Margot Ruis - BYTOSTI PŘÍRODY A LÉČENÍ ZEMĚ (Brno, 12. 4. 2015)

11.07.2015 08:37

Margot Ruis patří k těm nemnohým lidem, kteří mohou vidět přírodní bytosti a hovořit s nimi. Obrací se k nim s láskou a pochopením a díky tomu může pronikat do jemného světa, který prozařuje stromy, louku, potok, les, zahradu i hory.