"We Are The World"

05.04.2017 22:19

 

Také niečo, vy čo rozvrácate štáty a národy, dokážete bez bômb a násilia?