Fórum - november 1998

Dátum: 21.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Ján Botto - ZnamäK tomu čo prichádza....

Ján Botto - Znamä

Volajú ľudie vo veľkom blude:
„Len kto to kedy pamätá —
dve slnká! — Bože, len čo to bude,
čo to bude z toho sveta?!“

Páčte len, páčte! tých slncí dvoje
jak tonie v čiernej mrákave!
Razom tma — zmätok, blesk, tresk i boje —
potoky hučia krvavé.

Za bleskom hromu bežia národy,
volajúc: „To deň svobody!“ —
A v tmách padajú do bludov jamy —
Bože! zmiluj sa nad nami!

Zvoňte, hej! zvoňte! to je noc hrozná!
Už všetky živly sú v boji;
už mater svoju dieťa nepozná,
proti otcovi syn stojí!

Brat brata kole, svojsky na svoju
strechu si metá plamene.
Kto zrobí koniec krutému boju?
noc čiernych chmár kto rozžene?

Hľa, hľa! vidíte? polnočnú dúhu!
jak sa puká zorou rána.
A čo to, kto to v tom jasnom kruhu
Vidíte Ho — Velikána?

Páčte! jak bleskom mrákavy roní,
ako stúpa z hôr na hory;
kol Neho blyštia šabieľ milióny,
nad hlavou šumia prápory.

Zastal; prst hrozný zdvihol dohora —
zatriasli sa šíre svety:
i razom, sprostried mrakov obzora,
slnko jediné zasvieti.

A pokoj všade. Kto to bol, viete?
Kde má otčinu a jakú?
To On! — málo Ho vídať na svete,
no keď vyjde, to v zázraku.

Keď to Východu brány povodeň
s hrôzou rozpraskla krvavá,
Západ už kričí, že to Súdny deň;
vtedy On, vtedy povstáva.

Vtedy sa javí tento Neznámy,
on to veľký Posol Boží —
a pred Jeho sa razom nohami
vzbúrený živel uloží.

A či neviete o tej kométe,
čo bola vzišla nad nami,
čo metlou žiarnou mietla po svete,
rovnala vrchy s dolami?

Keď to od neba svet odtržený
blúdil bez slnka, bez Boha?
Vtedy On zdvihne meč svoj plamenný
a — čistá zem i obloha.

Tak, vraj, keď sa svet dá do svevole,
zem tá vystúpne z koľaje:
On to, vystúpi na snežnom póle,
zem v cestu pravú prikľaje.

A keď v západe slnko dotleje —
a priblíži sa sveta skon:
nové On svetu zažne nádeje,
nové vyvedie slnko On.

Dátum: 20.03.2018

Vložil: Peter Franko

Titulok: Súd podľa Zjavenia Jána - doplnenie

V Posolstve Grálu je zrejmé , kedy má začať veľký a mocný Posledný Súd. Treba sa vystríhať povrchnému hľadaniu, treba jednotlivé kamene z Posolstva Grálu ukladať do mozaiky tak aby vzájomne pasovali a vytvárali jasný obraz!
Pri zostavovaní mozaiky musia všetky kamene pasovať.
Ak Pán Abdrushin a Pani Makedonová povedali:
- Syn Človeka príde pred súdom,
- Syn Človeka súd zaháji,
- Syn Človeka súd prináša,
- Syn Človeka uvoľňuje súd,
- súd sa začal odchodom Syna Človeka Pánom Abdrushinom,
- Syn Človeka otvára súd.
Tak z toho je zrejmé, kto Posledný súd prináša a kedy Posledný súd začína!

Posolstvo Grálu , prednáška Cizinec str. 595, citujem: „Nech na sebe púsobiti, toto dění milý synu ( Syn Človeka). Takové jest bojište, kterým budeš procházeti v hodine splnení. Na prosbu zavraždeného Spasitele dopřáva Búh Otec, abys PRED SOUDEM ješte jednou zvěstoval odpadlíkúm jeho slovo a zachránil ty. Kdo mu budou chtít ješte nasllouchať.“

Zvestovať slovo pred súdom znamená, že pred príchodom Syna Človeka Ducha Pravdy Pána Abdrushina súd – posledný súd neprebiehal. Pán Abdrushin prišiel na zem v čase, kedy súd ešte neprebiehal, lebo ako by ináč mohol prísť pred súdom.

Posolstvo Grálu prednáška Lidský tvor str. 580: citujem:
„Domýšlivcúm a těm, kdo hledají jen povrchně, zústavá poselství knihou o sedmi pečetích! ...
Minul čas snění. Slovo přináší soud!
Samočinne rozděluje lidské duchy v rúznorodosti jejich pochopení! Toto dění jest opět tak prosté a přirozené, že bude pro největší počet lidí až příliš prosté.
Proto zase v něm nepoznají veľký a mocný soud, který tím začína.
Soud jest ve dnech tohto prvního rozdělení všech lidských duchú a zpúsob přijetí nového Božího slova provede toto rozdělení! Soud není teprve v pozdějších následcích, které se připojí k rozdělení. Pak musí každý dokonati cestu, ke které se rozhodl, načež najde svou odměnu nebo trest.“

Pán jasne hovorí , že slovo prináša súd. Slovo Posolstvo Grálu, ktoré napísal Pán Abdrushin prináša súd. Je to tak zrejmé a jasné. Pán napísal , že ľudia opäť nespoznajú veľký a mocný súd, ktorý prinesením Slova Posolstvo Grálu začína. Preto spoznať súd je veľmi dôležité! Treba spoznať kto veľký a mocný súd prináša a ako začína.

Posolstvo Grálu Záver, ktorý napísal Pán Abdrushin:

Závěr.
Abdrushin dokončil nyni svoje poselství lidstvu.
Po dokončení povstal v něm Bohem poslaný Syna Člověka Imanuel,
kterého sám Syn Boží, Ježíš zaslíbil lidstvu
K SOUDU i ke SPASENÍ,
když již staří proroci na něho poukazovali. Nosí znamení svého vznešeného poslání:
Živoucí kříž Pravdy, zářicí z něho a Božskou holubici nad sebou, jako je nosil Syn Boží.
Lidstvo, probuď se ze spánku svého ducha!


Týmto Syn Človeka naplnil prvú úlohu príchod k súdu, príchod pred súdom, zahájenie súdu, uvolnenie súdu a otvorenie veľkého a mocného súdu. Zároveň Syn Človeka priniesol spásu, tým že nám dal Slovo Posolstvo Grálu.

Pane ďakujem!

Dátum: 19.03.2018

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: IMANUEL – BOH S NAMI


V tejto prevratnej dobe, ktorú spomínal už Syn Boží, Ježiš, že nikdy taká predtým nebola a už ani nikdy viac nebude, je jedinou nádejou a svetlým bodom v tomto pozemskom tmavom tuneli presvedčenie vo víťazstvo Svetla.
Mnohí ľudia majú vieru, ale tá už nestačí, pretože viera sa musí stať presvedčením. Veľmi málo ľudí zase vie o Božom zasľúbení – ZNAMENIE SYNA ČLOVEKA NA NEBI a ZJAVENIE SA SYNA ČLOVEKA V OBLAKOCH.

Pre posilnenie všetkých tých, čo sa rozhodli kráčať vo Svetle Pravdy, uvádzam odkazy na tri videá a pesničky, súvisiace s dnešným dianím – tesne pred vrcholom Prvej Veľkej očisty na Zemi:
Ja som Syn Človeka IMANUEL Parsifal Abdrushin
https://www.youtube.com/watch?v=SgcBNSjXJFQ

Enya - O Come, O Come, IMANUEL (SK tit)
https://www.youtube.com/watch?v=S33SCRt0Tjo&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/ae27d917d7c47b06e41723032237ff37/?ref=search
Jano Svetlan Majerčík - Dieťa veku Vodnára
https://www.youtube.com/watch?v=kNTCy1QHzHM

Dátum: 19.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:IMANUEL – BOH S NAMIJa by som rád pridal ešte dve z mojej dielne:

https://www.youtube.com/watch?v=8MM1T3vFpJ4


https://www.youtube.com/watch?v=ADtO57L0RCU


Dátum: 15.03.2018

Vložil: Peter Franko

Titulok: Súd podľa Zjavenia Jána

Zjavenie Jána v čase prijatia opisuje udalosti, ktoré sa majú stať. Súd podľa Zjavenia Jána je súdom , ktorý opisuje jeho priebeh, ktorý sa má odohrať v budúcnosti!

Úloha Syna Človeka pred súdom a úloha Syna Človeka po súde.
Sú to dve udalosti medzi ktorými prebehne triedenie a očista. Príchod Imanuela pred súdom je príchod Ducha Pravdy Abdrushina. Príchod Imanuela po súde je príchod Kráľa tisícročnej ríše.
Dnes veľká časť čitateľov Posolstva Grálu príchod Imanuela po súde už ani neočakáva. Neočakávajú príchod Imanuela ako Kráľa tisíc ročnej ríše. Vystúpilo množstvo prastvorených , ktorí sa pasujú do role budovateľov tisícročnej ríše a to ešte súd ani neskončil lebo prebieha veľká očista.

Súd podľa Zjavenie Jána – posledný súd na Zemi:
- Začiatok súdu vyvolaný príchodom Ducha Pravdy Abdrushinom,
- Priebeh súdu, triedenie, veľká očista,
- Narodenie Imanuela , kráľa tisíc ročnej ríše a jeho únos k Božiemu trónu,
- Pokračovanie veľkej očisty ( momentálne sme v tomto štádiu súdu),
- Návrat Imanuela po súde, začiatok tisícročnej ríše ( budúca udalosť ktorá sa neodvratne blíži).

Prednáška Vianoce str. 88 – 89 PD : citujem : „V témže okamžiku snesl se však dolú po ceste tohto výsměchu ... soud! Nečekal snad až na dnešný dobu! Vy pozemští lidé , stojíte již ode dne vraždy v tomto zvratnom púsobení. To, co se deje níní, jest jen konec soudu, tedy konečný soud!“

Zvratné pôsobenie vyvolalo tento súd, spôsobili ho ľudia svojím rozhodnutím a koniec tohto súdu je následok vraždy Ježiša. V poslednom súde sa dokoná koniec tohto ľuďmi vyvolaného zvratného súdu. Ak by ľudia nezavraždili Ježiša tak tento súd by sa neodohral. Súd ktorý začal dňom vraždy Syna Božieho, súd ktorý vznikol pred 2000 rokmi a teraz sa uzavrie jeho cyklus ako konečný súd tohto zvratného pôsobenia, ten však nie je súd spomínaný v Zjavení Jána. Keďže vieme, že Zjavenie Jána opisuje budúce udalosti!

SÚD podľa Zjavenia Jána , kto ho zaháji a ako začne je presne určené.

Pokračovanie prednáška Vianoce str. 89 PD Citujem:“ ...Tam museli však ješte čekat až ku dni posledního soudu! A tento soud prináší Syn Človeka,... „

Príchod Syna Človeka Ducha Pravdy je jeho príchod k SÚDU! Je to splnenie prvej úlohy Syna Človeka – úloha príchod k SÚDU, úloha zahájenie POSLEDNÉHO SÚDU spomínaného v Zjavení Jána!
Prednáška Vianoce str. 92 PD, citujem: „Když Kristus mluvil kdysi o jeho příchodu, tak platilo to o jeho příchodu k SOUDU! Pro SOUD nebylo však nutno, aby sestupoval až dolú do tohoto pozemského těla. Byl by splnil svúj úřad přicházeje v oblacích a jsa nad zemí! Pozemské utrpení a lidská nenávist byla by mu tak úplne uspořena. Teprve Janem byl pak zvěstován jeho pozemský příchod ze Svetla, když krátce po zavraždení Syna Božího bylo mu to na jeho prosbu povoleno.“

Jasne je tu poukázané na príchod Syna Človeka k SÚDU! Nie príchod Syna Človeka ako Kráľa tisíc ročnej ríše. Ak je napísané, že kráľom tisíc ročnej ríše má byť Imanuel tak ním aj bude, lebo slovo je čin a vyplní sa do poslednej bodky a tá udalosť sa má ešte len vyplniť až po veľkej očiste.

Syn Človeka má však prísť k súdu zo Zjavenia Jána. Syn Človeka ktorý je sám SÚDOM ! Prišiel by k SÚDU v každej situácií. Aj keby ľudia nepadli do hriechu a správne by sa vyvíjali aj tak by prišiel Syn Človeka k SÚDU, ľudia by potom ten SÚD s radosťou očakávali a vnímali by ten SÚD ako požehnanie. Teraz však odvrátené ľudstvo od Svetla, plné hriechu prežije tento SÚD ako trest.

SÚD zo Zjavenia Jána, kto ho zaháji je presne stanovené. Je presne určené kto tento SÚD zaháji a ako začne. A k tomuto SÚDU prišiel Duch Pravdy Abdrushin. Pán ho zahájil. Pred jeho príchodom tento SÚD neprebiehal. Pán Abdrushin zahájil súd zo Zjavenia Jána - POSLEDNÝ SÚD!

Treba už konečne prestať miešať a spájať dve odlišné udalosti. Zvratný súd vyvolaný vraždou Syna Božieho a jeho terajší konečný priebeh nie je ten súd zo Zjavenia Jána - POSLEDNÝ SÚD kvôli ktorému prišiel a zahájil Duch Pravdy Abdrushin Imanuel!

Posledný SÚD – Boží SÚD je doplnenie sily Svetla a tým nastane vybavenie a posledné ukončenie všetkých zvratných pôsobení. K tomu predchádza posledné rozhodnutie a následné triedenie a úplná očista. Posledný SÚD je ŽIVÝ ZÁKON, ktorý sa sám postavil do tohto pozdejšieho stvorenia. Preto je nesprávne tvrdenie že Posledný SÚD – súd zo Zjavenia Jána začal skôr ako prišiel DUCH PRAVDY. Bez jeho príchodu nemôže začať Posledný Súd a preto ani pred jeho príchodom nemohol SÚD zo Zjavenia Jána už trvať. Po tomto súde, po veľkej očiste až potom začne tisícročná ríša. Potom sa naplní druhá úloha Syna Človeka, že v krvi a mäse bude riadiť výstavbu tisícročnej ríše na jej počiatku!

Prednáška Říše ticíce let str.78 PD: Citujem:
„ Tak bude to Boží vúle, seslaná v mase a krvi, které se nemúže účinne vzepříti všechno lidské chtění a jež bude vládnouti a vésti ve stvoření jedine svým bytím. ...
Při soudu jest tedy mezi těmito pozemskými lidmi Božská vúle sama. Samočinne uvolňuje soud k rychlému řešení a povede pak sama k novému vybudování, jak to má býti k požehnání všech tvorú celého stvoření, aby se na tom lidstvo učilo prožitím!
Pro tisíc let jest za tím účelem lidská vúle jako vládnoucí v tomto pozdejším stvoření jen podvázaná , když dříve v soudu bude zničeno vše, co bylo falešně zaseto a falešne vedeno!
Během ticíce rokú bude vládnouti jedine Božská vúle, které musí se podříditi každý lidský duch, který mohl obstáti v soudu!
Božská vúle sama nezústane však na zemi v krvi a mase po tisíce let, nýbrž po vykonané výstavbě odejde vzhúru do hradu Grálu.“

Súd a jeho štádia:
- Zahájenie súdu Božskou vôlou v mäse k krvi, pozemský Príchod Ducha Pravdy Abdrushina pred súdom , príchod Abdrushina k súdu , ktorý osobne súd uvoľňuje, napísanie knihy Súdu –Posolstvo Grálu na ktorom s bude každý súdiť ( minulosť ktorá sa už uskutočnila),
- Odchod Abdrushina zo zeme ( minulosť ktorá sa už uskutočnila),
- Priebeh súdu – veľká očista, v súde bude zlo vyhubené, v súde obstoja len tí, ktorí sa podriadia Božskej vôle ( prebiehajúca prítomnosť),
- Po súde , začiatok tisíc ročnej ríše, jeho výstavbu uskutoční Božská vôľa na zemi v krvi a mäse, opätovný pozemský návrat Imanuela ako kráľa tisíc ročnej ríše po súde ( budúcnosť, ktorú očakávame).
Ak má byť Božská vôľa pozemsky prítomná pri súde a aj po súde na začiatku tisícročnej ríše tak z toho vyplýva , že Imanuel má dve úlohy, ktoré aj splní. Jednu splnil príchodom Ducha Pravdy v osobe Pána Abdrushina a druhá sa tiež vyplní opätovným návratom Imanuela od Božieho trónu, kam bol pri narodení ihneď unesený tak ako je to spomínané v Zjavení Jána.

Vo Večných Zákonoch pani Makedonová na niektorých miestach hovorí o príchode Ducha pravdy pred súdom:

Večné Zákony str . 195: „– Duch Pravdy, keď príde najprv ako sudca ľudstva tesne pred súdom.“

Večné Zákony str. 255: „Pozrime sa do Biblie, ako Ježiš opisuje priebeh súdu, ktorý má nastať po odchode Ducha pravdy zo Zeme. Keďže Duch Pravdy – Abdrushin už zo Zeme odišiel, vyplýva z toho, že sme už v súde.“

Večné Zákony str. 265: „Obdobie súdu nie je obmedzené na jeden deň. I keď sa v Biblii nazýva súdny deň, ten je iba jeho vrcholom. Súd bude prebiehať na Zemi omnoho dlhšie – približne 1500 rokov a bude mať niekoľko vrcholných štádií. Začal sa už odchodom Syna Človeka zo Zeme, keď na nej žil v našom storočí ako Duch pravdy – Abdrushin.“

Večné Zákony str. 273-274: „ – Imanuel. On stále je, lebo je večný, na Zemi už bol v osobe kniežaťa Abd-ru-shina tisíc rokov pred napísaním Zjavenia a príde ešte dvakrát v osobe Syna človeka: prvý raz tesne pred súdom ako Duch Pravdy a druhý raz po súde ako kráľ tisícročnej ríše. Keďže Zjavenie bolo napísané asi pred dvetisíc rokmi, medzitým už prvý raz prišiel v našom storočí ako Abd-ru shin – Duch Pravdy“

Večné Zákony str. 277: „To aj urobil, keď prišiel na Zem pred súdom ako Duch Pravdy – Abdrushin.“

Večné Zákony str. 278: „V 6. Kapitole Zjavenia sa opisuje roztvorenie prvých šiestich pečatí. Jazdci na koňoch naznačujú blížiace sa udalosti, časovo na seba nadväzujúce. Prvá pečať sa otvorila príchodom víťaza na bielom koni, ktorý zavítal tesne pred súdom na Zem. Bol to Ježišom ohlasovaný Duch Pravdy – Syn Človeka, Abdrushin. Že bude víťazom, to ukážu až budúce udalosti, keď pomocou svojej knihy Posolstvo Grálu utvorí nové pokolenie v ticícročnej ríši, ktorej bude kráľom“

Príchod Syna Človeka pred súdom jasne znamená , že pred príchodom Pána Abdrushina SÚD neprebiehal. Ak sa začal SÚD odchodom Pána Abdrushina tak nemohol pred tým už prebiehať , keď sa len začal odchodom Pána Abdrushina.

Sborník nezařazených přednášek , Vianoce 1934, str. 133: citujem: „Slová se zachvívají ve věčnosti a otevírají dnes konečne poslední soud na zemi!“

Otvárať posledný súd na zemi znamená, že pred tým bol posledný súd uzavretý. Tak začal Posledný SÚD!

Dátum: 18.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Súd podľa Zjavenia JánaOdpoveď predsa tkvie v tom citáte prednášky od ABDRUSHINA - Vianoce:

V tom istom okamžiku zniesol sa však dolu po ceste tohto výsmechu. . .SÚD! NEČAKAL SNAĎ AŽ NA DNEŠNÚ DOBU! Vy, pozemskí ľudia, stojíte už od dňa vraždy v tomto zvratnom pôsobení. TO, ČO SA DEJE TERAZ, JE LEN KONIEC SÚDU, TEDA KONEČNÝ SÚD!


Dátum: 13.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: ImmaculataLabutia panna počne, porodí syna a nazve ho IMANUEL...Jasná symbolika: 13.3.1998 = 34 - 3 + 4 = 7


https://www.youtube.com/watch?v=5e0XaPqs9Dk


J.A.S.Dátum: 13.03.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: 20 rokov - nadpozemské počatie pani Natálie

Na úvod niečo zo spoločného listu pani Natálie de Lemeny – Makedonovej svojim čitateľom z 23.9.1998:
,,Niektorí ste mi v posledných listoch priam zdesene písali o vašej neistote, keď ste boli svedkami neustálej negatívnej propagandy proti nášmu vodcovi. ak ste správne pochopili moju knihu, tak sa to teraz všetko okolo neho dostáva do vrcholu, každý sa zatrieďuje a prejavuje, komu slúži. kto chce poznať pravdu, musí poznať obe jej strany, aby si vedel spojiť súvislosti, preto čítajte občas aj Slovenskú Republiku /pozn.: noviny HZDS, ktorého predsedom bol pán Mečiar/, počúvajte Slovenský rozhlas a pozerajte aj STV /pozn.: verejnoprávny rozhlas a verejnoprávna tv v roku 1998/.
Náš vodca vyhrá voľby /pozn.: v roku 1998 pán Mečiar aj keď tesne, ale vyhral voľby/, napriek mnohým podrazom a nedôvere, lebo Boh vás odmení za vašu ochotu zmeniť svoje pokrivené názory v politike. VĎAKA NEMU budete mať ešte čas, aj mnohí iní, spoznať v tomto temnom svete BOŽIU PRAVDU. spočiatku bude mať náš vodca ešte ťažkosti, lebo ho mnohí sklamú, ale čoskoro sa politická hladina upokojí“...

Preto som začal týmto citátom, kde pani Natália píše o našom pravom vodcovi a že máme občas čítať aj ich noviny Slovenská Republika, lebo práve vďaka týmto novinám som sa dostal k dátumu počatia pani Natálie.
Začiatkom apríla 1999 som si cestou do Petržalky kúpil noviny ,,Slovenská Republika”, keďže bol piatok, bolo rozšírené vydanie s víkendovou prílohou. V tejto prílohe bol aj kvíz s otázkou pre čitateľov k obrázku, na ktorom bol Murillov obraz s názvom - ,,Nepoškvrnené počatie”, kde je zobrazená Žena, ktorá má pod nohami Mesiac, čo je znakom toho, že sa jedná o Ženu zo Zjavenia Jána – 12. kapitoly. Otázka v novinách v kvíze k tomuto obrázku znela:,, Či je možné fyzikálne, aby kosáčik Mesiaca bol tak symetricky naležato?“ Odpoveď je jasná, že fyzikálne nemôže, lebo kosáčik by nemohol byť naležato symetrický, lebo vždy existuje určité posunutie Mesiaca voči zvislej osi prechádzajúcej Slnkom. V ten moment ma okamžite napadlo, že je to fyzikálne možné, ale za predpokladu, že je spln Mesiaca a zároveň sa vyskytuje čiastočné zatmenie Mesiaca tak, že je vidno len symetrický kosáčik Mesiaca naležato. Keďže som si pamätal, že pani Natália de Lemeny Makedonová spomínala v televíznej relácii ,,Zoči-voči“ v novembri 1998, že počala niekedy v marci, napadlo ma, že zavolám do hurbanovskej hviezdárne a spýtam sa, či nebolo náhodou čiastočné zatmenie Mesiaca v marci 1998. Na moje veľké prekvapenie mi potvrdili, že bolo a to 13.3.1998.
V tom momente mi bol jasný DÁTUM NEHMOTNÉHO POČATIA PANI NATÁLIE.


Miroslav Ivánek

Dátum: 11.03.2018

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: SLOVENSKO - MY SME TU DOMA !!! (berieme si svoju vlasť naspäť do našich rúk!) - nové pozadie na obrazovke počítačov!

Pozadie si môžete stiahnuť na:
https://www.facebook.com/jozef.potucek

Dátum: 11.03.2018

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: SLOVENSKO - MY SME TU DOMA !!! (berieme si svoju vlasť naspäť do našich rúk!) - nové pozadie na obrazovke počítačov!

SLOVENSKO - MY SME TU DOMA !!!
(berieme si svoju vlasť naspäť do našich rúk!)

- nové pozadie na obrazovke počítačov!

https://www.youtube.com/watch?v=7kzIq9yxi_Q
https://rutube.ru/video/065efc198fa71c78a7b71ed5819e18d5/

Text:

K 25. výročiu vzniku novodobej Slovenskej republiky som sa rozhodol pre nové pozadie v počítači pod názvom <SLOVENSKO - MY SME TU DOMA !!!>.
Prečo?
Politici na celom svete čoraz viac dokazujú, že PRAVICA a ĽAVICA už viac NEEXISTUJE, politický boj sa zúžil vlastne na dve základné skupiny – nezmieriteľne proti sebe stojace: VLASTENCI versus VLASTIZRADCOVIA! Pravda versus lož!

Preto navrhujem všetkým slovenským vlastencom umiestniť si horeuvedené nové pozadie do svojich počítačov, laptopov, mobilov, aby sa to stalo jednoduchým spojovacím prostriedkom všetkých ľudí, ktorí sa rozhodli pre definitívnu zmenu a návrat k plnej suverenite a opätovnej sebestačnosti našej vlasti!
Bol by to iba jeden z prvých celoslovenských, tichých a nenásilných, ale veľmi dôrazných signálov, že nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.

A prečo som do obrazu pridal aj bielu holubicu? Počuli ste už o tom, že slovenský národ je označovaný ako „národ holubičí“?
Čo znamená pre mnohých ľudí pojem „Biela Holubica“?
Ateisti si pri tom predstavujú hlavne „Holubicu mieru“ a pre veriacich znamená Biela Holubica prítomnosť, resp. blízkosť Ducha Svätého.

SLOVENSKO je vlasťou nielen slovenského národa, ale aj iných národností, ktoré po dlhoročnom historickom vývoji chcú žiť spoločne vo svojej domovine na Zemi – v mieri a vo vzájomnom porozumení!
Dokážme, všetky národnosti na Slovensku, svojou túžbou po Pravde a po Svetle, že to pomenovanie „NÁROD HOLUBIČÍ“ nie je znakom našej slabosti, ale ZNAKOM VNÚTORNEJ SILY A VEĽKOSTI, ktorá bude VZOROM PRE CELÝ SVET.
Nech teda celým Slovenskom znie „MY SME TU DOMA!“, nech sa šíri hlas ľudu, ktorý si svoju zotročenú a vykradnutú krajinu ide vziať naspäť do vlastných rúk!

BOH S VAMI!

Jozef Potúček, marec 2018

Dátum: 11.03.2018

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Konferencia Bezpečnosť a obrana štátu 6 3 2018 hosť Vladimír Mečiar

Vystúpenie Vladimíra Mečiara 6.3.2018. Video je horšej kvality, ale je dodnes jediné. Prečo? Tak to už iba tí, čo zverejnili z tejto konferencie všetko, iba to najdôležitejšie nie, vedia najlepšie...

P.S.: Prečo to možno nedali von? Všimnite si posledné slová pána Mečiara...

Viac tu: https://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/

https://www.youtube.com/watch?v=gD3nJuKw5p0&t=5s
https://rutube.ru/video/dbf39e2b4d582cf3bb86d77ecda6a6e3/?ref=search

Dátum: 12.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Konferencia Bezpečnosť a obrana štátu 6 3 2018 hosť Vladimír MečiarPosledné slová V. Mečiara na konferencii 6.3.2018:

Doba je tehotná."

"Premieta sa tu veľa tém...nepokoje všeobecne. Riešenie univerzálne nie je. Na Riešiteľa sa čaká. Pomôžme mu, aby prišiel na svet čo najskôr." IMANUEL PRÍĎ....

J.A.S.

Dátum: 10.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Suverenita Slovenska - Nitrianska deklaráciaSlovensko musí ostať slobodné, zvrchované, suverénne a národné, nie v područí iného, aby mohlo napredovať slobodne...

https://www.nitrianskadeklaracia.sk

https://www.youtube.com/watch?v=JFCKnxbwUvM

https://www.youtube.com/watch?v=MpDE7QLQW9Y

https://www.youtube.com/watch?v=UbmazfqFdns


J.A.S.

Dátum: 04.03.2018

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Ide o všetko

Vyzerá to tak, že prišiel Kotlebov čas. Teraz sa ukáže, či je naozaj taký vlastenec ako o sebe hovorí. Buď podporí Fica aj v menšinovej vláde, lebo zákerný had Bugár zrejme zradil (ako inak) alebo sa bude (myslím Kotleba) podielať na totálnej destabilizácii našej vlasti. Teraz ide o všetko, ide o Slovensko a jeho budúcnosť. Nateraz musia všetky spory medzi SMEROM a ĽSNS ustúpiť do úzadia. Musia byť jednotní, tak ako musíme byť aj jednotní my ľudia, ktorým záleží na Slovensku, i napriek našim rozdielnym postojom k niektorým veciam. Lebo ak dovolíme, aby vláda padla, nastane Kiskovláda a jeho teror. Podľa mňa ide o to, aby sa k moci dostala tzv. opozícia, ktorá by na čele s Kiskom oficiálne pozvala na Slovensko americkú okupačnú armádu. Nie stovky, ale rovno desaťtisíce amerických vojakov s raketami. Dôvod ??? Pripravovaná vojna s Ruskom. Po štvrtkovom prejave Putina je absolútne jasné , že západ vojensky s Ruskom na celej čiare prehral. A samozrejme, že aj ekonomicky. A práve z tej zlosti, frustrovanosti a poníženia sú schopní vyprovokovať nukleárnu vojnu, ktorej môžeme byť aj my Slováci priamymi účastníkmi. Ide o všetko. Nikdy predtým ako teraz musíme byť všetci proslovensky a pronárodne cítiaci jednotní a svorní.

Dátum: 05.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Ide o všetko


Tak je...Svorne spolu, svorne napred!

Dátum: 09.03.2018

Vložil: Peter

Titulok: Re:Ide o všetko

Neprišiel Kotlebov čas ale prišiel čas na vznik novej strany, tak ako to avizoval pán Mečiar. Je tu hrozba úradníckej vlády ale verím, že tomu nedôjde aj keby súčasná vláda skončila.

Dátum: 10.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Ide o všetkoNedôjde, to je isté už, čo príde, to ukáže čas, ale nakoniec, veď stojíme pred vyvrcholením Veľkého súdu pre túto Zem, každý sa už len ukazuje v tom pravom svetle, teda od zlých sa dobro už nedá očakávať....Je to záver, zvony skutočnej slobody už začínajú znieť...ale prv...:

Z Večných zákonov 2:


Ako sa začne spomínaná vlna nešťastí a katastrof?


Prvými obeťami sa stanú významné svetové politické osobnosti. Atentáty budú krátkodobým víťazstvom temna. Svet mu sám otvorí náruč svojou povrchnosťou a nevedomosťou. Temno uchvacuje už aj čisté toky, lebo je agresívne - jeho predstavitelia presvedčivo klamú. Blíži sa koniec detektívky, je už načase poznať, kto je vrahom a kto obeťou. Keď má neverný pes na starosti ochranu baránka, nemôže byť baránok v bezpečí.


*******

Vesmírne spojenie

prijaté G. Adamským v roku 1967

Dnešný človek sa nachádza v beznádejnej a krajnej situácii, do ktorej sa sám dostal. Všetky ľudské systémy bezvýchodne uviazli alebo zlyhali do takej miery, že už nedávajú možnosť, ktorá by zaisťovala bezpečnosť človeka. Technológia a veda dosiahli taký stupeň a takú rýchlosť, že duchovné chápanie ľudstva nie je schopné súbežne s nimi držať krok.

Svet má na obzore atómovú vojnu, ktorá by v extrémnych dôsledkoch privodila úplné vyhladenie života. Podľa udalostí vo svete sa zdá, že ľudstvo nepozná únik z hroziacej katastrofy. Sú však aj iné faktory, ktoré ukazujú na možnosť záchrany. Pomoc by priniesla iná, vyvinutejšia veda a technológia, než je pozemská. Táto perspektíva sa môže zdať fantastická tomu, kto o nej počuje po prvý raz.

Ak sa pozrieme do Biblie - Zjavenia Jána - a čo hovorili apoštoli s Ježišom o posledných dňoch ľudstva, nájdeme tam jasný popis nášho dnešného sveta i prejavy atómovej vojny a jej dôsledkov, ako aj obrazné symboly a náznaky o masovom presune a evakuácii ľudstva mimo Zeme.

Vývoj svetových udalostí pred blížiacim sa koncom sveta nebude pre ľudstvo spočiatku priaznivý, avšak vinou neho samého. Vďaka gigantickej záchrannej akcii z priestoru sa zavedie úplne nový spôsob života na Zemi, s kultúrou založenou na omnoho hlbšom pochopení vesmírnych zákonov, než aké doteraz Zem dosiahla.

Toto radostné Posolstvo má poznať každý, kto má záujem dodržiavať vesmírne zákony a chápať tieto veci. Tu je:

• Pre túto Zem som Alfou a Omegou. Som skutočný, i keď prichádzam k vám z neba. Oslobodím vás od vašej biedy. Prinesiem vám mier.

• Môj človek z mojej blízkosti žil na Zemi ako bežný pozemšťan. (G. Adamský poz.) Použil som ho ako svoj nástroj. Toto jeho Posolstvo má pre ľudstvo nesmierny význam a dosah. Nebol jediný, s kým máme spojenie. Všetkých si starostlivo vyberáme a presne dodržiavajú naše inštrukcie. Preto ich práca je obmedzená hranicami týchto inštrukcií.

• Orthon je prostredníkom medzi mnou a Adamským, aby sa utvorilo spojenie so Zemou. Celú akciu však riadim cez Orthona ja. Zatiaľ nepoužijem svoje skutočné meno, kým nepríde môj deň!

• Mnoho ľudí na Zemi bude prekvapených, keď sa stretnú tvárou v tvár s jednou z našich žien, ktorej pôvod nie je pozemský. äNatália de Lemeny - Makedonová poz.)

• Rodí sa nová epocha, ktorej predchádzajú pôrodné bolesti.

• Som vždy s vami, som Cesta, Pravda, Život.

• Ľudstvo je na prahu totálnej premeny vo svojom myslení a etike.

• Každý dostane svetlo Pravdy, keď príde čas. Nikto sa nemôže vyhnúť mojej vôli. Nič mi nemôže zabrániť, aby som dokončil svoje dielo.

• Zavedie sa úplne iný spôsob života, ktorý si len ťažko dokážete predstaviť.
• Nič na tejto Zemi nemôže zastaviť moje plány.

• Každý má absolútnu slobodu, na nikoho nebude
vyvíjaný duchovný nátlak a nič sa mu nebude vnucovať.

• Spojenia, ktoré som nadviazal so Zemou, sú dokonalé a priame.

• Až sa kľúče dostanú do správnych rúk a brány budú široko otvorené, potom sa moje prejavenie stane skutkom.

• Ľudstvo nebude napadnuté inými civilizáciami, to by sme nepripustili. Bude napadnuté vlastnými prostriedkami a chy-bami. Až v hraničnej situácii pochopí ľudstvo svoje chyby a nemohúcnosť a prijme našu kozmickú pomoc s vďakou a porozumením.

• Hodina nášho príchodu nemôže byť ľudstvu odhalená. Je naším tajomstvom a zostane ním až do nášho príchodu. Čas našej akcie nepoznajú ani tí, ktorí sú do nej zapojení - iba ja poznám presnú hodinu. V žiadnych proroctvách nie je udaný presný čas.

• Nastane premena nielen duchovná, ale aj hmotná.

• Objavenie sa nadľudskej pomoci v kríze očakávajú na celom svete rôzne, i keď ide o ten istý aspekt, podľa Biblie „druhý príchod Krista”, alebo „objavenie sa Syna človeka v oblakoch”.

• Udalosti, ktoré boli predpovedané pred vekmi, sú teraz pred svojím naplnením. Ujal som sa vlády nad Zemou. Som ten, o ktorom sa písalo a hovorilo. Prejavím sa všade na Zemi.

• Veľké svetové udalosti dostanú čoskoro rýchly spád. Nenechajte sa zachvátiť panikou. Dôverujte mi, vec je v mojich rukách.

• Keď sa zrýchlia negatívne udalosti, nastane veľké súženie. To musí byť. Nikto nemôže uniknúť mojej vôli v naplnení svojho osudu.

• Celý svet sa stane horúcim peklom, z ktorého povstane mo-je kráľovstvo ako vták Fénix.

• Môj plán je dokonalý, všetko bolo pre túto akciu starostlivo pripravené. Každý bude umiestnený na takom mieste, aby to zodpovedalo jeho duchovnej výške. V dome môjho Otca je veľa príbytkov. Mám miesto pre každého, treba však urobiť určité odstupňovanie jedincov.

• Vyvolení nech nepochybujú o mojej pomoci. Nič nebolo ponechané na náhode.

• Musíte poznať, pochopiť a realizovať v bežnom živote ves-mírne zákony, aby ste boli schopní duchovnej premeny, ktorá má teraz na Zemi nastať u tých, ktorí sa o to usilujú.

• Duchovné a fyzické zmeny spolu tesne súvisia, preto budú prebiehať súčasne.

• Duchovná premena zasiahne iba tých, ktorí budú na ňu pripravení. Ostatní by nové schopnosti mohli zneužiť a po-škodiť môj vesmírny plán.

• Človek sa domnieva, že svojimi teleskopmi vidí veľkú časť vesmíru, avšak vidí z neho menej ako jeden milimeter.

• Na Zemi sa stanú veci, ktoré sa budú mnohým zdať kruté, sú však prirodzeným procesom, lebo spôsobia duchovné očistenie ľudstva.

• Udalosti čoskoro nadobudnú takú rýchlosť, že len tí, ktorí porozumejú, budú zahrnutí do nášho plánu. Nedajte sa ovládať vonkajšími prekážkami, lebo duchovný vývoj je teraz prvoradý.

• Pomoc poskytneme všetkým tým, ktorí porozumejú novému veku.

• Tí, ktorí nechcú prijať nové duchovné poznatky, budú znášať obrovské duchovné aj fyzické utrpenie, lebo to im pomôže k duchovnému rastu.

• Dnes ešte neznejú veľké výbuchy atómových zbraní na Zemi, ale hovorím vám, že nenechajú na seba dlho čakať. Dovtedy musíme byť na vašu záchranu pripravení.

• Sľubujem vám, že každá kozmická loď bude na desatinu milimetra presne tam, kde má byť, než začneme svoju záchrannú akciu.

• Pred mojím príchodom sa musia naplniť požiadavky Zákona, čo znamená, že len čo ľudia na Zemi pochopia vesmírne zákony, v tom okamihu prídeme fyzickým spôsobom, aby každý porozumel.

• Vaša Zem nie je jediná, ktorá je v tomto slnečnom systéme obývaná ľudskými bytosťami. Je v nej viac planét, než ľudská veda pripúšťa.

• Keby sme v tomto okamihu uskutočnili zmenu, ktorú máme v úmysle vykonať neskôr, netrvalo by ani 10 rokov a ľudstvo by padlo na tú istú úroveň ako teraz. Preto zmenu uskutočníme až vtedy, keď bude ľudstvo na prahu zúfalstva a beznádeje. Svojmu stavu, do ktorého sa samo priviedlo, porozumie novým duchovným poznaním.

• Všetko a každý bude premený tak náhle, že nikto nespozná ani sám seba. Bude to dejinný skok.

• Názov tohto Posolstva - „Vesmírne spojenie“ znamená, že sa v príhodnom čase spojí Zem kozmickou záchrannou akciou s vyššími hmotnými svetmi.

• V kritických chvíľach obráťte svoju pozornosť k prosbe za vesmírnu pomoc, za ktorej úspech ručím. Obráťte svoje myšlienky k Bohu.

• Urobím so Zemou to, o čom sa ľudstvu ani nesnívalo. Na jednu sekundu sa Zem prestane otáčať okolo svojej osi. Od toho okamihu sa celkom zmení, mapa Zeme bude úplne nová.

• Pre tých, ktorí neuspeli v škole života na Zemi, čas učenia uplynul. Nebudú sa tu ďalej vyvíjať, lebo zaostali.

• Svet dostane od nás spoločný jazyk.

• Nové pokolenie má veľa dôvodov na radosť bez ohľadu na to, čo sa stane s ostatnými. Tí, ktorí sa vrátia na Zem, do-stanú nový spôsob existencie. Tí, čo zomrú, budú v ďalšom vtelení pokračovať vo vývoji na nižších planétach.

• Môj príchod bude revolučný, nič neostane z toho, čo existuje teraz.

• Dnešná technická znalosť ľudí je taká dokonalá, že i vražde-nie dosiahlo stupeň dokonalosti. Keby ľudstvu nebola podaná pomocná ruka zhora, všetky bytosti na Zemi by boli stratené.

• Oheň bude použitý ako očistný prostriedok, spáli Zem a očistí ju.

• Na Zemi budete žiť tisíc šťastných rokov. Budem stále s vami a budem vám ukazovať cestu vo vývoji.

• Človeku bola daná slobodná vôľa, a preto aj k Bohu musí prísť sám zo slobodnej vôle. Nevnucujte teda moje slová tým, čo ich nechcú počuť.

• Cirkev bola na Zemi zriadená preto, aby zvestovala moje slová. Zle však viedla moje dielo. Nebola mojou, iba niektorí ľudia z nej sú moji. Cirkev stojí pred svojím koncom.

• Moja cirkev, ktorú na Zemi zriadim, bude vytvorená len zo skutočne veriacich, nie slepo veriacich. Nebude už len domom pri ceste, kam sa chodí v nedeľu. Bude tvoriť súčasť denného života. Všade bude vládnuť len úsmev, šťastie a spravodlivosť.

• Mám už dosť kňazských rúch, chcem vidieť vykasané rukávy a činnosť. Nectí si ma ten, čo len číta a modlí sa so schúlenou hlavou, ale ten, kto je ochotný konať a pomáhať.

• Všetky náboženstvá splynú v jedno, lebo sa zachovajú len tí najčistejší, schopní duchovnej premeny.

• V novej ríši nebude človek v sedemdesiatich rokoch starý. Bude žiť tak dlho, ako žili jeho starovekí predkovia - šesťsto až tisíc rokov. Fyzické telo bude pod vplyvom vyvinutého ducha schopné v určitých fázach veku regenerácie - úplnej obnovy.

• Vláda budúceho veku bude úplne iná ako teraz. Svet bude riadený z jedného miesta. Vládnuť budú iba tí, čo dosiahli plné duchovné pochopenie a budú ho šíriť aj ostatným, aby všetci mohli kráčať v nekonečnej láske a múdrosti.

• Prídem k ľuďom fyzicky, aby získali lepšie pochopenie Boha.

• Zem vstúpi do vyššieho stavu vedomia. Aj vedomie celej galaxie bude pozdvihnuté.

• Keď sa vráti človek späť na Zem, bude prázdna a holá. Žiadna ľudská bytosť by tu nebola schopná žiť, keby jej nebola poskytnutá ďalšia pomoc zhora.

• Keď budete žiť podľa vesmírnych zákonov, silnejší článok vždy pomôže slabšiemu. Aj vy budete potom pomáhať nižším svetom, ktoré sú pod vami.

• V tisícročnej ríši sa človek pozdvihne na takú vysokú duchovnú úroveň, že už neskôr nebude potrebovať fyzické telo, aké má dnes. Zem sa bude postupne dvíhať vyššie a aj človek sa stane čisto duchovnou bytosťou, a tým porozumie lepšie svojmu Bohu.

• Nové poznanie dostane človek aj v priestore mimo Zeme.

• Vaše rastliny budú oveľa krajšie. Zvieratá budú žiť v harmó-nii, lebo ich vaše vedomie už nebude ohrozovať.

• Modlitba „Príď kráľovstvo tvoje” sa naplní v novej ríši.

• Kto bude počúvať môj hlas a uverí, že som Ten, ktorý má prísť, bude z kozmického priestoru svedkom toho, ako sa Zem očistí ohňom. Potom zostúpi späť na Zem a bude žiť s novým porozumením, v dennom styku so mnou.

• Veda vie o veľkých zmenách, ktoré sa udiali vo vývoji rastlín a zvierat, avšak nevie si vysvetliť, ako sa udiali. Boli nazvané mutáciami, ktoré pozostávajú z rýchlych skokov nahor. Podobná zmena - mutácia - sa teraz stane s ľudstvom.

• Duchovné porozumenie ešte nebude celkom dokonalé, ale bude pozdvihnuté tak vysoko, že život v porovnaní s te-rajším sa stane rajom na Zemi.

• Milióny ľudí budú vyzdvihnuté na vyššiu priečku života, kde bude všetko prebiehať úplne inak.

• Pretože človek má slobodnú vôľu, bolo mu dovolené zájsť tak ďaleko, až k sebazničeniu, aby videl, čo stvoril vo svo-jom neporozumení. Naša pomoc bude poskytnutá všetkým tým, ktorí sa na ňu pripravia poznaním vesmírnych zákonov a prosbou Boha o pomoc. Keď zúfalstvo dosiahne najvyšší stupeň, vtedy fyzicky prídeme.

• Podľa Biblie prídem v oblakoch s nebeským vojskom.

• V priebehu pol roka po katastrofe bude Zem znova zregenerovaná a schopná nového života.

• Zákon karmy je taký, že každý čin sa vracia k svojmu pôvodcovi. Ním sa automaticky riadi škola života. Človek zbiera svoje skúsenosti pomocou omylov, ktoré robí. Kľúčom k oslobodeniu od karmy je poznanie zákonov života.

• Oznamujem vám moju pomoc už teraz, aby ste boli na ňu pripravení a s dôverou na ňu čakali. Nikomu sa neukazu-jeme bez prípravy, ani našim vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.

*******

J.A.S.
Dátum: 03.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Hadi


Piesňou na to, čo sa tu deje na Slovensku v týchto dňoch, keď sa niekto chce dostať k moci nedemokratický, keď zneužíva nešťastie dvoch mladých ľudí na to....Slovensko BUDÍČEK!

https://www.youtube.com/watch?v=Gt3nzykK_hU


J.A.S.

Dátum: 01.03.2018

Vložil: JAN

Titulok: StránkaStojí za prečítanie: https://vargad.net/tajne2.htm

Zo Zjavenia Jána:

XVII. kapitola


1Prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí majú sedem čiaš, a prehovoril so mnou takto: Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 2s ktorou králi zeme smilnili a obyvatelia zeme sa opájali vínom jej smilstva.

3A odniesol ma v duchu na púšť. Uvidel som ženu, ako sedí na šarlátovej šelme, ktorá bola plná rúhavých mien a mala sedem hláv a desať rohov. 4Žena bola odetá do purpuru a šarlátu, ozdobená zlatom, drahým kameňom a perlami; v ruke mala zlatú čašu plnú ohavnosti a nečistoty svojho smilstva 5a na čele napísané meno, tajomstvo: Veľký Babylon, mater neviestok a zemských ohavností. 6Tú ženu som videl spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uzrel, veľmi som sa čudoval. 7Anjel mi však povedal: Čo sa čuduješ? Ja ti vysvetlím tajomstvo ženy a šelmy, ktorá ju nesie a má sedem hláv a desať rohov. 8Šelma, ktorú si videl, bola, a niet jej, ale má vystúpiť z priepasti a ísť do zatratenia. Obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od založenia sveta, už žasnú, keď uvidia šelmu, preto, že bola, niet jej, ale zasa príde. 9Kto je múdry, tu má vysvetlenie: sedem hláv je sedem pahorkov, na ktorých žena sedí; a to je sedem kráľov; 10piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel, a keď príde, má ostať len nakrátko. 11Šelma, ktorá bola, a niet jej, je sama ôsmym (kráľom), ale je z tých siedmich a ide do zatratenia.

12Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí sa ešte neujali kráľovstva, ale spolu so šelmou dostanú moc ako králi na jednu hodinu. 13Sú jednej mysle a svoju silu i moc dajú šelme. 14Budú bojovať proti Baránkovi, ale Baránok zvíťazí nad nimi, lebo je Pánom pánov a Kráľom kráľov, a s ním budú tí, ktorí sú povolaní, vyvolení a verní. 15Povedal mi ešte: Vody, ktoré si videl, kde sedí neviestka, sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 16A desať rohov, ktoré si videl, a šelma znenávidia neviestku, spustošia ju, obnažia, budú jesť z jej mäsa a spália ju ohňom, 17lebo Boh im dal myseľ konať podľa Jeho úmyslu, konať jednomyseľne a dať svoje kráľovstvo šelme, kým sa nesplnia slová Božie. 18Žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi zeme.XVIII. kapitola


1Potom som videl aj iného anjela zostupovať z neba: mal veľkú moc a jeho sláva ožiarila zem. 2Skríkol mohutným hlasom: Padol, padol veľký Babylon, stal sa príbytkom démonov, väzením všetkých nečistých duchov a väznicou všetkých nečistých a nenávidených vtákov, 3lebo všetky národy pili z vína jeho náruživého smilstva a zemskí králi smilnili s ním, i kupci zeme zbohatli z jeho hojnej nádhery.

4A počul som iný hlas volať z neba: Vyjdite, ľud môj, z neho, aby ste neboli účastníkmi jeho hriechov a nedostali z jeho pliag, 5lebo nahromadilo sa mu hriechov až po nebo: Boh sa však rozpomenul na jeho neprávosti. 6Odplaťte mu, ako on platieval, zdvojnásobte mu dvojnásobok jeho skutkov! Do kalicha, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne! 7Koľko sa vychvaľoval a hýril, toľko mu dajte útrap a smútku, lebo si myslí: sedím ako kráľovná, nie som vdovou a neuvidím smútok. 8Preto jedného dňa prídu jeho pliagy: smrť, smútok, hlad a spáli ho oheň, lebo mocný je Pán Boh, ktorý ho súdi.

9Plakať a nariekať budú nad ním králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď uvidia dym jeho požiaru. 10Zďaleka stojac pre hrôzu nad jeho mukami povedia: Beda, beda, veľké mesto Babylon, mesto mocné, že za hodinu pri šlo tvoje odsúdenie! 11A kupci zeme budú plakať a smútiť nad ním, lebo už nikto nekúpi ich tovar, 12tovar zlata, striebra, drahokamov, perál, kmentu, purpuru, hodvábu, šarlátu, všelijakého tujového dreva, všelijakých nádob zo slonoviny, všelijakého náradia z najvzácnejšieho dreva, medi, železa, mramoru, 13škorice, amónu, tymianu, myrhy, libanonského kadidla, vína, oleja, jemnej múky, pšenice, dobytka, oviec, koní, vozov, otrokov a ľudských duší. 14Ovocie, po ktorom túži tvoja duša, odišlo od teba, čo bolo drahocenné a lesklé, sa ti stratilo, a nikdy to viac nenájdu!

15Kupci s týmito vecami, ktorí zbohatli z neho, zďaleka zastanú pre hrôzu nad jeho mukami a budú plakať, žalostiť 16a volať: Beda, beda, veľké mesto, odeté do kmentu, purpuru a šarlátu a zdobené zlatom, drahokamom a perlami, 17že za hodinu spustlo toľké bohatstvo! Každý kormidelník, každý pobrežný plavec, námorníci a tí, čo pracujú na mori, zďaleka zastali 18a skríkli, keď uzreli dym jeho požiaru: Ktoré mesto bolo podobné tomuto veľkému mestu? 19Hádzali si prach na hlavu a kričali, plačúc a žalostiac: Beda, beda, veľké mesto, v ktorom zbohatli všetci, ktorí mali lode na mori, že spustlo za hodinu! 20Jasaj nad ním, nebo i svätí, i apoštolovia a proroci, lebo Boh súdil a pomstil vás na ňom!

21Nato silný anjel zdvihol kameň, podobný veľkému žarnovu, a hodil ho do mora so slovami: Takto prudko bude zvrhnutý Babylon, veľké mesto, a nikto ho viac nenájde! 22Neozve sa v tebe viac hlas citaristov a hudobníkov, ani tých, čo pískajú a trúbia! Nebude v tebe viac nijakého umelca, nijakého umenia! Nebude počuť v tebe klepot mlyna! 23Nezasvieti v tebe viac svetlo sviece! Nebude počuť v tebe hlas ženícha a nevesty, lebo tvojimi kupcami boli veľmoži zeme a svojimi kúzlami si zmámilo všetky národy! 24Našla sa v ňom krv prorokov, svätých a všetkých povraždených na zemi.J.A.S.

Dátum: 27.02.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Prednáška

Pán Mečiar bude mať prednášku v Bratislave - Ružinove:
https://www.napalete.sk/na-konferencii-k-25-vyrociu-obnovenej-statnosti-vystupia-aj-meciar-a-svec/

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok