Národ slovenský

07.01.2019 19:55

 

Súvisiaci obrázok

 

"Hej, Slováci!

...i nechže je koľko ľudí, toľko čertov v svete,

Boh je s nami, kto proti nám, toho parom zmetie.!"