Fórum - november 1998

Dátum: 20.04.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:dotaz - facebook Priatelia Vladimíra Mečiara - zrušený?

Mne to tiež nejde. Ale nie je to zrušené, lebo môjmu známemu napr. to funguje.

Dátum: 22.04.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:dotaz - facebook Priatelia Vladimíra Mečiara - zrušený?Ani mne, lebo žiadny z takých bukov nepoužívam..:O)

Dátum: 23.04.2018

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:dotaz - facebook Priatelia Vladimíra Mečiara - zrušený?

Nie je to zrušené, ak Vám to nejde, skúste sa zkontaktovať s p. Rusiňákom, ktorý je administrátorom tejto skupiny. Tu je na neho kontakt. Pravdepodobne len filtroval členov skupiny podľa nejakého kľúča :)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017573082684&fref=gs&dti=114365732540521&hc_location=group_dialog

Dátum: 19.04.2018

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Stretnutia

1/ Na InfoVojne pred pár dňami oznámili pozvánku na stretnutie v Nitre s Mečiarom a Harabinom od 14.hod., myslím si že to bolo na 27,4.2018
2/ V piatok 20.4.2018 v Bratislave je znovu zhromaždenie "My sme tu doma!"

Dátum: 20.04.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:Stretnutia

Ja mám takú informáciu, že stretnutie s pánom Mečiarom a pánom Harabínom bude v Dome Matice slovenskej v Nitre 25.4.2018 o 14.00 hod. a vstup bude voľný. Tiež, že to bude zverejnené na stránke,, napalete.sk" a aj na Facebooku DMS. Neviem, prečo to doteraz nie je.

Dátum: 20.04.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:Re:Stretnutia

Tak, mrzí ma to, ale momentálne som sa dozvedel telefonickým ,,pátraním" a overovaním času a miesta konania stretnutia s pánom Mečiarom, že vraj VČERA bolo miesto konania Dom Matice slovenskej a teda aj čas stretnutia s pánom Mečiarom zrušené a hľadá sa iné riešenie.
Teda stretnutie s pánom Mečiarom a pánom Harabínom v Dome Matice slovenskej v Nitre 25.4.2018 o 14.hod NEBUDE! Keď sa náhodou dozviem, dám vedieť! Prípadne, ak niekto iný, nech oznámi ostatným. Ďakujem.

Dátum: 18.04.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Duch PravdyK 143. výročiu narodenia Syna Svetla, Ducha Svätého, Syna Človeka, Ducha Pravdy Imanuela Parsifala Abdrushina:

Ján 16. kapitola / 5-15: ,, 5Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? 6Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. 7Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. 8A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; 9o hriechu, že neveria vo mňa; 10o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; 11a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. 12Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. 13Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. 14On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. 15Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.“

A Slovo sa opäť stalo telom, prebývalo medzi nami, zvestovalo nám Slovo od Boha, v ktorom bolo oslobodenie, vykúpenie, súd. A hoci temno syčalo stále viac a viac, už nemalo tu silu, aby tu Pravdu zastavilo. Len čo samotné Slovo prehovorilo, tak zaburácalo to stvoreným, ako keby tisíc jasných hromov zaznelo, všetko sa začalo postupne triasť a padať, čo bolo temnu verné, čo Svetlo nemilovalo, čo proti Svetlu bojovalo. Lúč Svetla začal z istotou očisťovať všetko to, kde temno vládlo, čo sa priečilo Bohu a jeho Pravde. A až príde čas, ten čas už nie je ďaleko, tak aj táto Zem bude oslobodená a očistená od temného nánosu, aby aj tejto Zemi svitol nový deň, deň plný lásky a Pravdy, deň skutočnej slobody, deň veľkého poznania Boha!

https://www.youtube.com/watch?v=SgcBNSjXJFQ

Ján Anton Sloboda.


Dátum: 18.04.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:Duch Pravdy

18. apríla 2018 je 143. výročie narodenia Abdrushina Ducha Pravdy na Zemi.

Pripomeňme si, čo píše Pani Natália vo Večných zákonoch 3, str.9:

,,Pred smrťou oznámil Ježiš svojim apoštolom, že po ňom, tesne pred súdom, príde Tešiteľ, Duch Pravdy, Duch Svätý, aby poučil ľudí o Božej Pravde. Nikto predtým zo starovekých prorokov nezvestoval Ducha Pravdy, lebo jeho príchod bol náhradou za predčasne ukončené poslanie Ježiša. Napriek tomu, že táto pasáž o ďalšej Božej pomoci je dodnes v Biblii zapísaná (Jánovo evanjelium, 14. kap., 15. – 26. verš), cirkev jej zreteľný obsah vykladá rôznymi spôsobmi, len nie ako opis príchodu skutočnej Božej osoby na Zem. Až po Ježišovej smrti sa jeho príchod potvrdzuje aj v Apokalypse.
V roku 1875 sa inkarnoval do najduchovnejšieho národa, v tom čase to bol nemecký, Abd-ru-shin – v preklade jeho meno značí Syn Svetla, teda Boha. Napísal knihu ,,Vo Svetle Pravdy“ s podtitulom ,,Posolstvo Grálu“. Autor priniesol na Zem komplexné poznanie o večných zákonoch a skladbe stvorenia, ktoré bolo dovtedy neznáme a neúplné.“

Jedna prednáška v ,,Sborníku nezařazených přednášek od Abdrushina“ má názov 18. duben 1937, v ktorej píše Abdrushin o malom národe... Odvtedy uplynulo teraz 81 rokov:

Sborník nezařazených přednášek od Abdrushina - vydavatelství Hlas Zlín, 1997, prednáška - 18. duben 1937, str. 166, 167:

,,...Vůle Boží tak rozhodla. Všechna milost a ochrana, všechno požehnání a pomoc Božích pomocníků bude odejmuta velkému národu, který zradil své poslání a dána jinému, malému národu. Národu, který věren své tradici vždycky stát při Pravdě Boží, pilně a věrne přijímá Slovo Pravdy, snaží se podle něho žít a urychleně připravuje stát se vyvoleným národem služebníků Božích, kteří budou učiti všechny národy nové moudrosti ve Světle Pravdy.
Šťastný národ!...“

Teraz chcem poukázať na rozhovor s pani Natáliou, kde hovorí o tomto:
Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str. 108, rozhovor v štúdiu – 7.11.1998:

,,...Mnoho čitateľov asi nepozná, že v Posolstve Grálu sa píše, alebo sa naznačuje, že vlastne vtedajší národ nemecký, ktorý bol vyvolený, zlyhal vo svojom poslaní, lebo nespoznal Ducha Pravdy Bibliou zvestovaného, a preto sa oznamuje, že vyvoleným národom v budúcnosti bude veľmi malý národ. Nenapísalo sa ktorý, ale že bude to malý národ....“

Teda, Abdrushin napísal o ,,malom národe“ v prednáške 18. duben 1937 – na deň svojich narodenín.

Dátum: 18.04.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Duch PravdyA preto je potrebné práve teraz dať do povedomia to, čo bolo časom vybraté z Otázok a odpovedí, z otázky - Krišnamurti, čo už aj v tomto prerobenom, aj tento názov bol pozmenený:


„Čím viac pokročí prichádzajúca núdza, tým častejšie bude volanie po Synovi Človeka, tom jedinom pomocníkovi v núdzi. Stále mohutnejšie sa bude prebúdzať túžba po ňom, až konečne v najvyššom zúfalstve ho spozná to zomierajúce Nemecko a získa jeho pomoc. Ak sa toto nestane, zostane iba zánik a potom povstanú INÍ POVOLANÍ na mieste zlyhávajúcich, takže vedenie ku vzostupu ľudstva nakoniec môže pripadnúť INÉMU NÁRODU, KTORÝ HO AKO VODCU PRIVOLÁ; lebo len na ňom spočíva úspech, nie však na ľuďoch, NAKOĽKO ICH ÚLOHA A ICH POVOLANIE SPOČÍVA LEN V SPOZNANÍ TOHTO VODCU! „ A to činí, v národnom merítku, jedine národ slovenský...


Dátum: 18.04.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Duch PravdyA pozrite si, že čo dal dnes na svoj kanál myunhauzen74, práve v deň výročia narodenia Ducha Pravdy:

https://www.youtube.com/watch?v=XFTaFI96EPE

BDEJME!!!

Dátum: 15.04.2018

Vložil: JAN.

Titulok: V piatok 13...https://www.youtube.com/watch?v=7jvb07bQjRc


Dátum: 17.04.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:V piatok 13...


A pokračuje to ďalej...BDEJME teda, čas vyliatia sily, skrze Syna Človeka, sa blíži!

https://www.youtube.com/watch?v=Dory2LTFJ5M

Dátum: 14.04.2018

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: USA! Mienite sa konečne pripojiť k civilizovaným národom? OSN! Si úplne zbytočná!


(môžete to preložiť do angličtiny a posielať po celej Zemi!)

Vojenský útok USA na Sýriu dňa 14.4.2018 – opätovne bez mandátu OSN! – bol zdôvodňovaný aj týmito slovami:
„Nie sú to činy jedného človeka. Sú to namiesto toho zločiny jedného monštra,“ vyhlásil Trump.
Prezident USA sa tiež vyjadril veľmi kriticky k Rusku a Iránu, teda k štátom, ktoré podporujú Asadovu vládu. „Pýtam sa Iránu a Ruska, aký druh národa chce byť spájaný s masovou vraždou nevinných mužov, žien a detí?“ spýtal sa. „Rusko sa musí rozhodnúť, či bude pokračovať v temnej ceste alebo sa pripojí k civilizovaným národom,“ dodal Trump.
Ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatolij Antonov si dovolil doplniť fakty: „USA ako majiteľ najväčšieho arzenálu chemických zbraní na svete nemajú morálne právo obviňovať iné krajiny“.
Mimochodom pred 30-timi rokmi bol najväčší arzenál chemických zbraní hromadného ničenia v Sovietskom zväze. Dnešné Rusko už takéto zbrane nevlastní, pod medzinárodným dozorom boli zlikvidované.

A ja, obyčajný človek, pokiaľ mi ešte dobre funguje pamäť, spomeniem „iba“ niektoré skutky jedného veľkého monštra na Zemi:
- v Japonsku – USA zhodili nukleárne bomby na Hirošimu a Nagasaki; státisíce obetí (deti, ženy, starci, ...) a v ďalších desaťročiach následné ochorenia z ožiarenia tých, čo prežili, alebo sa iba potom narodili;
- vo Vietname – USA bombardovali napalmom; milióny obetí (deti, ženy, starci, ...);
- v Iraku – pod vymyslenou zámienkou vlastníctva chemických zbraní v Iraku USA použili bomby obohatené uránom; tisíce obetí a následné ochorenia z ožiarenia pre budúce generácie; ekonomické sankcie, na základe ktorých v Iraku zomrelo vyše pol milióna detí;
- v Juhoslávii – USA opätovne použili bomby obohatené uránom; tisíce obetí a následné ochorenia z ožiarenia pre budúce generácie (deti, ženy, starci, …);
- v Lýbii – USA zničili fungujúcu krajinu, snažiacu sa prestať obchodovať s petro-dolarom, ktorá sa stala po zvrhnutí totalitného režimu a nastolení „US-demokracie“ baštou Islamských militantov na severe Afriky, odkiaľ v súčasnosti putuje do Európy najviac tzv. utečencov, medzi ktorými sú infiltrovaní bojovníci Islamského štátu;
- používanie kazetových bômb, medzinárodným spoločenstvom zakázaných!;
atď., atď...

*******

Takže na základe horeuvedených historických udalostí a faktov (tzv. „true stories“) by som sa veľmi rád dočkal objektívnej a pravdivej odpovede na logickú otázku, tentoraz od Vás, pán prezident USA:
„Aký druh národa chce byť spájaný s masovým vraždením nevinných mužov, žien a detí? Akým právom práve Vy, ako prezident USA, kritizujete niekoho na svete, že použil (údajne!) chemické zbrane?“

Záverom si Vám dovolím adresovať Vaše vlastné slová, pán Donald Trump, ibaže sú pre dnešok aktualizované:
„Zlo a opovrhnutiahodné útoky zanechali matky, otcov a ich deti v bolestiach, sotva popadajúcich dych. Toto nie sú činy človeka, ale zločiny monštra.
USA sa musia rozhodnúť, či budú pokračovať v temnej ceste, alebo sa pripoja k civilizovaným národom!“

Dátum: 14.04.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:USA! Mienite sa konečne pripojiť k civilizovaným národom? OSN! Si úplne zbytočná!Pripájam sa k hore napísanému z dodatkom: Pamätajte, vy monštrá, karma si raz aj vás nájde, pred ňou niet úniku!....

ORTEL - FALEŠNEJ SVĚT

Zdánlivě dokonalej, všechno co chceš můžeš získat.
Budeš tu spokojenej, svině za kamarády lehce spískat.
Jseš ten vyvolenej, rozumy druhých, tlačí se Ti do hlavy.
Navždy zatracenej, je ten Váš život beze cti a odvahy.

Falešnej svět – plnej falešných lidí
Falešnej svět – co do huby si nevidí
Falešnej svět – a laciná gesta
Falešnej svět – karma to ztrestá

Závist buduje v nás, nenávist duše namísto snažení.
Plivání jedu jde snáz, strojený úsměvy, na oko mračení.
Snazší je tady krást, než něco tvořit, natož pak hodnoty.
Nechali jste se zmást, hnijte si blaze v tom bahně sprostoty!

Falešnej svět – plnej falešných lidí
Falešnej svět – co do huby si nevidí
Falešnej svět – a laciná gesta
Falešnej svět – karma to ztrestá

https://www.youtube.com/watch?v=BFiYiXdn6dc


J.A.S.Dátum: 14.04.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:USA! Mienite sa konečne pripojiť k civilizovaným národom? OSN! Si úplne zbytočná!Ortel - Elita

Elita, realita, mrak lží a polopravd.
Doslovná rivalita mocenských skorovlád.
Duše tu každodenně svazáci prodají,
scénáře natěšeně na obdiv dávají.

Prostý být duchem zdá se, kdo sdílí obavu.
Držet se máme práce, nikoliv za hlavu.
My máme přece školy a patent na rozum,
nedělejte z nás voly a chlastejte si rum!

I prostý člověk vidí, kam se svět obrací.
Násilí zlo jen plodí, i to bez dotací.
Místo aby se chtělo, lid jednotit a tmelit,
oko až zaslzelo z vašich hereckých jelit.

Budu se opakovat a snad Bůh dovolí.
„Hlavně se napakovat“ kážou před kostely.
K čemu jsou instituce a řády hrdinů?
Když tyhle revoluce patří jen zlosynům.

https://www.youtube.com/watch?v=cMHYOy-ai64


Dátum: 15.04.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:USA! Mienite sa konečne pripojiť k civilizovaným národom? OSN! Si úplne zbytočná!Fiasko spojencov...

https://www.youtube.com/watch?time_continue=379&v=tablF5klO2U

https://www.youtube.com/watch?v=so8jly1VTNA


ŠMOULOVÉ V AKCI

https://rutube.ru/video/bb81791efd85e615b9c4c154580c62da/

Dátum: 14.04.2018

Vložil: Matthewvaw

Titulok: Test, just a test

Hello. And Bye.

Dátum: 12.04.2018

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: verejné zhromaždenie občanov pod názvom „My sme tu doma“

Verejné zhromaždenie občanov už zajtra!

https://www.srspol.sk/clanek-verejne-zhromazdenie-obcanov-uz-zajtra-16463.html

Združenie občanov Vlastenecká iniciatíva Slovenska (https://www.facebook.com/Vlasteneck%C3%A1-iniciat%C3%ADva-Slovenska-1702142543208697/) zvoláva na piatok 13. 4. o 17.00. hodine na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave verejné zhromaždenie občanov pod názvom

„My sme tu doma“.

Dátum: 05.04.2018

Vložil: JAN.

Titulok: V okolí SlnkaŠtvorcová mriežka, prečo, čo tým niekto sleduje?

https://www.youtube.com/watch?v=VEsdgsoE5AE

Dátum: 10.04.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:V okolí SlnkaA už je zase toho dosť okolo Slnka...BDEJME! Vyliatie sily skrze Syna Človeka prinesie veľké zmeny....

https://www.youtube.com/watch?v=3nXDAs2fEOY

J.A.S.<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Pridať nový príspevok