Výzva ženám Európy 2016

04.02.2016 20:28

 

Žena! Čo všetko si mala byť, a nie si. Čo všetko sme my, muži, mali byť, a nie
sme. Kam sme sa to vlastne dostali, do akej doby sme sa to narodili? Kam sme
posunuli svoje hranice normálnosti a morálky?

 

Je to normálne, aby sme na ulici zbadali idúce ženy, z ktorých sa nakoniec
vykľujú muži? Kto má chrániť pred vonkajším nebezpečenstvom svoju vlastnú
rodinu, svoje okolie, svoju vlasť? Cudzí žoldnieri? Alebo snáď dnešné mnohé
mužatky?

 

Nie je žiadnym tajomstvom, že dnešné armády v EU majú iné úlohy v
zahraničných misiách pod cudzími vlajkami, než chrániť vlastné obyvateľstvo.
Kto má na tomto všeobecnom úpadku a marazme svoj najväčší podiel? Ženy,
muži, finančníci, oligarchovia, umelci, či politici? A na koho sa budeme ešte
vyhovárať? Nie sme to nakoniec my sami?

 

Kam to vlastne dospela Európa, keď sa na jej verejných priestranstvách a v
mestách doslova odohráva „safari“ – lov na naše európske ženy cudzími
privandrovalcami? A kde sú európski rytieri? Prečo sú zalezení vo vlastnom strachu
pred zodpovednosťou, sediac pri tablete alebo pri pive?

 

A čo bude s tými „odvážnymi“ imigrantami (okolo 80% vycvičení svalnatí
mladí muži), ktorí „rytiersky“ doma nechali svoje vlastné ženy, matky, deti, starcov,
príbuzných – napospas teroristom, pred ktorými vraj utekajú? Žeby toto mala byť
budúca „ochranka“ Európy?

 

Ženy! Cítite sa bezpečne v časoch súčasnej organizovanej ilegálnej imigračnej
tsunami na starý kontinent? Nie? Zradili vás pasívni muži alebo zradní politici?
Chcete žiť v bezpečnej Európe? Chcete žiť v právnom štáte? Nechcete sa dožiť
barbarskej budúcnosti, kde by naša civilizácia skončila na troskách euroantlantického
multi-kulti experimentu?

 

Výzva! Ženy Európy!
 

Veď vy tvoríte minimálne polovicu populácie!
Ak nie sú muži v Európe schopní chrániť svoje matky, ženy, dcéry a sestry tým,
že minimálne pošlú na smetisko dejín tie politické „štandardné“ strany, ktoré
akýmkoľvek pričinením spôsobili rozvrat v dnešnej multi-kulti Európe, tak to musíte
urobiť vy, Európanky!

 

V najbližších voľbách, na všetkých úrovniach, dajte radšej svoj hlas takým
stranám, ktoré by radi očistili tento kontinent od dovezených ilegálnych parazitov a
násilníkov, ako aj od zradcov vlastných národov – od európskych vlastizradcov.
Ak sa hovorí „Človeče, pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže“, tak v tejto dobe
to platí tisícnásobne.

 

O vás, ženách, sa povráva, že ste slabším pohlavím. Naozaj? Možno čo sa týka
iba vonkajšej telesnej schránky. Ženy sú silnejšie v citových prejavoch a v prijímaní
z vyšších duchovných úrovní.

 

Každá správna žena, bez ohľadu na to či je matkou alebo nie, by mala byť
strážkyňou plameňa túžby po Svetle a Pravde a naopak, každý správny muž by ju
v tom mal podporovať a chrániť, pretože iba potom môže nastať harmonický vývoj
rodiny ako základ zdravej spoločnosti.

 

Ale určite nie tak, ako je to dnes často vidieť na mnohých miestach Zeme, kde
žena je iba slúžiacou gejšou a znamená pre svojho muža menej než vec alebo zver.
Ani jeden národ nemôže stúpať nahor, alebo byť šťastný, ak nemá pravé,
nefalšované ženstvo, nasledovaním ktorého sa jedine môže a musí vyvinúť i
pravé mužstvo.

 

Až vtedy, keď žena bude znovu ženou a chlap chlapom, keď sa planéta Zem
dožije zasľúbenej Ríše pokoja a mieru, naplnia sa prorocké slová zo Zjavenia Jána:

 

Február 2016
Jozef von Bratislava

 


Výzva ženám EU 2016 (CZ).pdf (84,3 kB)

 

Aufforderung Frauen EU 2016 (D).pdf (87,7 kB)

 

Appeal women EU 2016 (En).pdf (84,6 kB)