Fórum - november 1998

Dátum: 21.10.2017

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Sen o narodení Imanuela


https://www.okoun.cz/boards/nat_-_vecne_zakony

Dátum: 22.10.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Sen o narodení ImanuelaK tomu sa možno bude hopdiť aj táto báseň od Jána Bottu - Znamä:


Volajú ľudie vo veľkom blude:
„Len kto to kedy pamätá —
dve slnká! — Bože, len čo to bude,
čo to bude z toho sveta?!“

Páčte len, páčte! tých slncí dvoje
jak tonie v čiernej mrákave!
Razom tma — zmätok, blesk, tresk i boje —
potoky hučia krvavé.

Za bleskom hromu bežia národy,
volajúc: „To deň svobody!“ —
A v tmách padajú do bludov jamy —
Bože! zmiluj sa nad nami!

Zvoňte, hej! zvoňte! to je noc hrozná!
Už všetky živly sú v boji;
už mater svoju dieťa nepozná,
proti otcovi syn stojí!

Brat brata kole, svojsky na svoju
strechu si metá plamene.
Kto zrobí koniec krutému boju?
noc čiernych chmár kto rozžene?

Hľa, hľa! vidíte? polnočnú dúhu!
jak sa puká zorou rána.
A čo to, kto to v tom jasnom kruhu
Vidíte Ho — Velikána?

Páčte! jak bleskom mrákavy roní,
ako stúpa z hôr na hory;
kol Neho blyštia šabieľ milióny,
nad hlavou šumia prápory.

Zastal; prst hrozný zdvihol dohora —
zatriasli sa šíre svety:
i razom, sprostried mrakov obzora,
slnko jediné zasvieti.

A pokoj všade. Kto to bol, viete?
Kde má otčinu a jakú?
To On! — málo Ho vídať na svete,
no keď vyjde, to v zázraku.

Keď to Východu brány povodeň
s hrôzou rozpraskla krvavá,
Západ už kričí, že to súdny deň;
vtedy On, vtedy povstáva.

Vtedy sa javí tento Neznámy,
on to veľký Posol Boží —
a pred Jeho sa razom nohami
vzbúrený živel uloží.

A či neviete o tej kométe,
čo bola vzišla nad nami,
čo metlou žiarnou mietla po svete,
rovnala vrchy s dolami?

Keď to od neba svet odtržený
blúdil bez slnka, bez Boha?
Vtedy On zdvihne meč svoj plamenný
a — čistá zem i obloha.

Tak, vraj, keď sa svet dá do svevole,
zem tá vystúpne z koľaje:
On to, vystúpi na snežnom póle,
zem v cestu pravú prikľaje.

A keď v západe slnko dotleje —
a priblíži sa sveta skon:
nové On svetu zažne nádeje,
nové vyvedie slnko On.

J.A.S.

Dátum: 21.10.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Kráľovstvo nebeskéDnes som si to opäť pozrel. ale nie tu verziu, ktorá bola odvysielaná v kinách a TV, ale tu, ktorá je celá, ktorá má cez tri hodiny, kde je teda ta časť, ktorá bola vystrihnutá. Každý kto si ho zoženie sám pochopí, že prečo takmer jedná hodina chyba, asi sa nehodilo to opäť niekomu, niečo, čo je viac ako podstatné, čo má veľkú výpovednú hodnotu, tobôž v týchto tak búrlivých časoch, plných zmien a prevratov, v čase tesné pred Veľkou očistou Zeme...

Jedná myšlienka z toho chýbajúceho: "Len tvoje každodenné skutky ukážu, či si dobrý človek."

https://www.youtube.com/watch?v=aCF5ZohD8I8

J.A.S.

A dve odo mňa, taký malý bonus...:O)

"Kto ma raz dobro v srdci, ten ho má navždy, pokiaľ sa ho sám nevzdá..."

"Pravda vždy je na dosah..." Ján Anton Sloboda.

Dátum: 15.10.2017

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Vďakyvzdanie za úrodu a plody Zeme

Každý rok približne v polovici októbra si v nedeľu doma rozložíme na kuchynskej utierke plody Zeme a vyjadríme za ne pri sviečkach vďaku.
Prečítame si popri slávnostnej hudbe prednášky ČLOVEK A ZEM plus VĎAKYVZDANIE.
Ak chcete, môžete sa pridať.

Dátum: 14.10.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Fatimské zjavenie


Včera ubehlo 100 rokov, od posledného zjavenia vo Fatime, ktorého sa zúčastnilo, okrem troch vyvolených detí, približne 75 000 ľudí, ktoré boli svedkami zaujímavých úkazov, ktoré sa udiali pri poslednom zjavení Matky Božej...

Nech teda prehovorí tá, ktorá tam zohrala hlavnú úlohu:

"Považujete všetky zjavenia Panny Márie za nepravé? Čo poviete a zjavenie vo Fatime, prečo nechce cirkev prezradiť jej tretie posolstvo?

Fatimské zjavenie sa nedá porovnávať s ostatnými zjaveniami. V portugalskej Fatime sa nezjavila astrálna Panna Mária vytvorená ilúziou najväčšieho mága v hmotnosti – satana.

Zjavila sa tam v roku 1917 svetelná bytosť, oslnivo krásna nebeská žena vychádzajúca zo Slnka. Videli ju tri deti vo veku do 10 rokov. Narodili sa len preto, aby mohli o nej a jej posolstvách vydať ľuďom svedectvo. Ako vyššie bytosti len ony mohli, podľa zákona rovnorodosti, vidieť na Zemi božskú bytosť, aj to len v čistom veku dieťaťa. Fatimské zjavenie bolo teda Bohom plánované. Najstaršia Lucia spísala posolstvá a plnila úlohu sprostredkovateľky s cirkvou.

Posledného zjavenia sa zúčastnilo asi 75 000 ľudí, ktorí síce krásnu žiarivú bytosť nevideli, ale zato všetci mohli pozorovať so zjavením súvisiace kmitavé a krúživé pohyby Slnka. Temný archanjel nedokáže ovládať Slnko, i keď prírodné živly do určitej miery áno. Z oblohy svietili rôznofarebné svetlá, sprevádzaní silným hrmením, bleskami a elektrickými výbojmi.

Zjavená svetelná bytosť sa nazval Božou matkou, nie však Pannou Máriou – Ježišovou telesnou matkou. Božia matka, je podľa večných zákonov Prakráľovná, pramatka celého stvorenia. Zjavila sa deťom preto, aby cez ne odovzdala ľudstvu dôležité posolstvá, ktoré nemali dospelí prekrucovať. Najdôležitejšie – tretie posolstvo mala Lucia v zatvorenej obálke odovzdať cez prostredníka pápežovi. Svetu malo byť zverejnené aţ v roku 1960. Napriek jeho otvoreniu v uvedenom čase verejnosť jeho obsah doteraz nepozná.

Čo pred nami cirkev tak dôsledne ukrýva? Dôvodom utajovania je určite aj čosi iné ako očakávaná atómová vojna a prírodná katastrofa. O nich už ľudstvo predsa dávno vie aj z iných proroctiev.

V období, keď sa vo Fatime zjavila Prakráľovná, sa na Zemi práve prebúdzal do svojho poslania Bibliou zvestovaný Syn človeka – Duch Pravdy – Abd-ru-shin. Keďţe jeho zvestovateľov zmámilo temno, Prakráľovná mala nahradiť ich úlohu – ohlásiť jeho pôsobenie na Zemi. Jej zjavenie sprevádzali praduchovné bytosti z Hviezdy Syna človeka, keď sa objavili s malým UFO vo Fatime. Dôležitú zvesť o tom, ţe na Zemi prebýva Boh, sa malo ľudstvo dozvedieť od Boţej matky, ktorá je zároveň Parsifalovou – Abd-ru-shinovou duchovnou matkou.

Avšak vládca temna zmaril efekt Božieho zvestovania. Predbehol čistých kňazov, ktorí sa mali ujať detí a vyspovedať ich, a nastrčil tam svojich. Tí všetko prekrútili a zvesť o pôsobení Božieho syna na Zemi ostala zahalená, dokonca úplne zanikla. Deti nevedeli, čo z ich rozprávania sa zverejnilo a čo nie, keď dve z nich po roku zomreli.
Prakráľovná okrem tejto dôležitej zvesti oznámila, že aj ona sa vtelí na Zemi, aby v roku 1998 porodila vo vyvolenom národe budúceho kráľa tisícročnej ríše, Syna človeka – Ducha svätého – Imanuela.

Ukázala sa pri tejto správe deťom aj s malým Parsifalom na rukách, aby oznámili verejnosti, ţe je Prakráľovná. Vedľa nej videli deti stáť dospelého Imanuela ako jej manžela, otca budúceho kráľa tisícročnej ríše. Keď deti vypovedali cirkevným autoritám, čo videli, tie ich výpoveď skomolili, aby pravé posolstvo ostalo utajené. Zverejnili, ţe deti videli Jeţišovu matku Pannu Máriu s manţelom, teda svätým Jozefom, a s malým Ježiškom v náručí.

Luciine listy o pravdivých slovách Božej matky sa stratili a nahradili ich nové, plné nezmyselností a klamstiev. Aby sa to nikdy nedozvedela, strčili ju do najprísnejšieho kláštora, kde žije dodnes.

Temní začali horlivo písať knihy o fatimských zjaveniach a o živote detí. Je v nich ako v každej temnej literatúre aţ 90 percent lţí. Podľa ich výkladov sa Božia matka, ktorú stotožnili s Pannou Máriou, zjavila len preto, aby pripomenula ľuďom, že urážajú Boha a že ona zachráni ľudstvo, keď ju budú počúvať. Nariadila ľuďom, aby sa denne modlili ruženec, čo najčastejšie sa spovedali a obetovali za hriešnikov. Dokonca tieto tvrdé podmienky vraj veľmi dôrazne uložila aj vyvoleným trom deťom. Nikoho z veriacich ani len nenapadlo, že takéto postupy sú v úplnom rozpore s večnými zákonmi a s prirodzeným životom dieťaťa. Preto pôvodcom týchto tvrdých prikázaní pre deti nemohla byť Božia matka, ale niekto iný.

V knihách opísané obete, ktoré deti pod vplyvom temných vnuknutí a zjavení od anjela a nepravej Božej matky denne podstupovali za hriešnikov, by triezvo rozmýšľajúci ľudia museli považovať za neľudské. Lenže slepo veriaci nepostrehli výmysly temna a veria každému písmenku, ba dokonca aj tomu, ţe Božia matka zjavila deťom peklo so všetkými hrôzami. Tak predstavilo temno Božiu matku ako trýzniteľku, ktorá svojim nadľudskými požiadavkami a odstrašujúcimi víziami o pekle nepriamo pripravila deti o život.

Knihy, články a posolstvá o fatimskom zjavení sú neustále v rukách temných, a preto sa svet nedozvie pravdu, iba bludy, ktoré dokážu prijať len temnom zvedení veriaci. Normálny, duševne zdravý človek musí tieto knihy odložiť s odporom. Nedokáže ich čítať, ibaže by sa vyžíval v utrpení, ktoré dve z detí museli pred smrťou podstúpiť vraj z lásky k Božej matke a ako obeť za hriešnikov.

Keď sa cirkevné autority po rokoch dozvedeli z pravých posolstiev z Fatimy, že znova nespoznali Božieho Syna na Zemi, rozhodli sa radšej mlčať. Dohrávajú svoju falošnú úlohu dúfajúc, že Pravda nikdy nevyjde najavo.
Ďalším dôvodom ich mlčania sú budúce udalosti – vtelenie Prakráľovnej vo vyvolenom národe a jej úlohy vychovať nové pokolenie a porodiť Imanuela. Keďže sprostredkovatelia, ktorí to mali po napísaní jej knihy oznámiť pápeţovi, mlčia, nemá sa to odkiaľ pápež dozvedieť a proroctvo necháva ukryté ako nereálne. V posolstve Prakráľovnej sú aj výstrahy, čo čaká cirkev, keď neodhalí fatimské proroctvá. Čudujeme sa, ţe cirkev mlčí, keď by mala oznamovať vlastný zánik?
Lenţe Boh je všemohúci! I keď žijeme aj s planétou už v teréne temna, ktoré ovláda všetko a všetkých, Božia pravda musí vyjsť najavo ešte pred očistou Zeme! Čoskoro sa tieto slová potvrdia, aby tí, čo sú ešte schopní prijať Pravdu, sa duchovne narovnali a posilnili.

Vnímavý čitateľ už iste pochopil, o čo temným autoritám v cirkvi a v nepravých zjaveniach Panny Márie ide: zameniť Božiu matku, Prakráľovnú, ktorá má vychovať nové pokolenie, za Ježišovu pozemskú matku Máriu a pod jej menom hlásať falošné posolstvá, ktoré nové duchovné Pravdy zatajujú a popierajú. Temnu v cirkvi sa celkom dobre darí prenášať údajné božie posolstvá na Zem cez nepravé zjavenia a médiá namiesto tej, ktorá jediná je podľa večných zákonov toho schopná, napájať sa na Boha – pravá Božia matka – Prakráľovná.

Zdá sa priam neuveriteľné, že astrálne obrazy, zjavenia Panny Márie a Ježiša majú na veriacich väčší vplyv ako na Zemi vtelený Boh – Abd-ru-shin, ktorý tu písomne zanechal komplexnú Božiu pravdu.

Nikoho ani nenapadne zamýšľať sa nad zaráţajúcim rozporom ohľadne zjavení. Na jednej strane sa berú všetky posolstvá od zjavení Panny Márie veľmi vážne, a na druhej strane to najdôležitejšie Posolstvo od pravej Božej matky z Fatimy sa nemôže zverejniť, hoci o to výslovne žiadala. Múdry hneď pochopí, že táto Božia matka je pravdepodobne úplne iná ako ostatné „Božie matky“ a že musela hovoriť aj čosi celkom odlišné, čo nie je v súlade s ich posolstvami." Večné zákony 2.

J.A.S.

Dátum: 13.10.2017

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Boh s nami

https://www.youtube.com/watch?v=JhYBDPusgTU&list=RDJhYBDPusgTU&t=4

Dátum: 07.10.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Rozhovor s Vladimírom MečiaromV týchto dňoch si môžete kúpiť októbroví mesačník Zem a Vek, kde je posledná, tretia časť rozhovoru s V. Mečiarom...

J.A.S.

Dátum: 06.10.2017

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: dnes je meno NATÁLIA

NATALE, NATALIA – pochádza z Natalis, Dies Natalis – znamená „Deň narodenia (zrodenia)“. ... Meniny sa slávia 13.5. Ako spomienka na San Natale, milánskeho biskupa, ktorý dlho bojoval proti Árijcom. Zomrel roku 747 (alebo 751). Iní ho radšej slávia na Vianoce (v Taliansku sa na Vianoce želá „Buon Natale“, čiže „šťastné a veselé Vianoce“), ale to je chybné, keďže pre kresťanov „IL NATALE“ sa vzťahuje na zrod večného života.

/pozn.: MAKEDONOVA - MAKEDONOVA - MADONA /

Dátum: 06.10.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Re:dnes je meno NATÁLIADnes ráno bol neuveriteľný spln Mesiaca, kto mal to šťastie, ho vidieť, mohol zároveň cítiť obrovský prílev energie, dnes, keď sa Na Slovensku oslavuje meno Natália, dnes, keď ubehlo 19 rokov od stretnutia čitateľov V.Z. s p. Makedonovou v Košiciach, na ktorom som sa mal to šťastie zúčastniť....

https://www.youtube.com/watch?v=k29spy85BCg

J.A.S.

Dátum: 30.09.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Biela holubica 1998Úvodná stránka Bielej holubice v roku 1998...ďalší komentár nie je potrebný:

Každý človek sa už určite raz stretol s nejakým proroctvom o konci sveta, alebo prognózou o vývojovom skoku ľudstva. Všetky majú jedno spoločné: za termín tohto predelu je označený koniec 20.storočia.

Odpovede na otázky k tejto téme nájdete v knihách Natálie de Lemeny – Makedonovej, ktoré obohatia každého, kto hľadá jednoduchý, ale ucelený obraz o duchovnom vývoji ľudstva.


Dozviete sa v nich o kozmických zákonoch, ktoré riadia celý vesmír, ako aj o jednotlivých hmotných aj nehmotných svetoch nad ním. Autorka vysvetľuje, prečo sa práve v dnešnej dobe opäť narodí na Zemi Syn Stvoriteľa, kto bude jeho otcom a kto matkou.

Napriek mnohým, až šokujúcim faktom, sú jej výklady v súlade s inými proroctvami a tiež aj s proroctvami v Biblii. Pretože dnešné ľudstvo, voľbou nesprávnych životných názorov a cieľov, dospelo do stavu maximálneho chaosu v každej oblasti, dostáva od Stvoriteľa záchranný pás – jeho Syna – Ducha Svätého, ktorého symbolizuje biela holubica. On vyvedie hľadajúcich na správnu cestu do novej, Bibliou oznamovanej, tisícročnej ríše.

Stvoriteľ nepotrebuje masy slepo veriacich prívržencov, ktorí nič nechápu, lebo sú leniví hľadať a skúmať Pravdu. Stojí iba o tých, ktorí prejavia vážny záujem o spoznanie večných zákonov a budú ochotní sa nimi aj vo svojom živote riadiť.

Tým najlepšie potvrdia svoju duchovnú vyspelosť a úctu k Stvoriteľovi.

J.A.S.

Dátum: 30.09.2017

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:Biela holubica 1998

Práve teraz - v septembri 2017 - je dvadsiate výročie, kedy vyšlo Nové evanjelium – Večné zákony 1 od pani Natálie de Lemeny - Makedonovej.Dátum: 01.10.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Biela holubica 199820 rokov po....bude veľa znamenať v dejinách ľudstva... J.A.S.

Dátum: 28.09.2017

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Vladimír Mečiar - prednáška

Vladimír Mečiar na konferencii o právnom štáte 27.9.2017 predniesol tento prejav:

https://www.youtube.com/watch?v=QvZJrGk3-s8

Dátum: 28.09.2017

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:Vladimír Mečiar - prednáška

Bohu a Pravde oddaný, dušou a telom Slovák. Skutočný vodca a pravý vlastenec. Vráti sa, verím to a cítim to.

Dátum: 29.09.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Vladimír Mečiar - prednáškaŠtefan Harabin - Vladimír Mečiar - Prednáška - Diskusia, rozhovor z dňa 27.9.17 - O právnom štáte

https://www.youtube.com/watch?v=ck167d0awe4

J.A.S.

"Dobrého človeka hľadaj medzi tými, ktorých tento svet prenasleduje..."Dátum: 01.10.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Vladimír Mečiar - prednáškaOhľadom tých 20 rokov 1998 - 2018, ktorý bude rokom veľkých zmien, 20 rokov od narodenia IMANUELA, podal vysvetlenie aj Vladimír Mečiar, kto chce, môže si tu to pozorne vypočuť, pokiaľ to nepostrehol - do 1:49:05:

https://youtu.be/QvZJrGk3-s8?t=6448

J.A.S.

Dátum: 01.10.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Re:Vladimír Mečiar - prednáškaPán Mečiar cítite sa ešte silný?

https://www.youtube.com/watch?v=NJxDJ0e8-kM

J.A.S.

Dátum: 20.09.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Myšlienka pre tieto časy...


Na dnes, zajtra, pozajtra....

Šťastie praje pripraveným, nie zaskočeným!

J.A.S.

Dátum: 14.09.2017

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: dotaz o zrušené video

Zdravím vospolok.
Prosím vás, má niekto stiahnuté tie videá, ktoré tu boli už uvádzané a teraz už je to prvé zablokované, čiže sa nedá ani pozrieť a to druhé z ČT24 nejde stiahnuť?


1/ exprezident V. Klaus a expremiér V. Mečiar vzpomínají na rozdělení ČSFR: ZRUŠENÉ!

https://www.youtube.com/watch?v=OYVxGq6kHmc

2/ rozhovor v ČT24:
https://www.ceskatelevize.cz/ct24/specialy/2217952-25-let-od-rozdeleni-ceskoslovenska

Dátum: 14.09.2017

Vložil: JAN.

Titulok: Re:dotaz o zrušené videoTu je:

1. https://www.youtube.com/watch?v=jzJ9IP6jIWE.

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Pridať nový príspevok