mieste, aby sme si pripomenuli, že čo bolo jej poslaným tu na Zemi, pred Veľkou očistou Zeme:*Napísať Nové evanjelium - Večné zákony 1, 2, 3.*Otvoriť Zjavenie Jána, Tretie Fatimské proroctvo, proroctvo Izaiáša v zmysle Pravdy.*Poukázať na zdroj Pravdy - Posolstvo Grálu, ktoré je Božím Slovom a knihou súdu.*Počať a porodiť Syna Boha Imanuela.*Pripraviť svoj ľud na Veľký Boží Súd.Čiže z toho všetkého je jasné, že to čo mala naplniť, pred Veľkou očistou Zeme, čoho vrcholom bolo narodenie IMANUELA koncom novembra 1998, čo bolo naplnené ňou do bodky, pre tento čas....Samozrejme, že jej úloha sa tu na Zemi tým nekončí, ta bude pokračovať po prvej Veľkej očiste Zeme, keď sa navráti späť na túto Zem, do zeme, ktorá bola Bohom pre vyvolených už dávno zasľúbená, kde bude pozemské pôsobisko Syna Človeka Imanuela. Preto si pripomeňme, že čo nám odkázala aj v tejto veci pani Makedonová:,,Mali ste nejakú víziu o tom, ako bude vyzerať Zem, keď sa na ňu vrátite?Áno. Vrátim sa spočiatku sama, bez Imanuela. Najprv budú zosadení na Zem najvyšší duchovia, ktorí si pred očistou riadne plnili poslanie. Až keď sa prispôsobia novým podmienkam a prebudia si zastretú pamäť, pripravia sa na vedenie vyvoleného národa. Mala som takúto vidinu:Odrazu som stála pred obrovskou budovou v tvare kocky, ktorá mala porozbíjané okná a opadanú celú omietku. Pomyslela som si, že tu bola určite poriadna vojna. Keď som si prezrela okolie, uvedomila som si, že som tu sama, že nevidím nijaké stromy, vtáky ani hmyz, iba čerstvú burinu. Farba zeme bola akási červená a aj burina bola iná, akú som nepoznala. Napadlo ma, že som sa nachádzala v nejakej južnej krajine a že to spustošenie spôsobila asi katastrofa, ktorú určite predchádzala vojna.Obišla som časť budovy a všimla som si, že na niektorých miestach múru sa zachovali akési orientálne ornamenty. Keď som žiadne zviera, ani človeka nezbadala, napadlo ma pozrieť sa hore. Neďaleko na obrovskom kopci stálo zopár ľudí a mávali mi, aby som šla k nim. Boli veselí a šťastní, že som ich zbadala.Až neskôr, po prečítaní Biblie som pochopila, že som videla Jeruzalem a vrch Sion. Cítila som, že som tam bola akoby vysadená zhora, doslova postavená pred zničenú budovu chrámu. Úplne som stratila pamäť, nespomenula som si na svoje deti, ani na Imanuela. To vraj preto, lebo som bola dlhší čas mimo Zeme.Pri návrate sa môj duch bude znova postupne rozpomínať. Imanuel bude zosadený až vtedy, keď ma najprv vyšší duchovia a potom aj ľudia z vyvoleného národa spoznajú ako jeho matku a spomenú si na cieľ jeho príchodu."Pani Makedonová hovorila vždy priamo a jasne, lebo vedela, že tým ponúka poslednú pomoc od Boha pre ľudí, ktorí v podvedomí presne nato čakali, a len čo prehovorila, tak ihneď s radosťou po tom siahli. Len koľkým to do dnešných dní ostalo, tak to je už o inom...

Kto chcel, tak počul jej volanie a vzpriamil sa, narovnal a mal možnosť pozrieť sa Pravde do tváre, a zaujať jasné a konečné stanovisko, teda žiadna výhovorka v čase očisty nikomu nepomôže. Každý mal možnosť výberu, bez ohľadu na všetky okolnosti, ktoré tým nastali.

Odišla teda v úplnej tichosti, ale povedala aj, že sa navráti späť, keď pôda bude nato vhodná a pripravená, aby sa mohol navrátiť aj sám IMANUEL, ktorý bude spoznaní skrze matku....

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 28.11.2014

Vložil: JAN.

Titulok: 16 rokov od narodenia16 pozemských rokov ubehlo od narodenia IMANUELA, Syna Boha Otca, ako budúceho kráľa a staviteľa Tisícročnej ríše.

Narodil a odišiel tak rýchlo, že ani samotné temno nemohlo nato zareagovať. Jeho matka v rozhovore 14.11.1998 povedala toto:

,,Prečo má byť podľa Apokalypsy dieťa krátko po narodení “uchvátené k Božiemu trónu?” A čo to znamená vlastne?

Proroctvo oznamuje, že keď ľudia budú ľahostajní k narodeniu druhého Božieho Syna, alebo dokonca odmietaví, tak dieťa tajomným spôsobom odíde zo Zeme, aby ho neprajníci nepripravili o život.

Dá sa odpovedať na otázku, že koľko Boží Syn zostane na Zemi?

Nedá sa to povedať, ale Izaiáš tvrdí, že skôr, ako by chlapec vedel povedať otče a matka, tak sa to môže stať, alebo skôr… Ešte sú tam aj iné proroctvá, ale všetky hovoria o tej dobe, že maximálne rok, možno ani rok nie. Ale môže to byť aj skorej.

!!!Môže to byť dokonca aj hneď po narodení, pokiaľ Boh bude vidieť, že ho väčšina ľudí neprijíma.!!!

Lebo ako som už spomínala, cirkev už teraz popiera jeho narodenie."

Bol unesený, kde pre temna nie je miesto, kde je IMANUEL v plnom bezpečí, odkiaľ sa navráti, keď pôda a ľudia budú pre jeho návrat pripravení...Tá doba už nie je ďaleká...

" A naplní se zaslíbení proroka, že přijdu v oblacích a oni uvidí mé Jméno a poznají mě!

A vystavím vám chrám vašeho BOHA a PÁNA zde na zemi a budu vaším Králem, který vás bude povždy spojovat se silou z Ducha, jestliže ponesete v sobě vůli ke vzestupu. " ABDRUSHIN - K svátku Čisté Lilie. (7. září 1933)

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 19.11.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Alžbeta

Dnes sa na Slovensku oslavuje meno Alžbeta, ktorého význam je takýto: Bohu zasvätená. Takže pre túto chvíľu niečo z Večných zákonov 1. V tejto časti ide o výklad 12. kapitoly zo Zjavenia Jána:

"V nasledujúcej kapitole je alegoricky podaný opis narodenia Stvoriteľovho Syna – Imanuela. Tí, čo sú presvedčení, že Synom človeka je Ježiš, vykladajú túto 12.kapitolu ako udalosť, ktorá sa už stala, teda ako Ježišovo narodenie. O to vlastne temným išlo – aby ľudia nebrali vážne toto proroctvo, ktoré zreteľne nadväzuje na predchádzajúce udalosti. Je to teda opis budúceho narodenia pravého Syna človeka, ktoré sa má uskutočniť už v čase súdu, aby čo najskôr dospel a mohol viesť tisícročnú ríšu. Dôsledný čitateľ, ktorý pozná aspoň čiastočne kresťanské dejiny, zistí, že toto proroctvo sa nemôže porovnávať s narodením Ježiša.

Podľa opisu ženy v 12. kapitole je jasné, že matkou Imanuela bude vládnuca bytosť z vyššieho duchovného sveta, a nie bežný ľudský duch: Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Jej pôvod sa tu zdôrazňuje preto, lebo obyčajná žena by nedokázala vynosiť Božieho syna. Neuniesla by pokúšanie Lucifera a psychické aj fyzické útrapy, ktoré bude musieť strpieť od temných, lebo budú chcieť zničiť ju aj jej plod ešte v tehotenstve, ako sa opisuje ďalej.

Podľa 2. verša žena bola ťarchavá a kričala v bolestiach...Keby jej utrpenie sa týkalo len pôrodných bolestí, nebolo by treba o tom písať, veď tie bývajú prirodzené. Spomínaný obraz mal poukázať na strašné utrpenie, ktoré bude znášať pri plnení svojho poslania priamo od Lucifera. Podľa zákona rovnorodosti jeho vplyv môže vydržať iba žena rovnakého pôvodu, ktorá si uvedomuje svoju úlohu a dobrovoľne podstúpi túto obeť, ktorá je nevyhnutná pre oslabenie jeho moci ako aj padlých anjelov. Ľudia nemajú poznať vopred cieľ a dôsledky tejto obete – dozvedia sa o nej až neskôr v tisícročnej ríši.

Ďalší opis veľký ohnivý drak mal sedem hláv a desať rohov znázorňuje Luciferovho ducha a jeho obrovskú moc. Obraz jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd znamená, že zviedol tretinu anjelov na svoju stranu a vrhol ich na Zem.

Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. Keď sa Luciferovi nepodarí zničiť matku a dieťa v tehotenstve, bude ho chcieť odstrániť hneď po narodení. Porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. Podľa textu sa matke podarí úspešne zavŕšiť svoju úlohu. Jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a jeho trónu. Po narodení dieťa tajomným spôsobom zmizne mimo Zeme, aby ho nezlikvidovali Luciferovi ľudia.

Po úniku dieťaťa do vyšších sfér nastanú prírodné pohromy, boj Lucifera a jeho anjelov s Božími anjelmi. Obraz o ňom prináša 7. verš: Na nebi sa strhol boj. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli... a diabol, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý na Zem a s ním aj jeho anjeli. Katastrofálne dôsledky tohto zápasu o dieťa potvrdzuje aj 15. verš v predchádzajúcej kapitole.

Kým doteraz žila väčšina padlých anjelov aj Lucifer na rôznych jemnohmotných planétach, týmto bojom sa dostanú na Zem a do jej jemnohmotnosti. Hviezda Syna človeka obalí planétu svojimi lúčmi a zamedzí ich úniku. Toto bude hlavným dôvodom dočasného zničenia jemnohmotnosti. Budú sa chcieť zachrániť pobytom na Zemi ako duchovia alebo vtelení duchovia – ľudia. Následkom toho sa ich vplyv na Zemi, po narodení Imanuela, ešte zvýrazní a znásobí.

V 13. verši sa píše: ...keď drak videl, že je zvrhnutý na Zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť ďaleko od hada. Na určité obdobie matku unesie, podobne ako kedysi proroka Eliáša, praduchovné lietajúce teleso mimo Zeme. Luciferova nenávisť by ju totiž pripravila o život. Tento únos bude vidieť a netrpezlivo očakávať ako jej spásu aj časť vyvoleného ľudu, ktorý bude v tom čase žiť oddelene, možno aj ako prenasledovaný.

Sedemnásty verš opisuje: Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania. Z textu vyplýva, že žena, Imanuelova matka, bude mať vlastné duchovné potomstvo. Stane sa teda nielen telesnou matkou Imanuela, ale v duchovnom zmysle aj matkou jeho pokolenia. „Sformuje“ nový svet, ktorého semeno zasial Abd-ru-shin a pred ním Ježiš.

Niekoho môže zmiasť rozporné označenie Imanuelovej matky. V Izaiášovom proroctve sa hovorí, že Imanuela porodí panna, kým tu zase, že žena. Tento zdanlivý rozpor sa dá vysvetliť. Izaiáš pri písaní proroctva počul, že Labutia panna porodí Imanuela. Keďže v tom čase ešte ľudstvo nepoznalo stavbu stvorenia, a teda ani Labutiu planétu, meno Labutia panna sa mu zdalo nepochopiteľné, nuž vynechal slovo „labutia“ a napísal iba „panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel“, ako uvádza 7. kapitola, 14. verš. V Zjavení sa už jasnejšie dotvára jej identita, lebo bolo zoslané až neskôr. V čase narodenia Imanuela bude Labutia panna už v zrelom veku, preto sa nazýva ženou.

Totožnosť oboch žien jednej osobe ako aj jej dvojitú úlohu potvrdzuje spolu s Bibliou i Posolstvo grálu. V ňom Abd-ru-shin oznamuje, že v dobe najposvätnejších splnení na Zemi, ktoré sa začali príchodom jeho trojice v minulom storočí, je potrebná ešte Labutia panna ako pokračovateľka ich poslania a zároveň plniteľka najposvätnejšieho splnenia – narodenia Imanuela.

Po prenasledovaní ženy a jej potomstva v 18. verši čítame, že sa drak zastavil na morskom piesku. Znamená to, že bude zastavený v svojom prenasledovaní, lebo Imanuel bude svoj národ chrániť pred zničením – únosom. Po návrate bude premiestnený do Jeruzalema pod Božiu ochranu. V Izaiášovom proroctve sa píše, že na vrchu Sion vo dne v noci svieti žiara – Božia ochrana."

https://www.youtube.com/watch?v=9cNQFB0TDfY

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 21.11.2014

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:Alžbeta

A viete pán Sloboda, čo je na týchto vetách - proroctvách to najzaujímavejšie (aspoň ja to ak cítim)? Že až teraz, v dnešnej dobe to človek vlastným prežívaním úplne chápe a stotožňuje sa s tým. Zároveň cítiť tú nesmiernu lásku Boha, ktorý síce dopustí aj utrpenie, ale v konečnom dôsledku drží nad "svojim" ľudom ochrannú ruku. Stvoriteľ je naozaj starostlivý otec, prísny, ale milujúci. Preto, aj keď to znie možno trúfalo, strach z toho čo príde nemám. Lebo viem, že to, čo každého človeka v súde postihne, je čistá spravodlivosť, ktorá v konečnom dôsledku je čistou láskou. A podľa toho ako temno bičuje z každej strany a na každú stranu, ten čas je naozaj blízko.

Dátum: 21.11.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Alžbeta

Michal zdravím. Plný súhlas, ten pokoj a dôvera v Božiu spravodlivosť to je fakt za nezaplatenie...Preto opätovne v túto chvíľu dávam rád známy citát z PG - Veľká kométa:

,,Nikdy nebola Zem krajšou, ako bude po tejto očiste. Preto každý veriaci má pozerať do budúcnosti s pokojnou dôverou, neľakať sa, nech príde v ďalších rokoch čokoľvek. Ak dokáže pozdvihovať svoje zraky k Bohu s plnou dôverou, nestane sa mu nič zlého."

Dátum: 15.11.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Novembrový rozhovor s Natáliou

Keďže máme tu november, tak je vhodné si vypočuť jeden z rozhovor s Natáliou de Lemeny - Makedonovou, ktorý sa uskutočnil v novemberi 1998, teda dnes presne pred 16 rokmi:

1. časť rozhovoru: https://www.youtube.com/watch?v=DjjNZXVuVEc

2. časť rozhovoru: https://www.youtube.com/watch?v=sgG9Q5BrN-Q

Ján Anton Sloboda.Dátum: 10.11.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Kdo potlačuje studenou fůzi a další převratné technologie?


Už by bolo načase prestať brániť skutočnému pokroku...hoci ja viem, že ten skutočný až po Veľkej očiste...

Viac tu: https://forum-november1998.webnode.sk/news/kdo-potlacuje-studenou-fuzi-a-dalsi-prevratne-technologie-/

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 05.11.2014

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: List od pani Natálie

Pani Natália de Lemeny – Makedonová napísala dva spoločné listy čitateľom jej kníh. Jeden z nich bol zverejnený v plnom znení v UFO – magazíne č. 11/1998 v novembri 1998, inak siedmy ročník vychádzania tohto časopisu a 66.celkové číslo, strana 24 a 25.Tento časopis už teraz nevychádza.

Posledná veta tohto listu znie: ,,Čo sa týka môjho tehotenstva, od druhej polovice sa cítim lepšie a v novembri, presný dátum neviem, sa vám ozvem, keď sa Imanuel narodí.“

Potom nasleduje miesto – v Bratislave, dátum 23.9.1998 a jej vlastnoručný podpis.

Zaujal ma tento dátum, ktorý je uvedený práve pod touto vetou. Totiž od zvestovania 3. fatimského posolstva 13.7.1917 po dátum 23.9.1998 je 132 ucelených obehov Venuše okolo Slnka.

Číslo 132 je dvojnásobkom čísla 66.

132 = 2 x 66

Ak k dátumu 23.9.1998 pripočítame 66 dní, dostaneme sa na november a to presne na dátum 28.11.1998, čo je dátum narodenia Imanuela na Zemi pani Natálii.


Ak v dátume 23.9. urobíme súčin 23 x 9, dostaneme číslo 207. Ak pripočítame k dátumu 23.9.1998 207 dní, dostaneme presne dátum 18. apríla, kedy je výročie narodenia Abdrushina na Zemi.

(Viac na: www.okoun.cz/boards/nat98)


Dátum: 26.10.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Nebezpečí sluneční erupce – obrovská sluneční skvrna o rozměrech Jupitera se otáčí směrem k Zemi

Potenciál obrovské sluneční erupce nasměrované na Zemi se jeví jako ohromný.

Pohled na viditelné slunce od SDO/HMI ukazuje zatím největší sluneční skvrnu slunečního cyklu 24 AR12192.

Skupina slunečních skvrn AR12192 zatímco se otáčí do našeho zorného pole, tak nadále roste co do velikosti i složitosti a stává se tak největší sluneční skvrnou současného slunečního cyklu, tj. cyklu 24 (SC24). Tento region už vyprodukoval četné erupce třídy C a M, včetně i erupce o síle X1.

Viac tu: https://forum-november1998.webnode.sk/news/nebezpeci-slunecni-erupce-obrovska-slunecni-skvrna-o-rozmerech-jupitera-se-otaci-smerem-k-zemi/

Dátum: 14.10.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Citát na dobrú noc."Hrdina, ktorého milujem celou dušou, bol, je a vždycky bude krásny - je ním pravda." Lev Nikolajevič Tolstoj

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 08.10.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Krvavý MesiacŽeby predzvesť?

Astronómovia celého sveta dnes majú sviatok – uvidia veľmi zriedkavý astronomický jav

Už o niekoľko hodín sa na oblohe začne odohrávať krásne vesmírne predstavenie – Krvavý Mesiac. Uskutoční sa úplne zatmenie Mesiaca. Americké NASA pripravuje priamy prenos tohto nádherného vesmírneho predstavenia.

Astronómovia celého sveta dnes majú sviatok – uvidia veľmi zriedkavý astronomický jav – takzvaný Krvavý Mesiac. Bude sa konať úplne zatmenie Mesiaca, ktorý sa zafarbí napurpurovo. Toto nádherné divadlo na vlastné oči uvidia obyvatelia Severnej a Južnej Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska a Ruska – na Sibíri a Ďalekom Východe.

Zatmenie Mesiaca bude mať niekoľko etáp – od polotieňového do úplného. Maximálna dĺžka úplného zatmenia Mesiaca dosiahne 108 minút. Bude to jedno z najdlhších zatmení Mesiaca. Podobnú dĺžku mali iba zatmenia Mesiaca 13. augusta 1859 a 16. júla 2000.

Americká NASA pripravuje priamy prenos tohto nádherného predstavenia, ktorý sa začne na web-stránke tejto vesmírnej agentúry a na YouTube o 4. hodine ráno miestneho času na východnom pobreží Spojených štátov / 4 A.M. EDT/, to jesť o 10. hodine stredoeurópskeho času. Svoj vrchol úplne zatmenie Mesiaca, podľa predpovediam odborníkov, dosiahne asi o poldruha hodiny a potrvá približne hodinu.

Toto zatmenie bude v poradí druhým v sérii 4 úplných zatmení mesiaca, ktoré nasledujú jedno za druhým. Konajú sa v pomerne krátkom období – od 15. apríla 2014 do 28. septembra 2015. Nasledujúce dva zatmenia Mesiaca sa uskutočnia 4. apríla a 28. septembra budúceho roka.

Zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/dnes-sa-odohra-ojedinele-vesmirne-predstavenie-krvavy-mesiac/385649

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 08.10.2014

Vložil: JAN.

Titulok: PETÍCIA ZA VODU - ZASTAVME SCHVÁLENIE ZÁKONA O VÝVOZE VODY DO ZAHRANIČIA !!!

Ak vám to nie je jedno, tak podpisujte a podporte to, o čo sa nás snažia pripraviť, a ak môžete, tak šírte to ďalej:


https://skutocnysnem.sk/list/zastavme-schvalenie-zakona-o-vyvoze-vody-do-zahranicia

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 06.10.2014

Vložil: JAN.

Titulok: 6.10.1998Natália, tak takéto meno sa dnes oslavuje na Slovensku.

NATALE, NATALIA – pochádza z Natalis, Dies Natalis – znamená „Deň narodenia (zrodenia)“. „IL NATALE“ v preklade sa vzťahuje na ,,Zrod večného života“.

A presné také meno mala pani Natália de Lemeny – Makedonová, pisateľka kníh Večné zákony 1, 2, 3, ktoré sú Novým evanjeliom, poslednou pomocou zo Svetla, pred prvou Veľkou očistou Zeme.

Jej prvoradou úlohou bolo napísanie Nového evanjelia – Večné zákony, a tým poukázať na Slovo Svetla a súdu – Posolstvo Grálu, ktoré bolo napísané rukou Abdrushinovou.

Za ďalšie prišla aj kvôli tomu, z výšin, kde sa žiadny človek nedostane, aby naplnila určité proroctvá :

Izaiášovo proroctvo: ,,Panna počne a porodí Syna a dá mu meno Imanuel...“

Tretie Fatimské proroctvo: ,,Na Slovensku sa v roku 1998, ( poz. November 1998), narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý, a Apokalypsou oznamovaný Kráľ Tisícročnej ríše...“

Zjavenie Jána - Apokalypsa: ,, Žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd, tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach.

A porodila Syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu.“

Posolstvo Grálu: ,,Teraz bude pre mnohých z vás asi zrozumiteľné, prečo v čase posvätných splnení na zemi, keď na zemi pôsobia Ruža i Ľalia, je ku spojeniu potrebná ešte aj Labutia panna z labutieho ostrova v pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní neostala medzera.

Taká veľká je milosť Boha, že dáva vzniknúť zázraku za zázrakom, aby pomoc pre ľudstvo v tisícročnej ríši bola celkom dokonalá!“

A všetko sa naplnilo, ale nie tak akoby si ľudstvo želalo, ale tak, ako to bolo Zhora chcené, v zmysle zákonov Božích.

Evanjelium v preklade znamená – Dobrá a radostná správa. A tou správou je, že sa Syn Svetla, Syn Boha Otca, Imanuel, Kráľ Tisícročnej ríše a Sudca z vôle Božej narodil 28.11.1998. Po narodení bol ihneď vzatý do bezpečia, tak ako o tom hovorí Zjavenie Jána, ale po Prvej veľkej očiste sa navráti späť, tak ako aj Jeho matka, keď bude s radosťou vítaný svojím ľudom, ktorý bude mať tu česť mu pomáhať pri výstavbe Tisícročnej ríše

Preto v tento deň, keď sa oslavuje meno Natália, a keď presné pred 16 rokmi mala prednášku v Košiciach, na ktorej mal som ja osobne tu česť sa zúčastniť, nech prehovorí opäť tá najpovolanejšia - pani Natália de Lemeny – Makedonová.

*Košice 6.10.1998*

Ja by som začala teda tým, ako vlastne som začala písať ten prvý diel. Tak jednoducho: nepísala som to z vlastnej iniciatívy. Dostala som, alebo resp. bola mi pripomenutá táto úloha, pre ktorú som prišla na Zem, aby som napísala túto knihu a takisto ešte aj iné úlohy.

Ale prvá z tých úloh bola, aby som napísala túto knihu a ňou aby som prebudila niektorých ľudí, ktorí, dá sa povedať, duchovne spali, lebo oni boli tak svojimi starosťami či už osobnými, pracovnými alebo spoločenskými odvedení od seba, aby pochopili, načo sú tu, že ich táto kniha mala priviesť k sebe - k svojmu vnútru, k svojmu duchu.

A takisto tých, ktorí už boli všelijakými inými smermi odvedení od toho, čo vlastne hľadali.

Takže prvý cieľ tej knihy mal byť daný nato, aby podal komplexné akoby učenie o tom, z čoho sa skladá vesmír, celé stvorenie, čo sú to tie večné zákony. Lebo keď človek nepozná večné zákony, ako fungujú nielen na úrovni hmoty, ale aj na úrovni duše a ducha, tak veľmi ťažko môže pochopiť Pravdu.

Čiže to je prvý predpoklad poznania tých večných zákonov, aby na základe nich potom hodnotil ostatné duchovné deje. Alebo nielen duchovné ale aj praktické. Takže prvým cieľom bolo oboznámiť ľudí s večnými zákonmi.


A ešte by som upresnila pre tých nových, aby vedeli, že všetka múdrosť, ktorá je tu v týchto knihách, to nie je odo mňa! Ja som iba sprostredkovateľka. Ja som prišla na Zem preto, aby mohlo vzniknúť dobré spojenie… Ja viem, že pre niektorých to bude znieť šokujúco, ale nazývam veci pravými slovami.

V knihe sa to postupne dozviete, že vlastne som to prijímala od Boha.

Ja viem, že teraz v súčasnosti existuje plno médií, ktorí takisto tvrdia, že prijímajú od Boha, ale nato máte poznať tie večné zákony, aby ste si uvedomili a porovnali, čo napríklad hovoria tie médiá, ktoré tvrdia, že prijímajú od Boha alebo od Panny Márie a Ježiša, a čo napríklad píšem ja. Aký je v tom rozdiel a vy si potom môžete už sami urobiť názor. Zistíte, že je to úplne odlišné. Že všetky tie médiá hovoria rovnaké veci, ale toto je niečo úplne iné a pri mojej knihe prídete na to, že vlastne to, čo tvrdí väčšina, to je akoby pomýlené.

Ja viem, že teraz sa to ťažko prijíma, že 9 ľudí z 10 nemá pravdu, a trebárs jeden má.

Z tejto prednášky určite tí, ktorí ste nečítali moju knižku, nebudete nadšení a ani oveľa múdrejší. Cieľom je len to, aby som vás prebudila, aby ste chceli hľadať tú svoju cestu. Lebo naozaj každý má tú cestu trošku inú.

Keď aj túto istú knihu ľudia čítajú, tak záleží, akí sú, tak podľa toho si aj prijímajú tie informácie. Oni tam jednoducho nevidia niektoré veci, ktoré sú tam. A ten, čo už všeličím prešiel, či už všelijakými udalosťami, tragédiami v živote, alebo všeličo čítal, tak ten už zase tam vidí iné veci.

Takže, tá Pravda sa dosť ťažko hľadá, ale napriek tomu sa pokúsim aspoň stručne vám povedať, čo v tej knihe je.

Po prvé, večné zákony tam spoznáte, ako fungujú, potom sa tam naučíte, že vlastne získate taký ucelený obraz o vesmíre, lebo je to dôležité. Aj pre takého materialistu, ktorého som chcela najviac osloviť touto knihou. Lebo v súčasnosti sa považujú materialisti …nie takí tí tvrdí ale tí otvorení materialisti… za najčistejších ľudí, lebo je to prejav vašej, ak ste tu takí, takej duchovnej čistoty, že ste sa nedali zviesť na takú cestu, ktorá by vám zabránila, aby ste ešte hľadali aj niečo iné, aby ste proste hľadali tú Pravdu.

Nato, aby ste vy pochopili, že prečo napríklad prišiel na Zem Ježiš, a vôbec Boží Syn, a ako je to možné, tak vy musíte pochopiť, kto je to Boh.

A to dnešný materialista ťažko uverí, ale taký veriaci v kostole, tak tomu to nerobí problém, lebo on to ani nechápe, ale jemu nerobí problém uveriť. On vie, že mal by veriť, čo je správne a myslí si, že čím viac slepo verí, tak tým je Bohu milší.

Táto moja kniha je myslená pre ľudí, ktorí sú takí triezvo rozmýšľajúci. Triezvo rozmýšľajúci - to znamená, že ich myslenie a cítenie je v súlade s citom. Že to nie je len rozum, ale nie je to len cit, čiže je to akoby späté.

Nato, aby človek mohol byť o niečom presvedčený, tak koľkokrát musí mať chuť niečo poznať a potom, keď to pozná, keď sa mu dostane niečo, čo by mu mohlo osvetliť jeho hľadanie, tak musí to aj chápať. A potom keď už pozná, chápe, tak potom to presvedčenie príde samé. A je silnejšie a pevnejšie ako slepá viera.

A Boh vlastne chce takýchto ľudí, pretože dnes nastala doba, kedy ľudstvo duchovne dozrelo. Viac tu: https://forum-november1998.webnode.sk/news/a6-10-1998-/

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 01.10.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Na spoločnej vlne


Rozhovor s Jordanom Maxwellom okolo oblasti 51 v Nevade a iných záhadách...

Kto chce počuť pravdu, ten ju počuje. Kto chce vidieť pravdu, ten ju vidí...

https://archive.slobodnyvysielac.sk/na%20spolocnej%20vlne%20-%2029.09.2014%20konspiracie.mp3

Ján Anton Sloboda.Dátum: 30.09.2014

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Aké lietadla?


Zopár kilometrov od Bratislavy to dňa 24.9.2014 o 18:09 hod vyzeralo na oblohe takto. Jedno lietadlo s „kovovým aerosolovým koktejlom“ za druhým, v priebehu hodiny možno aj dve desiatky „sprejovacích“ lietadiel, bez možnosti identifikácie.

Viac tu: https://forum-november1998.webnode.sk/news/ake-lietadla-/

Dátum: 27.09.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Chemtrails - 29. august 2014Ak je to niekomu jedno, že čo sa dnes deje nad jeho hlavou už takmer každý deň, tak mne to veru jedno nikdy nebude. Preto aj toto video odo mňa, zo dňa 29.8.2014:

https://www.youtube.com/watch?v=3xkNcXxgApU

Je na čase sa už zobudiť a nemlčať...

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 27.09.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Chemtrails - 29. august 2014


Hlavy v piesku

Slovenské štátne inštitúcie a ochranárske organizácie sa tvária, akoby chemtrails neexistovali

Ľudovít Števko

Slovenský kozmonaut Ivan Bella na otázku denníka Pravda, čo sa dá vidieť z vesmíru, odpovedal: „Dá sa toho vidieť pomerne dosť. Napríklad západná Európa je popretkávaná bielymi pásmi, ktoré zanechávajú lietadlá, vyzerá to ako pavučina."

Pohľad pozemšťana na rodnú zemeguľu z výšky 400 kilometrov by mal byť povznášajúci, čistý ako tenký modrý pás atmosféry, v ktorej nám je súdené žiť. Náš kozmonaut sa však nemohol len rozplývať, nemohol nevidieť tie pavučiny omotávajúce nielen Európu, ale celú planétu.

Prikazovať vetru a dažďu
Za posledných dvadsaťpäť rokov je „pavučín" po lietadlách akosi priveľa. V USA a západnej Európe im hovoria chemtrails, čiže chemické stopy. Mnoho sa píše a hovorí inde vo svete (u nás veľmi málo), že nejde len o prirodzené kondenzačné pary ako dôsledok činnosti leteckých motorov v chladnom ovzduší, ale o experimenty rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia tzv. geoinžinierstva, s cieľom ovládať počasie a modifikovať, aj ovládať globálnu klímu, ktorá sa hrozivo otepľuje.

Myšlienka prikazovať vetru a dažďu neskrsla iba v hlave sovietskeho diktátora Josifa Vissarionoviča, bola a je prítomná v tajných experimentoch USA aj niektorých európskych krajín, ktoré majú na to peniaze. Rubom týchto experimentov je, že majú negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie populácie. Nie je tajomstvom, že ekologickí aktivisti a iniciatívni vedci vo svete skúmajú vzorky vody a vzduchu na miestach, kde sú podozrenia na účinky chemtrails a ich zistenia hovoria o zvýšených množstvách hliníka, bária a stroncia. Aj u nás sme svedkami javu, že niektoré dni je obloha nad našimi hlavami posiata križujúcimi sa bielymi pásmi po stopách lietadiel, ktoré sú už dávno za obzorom.

Nevideli, nepočuli, nevedia
O chemtrails, ako o všetkom, čo je pred verejnosťou skryté, čo nie je prebádané, koluje množstvo podložených i nepodložených teórií. Napriek vážnym starostiam, ktoré na Slovensku zažívame, oslovil som niektoré slovenské inštitúcie, aby som sa dozvedel základné informácie: Aký majú názor na chemtrails? Skúma niekto účinky tohto fenoménu na našom území? Ministerstvo životného prostredia som oslovil ako prvé a dostal som najobšírnejšiu odpoveď: „Ministerstvo životného prostredia SR neskúma a ani sa nezaoberá problematikou chemtrails (podobne ako ani nijaké európske a národné legislatívy). Taktiež ani rezortná organizácia ministerstva - Slovenský hydrometeorologický ústav sa odborne nespolupodieľa na meraniach a nezaznamenáva výskyt takýchto mrakov (kondenzačných čiar) na území SR." Na ďalšie moje zvedavé otázky o výskyte stopových prvkov, najmä pokiaľ ide o hliník vo vode a v pôde som dostal odpoveď: „Za posledné sledované obdobie zo stopových prvkov, ktorých zvýšené obsahy môžu mať karcinogénne a mutagénne účinky, nespĺňali požiadavky koncentrácie hliníka (lokalizované najčastejšie na Pohroní v okolí Žiaru nad Hronom a Levíc, v povodí Dunaja v okolí Komárna, v povodí Nitry v blízkosti Nových Zámkov a na východe Slovenska v okolí Humenného a v povodí Popradu)..." Bola by to celkom uspokojivá správa, keby nešlo o zvýšené koncentrácie v povodí riek. Oslovil som aj Slovenský hydrometeorologický ústav - a tu je jednoduchá odpoveď jeho hovorcu: „SHMÚ považuje chemtrails za konšpiračnú teóriu. Nemáme informácie o príprave, vzniku a pôsobení chemických mrakov v atmosfére a ich pôsobení na ľudský organizmus. Odborne sa nespolupodieľame na meraniach a nemáme nijaké informácie o výskyte takýchto mrakov na našom území. Z tohto dôvodu nemôžeme zaujať stanovisko k Vašim otázkam."

Otázky som adresoval aj Ústavu verejného zdravotníctva SR. Otázka: Skúma Úrad verejného zdravotníctva účinky chemtrails na životné prostredie? Odpoveď: ÚVZ SR sa zaoberá vplyvmi na zdravie ľudí a nie na životné prostredie. Otázka: Eviduje váš úrad v období posledných piatich rokov zvýšenú koncentráciu hliníka a bária v ovzduší, ale najmä vo vode a pôde? Odpoveď: Škodliviny vo vonkajšom ovzduší hygienici vôbec nemerajú, lebo problematika vonkajšieho ovzdušia patrí do kompetencie rezortu ŽP, a nemáme vedomosti, že by SHMÚ monitoroval tieto komponenty. Otázka: Ak sa ÚVZ SR problematikou chemtrails nezaoberá - považuje ju za konšpiračnú teóriu? Odpoveď: Nevieme, čo je to chemtrails.

Úplne iné starosti
Chápem kompetencie Úradu verejného zdravotníctva a ich odpovede sú pre mňa laika dobrým poučením do budúcnosti. Skúsil som sa ešte opýtať na problematiku chemtrails predstaviteľov organizácie Greenpeace (ktorá okrem iného ostro kritizuje slovenské jadrové elektrárne a spochybňuje aj pozitívne výsledky tzv. stres testov Európskej komisie), že sa hádam o chemtrails dozviem čosi viac. Mýlil som sa. Prekvapujúco, tento do očí bijúci fenomén nie je predmetom ich záujmu. Pritom stačí každý deň zdvihnúť zrak k oblohe a aj laikovi musí byť jasné, že čosi nie je v poriadku.

Ani v nadácii Priatelia Zeme som sa nič nedozvedel, asi som sa zase pomýlil v kompetenciách. Ako som zistil na ich webovej stránke, v ich štatúte stojí: „Považujeme súčasný životný štýl prevažne ,bohatšej‘ časti sveta za príliš deštruktívny. Preto podporujeme životný štýl založený na dobrovoľnej skromnosti a úcte ku všetkým formám života."

Pri všetkej úcte k ušľachtilým myšlienkam zisťujem, že nie som dosť skromný a otravoval som ďalej. Tentoraz bratislavské letisko, odkiaľ v noci často štartujú lietadlá, ktoré nie sú v oficiálnom zozname odletov, verejne prístupnom na internete. Dostal som milú odpoveď s poďakovaním za záujem, ale záver bol podľa očakávania: „... letisková spoločnosť nie je kompetentná odpovedať na Vaše otázky."

Ďalšie pokusy získať informácie som už vzdal. Som tam, kde som bol na začiatku. Mal som to vedieť - tento štát má úplne iné starosti, ako je ochrana jeho občanov pred nepriaznivými vplyvmi zámerne znečisťovaného prostredia...

.

Vyhodené miliardy

O chemtrails, rozptyľovaní chemických častíc do stratosféry pomocou lietadiel a ich negatívnych dôsledkoch na životné prostredie aj na ľudský organizmus, sme na našich stránkach písali v marcovom čísle Extra plus. Prešiel takmer rok, ale nič prevratné sa v tejto oblasti nezmenilo. Problematika umelého zasahovania do počasia a „práškovanie" obyvateľstva zostáva naďalej tabu. Niet sa čo čudovať - občasných poslov pravdy čaká neradostný osud neželaných svedkov.

Patrí medzi nich aj špeciálny agent Ted Gunderson. Ako bývalý šéf sekcie FBI mal prístup k tajným dokumentom, z ktorých sa dozvedel o projektoch vytvárania umelých mrakov plných toxických jedov. Pomocou internetu rozšíril krátke video, v ktorom vyzýval predovšetkým amerických kongresmanov, aby pomohli okamžite zastaviť hrôzostrašný projekt. Potvrdil, že na vlastné oči videl štyri neoznačené lietadlá plné „nákladu smrti". Krátko nato Ted Gunderson vážne ochorel a po krátkom čase podľahol onkologickému ochoreniu. Nie je však jedinou vysokopostavenou obeťou z radov zasvätených. John P. Wheeler, bývalý poradca amerického exprezidenta Georgea W. Busha, bol istý čas spolupracovníkom Philipa Ladera, predstaviteľa spoločnosti Evergreen, spomínanej v našom predchádzajúcom článku. Tá patrí k najaktívnejším rozsievateľom chemtrails. Wheeler bol zároveň súdnym konzultantom v oblasti letových štandardov FAA. Po tom, ako odmietol pokračovať v spolupráci na smrtiacom biznise, jeho telo našli na skládke odpadu v Delaware. Polícia jeho vraždu dodnes neobjasnila.

V súvislosti s chemtrails sa dlhšie hovorilo len o lietadlách firmy Evergreen. Prsty v šírení jedov do ovzdušia však majú pravdepodobne všetky veľké letecké spoločnosti. Jeden z newyorských aktivistov nakrúcal lietadlá rozprašujúce chemické látky a po priblížení záberu na lietadlo bolo zreteľne viditeľné logo ďalšej spoločnosti - Cargolux.

Lety podobných firiem financuje Aurora Flight Science. Samozrejme, nie z vlastného vrecka, ale zo štátneho rozpočtu. Na svetlo sveta sa dostal zaujímavý dokument o jej geoinžinierskom projekte. V ňom sa uvádza, že zlúčeniny hliníka, síry a ostatné chemikálie sa do ovzdušia rozprašujú s cieľom ochrany Zeme pred nadmerným slnečným žiarením, čím vraj okrem iného spomaľujú globálne otepľovanie. Mimochodom, táto teória je v súlade s rozširovanou propagandou v USA, kde sa o chemtrails začína hovoriť ako o spoľahlivej ochrane pred „nebezpečným" slnečným žiarením.

O ich negatívnych účinkoch na zdravie sa v projekte nehovorí nič. Dokument odhaľuje aj výskumy v oblasti geoinžinierstva s využitím najnovších technológií. Spomína sa v ňom napríklad použitie špeciálnych lietadiel v spolupráci s NASA, rakiet, strelných zbraní či dokonca hybridných vzducholodí. Absolútnou novinkou majú byť flotačné plošiny okrúhleho tvaru. Tieto futuristické stanice sa budú ako obrovské bubliny vznášať vo výške 21 kilometrov nad Zemou a ich súčasťou bude systém púmp a potrubí, cez ktoré sa bude z našej planéty transportovať zmes chemických látok a rozptyľovať do ovzdušia.

Netreba osobitne zdôrazňovať, že vývin podobných technológií a ich uvedenie do praxe vyjde daňových poplatníkov na miliardy dolárov. V tomto prípade sú to doslova a do písmena peniaze vyhodené do vzduchu. Také prostriedky by sa dali využívať na oveľa zmysluplnejšie, a najmä na zdraviu prospešné projekty.

Boris Mihálik

Fotografie:
Chemtrails nad bratislavskou Petržalkou 23. marca 2011.

Chemtrails sa od bežných kondenzačných stôp po lietadlách odlišujú tým, že hneď nemiznú - zostanú na oblohe celé hodiny, postupne sa rozširujú a menia na umelú oblačnosť. Na snímke chemtrails nad Krásnom nad Kysucou 14. augusta 2011.

https://www.extraplus.sk/image.php?file_id=e06eb1dc8b0f7dd43b5ed284296e790e

https://www.extraplus.sk/image.php?file_id=c64c6bfa43e086affb5dffcadb6cf040

Zdroj: https://www.extraplus.sk/1905/hlavy-v-piesku

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 22.09.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Trójske oblaky


Lepšie to hádam už ani nemohlo byť pomenované, tobôž ak vidíme, že ako je toho na oblohe stále viac a viac. Obloha už nie je to, čo ešte donedávna bola, zlo všade už strčilo svoje špinavé paprče...Už NEMLČME!!!

https://www.youtube.com/watch?v=1j0fngKZg24

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 22.09.2014

Vložil: JAN.

Titulok: CETA - útok na demokraciu

Len tri minúty z vášho času vám zaberie toto krátke video, a budete v obraze....

https://www.youtube.com/watch?v=owCbR2E_xwY

A na tomto odkaze môžete podpísať európsku petíciu proti pripravovanej dohode CETA. https://www.campact.de/ceta/appell/teilnehmen/

Už nedovoľme, aby to bolo o nás a bez nás, už nie!

Ján Anton Sloboda.

<< 35 | 36 | 37 | 38 | 39 >>

Pridať nový príspevok