Fórum - november 1998

Dátum: 10.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Suverenita Slovenska - Nitrianska deklaráciaSlovensko musí ostať slobodné, zvrchované, suverénne a národné, nie v područí iného, aby mohlo napredovať slobodne...

https://www.nitrianskadeklaracia.sk

https://www.youtube.com/watch?v=JFCKnxbwUvM

https://www.youtube.com/watch?v=MpDE7QLQW9Y

https://www.youtube.com/watch?v=UbmazfqFdns


J.A.S.

Dátum: 04.03.2018

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Ide o všetko

Vyzerá to tak, že prišiel Kotlebov čas. Teraz sa ukáže, či je naozaj taký vlastenec ako o sebe hovorí. Buď podporí Fica aj v menšinovej vláde, lebo zákerný had Bugár zrejme zradil (ako inak) alebo sa bude (myslím Kotleba) podielať na totálnej destabilizácii našej vlasti. Teraz ide o všetko, ide o Slovensko a jeho budúcnosť. Nateraz musia všetky spory medzi SMEROM a ĽSNS ustúpiť do úzadia. Musia byť jednotní, tak ako musíme byť aj jednotní my ľudia, ktorým záleží na Slovensku, i napriek našim rozdielnym postojom k niektorým veciam. Lebo ak dovolíme, aby vláda padla, nastane Kiskovláda a jeho teror. Podľa mňa ide o to, aby sa k moci dostala tzv. opozícia, ktorá by na čele s Kiskom oficiálne pozvala na Slovensko americkú okupačnú armádu. Nie stovky, ale rovno desaťtisíce amerických vojakov s raketami. Dôvod ??? Pripravovaná vojna s Ruskom. Po štvrtkovom prejave Putina je absolútne jasné , že západ vojensky s Ruskom na celej čiare prehral. A samozrejme, že aj ekonomicky. A práve z tej zlosti, frustrovanosti a poníženia sú schopní vyprovokovať nukleárnu vojnu, ktorej môžeme byť aj my Slováci priamymi účastníkmi. Ide o všetko. Nikdy predtým ako teraz musíme byť všetci proslovensky a pronárodne cítiaci jednotní a svorní.

Dátum: 05.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Ide o všetko


Tak je...Svorne spolu, svorne napred!

Dátum: 09.03.2018

Vložil: Peter

Titulok: Re:Ide o všetko

Neprišiel Kotlebov čas ale prišiel čas na vznik novej strany, tak ako to avizoval pán Mečiar. Je tu hrozba úradníckej vlády ale verím, že tomu nedôjde aj keby súčasná vláda skončila.

Dátum: 10.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Ide o všetkoNedôjde, to je isté už, čo príde, to ukáže čas, ale nakoniec, veď stojíme pred vyvrcholením Veľkého súdu pre túto Zem, každý sa už len ukazuje v tom pravom svetle, teda od zlých sa dobro už nedá očakávať....Je to záver, zvony skutočnej slobody už začínajú znieť...ale prv...:

Z Večných zákonov 2:


Ako sa začne spomínaná vlna nešťastí a katastrof?


Prvými obeťami sa stanú významné svetové politické osobnosti. Atentáty budú krátkodobým víťazstvom temna. Svet mu sám otvorí náruč svojou povrchnosťou a nevedomosťou. Temno uchvacuje už aj čisté toky, lebo je agresívne - jeho predstavitelia presvedčivo klamú. Blíži sa koniec detektívky, je už načase poznať, kto je vrahom a kto obeťou. Keď má neverný pes na starosti ochranu baránka, nemôže byť baránok v bezpečí.


*******

Vesmírne spojenie

prijaté G. Adamským v roku 1967

Dnešný človek sa nachádza v beznádejnej a krajnej situácii, do ktorej sa sám dostal. Všetky ľudské systémy bezvýchodne uviazli alebo zlyhali do takej miery, že už nedávajú možnosť, ktorá by zaisťovala bezpečnosť človeka. Technológia a veda dosiahli taký stupeň a takú rýchlosť, že duchovné chápanie ľudstva nie je schopné súbežne s nimi držať krok.

Svet má na obzore atómovú vojnu, ktorá by v extrémnych dôsledkoch privodila úplné vyhladenie života. Podľa udalostí vo svete sa zdá, že ľudstvo nepozná únik z hroziacej katastrofy. Sú však aj iné faktory, ktoré ukazujú na možnosť záchrany. Pomoc by priniesla iná, vyvinutejšia veda a technológia, než je pozemská. Táto perspektíva sa môže zdať fantastická tomu, kto o nej počuje po prvý raz.

Ak sa pozrieme do Biblie - Zjavenia Jána - a čo hovorili apoštoli s Ježišom o posledných dňoch ľudstva, nájdeme tam jasný popis nášho dnešného sveta i prejavy atómovej vojny a jej dôsledkov, ako aj obrazné symboly a náznaky o masovom presune a evakuácii ľudstva mimo Zeme.

Vývoj svetových udalostí pred blížiacim sa koncom sveta nebude pre ľudstvo spočiatku priaznivý, avšak vinou neho samého. Vďaka gigantickej záchrannej akcii z priestoru sa zavedie úplne nový spôsob života na Zemi, s kultúrou založenou na omnoho hlbšom pochopení vesmírnych zákonov, než aké doteraz Zem dosiahla.

Toto radostné Posolstvo má poznať každý, kto má záujem dodržiavať vesmírne zákony a chápať tieto veci. Tu je:

• Pre túto Zem som Alfou a Omegou. Som skutočný, i keď prichádzam k vám z neba. Oslobodím vás od vašej biedy. Prinesiem vám mier.

• Môj človek z mojej blízkosti žil na Zemi ako bežný pozemšťan. (G. Adamský poz.) Použil som ho ako svoj nástroj. Toto jeho Posolstvo má pre ľudstvo nesmierny význam a dosah. Nebol jediný, s kým máme spojenie. Všetkých si starostlivo vyberáme a presne dodržiavajú naše inštrukcie. Preto ich práca je obmedzená hranicami týchto inštrukcií.

• Orthon je prostredníkom medzi mnou a Adamským, aby sa utvorilo spojenie so Zemou. Celú akciu však riadim cez Orthona ja. Zatiaľ nepoužijem svoje skutočné meno, kým nepríde môj deň!

• Mnoho ľudí na Zemi bude prekvapených, keď sa stretnú tvárou v tvár s jednou z našich žien, ktorej pôvod nie je pozemský. äNatália de Lemeny - Makedonová poz.)

• Rodí sa nová epocha, ktorej predchádzajú pôrodné bolesti.

• Som vždy s vami, som Cesta, Pravda, Život.

• Ľudstvo je na prahu totálnej premeny vo svojom myslení a etike.

• Každý dostane svetlo Pravdy, keď príde čas. Nikto sa nemôže vyhnúť mojej vôli. Nič mi nemôže zabrániť, aby som dokončil svoje dielo.

• Zavedie sa úplne iný spôsob života, ktorý si len ťažko dokážete predstaviť.
• Nič na tejto Zemi nemôže zastaviť moje plány.

• Každý má absolútnu slobodu, na nikoho nebude
vyvíjaný duchovný nátlak a nič sa mu nebude vnucovať.

• Spojenia, ktoré som nadviazal so Zemou, sú dokonalé a priame.

• Až sa kľúče dostanú do správnych rúk a brány budú široko otvorené, potom sa moje prejavenie stane skutkom.

• Ľudstvo nebude napadnuté inými civilizáciami, to by sme nepripustili. Bude napadnuté vlastnými prostriedkami a chy-bami. Až v hraničnej situácii pochopí ľudstvo svoje chyby a nemohúcnosť a prijme našu kozmickú pomoc s vďakou a porozumením.

• Hodina nášho príchodu nemôže byť ľudstvu odhalená. Je naším tajomstvom a zostane ním až do nášho príchodu. Čas našej akcie nepoznajú ani tí, ktorí sú do nej zapojení - iba ja poznám presnú hodinu. V žiadnych proroctvách nie je udaný presný čas.

• Nastane premena nielen duchovná, ale aj hmotná.

• Objavenie sa nadľudskej pomoci v kríze očakávajú na celom svete rôzne, i keď ide o ten istý aspekt, podľa Biblie „druhý príchod Krista”, alebo „objavenie sa Syna človeka v oblakoch”.

• Udalosti, ktoré boli predpovedané pred vekmi, sú teraz pred svojím naplnením. Ujal som sa vlády nad Zemou. Som ten, o ktorom sa písalo a hovorilo. Prejavím sa všade na Zemi.

• Veľké svetové udalosti dostanú čoskoro rýchly spád. Nenechajte sa zachvátiť panikou. Dôverujte mi, vec je v mojich rukách.

• Keď sa zrýchlia negatívne udalosti, nastane veľké súženie. To musí byť. Nikto nemôže uniknúť mojej vôli v naplnení svojho osudu.

• Celý svet sa stane horúcim peklom, z ktorého povstane mo-je kráľovstvo ako vták Fénix.

• Môj plán je dokonalý, všetko bolo pre túto akciu starostlivo pripravené. Každý bude umiestnený na takom mieste, aby to zodpovedalo jeho duchovnej výške. V dome môjho Otca je veľa príbytkov. Mám miesto pre každého, treba však urobiť určité odstupňovanie jedincov.

• Vyvolení nech nepochybujú o mojej pomoci. Nič nebolo ponechané na náhode.

• Musíte poznať, pochopiť a realizovať v bežnom živote ves-mírne zákony, aby ste boli schopní duchovnej premeny, ktorá má teraz na Zemi nastať u tých, ktorí sa o to usilujú.

• Duchovné a fyzické zmeny spolu tesne súvisia, preto budú prebiehať súčasne.

• Duchovná premena zasiahne iba tých, ktorí budú na ňu pripravení. Ostatní by nové schopnosti mohli zneužiť a po-škodiť môj vesmírny plán.

• Človek sa domnieva, že svojimi teleskopmi vidí veľkú časť vesmíru, avšak vidí z neho menej ako jeden milimeter.

• Na Zemi sa stanú veci, ktoré sa budú mnohým zdať kruté, sú však prirodzeným procesom, lebo spôsobia duchovné očistenie ľudstva.

• Udalosti čoskoro nadobudnú takú rýchlosť, že len tí, ktorí porozumejú, budú zahrnutí do nášho plánu. Nedajte sa ovládať vonkajšími prekážkami, lebo duchovný vývoj je teraz prvoradý.

• Pomoc poskytneme všetkým tým, ktorí porozumejú novému veku.

• Tí, ktorí nechcú prijať nové duchovné poznatky, budú znášať obrovské duchovné aj fyzické utrpenie, lebo to im pomôže k duchovnému rastu.

• Dnes ešte neznejú veľké výbuchy atómových zbraní na Zemi, ale hovorím vám, že nenechajú na seba dlho čakať. Dovtedy musíme byť na vašu záchranu pripravení.

• Sľubujem vám, že každá kozmická loď bude na desatinu milimetra presne tam, kde má byť, než začneme svoju záchrannú akciu.

• Pred mojím príchodom sa musia naplniť požiadavky Zákona, čo znamená, že len čo ľudia na Zemi pochopia vesmírne zákony, v tom okamihu prídeme fyzickým spôsobom, aby každý porozumel.

• Vaša Zem nie je jediná, ktorá je v tomto slnečnom systéme obývaná ľudskými bytosťami. Je v nej viac planét, než ľudská veda pripúšťa.

• Keby sme v tomto okamihu uskutočnili zmenu, ktorú máme v úmysle vykonať neskôr, netrvalo by ani 10 rokov a ľudstvo by padlo na tú istú úroveň ako teraz. Preto zmenu uskutočníme až vtedy, keď bude ľudstvo na prahu zúfalstva a beznádeje. Svojmu stavu, do ktorého sa samo priviedlo, porozumie novým duchovným poznaním.

• Všetko a každý bude premený tak náhle, že nikto nespozná ani sám seba. Bude to dejinný skok.

• Názov tohto Posolstva - „Vesmírne spojenie“ znamená, že sa v príhodnom čase spojí Zem kozmickou záchrannou akciou s vyššími hmotnými svetmi.

• V kritických chvíľach obráťte svoju pozornosť k prosbe za vesmírnu pomoc, za ktorej úspech ručím. Obráťte svoje myšlienky k Bohu.

• Urobím so Zemou to, o čom sa ľudstvu ani nesnívalo. Na jednu sekundu sa Zem prestane otáčať okolo svojej osi. Od toho okamihu sa celkom zmení, mapa Zeme bude úplne nová.

• Pre tých, ktorí neuspeli v škole života na Zemi, čas učenia uplynul. Nebudú sa tu ďalej vyvíjať, lebo zaostali.

• Svet dostane od nás spoločný jazyk.

• Nové pokolenie má veľa dôvodov na radosť bez ohľadu na to, čo sa stane s ostatnými. Tí, ktorí sa vrátia na Zem, do-stanú nový spôsob existencie. Tí, čo zomrú, budú v ďalšom vtelení pokračovať vo vývoji na nižších planétach.

• Môj príchod bude revolučný, nič neostane z toho, čo existuje teraz.

• Dnešná technická znalosť ľudí je taká dokonalá, že i vražde-nie dosiahlo stupeň dokonalosti. Keby ľudstvu nebola podaná pomocná ruka zhora, všetky bytosti na Zemi by boli stratené.

• Oheň bude použitý ako očistný prostriedok, spáli Zem a očistí ju.

• Na Zemi budete žiť tisíc šťastných rokov. Budem stále s vami a budem vám ukazovať cestu vo vývoji.

• Človeku bola daná slobodná vôľa, a preto aj k Bohu musí prísť sám zo slobodnej vôle. Nevnucujte teda moje slová tým, čo ich nechcú počuť.

• Cirkev bola na Zemi zriadená preto, aby zvestovala moje slová. Zle však viedla moje dielo. Nebola mojou, iba niektorí ľudia z nej sú moji. Cirkev stojí pred svojím koncom.

• Moja cirkev, ktorú na Zemi zriadim, bude vytvorená len zo skutočne veriacich, nie slepo veriacich. Nebude už len domom pri ceste, kam sa chodí v nedeľu. Bude tvoriť súčasť denného života. Všade bude vládnuť len úsmev, šťastie a spravodlivosť.

• Mám už dosť kňazských rúch, chcem vidieť vykasané rukávy a činnosť. Nectí si ma ten, čo len číta a modlí sa so schúlenou hlavou, ale ten, kto je ochotný konať a pomáhať.

• Všetky náboženstvá splynú v jedno, lebo sa zachovajú len tí najčistejší, schopní duchovnej premeny.

• V novej ríši nebude človek v sedemdesiatich rokoch starý. Bude žiť tak dlho, ako žili jeho starovekí predkovia - šesťsto až tisíc rokov. Fyzické telo bude pod vplyvom vyvinutého ducha schopné v určitých fázach veku regenerácie - úplnej obnovy.

• Vláda budúceho veku bude úplne iná ako teraz. Svet bude riadený z jedného miesta. Vládnuť budú iba tí, čo dosiahli plné duchovné pochopenie a budú ho šíriť aj ostatným, aby všetci mohli kráčať v nekonečnej láske a múdrosti.

• Prídem k ľuďom fyzicky, aby získali lepšie pochopenie Boha.

• Zem vstúpi do vyššieho stavu vedomia. Aj vedomie celej galaxie bude pozdvihnuté.

• Keď sa vráti človek späť na Zem, bude prázdna a holá. Žiadna ľudská bytosť by tu nebola schopná žiť, keby jej nebola poskytnutá ďalšia pomoc zhora.

• Keď budete žiť podľa vesmírnych zákonov, silnejší článok vždy pomôže slabšiemu. Aj vy budete potom pomáhať nižším svetom, ktoré sú pod vami.

• V tisícročnej ríši sa človek pozdvihne na takú vysokú duchovnú úroveň, že už neskôr nebude potrebovať fyzické telo, aké má dnes. Zem sa bude postupne dvíhať vyššie a aj človek sa stane čisto duchovnou bytosťou, a tým porozumie lepšie svojmu Bohu.

• Nové poznanie dostane človek aj v priestore mimo Zeme.

• Vaše rastliny budú oveľa krajšie. Zvieratá budú žiť v harmó-nii, lebo ich vaše vedomie už nebude ohrozovať.

• Modlitba „Príď kráľovstvo tvoje” sa naplní v novej ríši.

• Kto bude počúvať môj hlas a uverí, že som Ten, ktorý má prísť, bude z kozmického priestoru svedkom toho, ako sa Zem očistí ohňom. Potom zostúpi späť na Zem a bude žiť s novým porozumením, v dennom styku so mnou.

• Veda vie o veľkých zmenách, ktoré sa udiali vo vývoji rastlín a zvierat, avšak nevie si vysvetliť, ako sa udiali. Boli nazvané mutáciami, ktoré pozostávajú z rýchlych skokov nahor. Podobná zmena - mutácia - sa teraz stane s ľudstvom.

• Duchovné porozumenie ešte nebude celkom dokonalé, ale bude pozdvihnuté tak vysoko, že život v porovnaní s te-rajším sa stane rajom na Zemi.

• Milióny ľudí budú vyzdvihnuté na vyššiu priečku života, kde bude všetko prebiehať úplne inak.

• Pretože človek má slobodnú vôľu, bolo mu dovolené zájsť tak ďaleko, až k sebazničeniu, aby videl, čo stvoril vo svo-jom neporozumení. Naša pomoc bude poskytnutá všetkým tým, ktorí sa na ňu pripravia poznaním vesmírnych zákonov a prosbou Boha o pomoc. Keď zúfalstvo dosiahne najvyšší stupeň, vtedy fyzicky prídeme.

• Podľa Biblie prídem v oblakoch s nebeským vojskom.

• V priebehu pol roka po katastrofe bude Zem znova zregenerovaná a schopná nového života.

• Zákon karmy je taký, že každý čin sa vracia k svojmu pôvodcovi. Ním sa automaticky riadi škola života. Človek zbiera svoje skúsenosti pomocou omylov, ktoré robí. Kľúčom k oslobodeniu od karmy je poznanie zákonov života.

• Oznamujem vám moju pomoc už teraz, aby ste boli na ňu pripravení a s dôverou na ňu čakali. Nikomu sa neukazu-jeme bez prípravy, ani našim vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.

*******

J.A.S.
Dátum: 03.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Hadi


Piesňou na to, čo sa tu deje na Slovensku v týchto dňoch, keď sa niekto chce dostať k moci nedemokratický, keď zneužíva nešťastie dvoch mladých ľudí na to....Slovensko BUDÍČEK!

https://www.youtube.com/watch?v=Gt3nzykK_hU


J.A.S.

Dátum: 01.03.2018

Vložil: JAN

Titulok: StránkaStojí za prečítanie: https://vargad.net/tajne2.htm

Zo Zjavenia Jána:

XVII. kapitola


1Prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí majú sedem čiaš, a prehovoril so mnou takto: Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 2s ktorou králi zeme smilnili a obyvatelia zeme sa opájali vínom jej smilstva.

3A odniesol ma v duchu na púšť. Uvidel som ženu, ako sedí na šarlátovej šelme, ktorá bola plná rúhavých mien a mala sedem hláv a desať rohov. 4Žena bola odetá do purpuru a šarlátu, ozdobená zlatom, drahým kameňom a perlami; v ruke mala zlatú čašu plnú ohavnosti a nečistoty svojho smilstva 5a na čele napísané meno, tajomstvo: Veľký Babylon, mater neviestok a zemských ohavností. 6Tú ženu som videl spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uzrel, veľmi som sa čudoval. 7Anjel mi však povedal: Čo sa čuduješ? Ja ti vysvetlím tajomstvo ženy a šelmy, ktorá ju nesie a má sedem hláv a desať rohov. 8Šelma, ktorú si videl, bola, a niet jej, ale má vystúpiť z priepasti a ísť do zatratenia. Obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od založenia sveta, už žasnú, keď uvidia šelmu, preto, že bola, niet jej, ale zasa príde. 9Kto je múdry, tu má vysvetlenie: sedem hláv je sedem pahorkov, na ktorých žena sedí; a to je sedem kráľov; 10piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel, a keď príde, má ostať len nakrátko. 11Šelma, ktorá bola, a niet jej, je sama ôsmym (kráľom), ale je z tých siedmich a ide do zatratenia.

12Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí sa ešte neujali kráľovstva, ale spolu so šelmou dostanú moc ako králi na jednu hodinu. 13Sú jednej mysle a svoju silu i moc dajú šelme. 14Budú bojovať proti Baránkovi, ale Baránok zvíťazí nad nimi, lebo je Pánom pánov a Kráľom kráľov, a s ním budú tí, ktorí sú povolaní, vyvolení a verní. 15Povedal mi ešte: Vody, ktoré si videl, kde sedí neviestka, sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 16A desať rohov, ktoré si videl, a šelma znenávidia neviestku, spustošia ju, obnažia, budú jesť z jej mäsa a spália ju ohňom, 17lebo Boh im dal myseľ konať podľa Jeho úmyslu, konať jednomyseľne a dať svoje kráľovstvo šelme, kým sa nesplnia slová Božie. 18Žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi zeme.XVIII. kapitola


1Potom som videl aj iného anjela zostupovať z neba: mal veľkú moc a jeho sláva ožiarila zem. 2Skríkol mohutným hlasom: Padol, padol veľký Babylon, stal sa príbytkom démonov, väzením všetkých nečistých duchov a väznicou všetkých nečistých a nenávidených vtákov, 3lebo všetky národy pili z vína jeho náruživého smilstva a zemskí králi smilnili s ním, i kupci zeme zbohatli z jeho hojnej nádhery.

4A počul som iný hlas volať z neba: Vyjdite, ľud môj, z neho, aby ste neboli účastníkmi jeho hriechov a nedostali z jeho pliag, 5lebo nahromadilo sa mu hriechov až po nebo: Boh sa však rozpomenul na jeho neprávosti. 6Odplaťte mu, ako on platieval, zdvojnásobte mu dvojnásobok jeho skutkov! Do kalicha, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne! 7Koľko sa vychvaľoval a hýril, toľko mu dajte útrap a smútku, lebo si myslí: sedím ako kráľovná, nie som vdovou a neuvidím smútok. 8Preto jedného dňa prídu jeho pliagy: smrť, smútok, hlad a spáli ho oheň, lebo mocný je Pán Boh, ktorý ho súdi.

9Plakať a nariekať budú nad ním králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď uvidia dym jeho požiaru. 10Zďaleka stojac pre hrôzu nad jeho mukami povedia: Beda, beda, veľké mesto Babylon, mesto mocné, že za hodinu pri šlo tvoje odsúdenie! 11A kupci zeme budú plakať a smútiť nad ním, lebo už nikto nekúpi ich tovar, 12tovar zlata, striebra, drahokamov, perál, kmentu, purpuru, hodvábu, šarlátu, všelijakého tujového dreva, všelijakých nádob zo slonoviny, všelijakého náradia z najvzácnejšieho dreva, medi, železa, mramoru, 13škorice, amónu, tymianu, myrhy, libanonského kadidla, vína, oleja, jemnej múky, pšenice, dobytka, oviec, koní, vozov, otrokov a ľudských duší. 14Ovocie, po ktorom túži tvoja duša, odišlo od teba, čo bolo drahocenné a lesklé, sa ti stratilo, a nikdy to viac nenájdu!

15Kupci s týmito vecami, ktorí zbohatli z neho, zďaleka zastanú pre hrôzu nad jeho mukami a budú plakať, žalostiť 16a volať: Beda, beda, veľké mesto, odeté do kmentu, purpuru a šarlátu a zdobené zlatom, drahokamom a perlami, 17že za hodinu spustlo toľké bohatstvo! Každý kormidelník, každý pobrežný plavec, námorníci a tí, čo pracujú na mori, zďaleka zastali 18a skríkli, keď uzreli dym jeho požiaru: Ktoré mesto bolo podobné tomuto veľkému mestu? 19Hádzali si prach na hlavu a kričali, plačúc a žalostiac: Beda, beda, veľké mesto, v ktorom zbohatli všetci, ktorí mali lode na mori, že spustlo za hodinu! 20Jasaj nad ním, nebo i svätí, i apoštolovia a proroci, lebo Boh súdil a pomstil vás na ňom!

21Nato silný anjel zdvihol kameň, podobný veľkému žarnovu, a hodil ho do mora so slovami: Takto prudko bude zvrhnutý Babylon, veľké mesto, a nikto ho viac nenájde! 22Neozve sa v tebe viac hlas citaristov a hudobníkov, ani tých, čo pískajú a trúbia! Nebude v tebe viac nijakého umelca, nijakého umenia! Nebude počuť v tebe klepot mlyna! 23Nezasvieti v tebe viac svetlo sviece! Nebude počuť v tebe hlas ženícha a nevesty, lebo tvojimi kupcami boli veľmoži zeme a svojimi kúzlami si zmámilo všetky národy! 24Našla sa v ňom krv prorokov, svätých a všetkých povraždených na zemi.J.A.S.

Dátum: 27.02.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Prednáška

Pán Mečiar bude mať prednášku v Bratislave - Ružinove:
https://www.napalete.sk/na-konferencii-k-25-vyrociu-obnovenej-statnosti-vystupia-aj-meciar-a-svec/

Dátum: 02.03.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:Prednáška

Bol som upozornený, že na portáli ,,Hlavné správy" je uvedené miesto konania konferencie, teda aj prednášky pána Mečiara, DK Ružinov. Uvedený link na portál ,,Napalete" uvádza miesto konania Hotel Bratislava. Po telefonickej konzultácii v DK Ružinov aj v Hoteli Bratislava mi konanie tejto konferencie potvrdili len v Hoteli Bratislava. Teda miesto konania uvedenej konferencie, kde bude mať prednášku pán Mečiar je HOTEL BRATISLAVA.

Dátum: 10.03.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:Re:Prednáška

Žiaľ, na YouTube sú dostupné videá z vystúpenia všetkých rečníkov na spomínanej konferencii, len video z vystúpenia toho najdôležitejšieho, pána Mečiara, nie. Ani video označené jeho menom, jeho vystúpenie neobsahuje. Preto ponúkam link na článok z tejto konferencie:
https://www.hlavnespravy.sk/meciar-avizuje-vznik-novej-narodnej-strany-bude-jej-pomahat/1336094

Dátum: 26.02.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Ja robotEšte čo nám predvedú pred úplným koncom starej doby? Toto je fakt Matrix ako vyšitý...

***

Robot, ktorý získal ľudské práva tvrdí, že si chce založiť rodinu a mať kariéru. Humanoid dokazuje, že umelá inteligencia môže dosiahnuť úroveň človeka

https://www.interez.sk/humanoid-sophia-si-chce-zalozit-rodinu/

J.A.S.

Dátum: 24.02.2018

Vložil: JAN.

Titulok: STOP ČIPOVANIU ŽIVÝCH TVOROV!A opäť je to tu, teraz už inak, zmeníme zákon a prinútime ľudí, pod hrozbou pokuty a tak, že si musia nechať očipovať psov....Preto sa pýtam, dokedy ešte budeme spať a budeme ticho, lebo jedno si zapamätajte, zajtra psov povinne a pozajtra už nás ľudí...!!!

"11Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme; mala dva rohy, podobné Baránkovým, ale hovorila ako drak. 12Ajhľa, vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. 13Robí veľké znamenia pred zrakmi ľudí, takže aj oheň zostupuje z neba na zem. 14Obyvateľov zeme zavádza znameniami, ktoré jej bolo dovolené konať pred očami šelmy. Nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelme, ktorá má ranu od meča, ale ožila. 15Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril a spôsobil, aby boli usmrtení všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy. 16Pôsobí aj to, aby všetci - malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, 17aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemal znak mena šelmy alebo číslo jej mena.

18V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťsto šesťdesiatšesť!" ZJ - 13. kapitola.

J.A.S.


Dátum: 13.02.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Podobnosť

Vážení priatelia, náhodou som natrafil na rozhovor s pánom Mečiarom z 22.12.2011, ktorý je z cyklu ,,HovoryM“ publikovaných na bývalej stránke HZDS.
Zaujala mňa na ňom podobnosť so spomínanými ,,dvadsiatimi rokmi“ na Konferencii o právnom štáte 27.9.2017 a spomínaním ,,osmičky“ na prednáške ,,25 rokov a ako ďalej“ 4.12.2017.
Posúďte sami – citát z jednej odpovede Vladimíra Mečiara:

,,V. Mečiar: V dejinách tejto spoločnosti sú dve magické čísla, dvadsiatka a osmička. Dvadsiatka vždy znamená historickú etapu, v ktorej sa prehodnocuje minulosť a dáva sa zhruba strategické rozhodnutie na ďalších dvadsať rokov. Teraz je za nami dvadsať rokov, kedy bolo niečo postavené a treba prijať nové rozhodnutia o strategickom vývoji Slovenska. To znamená, predvídať ten vývoj až na dvadsať rokov“.

Dátum: 16.02.2018

Vložil: Martina

Titulok: vyznam kníh

Dobrý deň.

Ak všetkému dobre chápem tak pre poctivých(nie lenivých) čítateľov Posolstva Grálu od Abdrushina nemajú význam knihy od p. Natálie de lemeny Makedonovej. Ona ich len v dobrom úmysle napísala len pre tých, ktorý nemajú časť sa zoberať Slovom Pána.

Dátum: 16.02.2018

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:vyznam kníh

Nemôžete byť ďalej od pravdy :). Je síce pravda, že p. Makedónová sama deklarovala Večné zákony ako skrátená verzia Posolstva Grálu (samozrejme na základe inštrukcii Toho, kto ju viedol), ale Večné zákony nadväzujú na Posolstvo Grálu a rozšírujú vedenie o stvorení a o súde ako takom. Treba to kombinovať a hlavne pravidelne čítať. Z vlastnej skúsenosti viem, že keď tieto knihy "pustím z očí" hoc len na pár dní, upadám. Ale našťastie len dočasne, potom sa vraciam späť :). Tie knihy sú nevyčerpateľným zdrojom sily a poznania a ako jediné obsahujú komplexnú pravdu. Pravdu od Boha samotného. A tá jediná môže človeka spasiť. A ešte jedna vec. Udalosti na blízkom východe sú jasným dôkazom, že hodina Jeho príchodu je blízko, veľmi blízko.

Dátum: 16.02.2018

Vložil: Martina

Titulok: Re:Re:vyznam kníh

Len, že predpokladám, že p. Makadónová nepochádzala z božsky - bezbytostného ako Imanuel a Ježiš Kristus.

Dátum: 16.02.2018

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:Re:Re:vyznam kníh

Nie nepochádza, je časťou Prakráľovnej a teda bytosťou

Dátum: 16.02.2018

Vložil: Martina

Titulok: Re:Re:Re:Re:vyznam kníh

Jasne sa vo Svetle Pravdy píše že Ježiš a Imanuel tým, že sú súčasťou Boha - božsky bezbytostného mohli jediný priniesť pravé učenie

Dátum: 17.02.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Re:Re:vyznam kníh

Dobrý deň, opýtam sa Vás len toľko Martina, či ste Vy vôbec niekedy čítali Večné zákony?

J.A.S.

Dátum: 17.02.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Re:Re:Re:vyznam kníh


Z jedného rozhovoru s p. Makedonovou, ktorý bol uverejnený vo Večných zákonoch 2.:

• Odkiaľ beriete istotu, že práve tie vaše názory sú najsprávnejšie? A kto sa skrýva za prameňom, ktorý spomínate?

Už som povedala, že to nie sú moje názory, i keď som ich prijala za svoje. Prameň, ktorý v knihe postupne odhaľujem, je pre tých, čo tieto názory pochopia a aj strávia, dostatočným dôkazom, že sú pravdivé a pravé. Na to, aby sa človek mohol v nich utvrdiť, musia byť v súlade s jeho vnútorným cítením, ktoré sa dokáže v určitých detailoch aj odchýliť od doterajších náhľadov.

Táto kniha ( poz. Večné zákony ) nie je určená pre masy ani pre väčšinu, ale iba pre tých, ktorí pri jej čítaní pocítia, že práve toto hľadali. Tým, že nie sme všetci rovnako duchovne vyspelí, čo však nezávisí od množstva prečítanej literatúry, nie sme schopní prijímať rovnako čisté pravdy. Prvák na základnej škole predsa nedokáže pochopiť integrály, lebo nie je na to dostatočne zrelý a nemá ani potrebné znalosti z matematiky. Preto by bolo zbytočné mu ich vtĺkať do hlavy, i keď pre vedca sú nanajvýš dôležité.

V knihe som prezradila pôvodného Autora až neskôr, aby to nepôsobilo tak šokujúco a neuveriteľne. Najprv sa má čitateľ oboznámiť so stavbou stvorenia a večnými zákonmi, aby dokázal pochopiť podstatu a príčinu tohto spojenia.

• Vedeli by ste zdôvodniť, prečo ste boli vybratá práve vy na túto úlohu - priniesť ľuďom nové poznanie a odbúrať dogmy?

Prišiel čas, keď sa majú naplniť určité udalosti z posledného proroctva v Biblii - Zjavenia Jána. Keďže v ňom zohrávam určité úlohy, len mojou knihou ho mohol jeho pôvodca - Syn človeka otvoriť a zverejniť. Kto bude čítať knihu dôsledne a nielen útržkovite, pochopí súvislosti aj príčiny rozlúštenia spomínaného proroctva práve v tomto čase.

• Prečo ste museli v knihe odhaliť svoj pôvod? Myslím, že pre mnohých by bolo prijateľnejšie, keby ste zostali v očiach ľudí obyčajnou ženou.

Veď sa takou aj cítim, inak by som nemohla písať pre obyčajných ľudí. Odhalenie môjho pôvodu pred verejnosťou má vážny dôvod. Nové pokolenie má vedieť, prečo dôjde k súdu a kto bude po ňom jeho duchovným vodcom. Keďže bude v tom čase ešte len malým dieťaťom, identifikujú ho iba podľa jeho matky. Preto má nové pokolenie poznať jej pôvod a úlohy.

• Nebojíte sa, že tí, ktorí neuveria vášmu poslaniu a nepochopia ho, vás budú zosmiešňovať a nedajbože aj prenasledovať?

Už som z toho veľa zažila pred písaním knihy, počas nej a aj po jej dokončení. Boli by to ďalšie zväzky kníh a pre väčšinu omnoho zaujímavejšie ako táto, lebo by v nich bolo veľa záhadných a napínavých udalostí, súvisiacich s fyzickým napádaním, morálnym osočovaním, psychickým zavádzaním, vyhrážaním a aj čiernou mágiou. Sprvu som všetky tieto údery považovala za svoju zlú karmu, lebo som nechápala súvislosť s mojím poslaním. Až keď som sa dozvedela o svojom duchovnom pôvode, pochopila som, že som zo všetkého šťastne vyviazla nie náhodou. Po dopísaní knihy som bola uistená, že aj naďalej budem zhora chránená ako doteraz, a preto sa nemusím ničoho obávať. Keďže som túto pomoc a ochranu viackrát naozaj reálne pocítila, verím jej a nebojím sa. Kto si plní svoje poslanie, ten sa nebojí o svoju povesť ani o svoj život, lebo splnenie úlohy je pre neho prvoradé.

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Pridať nový príspevok