Znamenie časov - október 2016

16.10.2016 11:37

 

 

"37Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna Človeka; 38ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna Človeka." Matúš - 24. kapitola.