Fórum - november 1998

Dátum: 18.04.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Je dokonané!Doznelo ,,Hosana", následne je Ježiš zrádzaný, mučený, posmievaný, a nakoniec ukrižovaný tými, ktorí už dlhý čas to pripravovali. Pravdu a Boha ozaj nemilovali, inak by tak nekonali, len po jednom bažili, aby hlásateľa Pravdy umlčali, aby tak nestratili moc nad ľuďmi.Je dokonané!, to mohli všetci počuť, prizerajúc sa na tento zločin, na túto úkladnú vraždu. Brána raja, ktorá sa otvárala, sa zavrela. Veľká bolesť a smútok prebehla celým stvoreným, že až kam je schopná zájsť ľudská zlovôľa, kde BOH a cit už nemá miesta. Kde temno vládne, tam lásky a dobra už pomaly niet.Len syčanie hadov bolo počuť, mysliac si, že víťazstvo je na ich strane. Ale Ježiš v tej chvíli stal ako víťaz, nebál sa položiť svoj život za Pravdu, ktorú hlásal. Nezlomilo ho nič a nikto. Ich prehra bola v tej chvíli dokonaná, a a oni to vedeli. Preto ten posmech pod krížom, lebo zúfalstvo a strach v nich a okolo nich sa začal ešte viac stupňovať. Oni vedeli, že čo ich zato čaká, a predsa to urobili, mysliac si, že aspoň takto vyhrajú nad Bohom. Ale opak bol pravdou, zákony Boha pracujú s úplnou presnosťou, bezohľadne a neúprosné, nepýtajúc sa, či si niekto myslel, že bol v práve alebo nie, ale či to bolo v súlade zo zákonmi BOHA a s jeho vôľou! Preto ten strach ich tvárach. Preto to zúfalstvo a hrôza, lebo oni vedeli, čo ich bude už čoskoro očakávať. Preto aj to besné prenasledovanie, ktoré sa dialo potom, lebo strach, hrôza a zúfalstvo im nedalo už pokojné spať. A pokojný spánok neprichádzal...a neprichádza, len zúfalstvo, hrôza, strach a prehra v radoch tých, ktorí siahli na život Ježiša! To je ich výslužka, to je ich batoh, ktorý si nesú už dlhé veky, pokiaľ si svoju vinu nepriznali, pokiaľ si svoju vinu, tak ťažkú neodčinili.Zelený štvrtok je dňom tej najväčšej zrady, a Veľký piatok je dňom úkladnej vraždy! A napriek tomuto faktu sa to oslavuje, už veľmi dlhý čas, ako Bohom chcene dianie. Ale opak je pravdou, ale to cirkevný svet nezaujíma, hlavná vec, že žije v tom veľkom omyle, že to tak bolo Bohom chcené...Ľudstvo sa zvrhlo ešte viac, lebo verilo viac cirkvám ako Bohu. Preto blúdi a padá, lebo stále nechápe, že oslobodenie a vzostup nevedie skrze túto úkladnú vraždu Spasiteľa, ale len skrze Slovo, ktoré nám tu zanechal.
2000 rokov na nápravu stačilo, teraz prichádza veľké zúčtovanie pre každého...!!!

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 17.04.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Zelený štvrtok.Čím je a ostane Zelený štvrtok pre ľudí, pre ktorých je ozaj Boh a jeho Pravda na prvom mieste? Ostane vždy len dňom jednej z najväčšej zrady, aby mohla byť zákerným a ľstivým spôsobom obžalovaná Božia Láska, ktorá sa stala človekom, a ktorá prinášala pred 2000 rokmi záchranu a spásu pre ľudstvo vo svojom svätom Slove, a tak aby následné bola umlčaná smrťou na kríži ako nejaký zločinec!

Ale Pravda sa nedá umlčať, Pravda vždy časom vyjde najavo, vždy, tak ako v prípade nevinnej smrti Syna Božieho Ježiša, ktorá vždy ostane tým najhorším zločinom, ktoré ľudstvo spáchalo na Spasiteľovi ľudstva Ježišovi! Aj o tom prišlo vysvetlenie opäť skrze Svetlo, skrze jeho Slovo – Posolstvo Grálu, ktoré ľudstvu podal sám Syn Svetla Duch Pravdy Abdrushin, aby aj v tejto veci došlo naplnenia prísľubu Pána Ježiša, o príchode Ducha Pravdy tesné pred Veľkým súdom...,, Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy!“

Dnes je teda Zelený štvrtok, deň keď bola zradená Božia Láska Ježiš, jedným z jeho učeníkov. Preto si pripomeňme v tento deň túto udalosť a pokúsme sa ju naplno prežiť a precítiť v duchu, udalosť, ktorá sa vtedy odohrala, keď bola Božia láska zrádzaná, vysmievaná, krivo obžalovaná, ponižovaná... Nech bude to pre nás raz a navždy mementom a poučením!

Čo je viac, položiť pozemský život za Pravdu, hoci ho stratím, alebo mlčať, nestratiť ho, ale padnúť?

Teda otázka vždy bude znieť takto: Čo som ochotný urobiť preto, aby som Pravdu nezradil? Nato nech si každý odpovie sám…

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 17.04.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Nový ľudia


Nečudo, že dnes sme tam, kde sme, to je už len dôsledok z roku 1998! Národ odmietol, samozrejme nie všetci, ale väčšinou, pravého politického vodcu, tak ako aj samú matku Imanuela, tak ako aj jeho samého, tak nečudo, že kde sa dnes tento národ a štát nachádza, pod koho nadvládou, lebo ono vždy je to tak, že kto si nedá pozor, nedá si povedať, tak vždy skončí len tak, ako si zaslúži.

Nič nie je náhoda, tak ako ani to, že všetko sa dnes robí potichu, horšie ako za socializmu, a občan sa to väčšinou dozvie, keď už je za päť minút dvanásť, neraz už po.

Byť bdelý, to je heslom tejto doby, byť bdelý duchom, aby som neprepásol všetko to, čo ma chce zotročiť a dostáť do pút, lenže to si dnes už uvedomuje len málokto, a tí čo si to uvedomujú, tak tým takmer nikto neverí....

A tu slobodu, tu voľnosť, tu krásu, ten pokoj, ten mier, tak to nám aj tak môže priniesť len jedno, žiť tak ako je Bohu milé, teda žitie podľa jeho svätých a nemenných zákonov. Ale nakoľko sa nachádzame pred vyvrcholením Veľkej očisty, najťažšia skúška pre nás, a tie 2/3 tu ešte sú, tobôž ak všade sú pri moci tí najhorší, kde ešte výnimka, tak tam vždy rýchlo nespokojnosť, ľudí, veď koho iného, tak už pochopme, že tu dnes je všetko, to dobré, celkovo, nemožné, lebo až po očiste vážení, až po nej, bude ozaj dobre...

Samozrejme, aby si to niekto teraz zlé nevysvetlil, že až po, tak to neznamená, že nemáme už nič robiť, ale práve naopak, už dnes máme žiť ako nový ľudia, aspoň snažiť sa, žiť ako ľudia novej doby, presne ako nám to odkázala aj samotná matka IMANUELA:


Ešte mám poslednú otázku. Ako sa máme prakticky pripraviť na novú dobu a kedy približne to bude?

Keď si čitateľ prečíta knihu ešte raz, nájde to, čo pri prvom čítaní prehliadol – rady aj pokyny, ako a prečo sa má zmeniť. Hoci je termín premeny Zeme blízko, nemáme ho očakávať s tým, že už sa nič neoplatí robiť a začínať. Naopak, treba už teraz žiť ako nový človek, s novými názormi a skutkami. Kto by všetko zanechal a venoval sa len duchovnému vývoju, škodil by tým svojmu okoliu, ale aj sebe, lebo vývoj ducha sa dá potvrdiť iba v praxi – v bežnom hmotnom živote.

Preto do poslednej chvíle treba žiť pre svoje doterajšie povinnosti - prácu, rodinu, štát, čo znamená tiež dodržiavať zákony, platiť dane a riadne a čestne pracovať. Čo človek zanedbá s výhovorkou, že aj tak bude všetkému koniec, odnáša si ako svoj karmický dlh, pre ktorý sa nebude môcť stať členom vyvoleného národa, hoci bude jeho duch už vyvinutý.

Najdôležitejšie však je, aby odteraz každý využíval svoj voľný čas premyslene – aj na duchovné vzdelávanie, ktoré mu rozšíri duchovný obzor a zmení celkové hodnoty a spôsob života.
Presné roky alebo mesiace blížiacich sa udalostí nemáme vedieť, lebo ani nie sú presne určené. Ľudská vôľa ich môže urýchliť a znásobiť svojou duchovnou povrchnosťou a ľahostajnosťou, alebo naopak oddialiť a zmierniť úprimným úsilím o premenu.


Ján Anton Sloboda.

Dátum: 14.04.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Niekoľko viet z Nového zákonaZaujímavý dnešný dátum je priam stvorený pre niekoľko viet z Nového zákona:

12. kapitola

Podobenstvo o zlých vinohradníkoch

1Potom začal im hovoriť v podobenstvách: Jeden človek vysadil vinicu, ohradil ju, vykopal v nej lis, vystavil vežu, potom prenajal vinicu vinohradníkom a odcestoval. 2V čas (oberačky) poslal k vinohradníkom sluhu, aby prevzal od vinohradníkov (podiel) z úrody vinice. 3Oni ho však chytili, zbili a pustili naprázdno. 4Nato poslal k nim iného sluhu, ale tomu prebili hlavu a zneuctili ho. 5Zase poslal iného, ale toho zabili. A mnohých iných (poslal); z tých niektorých zbili, iných zase zabili. 6Mal ešte jediného milovaného syna; napokon toho poslal k nim a myslel si: Syna môjho budú sa ostýchať. 7Ale vinohradníci si povedali: Toto je dedič, poďte, zabime ho, a naše bude dedičstvo. 8Chytili ho teda, zabili a vyhodili z vinice. 9Čo urobí pán vinice? Príde, zahubí vinohradníkov a vinicu prenajme iným. 10Či ste nečítali Písmo: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa kameňom uholným;

11Pán to urobil, a je to divné v našich očiach.

12I hľadeli Ho chytiť, ale sa báli zástupu. Porozumeli totiž, že o nich hovoril to podobenstvo. Preto opustiac Ho, odišli. - Evanjelium podľa Marka.

20. kapitola

Robotníci na vinici

1Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu. 2Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu. 3O deviatej hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja, zaháľajúc na námestí. 4A povedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravodlivé, dám vám. 5A oni šli. Keď potom vyšiel o dvanástej a o tretej poobede, urobil podobne. 6A keď vyšiel o piatej večer, našiel tam iných stáť, i povedal im: Čo tu stojíte, zaháľajúc celý deň? 7Odpovedali mu: Nikto nás nenajal. Povedal im: Choďte aj vy na vinicu [a čo bude spravodlivé, dostanete].

8Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi: Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až do prvých. 9Prišli tí, čo boli najatí o piatej hodine večer, a dostali po denári. 10Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. 11A keď dostali, reptali proti hospodárovi: 12Títo poslední pracovali hodinu, a urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu slnka. 13On však odpovedal jednému z nich: Priateľ, nekrivdím ti; či si sa nezjednal so mnou za denár? 14Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. 15Či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? A či zazeráš na mňa preto, že som dobrý? 16Tak budú poslední prvými a prví poslednými, [lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených]. - Evanjelium podľa Matúša.

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 10.04.2014

Vložil: JAN.

Titulok: 12.4. 2014 - CELONÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE ZA ZÁCHRANU SLOVENSKEJ ZEME!Ak vás to oslovilo a súhlasíte s tým, tak to podávajte ďalej.

Ak vás to oslovilo a môžete prísť, tak príďte!

Je najvyšší čas...

https://ved.sk/vyzvy/vyzva%20zeme.pdf

https://ved.sk/plagaty2014/jarne.zhromazdenie.12.4.pdf

https://ved.sk/VedPodujatia.htm

https://ved.sk/RC.vyzva.oznam.htm

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 13.04.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Re: 12.4. 2014 - CELONÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE ZA ZÁCHRANU SLOVENSKEJ ZEME!A neprišlo sa v hojnom počte, aby sa dalo najavo, že stačilo, o nás, bez nás. Je to naozaj veľká bieda na tom našom SLOVENSKU, bieda ČLOVEČENSTVA!

https://www.youtube.com/watch?v=zejPTi-NEPo

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 04.04.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Obyvatelia Zeme uvidia v roku 2014 dva zatmenia Mesiaca a dva zatmenia SlnkaObyvatelia Zeme uvidia v roku 2014 dva zatmenia Mesiaca a dva zatmenia Slnka, oznámili sibírski astronómovia. Okolo Zeme preletí okrem toho 1 asteroid a 7 komét.

Ľudia budú môcť uvidieť ako prvé zatmenie Mesiaca. Stane sa tak 15. apríla. Pozorovať sa bude môcť v Severnej a Južnej Amerike, ako aj v Antarktíde. Druhé zatmenie Mesiaca čaká Zem 8. októbra.

Slnečné zatmenia sa plánujú 29. apríla a 22. októbra. Prvé sa bude môcť pozorovať nad Indonéziou, Východnou Sibírou a Austráliou.

Obyvatelia Zeme budú môcť okrem toho dobre vidieť Mars. 9 apríla sa priblíži k našej planéte. V prvom polroku sa k Zemi priblíži Saturn, Venuša a Jupiter. Na jeseň bude lepšie vidieť zo Zeme Neptún a Urán.


https://slovak.ruvr.ru/2013_12_26/Obyvatelia-Zeme-uvidia-v-roku-2014-dva-zatmenia-Mesiaca-a-dva-zatmenia-Slnka/

Astronomické udalosti 2014: Vesmírne divadlo pripravia meteorické roje:

https://www.aktuality.sk/clanok/242365/astronomicke-udalosti-2014/

https://www.astrobb.sk/aktualna_obloha.php

A ešte jedná zaujímavosť, že na ktorý deň toho roku pripadne Veľký piatok? Pripadne na 18. apríla, teda na deň, keď si budeme pripomínať 139 rokov od narodenia Syna Človeka - IMANUELA ABDRUSHINA!

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 31.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Yellowstone - séria zemetrasení, v priebehu dneška:
Tu si o tom môžete prečítať: https://energieupramene.blogspot.cz/2014/03/yellowstone-serie-zemetreseni.html

Tak ako aj ďalší zaujímavý článok, ohľadom vzrastajúceho výskytu UFO, ktoré boli v poslednom čase zaznamenané z ISS:

https://energieupramene.blogspot.cz/2014/03/delaji-z-nas-dementy.html

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 31.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Názor od Radosť
Názor z Internetu, ktorý vyslovil Radosť:

"Ľudská spoločnosť je už tak roztrieštená, že už asi viac ani nemôže byť. Zopár psychopatov ovládlo túto Zem, samozrejme už nie dlho, a ďalší sa k ním radi pridávajú, vedú vojny za nich, bijú protestujúcich, zatýkajú, vyvolávajú spory kde sa len dá, robia prevraty, aby mali ešte väčšiu moc. Ľudia nechápu, že majú obrovskú moc, len sa treba spojiť a odstaviť týchto psychopatov, jednoducho, že nik nebude už im kryť chrbát, viesť za nich nezmyselné vojny, revolúcie, prevraty...Ale dnes také niečo je pre zatiaľ len utópiou, to by muselo chcieť tých 7 miliárd len dobro, lásku, pochopenie, súdržnosť....v zmysle zákonov BOHA!"

Ja za seba hovorím, že stým sa dá len súhlasiť.

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 30.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Názor z Internetu - vyslovil Radosť:"Ľudská spoločnosť je už tak roztrieštená, že už asi viac ani nemôže byť. Zopár psychopatov ovládlo túto Zem, samozrejme už nie dlho, a ďalší sa k ním radi pridávajú, vedú vojny za nich, bijú protestujúcich, zatýkajú, vyvolávajú spory kde sa len dá, robia prevraty, aby mali ešte väčšiu moc. Ľudia nechápu, že majú obrovskú moc, len sa treba spojiť a odstaviť týchto psychopatov, jednoducho, že nik nebude už im kryť chrbát, viesť za nich nezmyselné vojny, revolúcie, prevraty...Ale dnes také niečo je pre zatiaľ len utópiou, to by muselo chcieť tých 7 miliárd len dobro, lásku, pochopenie, súdržnosť....v zmysle zákonov BOHA!"

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 29.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Iluminátská loutka roku 2014Moc Illuminátů umožňuje nejenom vynést hvězdu nahoru, ale i shodit jí dolů. Je to nástroj, který umožňuje vyžadovat od celebrit poslušnost. Celebrity jsou tak jen loutky v rukách Illuminátů. Loutky, které vnucují lidem ve svých textech a videoklipech důležitá a Illumináty určená poselství. Často schovaná v nenápadných podprahových signálech, symbolické náznaky v textech utváří a upravují podvědomí posluchačů. Obzvláště, když daná písnička hraje po celé dny ve všech rádiích a televizích, takže ji uslyšíte během jediného dne několikrát.

Nenápadné informace ukryté v hudbě připravují vaší mysl na nové plány Iluminátů při tvoření nového řádu. Čím dále se posouváme na cestě k novému řádu, tím okatěji na nás hudba působí. Naštěstí jejich plány pomalu ale jistě končí...Môj dodatok, Veľká očista aj tejto Zeme je už na spadnutie!

https://www.youtube.com/watch?v=zMdua8D8iAs

Zdroj: https://www.svetkolemnas.info/novinky/zajimavosti/635-video-iluminatska-loutka-roku-2014

David Icke odhaľuje Matrix: https://www.youtube.com/watch?v=K7vySi-E_ug

DAVID ICKE - PODPRAHOVÉ SPRÁVY: https://www.youtube.com/watch?v=bHBInVTzWms

Odporúčam si pozrieť film - Oni žijú: https://www.csfd.cz/film/1328-jsou-mezi-nami/

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 27.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Teraz bizónyIndonézií to boli slony, ktoré dávali svojím prv dupaním, potom útekom do kopcov, že sa blíži veľká pohroma, teraz bizóny v Yelowstone utekajú pred niečím, čo bolo tiež predpovedané, že každú chvíľu môže vybuchnúť obrovská sopka, ktorá je ukrytá pod povrchom tohto amerického národného parku.

,,Obrovská sopka, která se ukrývá pod povrchem parku, má na délku přes 80 km a obsahuje 200 až 600 km3 roztavené horniny. K její erupci dochází ; každých 600 tisíc let, přičemž naposledy se tak stalo před 640 tisíci lety. Vzhledem k časové prodlevě a chování zdejších bizonů je důvod k obavám pochopitelný, upozornil server Procproto." Zdroj, kde si môžete pozrieť, že ako utekajú bizóny pred niečim: https://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/878

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 27.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Teraz bizóny

https://www.youtube.com/watch?v=PDyfuBVlAJ8#t=42

Dátum: 27.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Teraz bizóny

https://magazin.atlas.sk/spektrum/supervulkan-kedy-nastane-koniec-sveta/758821.html

Dátum: 29.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Teraz bizóny

Názor, ktorý ma zaujal, ktorý bol vyslovený po zverejnený správy, ohľadom úteku bizónov z Yellowstonského národného parku. Pisateľ sa podpísal ako Skutečná realita:

Je to pravda.Už v říjnu 2013 jsem publikoval článek o Této sopce a jaký by to mohlo mýt následky.

"Yellowstone" supervulkán se probouzí k životu!

Právě teď,výška půdy pod "Yellowstone" národním parkem roste rekordním tempem.Ve skutečnosti roste rychlostí asi tři palce za rok.Důvodem takového problému je supervulkán (největší sopka v Severní Americe) nacházející se pod "Yellowstone" parku.Vědci nám říkají,že je to nevyhnutelné,že bude v jeden den znovu aktivní, a výbuch bude nepředstavitelně zničující.Plnohodnotná erupce supervulkánu v "Yellowstone" by vyvrhla 10 stop hluboké vrstvy sopečného popela až na 1000 kilometrů,a to by způsobilo,neobyvatelnost většiny Spojených států.Většina Američanů přemýšlí o Yellowstonu,vybavují si obrazy jako "Yogi Bear" a "Old Faithful", ale pravdou je, že "Yellowstone" je sopečný zvíře,který by mohl zničit americký národ v jeden den,a teď se zvíře začíná probouzet.
"Yellowstone" supervulkán je tak obrovský, že je těžké ho popsat slovy.Podle "Daily Mail" ,magma "hotspot" pod "Yellowstone" je přibližně 300 mil široký ...
"Yellowstone Caldera" je jedním z nejvíce úžasných výtvorů přírody a rozkládá se na největším Severo Americkém sopečném poli.
Její jméno znamená hrnec nebo kotel,a je tvořen sopečným výbuchem.
V Yellowstonu asi 400 kilometrů pod zemským povrchem je magma "hotspot",které se tyčí do 30 mil.V podzemí se rozprostírá na ploše přes 300 mil v průměru.
Když většina Američanů pomyslí na sopečnou erupci ve Spojených státech,vzpomenou si na katastrofální erupci "Mount St Helens" v roce 1980.Ale tato erupce se nedá srovnávat s plnou erupcí supervulkánu "Yellowstone" .
A nyní je oblast kolem "Yellowstone" stále seismicky aktivní. Ve skutečnosti,profesor Bob Smith říká,že nikdy nic takového neviděl za posledních 53 let ve kterých sledoval Yellowstone ...
Až do nedávné doby,Bob Smith nebyl nikdy svědkem dvou simultánních zemětřesných rojů v jeho 53 letém sledování seismické aktivity v okolí "Yellowstone Caldera".
Nyní Smith z university v Utahu,profesor geofyziky viděl tři roje najednou.
V září 130 zemětřesení zasáhlo Yellowstone v průběhu jednoho týdne.To pozorovatele hodně znepokojuje ...
"Yellowstone" nedávné zemětřesné roje začaly 10 září a třásly se zhruba do 11:30 16.září.
"Celkem 130 zemětřesení o velikosti 0,6 až 3,6 došlo v těchto třech oblastech,nejvíce však došlo v dolním povodí gejzíru "University of Utah" prohlášení: Pozoruhodně mnoho seismických rojů dochází v Yellowstonu.
Takže to,co je nejhorší možný scénář ?
No,podle Daily Mail,může plná erupce v "Yellowstone" donutit opustit dvě třetiny Spojených států a způsobit neobyvatelnost tohoto území ...
Exploze by se projevila silou tisíckrát silnější než "Mount St Helens" erupce v roce 1980.
Chrlící láva až do nebe, vytvoří oblak popela,který zahubí rostliny vrstvou až 10 stop hlubokou,a zasahující kolem 1000 kilometrů .
Dvě třetiny Spojených států by se mohla stát neobyvatelnou díky toxickému vzduchu,přerušila by tisíce letů a donutila miliony lidí opustit své domovy .
Napadá vás jiná potenciální katastrofa,která by mohla dosáhnout takového měřítka?
To je důvod,proč je to tak důležité co se děje na "Yellowstone". Americký lid si zaslouží pravdu.Níže jsou uvedeny některé další fakta o Yellowstone,které jsou sestavené z tohoto článku...

1. V plném rozsahu erupce "Yellowstone" může být až 1.000 krát silnější než erupce Mount St Helens v roce 1980.
2. V plném rozsahu erupce "Yellowstone" by sopečný popel byl vyvrhnut až 25 mil do vzduchu .
3. Další výbuch Yellowstonu se zdá být stále blíže s každým rokem. Od roku 2004,se některé oblasti Yellowstonského národního parku zvýšily až o 10 palců .
4. Existuje asi 3000 zemětřesení v oblasti Yellowstone každý rok .
5. V případě totální erupce Yellowstone,bude prakticky celá severozápadní země spojených států zcela zničena.
6. Masivní erupce "Yellowstone" by znamenala,že téměř vše,co ve 100 kilometrech od "Yellowstone" bude okamžitě zničeno.
7. V plném rozsahu erupce "Yellowstone" může také potenciálně nanést vrstvu sopečného popela,která by dosahovala nejméně 10 metrů hloubky až na 1000 kilometrů.
8. V plném rozsahu erupce "Yellowstone" by pokryla prakticky celou středozápadní část Spojených států sopečným popelem.Produkce potravin v Americe by se téměř úplně zničila .
9. "sopečné zima" Masivní "Yellowstone" erupce by způsobila radikální ochlazování na planetě.Někteří vědci se domnívají,že globální teploty klesnou až o 20 stupňů.
10. Amerika už nikdy nebude jako dřív po masivní erupci "Yellowstone".Někteří vědci se domnívají, že by úplný výbuch Yellowstonu způsobil dvě třetiny Spojených států zcela neobyvatelný.
11. Vědci nám říkají, že to není otázka jestli "Yellowstone" vybuchne,ale spíše kdy se další nevyhnutelný výbuch bude konat .
Co je však ještě více alarmující je fakt,že řada dalších velmi významných sopek na celém světě,začínají zvyšovat svojí aktivitu.
Například "Inquisitr" článek zezadu v červenci popsal, jak " nejnebezpečnější sopka v Mexiku začíná být velmi aktivní ...
Popocatepetl sopka je znovu aktivní.Aktivní sopka nedaleko Mexico City propukla znovu dnes ráno,chrlí popel do nebe .
Sopka je v současné době uprostřed velmi aktivní fáze.Podle "International Business Times" ,sopka zaznamenala 39 exhalací v posledních 24 hodinách.
Erupce na začátku tohoto měsíce způsobily několik přerušení letů z Mexico City.
BBC uvádí, že úředníci jsou ve zvýšené žluté úrovni pohotovosti po erupci "Popocateptl" v sobotu ráno .Žlutá je třetí nejvyšší opatrnost úrovni na městském měřítku.

ANBC News článek od srpna uvedl, že jedním z nejnebezpečnějších sopek v Japonsku vybuchla 500 krát v tomto roce ...
"Ash" vystřelila vysoko více jak tři míle nad sopkou."Sakurajima" v jižním městě Kagošima v neděli odpoledne,které tvoří nejvyšší obavu,protože Japonsko meteorologická agentura začala evidenci v roce 2006.Láva tekla jen něco málo přes půl míle od pukliny,a několik obrovských sopečných hornin stékaly po úbočí .
Ačkoli erupce byla hmotnější než obvykle,jsou obyvatelé města (asi 600.000) zvyklí slýchat od jejich 3664 sousedů. Kagoshima úředníkům řekl v prohlášení,že Sakuradžima je pětistá erupce jen za letošní rok.

Takže co to všechno znamená?
Vstupujeme do doby,kdy sopečné erupce budou mnohem častější po celém světě?
Mohl by se rychle blížit den,kdy naprosto zničující erupce sopky bude paralyzovat velkou část Severní Ameriky?A bude mít vliv i na zbytek naší planety?

Dátum: 26.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: IMANUELDnes sa oslavuje na Slovensku meno Emanuel. Preto niekoľko citátov z Izaiášovho proroctva:


9. kapitola

1Ľud, ktorý chodí vo tme,
uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

2Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť.

3Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.

4Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

5Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.

11. kapitola

Mesiášska ríša pokoja

1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú,

4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.

12. kapitola

Chválospev Hospodinovi

1Potom v ten deň povieš:
Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

2Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.

3S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

4V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.

5Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

6Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 23.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: : Rozhovor s bývalým námestníkom ministra financií USA Paul Craig Robertsom v Slobodnom Vysielači.Niet čo dodať, len si to veľmi pozorne vypočuť: https://www.youtube.com/watch?v=BABXj2nNO8k

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 18.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Hádam už stačilo, alebo budeme už len ticho?Vypočujte si slová jediného slovenského euroskeptického poslanca EP, Jaroslava Pašku (SNS) o tom, čo Brusel chystá po májových eurovoľbách !!!
Dúfam, že sa konečne otvoria oči všetkým tým, ktorí dosiaľ ešte stále spia alebo si myslia, že nakoniec je dobré, že sme tam.

https://www.youtube.com/watch?v=m1keqDHZ1BQ

Preto vyzývam každého, komu nie je ľahostajný osud tejto krajiny a národa, aby smerovali už dnes otázku prezidentovi, tak ako aj premiérovi Slovenska, že ak takému niečomu príde, že aké budú ich kroky, ak takému niečomu dôjde, že či bude vypísané všeľudové referendum alebo to bude opäť o nás , bez nás?!?

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 15.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: UFO flotila zo záberu s ISS - 10.3.2014Prvé UFO sa zjaví o 0:56, potom náhle ich je stále viac a viac na zábere: https://www.ustream.tv/recorded/44762993/highlight/477496

Deň SLOBODY je stále bližšie!

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 12.03.2014

Vložil: JAN.

Titulok: ►►► PETÍCIA ZA ZÁCHRANU SLOVENSKEJ PÔDY ◄◄◄Pripojte sa, ak vám ozaj záleží na tejto krásnej krajine: https://www.peticie.com/peticia_za_zachranu_slovenskej_pody

Ján Anton Sloboda.

<< 42 | 43 | 44 | 45 | 46 >>

Pridať nový príspevok