Proroctví slepého mládence z Prahy( 14.století)

29.01.2016 19:17

 

 


1) Ó vy císařové, králové a šlechtici. Ó vy chudí lidé v zemi, přijde čas, kdy si budete přát, aby jste se nenarodily.
2) Tolik lidí bude, že pro ně nebude chleba, ale jedni budou žrát a druzí budou hladovět.
3) Čechy budou střídat vládce jak vznešený pán košile.
4) Jeden a ještě jeden a půl čas budou nad Čechy cizí vládcové.
5) Lidé se nebudou mít navzájem rádi. Když jeden řekne: Šoupni se trochu, a jiný to neudělá, je to jeho smrt.
6) V jeden čas, kdy byl 60 let vládce nad Čechy, vznikne skrze šlechtickou vraždu jedna velká válka.
7) Bude jednou válka přicházet a všechno bude jiné. Pak spadnou koruny.
7a) Pak budou korunovanné hlavy, jak jablka ze stromů padat.
8) Když ve velké válce každý proti každému je, potom začíná doba, kdy děs naši zemi už neopustí.
9) Pak jsou hrady zpustošený, a vyšší pánové se chopí k letu.
10) Od té chvíle už nebude moci být, že si lidé na Zemi rozumí.
11) Oni nebudou dávat pokoj, dokud český lev zas sám vládne a nikdo poddaný jest.
12) Dva národy budou v Čechách žít.
13) Mezi českými horami bude jeden národ tomu jinému po životu dychtit.
13a) Vládnoucí národ bude tomu jinému po životu dychtit a jemu žádnou svobodu dopřávat.
14) Pak ale přijde jeden, on bude s bičem nad Prahou máchat.
14a) Až jeden mocný přijde.
15) Následovně budou pánové v Praze druhému národu svobodu z okna házet, ale pozdě.
16) Přijde opět velká válka mezi národy Země.
17) Nebude to poslední válka, ale ta začne poslední časy.
18) Kolem Čech bude velká hromada trosek, poněvadž bude oheň padat.
19) Německo bude hromada trosek, a jenom území modrých kamenů bude ušetřeno.
20) Když třešně budou zrát, bude po všem.
20a) Velká válka pujde ke konci, až budou třešně zrát.
21) V Čechách, ale nedojde k tajnému požáru.
22) Dokud třešně zrají, nechci být němcem.
23) Když ale třešně jsou zralý, nechci být čechem.
24) Dvakrát bude česká zem filtrována, poprvé zůstane jenom tolik němců, kteří budou mít místo pod dubem.
25) Ti, co jinou řečí mluví, opustí zem.
26) Opět bude český lev zemi ovládat, ale jeho lesk je u konce.
27) V Čechách bude jenom jeden národ žít.
28) A pořád bude krev téct mezi bratry.
29) Nová válka vypukne, tahle bude nejkratší.
30) Národ v Čechách bude skrze válku zničen a vše v zemi bude v troskách.
31) Lidé zničí Zem a Země zničí lidi.
32) Dvakrát bude česká zem filtrována, podruhé zůstane jenom tolik čechů, kteří budou mít místo na ruce.("tzv. zůstane tolik čechů, že se dají spočítat na rukou")
33) Však nebude dříve míru v Evropě, dokud Praha nebude hromada trosek.
34) Opět k třešňovýmu květu bude Praha zničena.
35) Jedno slunce se hrne a Země se bude třást.
36) Pomsta přijde přes velkou vodu.
36a) Přes velkou vodu přijde válka a železné růže budou českou zem dupat.
37) Když podruhé budou třešně zrát, vyhnanci z Čech se smutně vrátí ke svým pánům, k tkalcovským stavům a k polím se vrátí.
38) Ale jen několik jich bude.
39) A těhle několik se budou navzájem ptát: Kde si trčel, a kde ty?
40) A země Bavorů bude hodně trpět.
41) A brzy bude Bůh chválen, že to nedopadlo ještě hůře.
42) Všechno to tak přijde, jelikož lidé Boha opustili a Bůh opustí a zřekne se jich.
43) Když si budou myslet, že můžou napodobovat boží stvoření, je konec blízko.
44) Nepotrvá to déle, že je potřeba, Amen říci.
45) Divoký lev hučí přes Zemi.
46) Ptáci smrti ječí na nebi.(" vrány nebo supy?")
47) Ó vy mocní a násilní, vy budete menší než chudý pastýř.
48) Kdy to přijde? Bude to dlouho trvat a hodně vody proteče Vltavou. Od nás nebude nikdo nic vědět a pastýř vrazí svou hůl do země a řekne: Zde stála Praha. Když to ale přijde, pak to sjede jak blesk do schromaždiště mravenců a ono to neušetří ani toho pastýře.

49) Přes Zemi přijde nový věk, který bude navzán zlatý.