IMANUELOV odkaz vyvolenému národu

06.06.2017 19:19

 

 

Prijatý Natáliou de Lemeny - Makedonovou 6.6.1998, uverejnený vo Večných zákonoch 2 aj s jej výkladom...