Znamenia Syna Človeka

13.11.2015 20:21

 

Obrovský meč v blízkosti Slnka - 7.7.2015:

 

 

 

 

Rovnoramenný kríž v blízkosti Slnka 2.11.2015:

 

 

 

 

 

 

 

Z vašej knihy som celkom dobre nepochopil rozdiel medzi pojmami „znamenie Syna človeka“ a „zjavenie sa Syna človeka v oblakoch“. Majú naozaj dva rozdielne významy?

Najprv si objasnime, čo je to znamenie Syna človeka. Je to žiarivý kríž, ktorý vyzerá ako zlatý, lebo ho tvorí praduchovná energia. Je symbolom univerzálnej Pravdy pochádzajúcej priamo od Boha. Toto znamenie zároveň s bielou holubicou nosí v sebe ako živý symbol Boží syn – Ježiš a aj Syn človeka – Imanuel. Pred vrcholom súdu sa na oblohe objaví znamenie od Boha, ktoré bude obrovské, viditeľné naraz na celej Zemi. Ukáže sa ako predzvesť Božej pomoci zhora na záchranu vyvolených, aby vydržali vo svojej viere v ťažkých chvíľach.  Večné zákony 2.

 

Po týchto nebeských znameniach na oblohe je príchod Syna Človeka v oblakoch už na spadnutie, preto bdejme!

Ján Anton Sloboda.

 

***************************************************************************

 

Kazachstan 2011