Posledná Výzva

25.12.2018 20:16

 

Tak ako sa mi to dostalo, tak to posúvam, aj takouto formou ďalej...

 
 
 
 

Prijaté Dianou.

 

Súvisiaci obrázok

 

 

ZÁCHRANCA ĽUDSTVA JE UŽ PRI ZEMI !

 

A toto je jeho

 

POSLEDNÁ VÝZVA 

 

k záchrane tých, ktorí uznávajú len učenia cirkví,

 ktorí celkom zabudli na svoje úlohy na Zemi

a darované schopnosti využili len pre vlastné ciele,

a pre tých, ktorí sa k PRAVDE ešte nedostali.

 

Toto je zvestovanie o príchode skutočného záchrancu ľudstva, IMANUELA. Lebo nadišiel čas, aby ľudia o ňom vedeli a s dôverou ho očakávali!

Kruh večného kolobehu pre Zem sa uzatvára a čas daný ľudstvu na dozrievanie sa naplnil. Každému je ešte ponechaná slobodná vôľa, aby o svojej budúcnosti rozhodol sám, lebo o niekoľko týždňov už túto možnosť nikto mať nebude.

 

Dodnes sme všetci klamaní a zavádzaní o pravom zmysle nášho bytia. Väčšina ľudí žije v duchovnej nevedomosti, napriek tomu, že túžba po duchovnom poznaní je ako zákon zakotvená v každom z nás a núti nás hľadať vyšší zmysel svojho života.

 

Veriť v BOHA OTCA alebo veriť cirkvi a uznávať jej učenie namiesto PRAVDY, ktorú priniesli Boží Synovia JEŽIŠ a IMANUEL, nie je jedno a to isté! Jedna viera je mŕtva, vyžadujúca od ľudí slepú poslušnosť, ktorou ubližujú iným, kým druhá je živá, oslobodzujúca, prameniaca z  pravého poznania a presvedčenia. Boh Otec nechce mať vo stvorení ľudí, ktorých viera a presvedčenie vznikli pod nátlakom, ale takých, ktorí sa pre neho rozhodli dobrovoľne a zo slobodnej vôle.

 

Ľudstvo malo počas tisícročí dosť času na to, aby prijalo PRAVDU. Teraz by tak s radosťou a dôverou očakávalo príchod skutočného záchrancu Zeme a jej obyvateľov, IMANUELA. Väčšina veriacich na celom svete ale očakáva opätovný príchod JEŽIŠA, Božej Lásky, ktorý má vraj ľudstvo znova zbaviť jeho hriechov. JEŽIŠA tak povýšili nad samotného Boha Otca a stal sa tak pre veriacich jediným Bohom a záchrancom. Súčasné pomery vo svete nám však dokazujú pravý opak – dnešné ľudstvo nie   je v stave prijať Božiu Lásku. Myslíte si, že by Božia Láska stačila na to, aby dosiahla celkovú premenu nás všetkých a aby sme začali žiť podľa Božích zákonov, keď väčšina ani len nevie, že  existujú a ani netuší, kde ich má hľadať. A čo tí, ktorých to vôbec nezaujíma?

 

Za spravodlivého sudcu ľudských hriechov bol Bohom Otcom ustanovený druhý Boží Syn – IMANUEL, Duch Svätý, aby riadil terajšiu veľkú očistu Zeme a súdil svet prostredníctvom ním prineseného SLOVA, ktorým pripraví ľudí na súd.

K Zemi sa blíži teraz IMANUEL ako Mesiáš = osloboditeľ, a nie jeho brat JEŽIŠ!

 

IMANUEL JE TEN, KTO JE DNES NÁŠ SKUTOČNÝ ZÁCHRANCA, LEBO ON JE BOŽIA VÔĽA, PRAVDA A SPRAVODLIVOSŤ.

 

Kto je IMANUEL?

 

Existenciu Najvyššieho, teda BOHA OTCA, síce mnohí uznávajú, ale o ostatných členoch Božej rodiny nevedia nič. Kto tvorí Božiu rodinu?

BOH OTEC a jeho dvaja Synovia, JEŽIŠ a IMANUEL, Duch Svätý. Ducha Svätého, ako osobu však v skutočnosti ľudia nepoznajú.

Tak ako Boží Syn Ježiš stelesňuje Božiu Lásku, druhý Boží Syn, Duch Svätý, stelesňuje Božiu vôľu (Pravdu a Spravodlivosť) .

BOH OTEC má za manželku Prakráľovnú Elisabeth, Božiu Matku, nazývanú aj Kráľovná nebies. Je to najvyššia ženská bytosť vo stvorení.

IMANUEL, Duch Svätý, má za manželku Svanhildu a majú spolu syna – IMANUELA, ktorý nesie rovnaké meno ako jeho otec.

Ale IMANUEL, Duch Svätý nie je JEŽIŠ! Je to starší Boží Syn nazývaný aj Parsifal, Syn Človeka, Abdrushin, Duch Pravdy, Alfa a Omega.

 

A aby bol náš zmätok ešte väčší a cirkvi ešte presvedčivejšie, mená staršieho Božieho Syna, IMANUELA kňazi pripísali JEŽIŠOVI, čím popreli existenciu pravého záchrancu – Božieho Syna IMANUELA.

Potom už bolo ľahké, presvedčiť nás o druhom príchode JEŽIŠA, namiesto IMANUELA, Ducha Svätého. Osobu IMANUELA nám cirkvi taja tým, že nezverejnili pravdivý obsah tretieho fatimského proroctva. Skrývajú ho pred svetom preto, lebo On je Božia Pravda a Spravodlivosť.

 

OČISTA ZEME A BOŽÍ SÚD

 

Odklonením sa od najvyššieho Zdroja Pravdy, Boha Otca a jeho večných zákonov si ľudstvo dobrovoľne zapríčinilo svoj pád a utrpenie. Spolu so sebou strhlo aj planétu Zem. Naša Zem klesla pod ťarchou temných ľudí zo svojho pôvodného miesta vo svetlých úrovniach nadol až do oblastí temna. Len tak sa mohlo stať, že sa na ňu inkarnovali temní ľudia. Avšak IMANUEL svojou magnetickou silou znova vytiahne Zem, ako poslednú svetlú planétu stvorenia, nahor do oblasti Svetla, kam patrí. Naša Zem sa tým vráti na svoju pôvodnú obežnú dráhu. Tento dej prebieha už niekoľko rokov súčasne s očistou Zeme, počas ktorej  ju musia opustiť všetci tí – vlažní a temní ľudskí duchovia, ktorí na ňu vôbec nepatria.

 

Očista Zeme a Boží súd nad ľudstvom prebieha a speje k svojmu vrcholu, či už tomu veríte alebo nie. Sprievodcom súdu je Hviezda Syna Človeka, nazývaná aj Veľkou kométou, ktorá je v blízkosti Zeme. Jej silnejúce žiarenie samočinne oddeľuje všetko svetlé od temného. Pod zvýšeným tlakom sa každý môže zo slobodnej vôle rozhodnúť, že sa vnútorne zmení na dobrého človeka a nebude ďalej páchať zlo. Len tak dostane šancu zachrániť sa za prítomnosti IMANUELA.

 

Keby ľudia žili podľa večných zákonov a nepáchali zlo, nemuseli by sme v súčasnosti prechádzať ťažkým obdobím: čo seješ, to musíš žať! Božia spravodlivosť je neúprosná. Každému nadelí podľa jeho zásluh. Zákon pracuje, aj keď to mnohí nechcú vidieť, či pripustiť. Boh Otec dal IMANUELOVI plnú moc, stať sa zároveň sudcom ľudstva. Existuje jediné riešenie, ako sa môžeme každý z nás dostať z tejto zúfalej situácie:

 

                                   Duchovná premena a život podľa Božích zákonov.

 

Ľudstvu už neostáva veľa času na zmenu. Ešte je šanca rozhodnúť sa, či si zvolíme PRAVDU, alebo budeme veriť ZLU: cirkvám a hmotným statkom. Ale o niekoľko týždňov už táto možnosť nebude! Už niet času váhať, či tomu veríte, alebo nie! Lebo aj ten, kto tomu neverí, bude najbližšími udalosťami nepríjemne otrasený.

 

Toto je posledná výzva k ľuďom, aby sa pripravovali na očakávané zmeny a príchod IMANUELA s nebeským vojskom v oblakoch. Budú ho ohlasovať znamenia na nebi, aby zvestovali Jeho blízky príchod.

 

Múdri sú tí, ktorí sami seba neklamú a s dôverou Ho očakávajú. Nech je preto toto radostné posolstvo povzbudením pre všetkých, ktorých viera v skutočného záchrancu ľudstva je pravá a vychádza zo srdca.