Fórum - november 1998

Dátum: 07.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Dve od Ďuricu.Dve piesne od Ondreja Ďuricu:

Vlasť moja drahá

Vlasť moja drahá, čo ti to spravili,
za cudzie zlato vlastní ťa zradili,
ako psi divokí šaty ti trhali
klenoty vzácne tak lacno predali.

Vlasť moja drahá, ako ti pomôžem,
som iba vojačik a veľa nemôžem,
tak ľudom spievam o tvojej kráse,
modlím sa za teba, prebuď sa zase.

Za múrom oblakov vidím náš deň,
môj národ vstáva a patrí mu sláva,
slnečný kruh svieti na túto zem,
zástava pláva, jej kríž na mňa máva.

Za múrom oblakov vidím náš deň,
môj národ vstáva a patrí mu sláva,
slnečný kruh svieti na túto zem,
zástava pláva, jej kríž na mňa máva.

Národ môj drahý, čo ti to spravili,
za cudzie zlato vlastní ťa zradili,
celý čas klamárom slepo sme verili
a tí si pokojne našu zem delili.

Národ môj milý, kedy sa prebudíš,
v uličkách slepých pridlho blúdiš,
viem, že už čoskoro oči si otvoríš,
pozeraj rovno a všetko pochopíš.

Za múrom oblakov vidím náš deň,
môj národ vstáva a patrí mu sláva,
slnečný kruh svieti na túto zem,
zástava pláva, jej kríž na mňa máva.

Za múrom oblakov vidím náš deň,
môj národ vstáva a patrí mu sláva,
slnečný kruh svieti na túto zem,
zástava pláva, jej kríž na mňa máva.

Zoberú nám všetko, zoberú nám zem,
vodu, chleba, teplo, preto prišli sem.
Zoberú nám radosť a pocit hrdosti,
naše deti budú učiť samé hlúposti.
Žiadna láska k pravde, k vlasti, k rodine,
všetko krásne, čo nás spája, zamknú do
skrine,
tak už neplač, moja drahá, ešte príde deň,
z tváre zotrieme ti slzy, vrátime ti zem,
vrátime ti zem!

Za múrom oblakov vidím náš deň,
môj národ vstáva a patrí mu sláva,
slnečný kruh svieti na túto zem,
zástava pláva, jej kríž na mňa máva.

Za múrom oblakov vidím náš deň,
môj národ vstáva a patrí mu sláva,
slnečný kruh svieti na túto zem,
zástava pláva, jej kríž na mňa máva.

https://www.youtube.com/watch?v=_NW35LggKEw

Jeden narod jeden hlas

Príliš veľa hlasov a príliš veľa mien,
príliš veľa sľubov a príliš málo zmien,
predražený cirkus,
čo spoločnú reč hľadá,
už to trvá dlho, v tom bude dáka zrada.

Ako mexický seriál naťahujú čas
a rozpočet sa míňa, veď peniaze sú čas,
len presúvajú veci zľava doprava,
v hlavách sa nám točí, je to otrava.

Jeden národ - jeden hlas, teraz je ten
správny čas,
ťahajme aspoň chvíľu všetci spolu
za povraz,
netreba nám dvesto strán, aj tak im
chýba kostra, rám.
Milý pán Ján opíja sa pod obraz.

Povedzme si rovno, stojí to tu za nič,
duši chýba plameň a ruke dlhý bič,
otrávené stádo ľahko sa ovláda,
a tak sa ľuďom dáva to, čo ich rozháda.

Bratstvo, lásku, svornosť
pomaly strácajú,
nezmyselné boje medzi sebou zvádzajú,
ide mi z toho srdce a hlavu roztrhnúť,
viac ako dvadsať rokov sa z miesta
nepohnúť.

Jeden národ - jeden hlas, teraz je ten
správny čas,
ťahajme aspoň chvíľu všetci spolu
za povraz,
netreba nám dvesto strán, aj tak im
chýba kostra, rám.
Milý pán Ján opíja sa pod obraz.

Jeden národ - jeden hlas, teraz je ten
správny čas,
ťahajme aspoň chvíľu všetci spolu
za povraz,
netreba nám dvesto strán, aj tak im
chýba kostra, rám.
Milý pán Ján opíja sa pod obraz.

Príliš veľa hlasov a príliš veľa mien,
príliš veľa sľubov a príliš málo zmien.

Jeden národ - jeden hlas, teraz je ten
správny čas,
ťahajme aspoň chvíľu všetci spolu
za povraz,
netreba nám dvesto strán, aj tak im
chýba kostra, rám.
Milý pán Ján opíja sa pod obraz.

Jeden národ - jeden hlas, teraz je ten
správny čas,
ťahajme aspoň chvíľu všetci spolu
za povraz,
netreba nám dvesto strán, aj tak im
chýba kostra, rám.
Milý pán Ján opíja sa pod obraz.

https://www.youtube.com/watch?v=68vQRaePE9M

Národ slovenský je čas sa už konečne prebudiť...

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 04.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Svätý Boží súdAk vidím, že čo sa všetko dnes deje, s akou rýchlosťou, v každej oblasti, tak je jasné, že niečo veľké sa už blíži, priam už klope na dvere. Ak vidím ten nepokoj u ľudí, tu nervozitu, ten strach a obavu, tak vidím, že ľudia začínajú byť bezradní, hľadajú, že čo by im ozaj už pomohlo, ale stále hľadajú v tých nesprávnych vodách, mysliac si, že oni sami na to prídu, ako ináč rozumom, že čo im pomôže, aby tento stav zvrátili, aby pokoj a súlad opäť začal, hoci skutoční pokoj a súlad už ľudia dávno nepoznajú pre jeden jediný dôvod, že svoje kroky odvrátili od Boha, že svoje kroky nasmerovali opačným smerom, kde ich vždy časom čakali bolesť, utrpenie, nedôvera, nepochopenie, nesúlad... Len Boh môže ľudom skutočne pomôcť, skrze svoje Slovo a zákony, ak sa ľudia už raz a navždy začnú tým aj riadiť, teda podľa toho žiť, v každú chvíľu, v každým dychom a výdychom, až potom aj ľudia poznajú na tejto Zemi skutočný pokoj a mier, lebo sa budú zachvievať v zmysle zákonov Boha, tak ako to malo byť vždy aj na tejto Zemi.Prichádza Veľká očista, aby mohol povstať nový a jasný deň, raz a navždy, aj pre ľudí tejto Zeme, ktorí po očiste si zaslúžili žiť na nej...ABDRUSHIN - Svätý Boží súd!

Svätý Boží súd! Veľká očista, oslobodenie a vykúpenie od všetkého zlého, čo sa po tisícročia neustále pokúšalo otráviť život na Zemi! Všetkému zlu má byť koniec, aby nastal nový počiatok. Taká je všesvätá vôľa Božia, ktorú zvestujem, a tak sa to i stane!Keď sa teraz budú objavovať viditeľné znamenia Súdu a bude vzrastať strach, začnite sa pýtať ľudí a pátrať, čo asi tieto znamenia znamenajú, a hneď sa zdvihne mnoho hlasov k týmto udalostiam. Uspokojujúcich a utešujúcich, varujúcich a napomínajúcich, prorokujúcich nešťastie i prisľubujúcich šťastie. Nad všetkými týmito hlasmi však stojí neochvejne a vznešene Slovo Posolstva, ktoré sa všade pozemsky viditeľne napĺňa!A konečne si toho všimnú i pozemsky ľudia. Ale pochybnosti ešte nebude ubúdať lebo burina nedôvery bola príliš zakorenená luciferskými trabantmi, ktorí mohli úradovať až do tejto doby, pokúšajúc sa ľudstvo otráviť, aby už nemohlo byť zachránené, ale padlo im ešte v poslednom okamžiku za obeť.Plní zúfalstva chopia sa ľudia ešte raz tej či onej falošnej nádeje, ktorá ale rýchlo pohasne a nechá ich opäť samotných blúdiť ďalej s prázdnymi rukami a horkosťou v srdci, až im nakoniec zostane len Slovo Posolstva, ktoré sa vznáša nad nimi v lúčoch ako žiariaci ostrov.Zdráhajúc, snažia sa potom priblížiť k Slovu ešte blúdiaci. Tí však nemôžu uveriť, že práve ten prostredník, ktorého kedysi vo svojom úbohom, skrivenom mudrovaní a vo svojej ješitnosti odsúdili a zavrhli, stal sa teraz uholným kameňom, na ktorom sa oni sami musia súdiť a roztrieštiť sa, keď sa nebudú chcieť podrobiť Božej vôli, ktorá je teraz nad nimi a súdi ich! Nemôžu tomu uveriť, pretože tomu nechcú veriť zo strachu, ktorý sa ich pri tom stále viac zmocňuje!Potom príde zdesenie, hanba a bázeň, bezmocnosť, zúfalstvo nad sebou, keď poznajú, že v doterajšej šialenej rozumovej ješitnosti často považovali za správne to, čo bolo opakom toho, čo od nich požadovali zákony Božie. Uvidia, že až doteraz žili len svojim vlastným prianím a slúžili tak prikrádajúcemu sa temnu miesto Svetlu. Ba ešte viac, že vôbec nechceli slúžiť, ale len vládnuť za každú cenu, pričom prepadli povrchnosti, ktorá nútila ducha k lenivosti.Budú zmätení sami sebou, právom budú pochybovať o schopnosti svojho úsudku a tím prepadnú úplnej beznádeji.Medzitým sa bude ale ustavične ozývať dunenie ich rúcajúcich sa falošných diel, budú znovu a znovu vyburcovaní, aby vo svojej skľúčenosti nemohli podľahnúť únave, ale aby v trvalom prežívaní konečne poznali to, čo je Pravda a čo im prinesie záchranu. To jedno jediné, čo ich dokáže vyslobodiť z hromady trosiek všetkých následkov ich chcenia vedieť všetko lepšie, je:Sväté Slovo Posolstva Grálu!Donútené svätým dianím, bude potom celé ľudstvo poslúchať! Ale cez stúpajúce vážne chcenie nebude ešte mnohé vedieť a vidieť v pravom svetle. Pokračovanie tu: https://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 04.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Neutícha toAko okolo Slnka, tak aj na nebi:

https://www.youtube.com/watch?v=Uqe0qpfnOPU

https://www.youtube.com/watch?v=HMd_7y-wY8Y

Zopár nebeských úkazov

Prečo až po pol roku?: https://www.astro.cz/clanek/6183

Venuša a Mesiac 26.2.2014: https://www.astro.cz/_data/images/news/2014/02/26/00596_dsc_0850_u_1280.jpg

27.2.: https://www.astro.cz/apod/ap140227.html


Polárna žiara 27.2.2014: https://www.astro.cz/clanek/6184

https://www.astro.cz/_data/images/news/2014/02/28/p2272072.jpg

Slnko 3.3.2014: https://spaceweather.com/images2014/03mar14/hmi4096_blank.jpg?PHPSESSID=bmotlo48mlbhklmr13m4pp5d45

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 01.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Možno až po desaťročiach...
,,Preto aj dnes dávam zdanlivo už omnoho viac, než môžete skutočne vedome prijať. Avšak váš duch, ku ktorému hovorím, to prijíma bez toho, že by ste o tom vedeli pozemsky. Tak to vyzerá, že mnohé dávam teraz akoby už pre neskoršie časy; zatiaľ čo váš duch to práve prijal.

!Len pochopenie denným vedomím príde až neskoršie, možno až po desaťročiach, takže až potom to budete vedieť aj pozemsky prežiť v dokonalom porozumení.!

Pokiaľ budete so mnou statne duchovne kráčať, môžem vám objasniť celé stvorenie. Vždy to záleží len od vás, ľudia! Zostaňte preto bdelí a čulí duchom, aby som vám nemusel nič zamlčať!" Citát z prednášky od ABDRUSHINA - Slabé pohlavie.

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 17.02.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Prebehlo stretnutie mimozemštanov na ISS?Žeby ďalší z dôkazov pre neveriacich Tomášov, že predsa nie sme jediní v nám viditeľnom vesmíre?

,,Dne 29. ledna 2014 se v internetovém prostředí objevil fragment přímého přenosu, na kterém je zachycena "Mezinárodní vesmírná stanice" (ISS) a navíc podivně žlutý objekt elipsovitého tvaru, který je spojen s trupem "ISS". Tento pozoruhodný snímek prakticky okamžitě vyvolal poměrně velký rozruch. Mnozí výzkumníci jsou přesvědčeni o tom, že na "ISS" jednoduše zakotvilo "UFO". Představa, že by objekty mimozemského charakteru mohly mít zájem o "ISS" včetně setkání se s jeho posádkou, je podporována dokonce i ze strany některých zaměstnanců "NASA".

Jde především o bývalého zaměstnance operačního střediska, který během 34 let své služby pracoval na mnoha misích "NASA", až skončil jako jeden z vedoucích pracovníků "Space Craft Operatoring". Tento člověk oficiálně potvrdil, že byl svědkem podobného kontaktu mimozemského tělesa během mise jednoho z amerických raketoplánů v roce 1992. Záhy poté, co se tímto příběhem pochlubil na veřejnosti, mu byla zrušena bezpečnostní prověrka "NASA". Jinými slovy - přišel o práci.

Máme tedy před sebou aktuální otázku: "Cože to na níže uvedeném videu vlastně vidíme?" Velmi rychle zjistíme, že snímek byl nahrán uživatelem "Streetcap 1". Může se jednat o jeden z mnoha jiných hoaxů? "Streetcap 1" se ale těší pověsti člověka, který do prostředí "YouTube" vkládá záznamy videí z autentických vysílání "NASA" a dalších autorizovaných kanálů. K této identitě se jeden z redaktorů časopisu "UFO Sightings Daily" - Scott Waring vyjádřil takto:

"Příslušný videozáznam vložil na internet uživatel "Streetcap 1" a podle všeho se tento snímek jeví na 100% jako reálný. Sledoval jsem tohoto člověka a jeho výzkum v posledních dvou letech, přičemž ani v jednom případě jsem nezjistil, že by se pokoušel někoho oklamat." Viac tu: https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7258-probehl-na-iss-meeting-se-zastupci-mimozemske-inteligence/

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 17.02.2014

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Prezidentské voľbyDobrý deň prajem.

Prezidentské voľby sa blížia a v rámci nich som si dovolil poslať prezidentským kandidátom 17 otázok, ktorých znenie a odpovede zverejním na: https://www.prezident2014-otazky.vi-li-am.sk/

Dátum: 17.02.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Prezidentské voľby


Tak na to si počkám, že či vôbec niekto odpovie, a ako. Inak s otázkami súhlas. Je načase už konať, nie len sa nečine prizerať, že čo všetko sa okolo nás deje, čo istotne nebude v prospech slobody, demokracie, právneho štátu, tobôž v súlade zo zákonmi Boha!

Už nemlčme, ale konajme!

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 14.02.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Pravá túžba.Každý už isto neraz počul, že ako si ľudia zamieňajú želanie s túžbou. Túžia po tom či onom, ale tu pravú túžbu málokto objavil, spoznal a našiel, tak ako pravý zmysel života.

Kto ale pozorné čítal, číta a preciťoval, preciťuje prednášky od Abdrushina, a to prijal ako pravé Slovo Božie, ktoré mu je k záchrane a spáse, tak ten by mal vedieť, že jestvuje len jedna a pravá túžba, túžba po Svetle a Pravde, po ktorej ľudský duch tak túži a prahne. Len prostredníctvom nej, tej pravej túžby, nachádza ten správny zmysel života, v ktorom tkvie pravá a verná služba BOHU. Až vtedy sa stáva ľudský duch kamienkom pre stvorenie potrebným, a nie kameňom uhoľným, pre stvorenie úplne nepotrebným.

,,Pravá túžba je len jedna! Túžba po Svetle a Pravde.“

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 13.02.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Februárový rozhovorOpäť tu máme február, kedy ubehlo už 15 rokov od rozhovoru s Natáliou de Lemeny - Makedonovou, ktorý ma hľadajúcemu stále čo povedať: https://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?contextId=1061736210#article-1061736210

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 10.02.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Aj príroda!


Aj prírodné pohromy, ktoré stále udierajú s väčšou silou nám hovoria, že už čoskoro ľudia, tak isto nám pripomínajú našu malosť a bezmocnosť v takých okamihoch a prežitiach:

https://www.webnoviny.sk/svet/clanok/789026-britske-domy-su-v-ohrozeni-temza-sa-moze-vyliat/

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/327218-australie-celi-znicujicim-pozarum.html

https://www.webnoviny.sk/svet/clanok/788881-video-japonskom-sa-prehnala-vichrica-sneh-aj-zabijal/

https://www.webnoviny.sk/svet/clanok/788576-dazd-nadalej-suzuje-velku-britaniu-pod-vodou-je-uz-mesiac/

https://www.webnoviny.sk/svet/clanok/788156-vo-francuzsku-sa-vykolajil-vlak-najmenej-dvaja-zomreli/

https://www.webnoviny.sk/svet/clanok/787796-video-silne-dazde-v-bolivii-si-vyziadali-desiatky-obeti/

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/327005-a-pada-a-pada-v-italii-a-rakousku-zmizely-pod-bilou-prikryvkou-i-domy.htm l

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 09.02.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Nebesá nám hovoriaNebesá nám to tiež hovoria, že sa to blíži, preto bdejme a pozorujme aj úkazy na oblohe:

Okolo Slnka to stále neutícha, nehovoriac už o tom, že škvrna za škvrnou, výbuch za výbuchom na Slnku, možno aj s vplyvom na Zem!

https://www.youtube.com/watch?v=_zln-jbEAAc

https://www.youtube.com/watch?v=IoV_JNc1TgA&list=UUdvLxhpmvL47hh4hGP58zSQ

,,Aktivita Slunce je zvýšená. Může za to stárnoucí aktivní oblast, která se podruhé natočila k nám. V první polovině ledna zde došlo k silné erupci X1, poté zmizela na odvrácené straně Slunce. Nyní se vynořila a hned vyprodukovala sérii erupcí druhé nejvyšší kategorie M. Skvrna je stále veliká a je poblíž středu Slunce, takže případné erupce by opět mohly mít vliv na Zemi. Další vývoj aktivity bude záviset na tom, jaké jiné aktivní oblasti se skvrnami se na Slunci objeví.

https://jsoc.stanford.edu/data/hmi/images/latest/HMI_latest_Int_1024x1024.gif

Kométy na oblohe: ,,Na ranní obloze jsou k sobě blízko dvě momentálně nejjasnější komety na obloze. Jde o kometku C/2013 R1 (Lovejoy) a podobně jasnou C/2012 X1 (LINEAR), obě dosahují jasnosti asi 7 až 8 mag. Tento týden se vejdou i do zorného pole triedru 15×70, ale dá se očekávat, že nejlépe vyniknou při pohledu s větším dalekohledem."

https://www.astro.cz/_data/images/news/2014/02/01/komety_rano_6_tyden_2014.png

Zdroj: https://www.astro.cz/clanek/6140

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 09.02.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Inak sa nedá


Inak sa nedá, len si niečo opäť pripomenúť.

Aspoň vidíme, že ako to dopadne, keď nedáme na varovania zo Svetla, niekde sa vstúpi a potom už je opäť neskoro plakať!

213
Prezraďte nám aspoň jednu z úloh, ktoré plní náš ochranca tak, ako chce Boh, a nie ako my ľudia. Možno viacerí potom uveria, že je naozaj od Boha.

Temní chcú dostať Slovensko za každú cenu do vojenského paktu NATO a do Európskej únie. Boh to nechce, lebo v prípade vojny napadne nepriateľ všetky členské štáty NATO a obíde národy, ktoré nebudú jeho členmi. Záchrana vyvoleného národa bude spočívať v tom, že Boh navedie vojenského protivníka, aby z nejakého logického dôvodu obišiel túto krajinu. Keď takýto dôvod nepriateľ nebude mať, Boh ho podľa večných zákonov nemôže ovplyvniť nasilu.

Nečlenstvo v EÚ je zas ochranou našej krajiny pred medzinárodným hospodárskym bojkotom v prípade, že by sme konali inak, ako chce skrytý temný vládca sveta.

214
Prečo je vstup do EÚ nevýhodný, keď sa celá Európa o tento cieľ usiluje? Môžete to bližšie vysvetliť z duchovného hľadiska?

Vstupom do EÚ sa staneme závislejší od hospodárskeho diktátu tohto spoločenstva. Akákoľvek sila, aj hospodárska, spočíva v samostatnosti, hoci úplná nezávislosť nie je možná.
Aby sa ľudia mohli vyvarovať chybných krokov v dôsledku negatívnych pôsobení, dostali Apokalypsu, ktorá zjavuje budúcnosť ľudstva aj po stránke hospodárskej. Má ich bezpečne viesť z omylov, ktoré ich ženú do skazy. Iste ste už počuli o šelme, ktorá má číslo 666. V 13. kapitole, 15. až 18. verši sa o nej píše toto:
...Kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. A šelma pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť: Kto má rozum nech spočíta číslo šelmy: je to číslo človeka a jej číslo je 666.
Tento človek sa preto nazýva šelmou, lebo sa prejavuje ako ona. Je dravý a na svoju obeť číha skryto. Apokalypsa upozorňuje, že šelma nie je len symbolom, ale skutočným človekom, ktorý sa bude skrývať pod menom 666 a za svoj „obraz“, aby nikto za ním nehľadal padlého archanjela, vládcu temna, a neodhalil jeho šelmovské úklady na zničenie ľudstva.
Je iniciátorom pripravovaného projektu obrovského počítača, v ktorom sa majú sledovať všetky bezhotovostné platby v celom svete. Každému občanovi počítač pridelí číslo jeho úverovej karty prostredníctvom troch záznamov po šesť číslic – 666. O tomto projekte pred pár rokmi písala zahraničná tlač. Cieľom počítača, ktorý bude vlastne symbolom čísla šelmy 666, je vraj zaviesť centralizovane v celom svete poriadok v hospodárstve. Nikto ani len netuší, že autor tohto vynálezu vyvolal najprv vo svete hospodársky chaos, aby potom ľudstvo prijalo túto ponuku čoby jedinú možnosť, ako sa z neho vymaniť.
V USA a v západných krajinách už väčšina zamestnancov nedostáva mzdu v hotovosti, ani pri nákupe nepoužíva peniaze. Svoje príjmy a výdavky vidí iba na výpise z účtu. Pretože kreditné karty sa často strácajú, navrhol vynálezca v druhej fáze svojho bezhotovostného projektu zlepšenie. Platobné karty sa nahradia jednoduchším jednorazovým úkonom, pri ktorom sa neviditeľne vytlačí na čelo alebo na ruku každého občana jeho osobné číslo, pozostávajúce z kombinácie čísiel 666, prípadne sa mu tam implantuje mikročip s týmito číslami. Tieto údaje budú čitateľné iba na miestach nákupu a predaja.
Cieľom tohto zjednodušeného obchodovania má byť, aby finančníci scentralizovali svoju ekonomickú vládu a získali postupne aj politickú moc. Väčšina hospodárskych autorít na našom kontinente už prijala pre svoje krajiny tento „zvýhodnený“ systém obchodovania a pod lákavým heslom európsky spoločný trh vábia do neho aj ostatné, ešte nezúčastnené krajiny v Európe.
Centrálny celosvetový počítač 666 bude schopný sledovať, vyraďovať, prikazovať a trestať všetkých ľudí na svete, lebo má diabolskú inteligenciu, ktorá je vyššia než ľudská a nie je závislá od citu. Aj u nás sa už začína prvá fáza tohto projektu – zavádzanie kreditných kariet s vychvaľovaním ich praktickosti, lebo vďaka nim sa už nebudeme musieť obávať zlodejov peňaženiek. Nikoho ani len nenapadne, že za neosobným počítačom – obrazom – sa skrýva šelma, ktorá je nebezpečnejšia ako stovky zlodejov naokolo.
V čom spočíva záludnosť tejto šelmy? Keď bude z akýchkoľvek dôvodov považovať kohokoľvek v celom svete – osobu, rodinu či kolektív za nežiadúcich, postačí, ak vymaže ich osobné číslo z centrálneho počítača, a nikto im nič nepredá, ani od nich nekúpi. Bez prenasledovania a väznenia sa nepohodlný človek stane vyhnancom spoločnosti – štvancom šelmy, ktorá likviduje ľudí aj bez zabíjania.
V celom svete napreduje zavádzanie kreditných kariet a množia sa kampane o výhodách ich nahrádzania mikročipmi na ruku alebo čelo.
Nedávno implantovali navrhované neviditeľné kódy zvieratám. Zistilo sa, že pomocou nich sa dá veľmi presne kdekoľvek a kedykoľvek sledovať ich pohyb. Prečo by šelma tento vedľajší efekt nepoužila aj na sledovanie ľudí, ktorí nebudú ochotní dostať sa do područia jej vlády?
Je tragédiou, keď chcú ľudia donucovať svoju vládu, aby sa dobrovoľne stal ich štát, aj oni sami nevoľníkmi len preto, že mnohé vlády sa do tejto pasce dostali z neznalosti a pohodlnosti. Večné zákony 2.

Ešte vždy si niekto myslí, že je lepšie, že sme tam?

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 03.02.2014

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Otvorený list pre rádio Slobodný vysielač a časopis Zem a Vek


Zdravím všetkých odvážnych ľudí,
ktorí v dnešnej ťažkej dobe, schyľujúcej sa k celosvetovej totalite,
pomáhajú každý svojím spôsobom
odhaľovať v bahne pretvárky, korupcie a lží
to, čo sa veľmi dlho s veľkým úspechom
darí zatajovať – Pravdu.

Prostredníctvom niektorých relácií som sa stal pravidelným poslucháčom Slobodného vysielača, aj keď iba zo záznamu, z archívu, ako aj odberateľom časopisu Zem a Vek.
Vážim si odvahu a prácu redaktorov, ktorí sa snažia robiť to, čo by mali vlastne robiť verejno-právne masmédiá, ktoré sú platené z koncesionárskych poplatkov občanov Slovenska. Mnoho konkrétnych informácií z domova a zo zahraničia, o ktorých som nemal ani tušenia, som sa vaším prostredníctvom dozvedel. Opäť mi do celkovej mozaiky poznania pribudli ďalšie kamienky a v dnešnom všeobecnom zmätku sa nové súvislosti vynárajú čoraz v jasnejšom svetle, pričom niekedy zdanlivo spolu nesúvisiace a nelogické udalosti odrazu majú svoju vzájomnú spätosť a logiku.

Keď sa povie „A“, malo by sa povedať aj „B“.
Väčšina mladých ľudí nie je dnes na školách komplexne a objektívne informovaná o skutočnom dianí na Slovensku, či už v dávnejšej alebo v nedávnej minulosti.
Preto som sa rozhodol, že sa vo svojej krátkej reakcii na niektoré zverejňované informácie dotknem jednej resp. dvoch chúlostivých tém, ktoré dodnes rozdeľujú obyvateľov Slovenska a ktoré môžu všetkým Slovákom dopomôcť v lepšej orientácii, čo sa okolo nás vlastne deje:
<Dvojitý meter: Jozef Tiso – Vladimír Mečiar>

Pán Ľubomír Huďo správne opakovane upozorňuje zaslepené a spiace ovečky v slovenskom národe, že tak ako v minulosti, aj v prítomnosti používajú mnohí naši, aj svetoví politickí lídri a im naklonené masmédiá dvojitý meter, kde sa napĺňajú slová: Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté.

Veľmi ma zaujala relácia o Jozefovi Tisovi, kde sa dospelo k názoru, že je veľmi ťažké ešte aj dnes objektívne posudzovať, či sa natoľko previnil, že ho museli popraviť, či nemohol urobiť niečo iné, niečo naviac, aby zachránil viac židov, ktorí boli odvlečení do koncentračných táborov, naozaj ťažko posudzovať, lebo bol na neho vyvíjaný obrovský tlak, hlavne zvonku.
Jedno je ale fakt, že aj za jeho pôsobenia ako prezidenta Slovenského štátu mnoho židov zahynulo. Je teda on osobne zodpovedný za smrť a utrpenie týchto všetkých nezachránených obetí? Má niekto právo odsúdiť Jozef Tisa, keď nebol pri ňom osobne a nevie na 100%, čo vtedy mohol, čo nesmel a čo urobil?

Nedávno som počul na Slobodnom vysielači názor pána Lichtnera, že keď vás doma prepadne zlodej a ukradne vám malú alebo veľkú čiastku, je to principiálne to isté, je to zlodej. Súhlasím. Netreba sa dohadovať, že ten ulúpil menej a ten druhý viac. Bolo to povedané v súvislosti s predchádzajúcimi vládami na Slovensku, ktoré umožnili rozpredanie nášho spoločného majetku, poľnohospodárstva, apod. súkromným subjektom.
Chcem tu vopred podotknúť, že ani s týmto nemám absolútne žiadny problém, mám na to tiež svoj kritický názor.
Ale potom podľa tohto istého princípu uvažovania by sme nemali vôbec váhať ani pri posudzovaní pôsobenia Jozefa Tisa ako prezidenta Slovenského štátu a jednoducho považovať jeho odsúdenie za správne, pretože podľa tohto kritéria by bol Tiso rovnako vinný aj vtedy, keby pod jeho prezidentovaním bol do koncentračného tábora odvlečený nespravodlivo iba jeden jediný slovenský žid. Alebo v tomto prípade platí iné meradlo?
Ak teda boli tisíce ľudí okradnutých, to je zle a musíme to odsúdiť, ale ak boli tisíce iných ľudí zabitých, tak tu to nevieme objektívne posúdiť, lebo sa nevieme vžiť do situácie, v ktorej bol Tiso? To je ten jediný, rovnaký meter?

A teraz môj názor, ktorý samozrejme neprezentujem ako dokonalý a neomylný:

Ak teda ja osobne uznávam Jozefa Tisa, že určite to so slovenským národom myslel dobre, hoci aj za jeho pôsobenia boli násilne odvlečené tisíce židov, prečo by som mal odsudzovať Vladimíra Mečiara, ktorý podľa mňa to takisto dobre myslel so slovenským národom, hoci aj za jeho pôsobenia sa v spoločnosti mnoho nedobrého udialo a sprivatizovalo sa veľa štátneho majetku. Blízko Tisa pôsobili ľudia, ktorých vinou a ich aktívnym prispením bolo jeho meno pošpinené, ale takisto aj popri Mečiarovi a hlavne na jeho charizmatických širokých pleciach sa viezlo dosť veľa špekulantov, kalkulátorov a vší, ktoré sa neskôr ukázali v pravom svetle.

Jozefa Tisa som osobne nezažil, Vladimíra Mečiara áno.
Nesúhlasil som zaslepene vždy so všetkým, čo urobil, alebo čo sa okolo neho dialo. Ale chcel by som v rámci objektivity a vyváženia jednostranného subjektívneho pohľadu poukázať na niekoľko aj pre túto dobu veľmi dôležitých historických neodškriepiteľných faktov a otázok s nimi súvisiacimi:

1/ Dnes je Václav Klaus považovaný v Európe, slušne povedané, za euroskeptika. Okrem iného prirovnal súčasné vedenie EU v Bruseli k bývalému sovietskemu politbyru v Moskve. Bol nepohodlný a určite si tam vydýchli, že ako prezident jedného členského štátu EU už skončil.
Pred dvadsiatimi rokmi bol slovenský premiér Vladimír Mečiar neprijateľný ako doma, tak aj v zahraničí, hoci obyvateľstvo na Slovensku to vo veľkej miere vnímalo inak.
Vtedajšia ministerka zahraničných vecí USA, pani Allbrightová, sa neraz verejne vyjadrila o Slovensku, že je čiernou dierou v Európe – kvôli Mečiarovi. Niektoré politické strany podľa vtedajších vlastných vyhlásení by boli vraj ochotné rokovať s HZDS o spolupráci, ale iba za podmienky, že by na jeho čele nebola persona non-grata - Vladimír Mečiar. Osoba Mečiara bola príčinou odmietania politiky HZDS doma aj vonku. Takže sa nejednalo o posudzovanie veci samotnej, nešlo o program HZDS, ale išlo o osobu, presne tak, ako sa to deje aj dnes. V tejto veľkej hre sa vymenili iba osoby a obsadenie hlavných postáv.
Jeden demarš za druhým posielala Európska komisia na Slovensko – kvôli Mečiarovi, aby sa nakoniec ukázalo o nejaký ten rôčik dva, že práve členovia tejto komisie, keď už bol Mečiar odstavený, boli oni sami pre podozrenie z korupcie odvolaní.
Pri rozdelení ČSFR boli pred vyše 20-timi rokmi hlavnými aktérmi páni Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Aká to zhoda okolností a náhod, hoci náhody neexistujú, však? Pre Brusel - jeden nepohodlný vtedy, druhý teraz. Naozaj, mali veľa spoločné.
Ak teda podľa mnohých dnešných kritikov by mal byť Vladimír Mečiar taký istý ako jeho nástupcovia, pretože všetci rovnakým spôsobom rozkradli „za babku“ túto republiku, aby kapitál nakoniec odtiekol zo Slovenska na západ a z našej krajiny sa stal ďalší „Banánistán“ v Európe, nech nám všetkým naozaj už niekto osvietený objektívne vysvetlí, ako je to možné, že jedine iba jeho osoba, žiadna iná osoba, bola príčinou, prečo nás nevzali za jeho vlády do EU a NATO, ktoré ale dnes odsudzuje možno už aj väčšina slovenského národa?
V čom bol taký iný a neprijateľný pre západ, keby mal byť rovnaký ako dnešní zo západu potľapkávaní jeho nástupcovia, lokaji tejto nastupujúcej svetovej totality?
Vie niekto z vás kritikov pravú (!) príčinu nášho neprijatia do EU a NATO v 90-tych rokoch?

2/ Keď sa Česko-Slovensko malo rozdeliť, kuvici a tzv. ekonomickí odborníci nahlas kvákali a varovali Slovákov, že slovenská koruna pod vedením Vladimíra Mečiara padne voči českej korune v pomere 1:3.
Čo sa ale napodiv stalo?
Svet sa asi zbláznil a úplne sa obrátil naruby, pretože o niekoľko rokov, počas vládnutia Vladimíra Mečiara, asi na obdobie pol roka bola slovenská koruna silnejšou menou než česká koruna.
Ako sa vôbec takéto niečo mohlo stať uprostred demokratickej Európy, keď na Slovensku vtedy údajne vládli nekompetentní despotickí bývalí agenti KGB s agresívnymi nacionalistami a ešte aj s negramotnými robotníkmi?

3/ Keď bolo treba zvrhnúť v roku 1998 Mečiara z postu premiéra SR, zneužila sa k tomu okrem iného aj kauza TV Markíza, spojil sa čert s diablom, aby krajná ľavica s krajnou pravicou, komunisti s komunistickými kresťanmi a inými komunistickými občianskymi lokajmi západu pozliepali takú pravo-stredo-ľavú vládu, ktorá bola nie „ZA“ ale „PROTI“, len aby nás čo najskôr dostali pod dohľad a kontrolu Bruselu a Washingtonu. Vtedy boli na pár dní všetci jednotní.
Ozaj, a bolo to iba na pár dní?
Dokedy budeme kydať na toho, ktorý vlastne iba svojou osobou bol ochrancom Slovenska pred šialenstvom z EU a NATO?

4/ Myslí si dnes niekto na Slovensku, že keby po víťazných voľbách 1998 zostavil vládu Vladimír Mečiar a pokračoval by ako premiér SR, boli by o pár mesiacov neskôr – bez vedomia a súhlasu občanov SR – povolené lety bombardérov NATO nad našimi slovenskými hlavami s bombami obohatenými uránom pri „humanitárnej“ vojne proti slovanskému srbskému národu v Juhoslávii, kde priamo na európskom území, v čase mieru, hynuli neviní civilisti v dobyvačnej vojne „obrannej aliancie“ NATO?

5/ Za čias vlády Vladimíra Mečiara nebolo Slovensko brané vo svete ako krajina okupantov na cudzích územiach v iných svetadieloch – ako verný americký lokaj a poskok.
Je tomu tak aj dnes?

6/ Tak ako starší ľudia spomínajú na časy Jozefa Tisa, že vtedy bolo na Slovensku dobre, hoci všetkým sa určite dobre nevodilo, aj my mnohí spomíname, že za čias Vladimíra Mečiara, keď Slovensko bolo ešte ako tak suverénne a samostatné, a v dobe, keď napr. kvôli podozreniu z pripravovaného atentátu zmenil Mečiar cestu do Nemecka, bolo u nás dobre, teda určite lepšie než dnes v čase „EURO- a NATO- demokracie“. Kto sa má vlastne dnes lepšie?
Vladimír Mečiar viedol po rozdelení ČSFR túto krajinu a svoj národ v dobe, keď mu pod nohy hádzali polená zo všetkých strán, keď mu nikto ani doma ani vonku neveril, okrem státisícov voličov, kde terčom nemiestnych žartov a urážok zo strany rôznych pseudo-umelcov a euro-novinárov boli najmä poctiví dôchodcovia a babky „tárajky“, ktorí ale pre nás mladších túto krajinu vybudovali, v dobe, keď voliči HZDS boli považovaní euro-atlantickou „inteligenciou“ za nevzdelaných obmedzencov a hlupákov.
Ak sa už niekoľko rokov môžeme v praxi a v priamom prenose („live“) dívať na tento náš vysnívaný EURO-raj, mal by si každý nespokojný Slovák raz za čas položiť vážnu otázku: Kto bol v histórii Slovenska najväčšou prekážkou na tejto ceste za „svetlými zajtrajškami“ v EURO-zóne (EURO-klietke)?

7/ Dnes všetci rozumní na Slovensku vedia, že naše členstvo v NATO a v EU je iba vymenená východo-červená komunistická totalitná klietka so žltým kosákom a kladivom a s jednou hviezdou na čele za inú, západo-modrú totalitnú klietku – a opäť (žeby náhodou?) ovenčenou menšími ale tiež žltými hviezdami.
Niektorí Mečiarovi kritici by si mali dokolečka-dokola opakovať, že jedine počas vlády Vladimíra Mečiara ako slovenského premiéra nebolo Slovensko prijaté do EU a NATO, a to iba kvôli jeho osobe. Takto to aspoň do nás neprestajne vtĺkali a masírovali naše, aj zahraničné masmédiá – „veď stačí vám Slováci iba jeho vymeniť a máte našu demokratickú náruč otvorenú“.
Osoba Vladimíra Mečiara bola brzdou nášho prijatia do EU a NATO. Zdá sa, žiaľ, že brzdou poslednou záchrannou …
Keby nič viac pre tento národ neurobil, keby žiadnu inú úlohu neplnil, a nevzali by nás iba kvôli nemu do EU a NATO, nestačilo by vám to, Slováci? Stratili by sme viac ako takto?

---
Na to všetko, čo si teraz počul, si ty, Slovák, odpovedz sám! Ale pokús sa konečne byť raz už aj samostatne rozmýšľajúci a najmä objektívny!

Bez omylu platí aj dnes to známe biblické: „Kto hľadá, ten nájde.“
Želám všetkým Slovákom, aby vám do uší zahrmelo ako jedno z posledných varovaní ďalšie známe biblické: „Keď slepý vedie slepého, obidvaja padnú do jamy...“

Takže keď zaznel v jednej z nedávnych relácií Slobodného vysielača menší údiv, že dokonca ešte existujú na Slovensku aj takí ľudia, ktorí pána Vladimíra Mečiara dodnes uznávajú ako politického vodcu slovenského národa, ako by sme za takýmito ľuďmi museli snáď vykonať cestu až do praveku, tak verejne prehlasujem, že ja, Jozef Potúček, hlásim sa ku nim a považujem osobu Vladimíra Mečiara za ochrancu slovenského národa, minimálne pred totalitnou diktatúrou NATO a EU, čo neskreslené dejiny historicky potvrdzujú.
Keď sme boli na výlete v Rakúsku a padla otázka, že čo to ten Mečiar u vás na Slovensku vyvádza, odpoveď znela, že nás chráni pred EU a NATO. Ten človek krútil iba nechápavo hlavou. Dúfam že dnes, skoro po dvadsiatich rokoch, si na to občas spomenie a snáď už aj sám pochopil, čo tým bolo vtedy myslené. Inak povedané, zatiaľ som nestretol jednoduchého Rakúšana, ktorý by bol s EU spokojný.


Ako teraz ďalej, NÁROD SLOVENSKÝ?
Aj pre TEBA platí:
„Tvoje skutky idú za Tebou.“
„Čo zaseješ, budeš musieť zožať.“

Všetko dobré a veľa síl pri odstraňovaní katastrofy.

Dátum: 01.02.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Zvláštny MesiacZvláštny Mesiac, a ešte zvláštnejší pred Veľkou očistou Zeme!

https://www.youtube.com/watch?v=Lvf4qJnZMAA

https://www.topky.sk/cl/13/1375250/Zahadny-objekt-na-mesiaci--Zabery-zo-satelitu-maju-dokazat-varovania-vedcov-

https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7228-americka-nasa-je-jiz-bezmala-trictvrte-roku-na-nohou-a-ma-problem-zkouma-ob rovske-nezmame-teleso-v-jednom-z-mesicnich-krateru-1/

https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7234-americka-nasa-je-jiz-bezmala-trictvrte-roku-na-nohou-a-ma-problem-zkouma-ob rovske-nezmame-teleso-v-jednom-z-mesicnich-krateru-2/

https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7237-americka-nasa-je-jiz-bezmala-trictvrte-roku-na-nohou-a-ma-problem-zkouma-ob rovske-nezmame-teleso-v-jednom-z-mesicnich-krateru-3/

https://magazin.atlas.sk/spektrum/fakty-x-temna-strana-mesiaca-co-nasa-zatajila/798619.html

https://vrania.blog.cz/1111/preco-sa-mesiac-cervena

Niečo z Apolla 20, je tam toho oveľa viac: https://www.youtube.com/watch?v=UwLfx65WMok

A záverom jedná báseň o Lune:

Luna Prima

Mesiac na oblohe sa stráca,
svet do zhubnej tmy vchádza.Nočné ticho hladí uši,
niečie srdce v diaľke hlasno búši.Tajomná postava nehybná zdá sa,
obeť už dávno vybratá je predsa.Zaleskne sa purpur v očiach,
šarlátový prúd už tečie,
ako vždy pri tých istých okolnostiach,
nasýtenie a života ukončenie.Temnota sladko vzdychne,
krvavé svitanie si po nás príde.

https://citanie.madness.sk/view-40005.php

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 27.01.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Akú kašu si človeče uvaríš, takú budeš aj jesť!Nič sa nedeje len tak bez príčiny, tobôž v dobe, keď Veľká očista je na spadnutie:

https://tvnoviny.sk/sekcia/zahranicne/1741527_zle-znamenie-na-papezove-holubice-mieru-zautocili-vrana-s-cajkou

https://czech.ruvr.ru/2014_01_26/S-cim-je-spojena-nenadala-aktivizace-pyramid/

https://www.eiaktivity.sk/2012/fotonovy-pas

Nehovoriac o nejednej pozemskej pohrome, tak ako aj o nepokojoch, ktoré sa stále stupňujú a zhusťujú od začiatku roka 2014. Ľudstvo si vybralo ten najhorší scenár...


,,Keby sa zmenila a duchovne prebudila aspoň malá časť národa, očista by v ňom prebiehala v miernejšej forme. Mnoho temných by sa prispôsobilo novým pomerom a národ by sa očistil ich prirodzenou smrťou. Pohromy ani vojny by nemuseli prepuknúť v takej sile, aká sa nahromadila pod vplyvom negatívnej karmy. Škoda, že mnoho svetlých ľudí nenašlo a neprijalo pomocnú ruku, ktorá sa im núkala Posolstvom grálu. Teraz, keď o päť minút odbije dvanásta, majú ešte poslednú šancu prebudiť sa a pochopiť udalosti okolo seba – pomocou skráteného Posolstva od Syna človeka(poz. Večné zákony 1-3). Tento vzor nového evanjelia sa rozletí kozmickou rýchlosťou do celého sveta, aby bol záchrannou vestou všetkým tým, čo túžia po Pravde a večnosti.

Ak sa svet čo najskôr nespamätá, začne sa na Zemi odvíjať katastrofický scenár, ktorý je prichystaný pre celé ľudstvo ako odplata za duchovnú lenivosť a nevedomosť. Iba silné rany ho dokážu prebudiť a presvedčiť, že má aj ducha." Večné zákony 1.

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 26.01.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Ako z ApokalypsyA opäť tajomné zvuky:

https://www.youtube.com/watch?v=NrXHxrz9aus

Slovensko 2012:

https://www.youtube.com/watch?v=UlSGdLuE4fw

Svet 2013: https://www.youtube.com/watch?v=oLIyh_L0_M8

Ako z Apokalypsy, alebo nie ako?

https://www.youtube.com/watch?v=ziH44lNiBvA

https://www.youtube.com/watch?v=yDjB5bCRpdo

https://www.youtube.com/watch?v=n1cCs-S5EKc

A tu sa poriadne pozerajte, prvýkrát čas 0:47: https://www.youtube.com/watch?v=SlGTirtRP4c

*******

https://www.youtube.com/watch?v=EFWnppxgU1U

https://www.youtube.com/watch?v=GQdo_Ml6HgU

https://www.youtube.com/watch?v=WABqwKjQM_c

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 17.01.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Sú tu!https://www.youtube.com/watch?v=oaht3Tyieq8

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 13.01.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Ľudom vždy chýbalo...Ľudom vždy chýbalo pravé a skutočné presvedčenie, preto sa už neraz ukázalo u nejedného, že ako to naozaj myslel, či ozaj vážne, alebo len povrchne, teda len na úrovni viery, bez silného a nezlomného presvedčenia. Preto jasným príkladom o tom je aj to, že ako nejeden odpadol od Večných zákonov, od jej pisateľky, prestal im veriť, lebo príčina bola vždy jedná a ta istá, nemal v sebe presvedčenie, len vieru, vieru, ktorá ak nesplnila jeho očakávania, samozrejme v zmysle toho jeho, tak ihneď odpadla, stala sa neverou, doprevádzaná nepriateľstvom, ohováraním..., teda všetko už potom nieslo znak víťazstva temna v jeho prípade.

Áno, nejeden odpadol, prestal veriť, dokonca nastúpil na cestu ohovárania, lebo zrazu zistil, že ak on pri niečom nebol, pri zrode Imanuela, tak sa to ani nestalo podľa neho, veď on pri tom nebol, nechytil si, nevidel, neovoňal, teda začal tvrdiť, že si to ona vymyslela sama, preto tak dopadla, ako dopadla. Nie žeby sa radoval, pokiaľ naozaj bol presvedčený o poslaní p. Makedonovej, ale on urobil rýchly záver, v podobe odmietnutia a nastúpenia cesty tmy a pádu. Ale aj v tom bolo to veľké triedenie...Každý sa musel ukázať v tom pravom svetle, bez pretvárky, bez falše. Preto razom toľko nevercov a odpadlíkov, lebo oni skutočne nikdy neverili, len čakali, že či sa niečo stane, zadné dvierka, a keď sa nestalo, tak ihneď sa ukázali v tom pravom svetle, bez masky a falše, nakoľko ta rýchlo odpadla, a ostala len tvár, ktorá sa nedala schovať.

Ľudia vždy málo dbali, v drvivej väčšine, na to, aby sa snažili, skrze ducha, nie rozumom, pochopiť to, že kto im o niečom hovoril, čo sa týkalo mimozemských vecí, ktoré mali súvis s tými pozemskými. A tak to bolo aj v prípade narodenia Imanuela, v novembri 1998. Málo sa dbalo na slová o tom narodení, preto málo sa aj chápalo. A keď sa narodenie uskutočnilo, tak nik si to nevšimol, lebo bolo tak rýchle, ako samotný únos, že ani samo temno to nezbadalo. Preto potom to besniace prenasledovanie matky, lebo zlosť a nenávisť bola z ich strany ešte väčšia, že nedokázali zabrániť tomu pôrodu, a následne aj únosu.

Imanuel sa narodil tak, ako neraz o tom hovorila p. Makedonová. Teda jeho pozemský obal je uspôsobený už na novú dobu, pre Zem po Veľkej očiste, keď Zem bude krúžiť v oveľa vyšších výškach, samozrejme, že vždy pôjde ešte o hrubohmotnosť, bez obalu, ktorý ju urobí oveľa ľahšou. ,,Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem.“ Citát z proroctva od Izaiáša.

A kde je On IMANUEL teraz, ak sa tvrdý, že sa predsa narodil, rád by sa niekto opýtal, keď v Zjavení Jána sa píše: ,,Bude vzatý k Bohu a jeho trónu.“ Preto rád odpoviem protiotázkou: Kto vie, že kam siahal Boží trón v období narodenia Imanuela, teda v novembri 1998, nech odpovie...

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 15.01.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Ľudom...DodatokVtedy, v čase narodenia Ježiša, mohli prísť ľudia k Synovi Božiemu v mäse a krvi osobne, uvidieť to Božie dieťa, stelesnenú Božiu Lásku, ktorá sa stala človekom, aby priniesla ľuďom Zeme záchranu a spásu vo svojom presvätom Slove, ale nie ako koncom novembra 1998, keď kvôli tomu, že sme opäť my ľudia zlyhali, tak musel byť druhý Boží Syn Imanuel Abdrushin ihneď po zrode unesený, aby sa nestalo niečo oveľa horšie, aby ho zlosynovia nepripravili o život, lebo ochrana z radov povolaných ľudí bola primalá, teda skoro žiadna. Ale smeli ho predsa vidieť niektorí, niektorí tí, ktorí toho boli hodní, aby smeli uvidieť to Božie dieťa, aby sa tak naplnila ďalšia časť proroctva, o ktorom hovorila aj pani Makedonová: Prídu sa naň pozrieť niektorí…! Ale nebolo to v mäse a krvi ako by sa nejeden domnieval, ale boli prítomní duchom, keď pozemské telo odpočíva, keď duch môže putovať svetmi, tak dostavili sa všetci, tí čo mali, aby smeli byť účastní tejto milosti, vidieť Božieho Syna IMANUELA, aby o tom mohli zvestovať ostatným, keď nastane nato vhodný čas, hoci si nato nepamätajú, ale duch si na to dobre pamätá.

„A tak burácely již mnohé bitvy, převážně v nocích, kdy pozemské tělo odpočívá a dovoluje duchu volnější pohyb.“ ABDRUSHIN

O tom sa mi dostalo poznania dňa 28.11.2009, keď mi to bolo zjavené a povedané, keď som sa zaoberal v tomto čase touto otázkou, či niekto z ľudí videl po narodení IMANUELA? Aj môj sen, ktorý som mal v predstihu, niekedy v roku 2002, o tom vypovedá:

,,Bol som v miestnosti, ktorá bola celá biela. Nebol som tam sám, ale boli tam aj iní ľudia, ktorí na niečo a niekoho čakali. V tom prišla pani Makedonová a v rukách mala dieťa, ktoré žiarilo. Všetci sme vedeli, že je to IMANUEL. A tak ako pani Makedonová raz povedala pri jednom vystúpení , tak každému to dieťa osobné ukázala…Ešte dnes mám tento sen pred očami, jasné ho vidím, vidím tu radosť a šťastie na tvárach ľudí, ktorí smú vidieť to Božie dieťa v rukách matky.“

IMANUEL sa narodil a bol ihneď vzatý do bezpečia, kde temno a ľudská zlovôľa už nemá miesta ani dosah. A preto nech nám bude útechou a posilou, lebo boje ešte nie sú ukončené, ešte to najťažšie každého z nás len čaká, prejsť cez koleso veľkej očisty, nech bude to povzbudením pre všetkých ľudí dobrej vôle, že IMANUEL sa narodil, nie nastalo odišiel, ale navráti sa nám po vykonanej očiste, keď Ho bude jeho verný ľud očakávať. Vtedy zaznejú piesne chváli k BOHU Všemohúcemu...

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 13.01.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Jeden za druhým...A to len za posledný mesiac roku 2013. Všetko nasvedčuje, že deň "D" je už veľmi blízko, tobôž keď Nový rok 2014 sa nesie v znamení čísla 7:

https://www.youtube.com/watch?v=Id8RUNnzXdk#t=131

A ISON: https://www.youtube.com/watch?v=TSCV1aICNAU

Ján Anton Sloboda.

<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38 >>

Pridať nový príspevok