Spojenie Zeme a Síria.

21.11.2016 22:00

 

 

 

Zaujímavé videjko, ktoré dávam do pozornosti...