Diery v Zemi...

03.10.2016 20:50

 

...alebo Zem sa začína zbavovať toho, čoho musí, aby mohla sa vzniesť na dráhu, na ktorú má...

 

 

17Strach, jama a pasca na teba, obyvateľ zeme!

18Kto ujde pred hrozivým hlasom, padne do jamy, kto vyjde z jamy, chytí sa do pasce, lebo sa otvorili okná na výsostiach a zatriasli sa základy zeme.

19Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem;

20Zem sa zakláti, zapotáca ako opilec a zakolíše sa ako koliba. Ťažko doľahne na ňu jej previnenie, takže padne a nepovstane viac.

21V ten deň Hospodin potrestá voje nebeské na výsostiach a zemských kráľov na zemi.

22Pozberajú ich ako väzňov do jamy, budú zavretí pod zámkou a po mnohých dňoch budú potrestaní.

23Mesiac sa začervená a slnko sa zahanbí, lebo Hospodin mocností je kráľom na vrchu Sion a v Jeruzaleme, a pred svojimi staršími bude mať slávu.

Izaiáš 24. kapitola.

 

A teraz niečo z videa: v roku 2010 bolo takých dier na celej Zemi 11..V roku 2015 už ich bolo 349! Toto fakt už komentár nepotrebuje.