Fórum - november 1998

Dátum: 18.07.2018

Vložil: JAN.

Titulok: V pátek 27. července pozdě večer proběhne nejdelší úplné zatmění Měsíce v tomto století


V pátek 27. července 2018 v pozdních večerních a nočních hodinách se Měsíc v úplňku ponoří na 1 hodinu a 43 minut do zemského stínu a získá zvláštní cihlově oranžové až rudé zabarvení. Za příznivého počasí tak lidé z Oceánie, Asie, Afriky a Evropy spatří vůbec nejdelší úplné zatmění Měsíce v tomto století, delší nastane až 9. června 2123. Vzácný úkaz doplní ještě druhý unikátní jev – planeta Mars se v den zatmění ocitne v nejvýraznější opozici se Sluncem za posledních 15 let. Úplné zatmění se v Česku odehraje nízko nad jihovýchodním obzorem mezi 21:30 až 23:13 středoevropského letního času.

Zdroj: https://www.astro.cz/clanky/ukazy/v-patek-27-cervence-pozde-vecer-probehne-nejdelsi-uplne-zatmeni-mesice-v-tomto-stoleti.html

J.A.S.

P.S.: Dokonca, však si to prečítajte:

Objekt je dvakrát větší než planeta Jupiter a je již vidět i v amatérských dalekohledech, jako zeleně zářící objekt.
Amatérští astronomové potvrzují pozorování tohoto neznámého objektu a astronom Michael Jager předpokládá jeho rozměr téměř dvakrát větší než planeta Jupiter. Tato velikost činí objekt relativně snadným cílem pro domácí dalekohledy. Viac tu: https://energieupramene.blogspot.com/2018/07/co-se-blizi-do-slunecni-soustavy.html


BDEJME!


Dátum: 16.07.2018

Vložil: JAN.

Titulok: 17.7.1950K výročiu narodenia p. Makedonovej...

68 pozemských rokov od narodenia Natálii de Lemeny – Makedonovej...

Boh ju sem poslal a vyvolil už pred dávnymi vekmi, aby naplnila to, k čomu sem bola poslaná:


*Napísať Nové evanjelium - Večné zákony 1, 2, 3.

*Otvoriť Zjavenie Jána, Tretie Fatimské proroctvo, proroctvo Izaiáša v zmysle Pravdy.

*Poukázať na zdroj Pravdy - Posolstvo Grálu, ktoré je Božím Slovom a knihou súdu.

*Počať a porodiť Syna Boha Imanuela.

*Pripraviť svoj ľud na Veľký Boží Súd.

Čiže z toho všetkého je jasné, že to čo mala naplniť, pred Veľkou očistou Zeme, čoho vrcholom bolo narodenie IMANUELA koncom novembra 1998, bolo naplnené ňou do bodky.

Samozrejme, že jej úloha sa tu na Zemi tým nekončí, ta bude pokračovať po prvej Veľkej očiste Zeme, keď sa navráti späť na túto Zem, do zeme, ktorá bola Bohom pre vyvolených už dávno zasľúbená, kde bude pozemské pôsobisko Syna Človeka Imanuela. Preto si pripomeňme, že čo nám odkázala aj v tejto veci pani Makedonová:

,,Mali ste nejakú víziu o tom, ako bude vyzerať Zem, keď sa na ňu vrátite?

Áno. Vrátim sa spočiatku sama, bez Imanuela. Najprv budú zosadení na Zem najvyšší duchovia, ktorí si pred očistou riadne plnili poslanie. Až keď sa prispôsobia novým podmienkam a prebudia si zastretú pamäť, pripravia sa na vedenie vyvoleného národa. Mala som takúto vidinu:

Odrazu som stála pred obrovskou budovou v tvare kocky, ktorá mala porozbíjané okná a opadanú celú omietku. Pomyslela som si, že tu bola určite poriadna vojna. Keď som si prezrela okolie, uvedomila som si, že som tu sama, že nevidím nijaké stromy, vtáky ani hmyz, iba čerstvú burinu. Farba zeme bola akási červená a aj burina bola iná, akú som nepoznala. Napadlo ma, že som sa nachádzala v nejakej južnej krajine a že to spustošenie spôsobila asi katastrofa, ktorú určite predchádzala vojna.

Obišla som časť budovy a všimla som si, že na niektorých miestach múru sa zachovali akési orientálne ornamenty. Keď som žiadne zviera, ani človeka nezbadala, napadlo ma pozrieť sa hore. Neďaleko na obrovskom kopci stálo zopár ľudí a mávali mi, aby som šla k nim. Boli veselí a šťastní, že som ich zbadala.

Až neskôr, po prečítaní Biblie som pochopila, že som videla Jeruzalem a vrch Sion. Cítila som, že som tam bola akoby vysadená zhora, doslova postavená pred zničenú budovu chrámu. Úplne som stratila pamäť, nespomenula som si na svoje deti, ani na Imanuela. To vraj preto, lebo som bola dlhší čas mimo Zeme.

Pri návrate sa môj duch bude znova postupne rozpomínať. Imanuel bude zosadený až vtedy, keď ma najprv vyšší duchovia a potom aj ľudia z vyvoleného národa spoznajú ako jeho matku a spomenú si na cieľ jeho príchodu."

Pani Makedonová hovorila vždy priamo a jasne, lebo vedela, že tým ponúka poslednú pomoc od Boha pre ľudí, ktorí v podvedomí presne nato čakali, a len čo prehovorila, tak ihneď s radosťou po tom siahli. Len koľkým to do dnešných dní ostalo, tak to je už o inom...

Kto chcel, tak počul jej volanie a vzpriamil sa, narovnal a mal možnosť pozrieť sa Pravde do tváre, a zaujať jasné a konečné stanovisko, teda žiadna výhovorka v čase očisty nikomu nepomôže. Každý mal možnosť výberu, bez ohľadu na všetky okolnosti, ktoré tým nastali.

Odišla teda v úplnej tichosti, (kde temna nieto, kde temno už jej nemôže škodiť), povedala, že sa navráti späť, keď pôda bude nato vhodná a pripravená, aby sa mohol navrátiť aj sám IMANUEL!

"
186

Podľa Biblie by ste mali počas tehotenstva alebo tesne pred pôrodom znášať strašné bolesti spôsobené Luciferom. Nebojíte sa? Alebo už viete, čo to bude?

Neviem, čo to má byť, ani sa na to nepýtam. Keby som to mala vopred vedieť, tak by mi to bolo oznámené. Mám iba nové pokolenie upozorniť na to, že nech by sa so mnou alebo s malým Imanuelom stalo čokoľvek, budeme vzkriesení a po očiste sa vrátime na Zem."


Ján Anton Sloboda.

https://www.youtube.com/watch?v=YA6QvPHjB9A


Dátum: 17.07.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:17.7.1950

17. júla 2018 je ...

...68 rokov od narodenia pani Natálie de Lemeny – Makedonovej. Napísala Nové evanjelium - knihy Večné zákony 1,2,3., ktorých skutočným autorom je Imanuel, ako sama o tom napísala.

13. MARCA 1998 POČALA A 28. NOVEMBRA 1998 PORODILA BUDÚCEHO KRÁĽA TISÍCROČNEJ RÍŠE IMANUELA.

...21 rokov, kedy pani Natália prekonala Luciferov vplyv a napísala o narodení Imanuela na Zemi. Ako napísala v knihe Večné zákony 2 v deň jej narodenín – keď mala presne 47 rokov - 17. Júla 1997, PREKONALA VPLYV LUCIFERA A NAPÍSALA O NARODENÍ IMANUELA NA ZEMI. Večné zákony 2, str. 277, posledná veta:,,... Bolo to v astrologickom znamení Raka, kedy vládne planéta Mesiac a nie náhodou to bolo v lete na moje narodeniny."

...26 rokov odvtedy, kedy Slovenská národná rada prijala DEKLARÁCIU O ZVRCHOVANOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Teda, bolo to v deň jej 42. narodenín.

V roku 1997 a 1998 mala pani Natália niekoľko verejných stretnutí s ľuďmi a verejných vystúpení v televízii, rozhlase a bolo publikovaných niekoľko článkov a rozhovorov v tlači. Tam informovala verejnosť o jej knihách Večné zákony 1,2,3., 3. fatimskom proroctve a zvestovala, že sa jej v novembri 1998 narodí Boží Syn, Duch Svätý, Imanuel, Syn Človeka - budúci Kráľ tisícročnej ríše.

Pani Natália otvorila a naplnila tieto proroctvá:

IZAIÁŠOVO: ,,Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel..."

ZJAVENIE JÁNA: ,,Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť..."

3. FATIMSKÉ PROROCTVO: ,,Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý, a Apokalypsou oznamovaný Kráľ celosvetovej Tisícročnej ríše...".

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str. 111, 112:

,,...To, že som knihu písala na základe proroctiev, kde to všetko vykladám a že vlastne výklad tých proroctiev by nebol schopný urobiť človek. Lebo doteraz za dvetisíc alebo tritisíc rokov, odkedy sa datujú prvé proroctvá o narodení Imanuela, ich ešte nikto neotvoril takým spôsobom, aby sa dalo dešifrovať, kedy sa to stane a ako sa to stane. Čiže jedine Boh, ktorý tieto proroctvá nadiktoval, ich mohol aj otvoriť v pravý čas a cez tú, ktorá ich vlastne napĺňa.“
,,...Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať Bohom zasľúbenú matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy. IBA JEJ DAL BOH TÚ SCHOPNOSŤ OTVORIŤ TIETO PROROCTVÁ A NAPLNIŤ ICH.“

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str. 95:

,,...A potom som sa ešte opýtala, že ,,prečo som ja dostala toto poslanie?“ A on povedal, že ,,ONO BY TO NIKTO NEDOKÁZAL...“Dátum: 17.07.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:17.7.1950


D E K L A R Á C I A

Slovenskej národnej rady

o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Schválené Slovenskou národnou radou
uznesením zo 17. júla 1992 číslo 26

My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada,

slávnostne vyhlasujeme,

že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť

sa naplnilo.

V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.

Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.

Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.

Bratislava 17. júl 1992.

Dátum: 14.07.2018

Vložil: JAN.

Titulok: 2018 IS STRANGE Part 8 // JUNE-JULYBez slov...

https://www.youtube.com/watch?v=Birexs_D18o

J.A.S.

Dátum: 10.07.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Vladimír Mečiar: Film o mne je lož za štátne peniaze

Na portáli ,,napalete" vyšiel rozhovor s vyššie uvedeným nadpisom:
https://www.napalete.sk/vladimir-meciar-film-o-mne-je-loz-za-statne-peniaze/

Dátum: 11.07.2018

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:Vladimír Mečiar: Film o mne je lož za štátne peniaze

Myslím si, že by bolo dobré opäť vzkriesiť značku HZDS. A so všetkým, čo k tomu patrí. Musí opäť vzniknúť celospoločenská, celonárodná a aj celoobčianska strana. A z tej značky by všetci Pravdy dostali nekonečné nočné mory. Bolo by to hotové zemetrasenie. Iba preto, že dobrí a schopní ľudia nechcú ísť do politiky hrnú sa tam banditi a darebáci. Samozrejme najprv by bolo nutné sa o tom porozprávať so samotným jeho zakladateľom :)

Dátum: 14.07.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Vladimír Mečiar: Film o mne je lož za štátne peniazeTu pomôže už len jedno a to Veľká očista Zeme!

Nech sa tak stane čím skôr, tu už fakt sa nedá slobodne dýchať...Kto si myslí, že áno, nech sa mi pokojne ozve...

J.A.S.


Dátum: 18.07.2018

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:Re:Re:Vladimír Mečiar: Film o mne je lož za štátne peniaze

Len smelo, odvážne vpred je Bohu milé. Len ten, kto leží za pecou si nezlomí nohu. Áno, v konečnom štádiu bude mať rozhodujúce slovo Boh, ale človek má bojovať do poslednej chvíle. Boh chce vo svojej ríši silných duchov, nie skleníkové rastliny. Samozrejme treba na sebe neustále pracovať, ale netreba iba pasívne čakať. To by bolo trestuhodné. Poviem to za seba. Ja za Slovensko bojovať budem !!!

Dátum: 10.07.2018

Vložil: JAN.

Titulok: FenoménDnes pri závere filmu Fenomén, vrelo odporúčam si ho pozrieť, mne sa veľmi páčil, môžete si ho pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=LSgFAkhiBO4 - mi prišla takáto myšlienka:

" Pochop zmysel života a získaš večnosť!"

Možno záverom aj nejednú slzu vyroníte, ak sa rozhodnete si tento film pozrieť, ale za ne sa netreba hanbiť, to len ducha sa opäť niečo dotklo...

J.A.S.Dátum: 06.07.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Mistr Ján Hus


Ani po 603 rokoch sa im nepodarilo odkaz a učenie Jána Husa umlčať do zabudnutia...

"PRAVDU nie je možné umlčať...!" J.A.S.

https://www.youtube.com/watch?v=pc0QK_5nhtk

https://www.youtube.com/watch?v=ItA_zASJ8PM

https://www.youtube.com/watch?v=uRBfHtKMgtU

Dátum: 08.07.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:Mistr Ján Hus

Jan Hus bol zatknutý a uväznený 28. novembra 1414,

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostnick%C3%BD_koncil

Dátum: 13.06.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Ondrej Ďurica - Záhrada stratených dušíObčas mám pocit že blúdim záhradou stratených duší,
kde sa víno leje ale pravda stále nie je pre naše uši.
Občas mám pocit, že blúdim záhradou stratených duší,
na stromoch klamstvo zreje s pocitom beznádeje a to ma mučí.

A tak sám proti prúdom rieky kráčam, svoju dušu smútkom zmáčam ale stále verím.
A tak sám na nebi s hviezdami sa vznášam, tam svoju bolesť tícho znášam a veci mením.

Občas mám pocit, že blúdim záhradou stratených duší,
kde kraľ sa ľuďom smeje aj keď vie že zle je, stále mlčí.
Mam pocit že blúdim záhradou prázdnych duší, kde dobro menej hreje
zlo sa nahlas smeje a že sa niečo deje málokto tuší.

A tak sám proti prúdom rieky kráčam svoju dušu smútkom zmáčam ale stále verím.
A tak sám na nebi s hviezdami sa vznášam, tam svoju bolesť tícho znášam a veci mením.

Často ma diabol k sebe domov láka, nad jeho hlavou čierny havran kráka, pánovi slúžia tvár mu skrýva perím.
Jeho nevesta mi na krk dýcha, pohľadom bodá ako ostrá dýka, keď ukladá ma do svojích čiernych perín.
V poslednej chvíli svoj krok otočím, hoc všetkú bolesť na kridlach mám,
piesne čo znejú tichom polnočným, život im slová napísal sám.

https://www.youtube.com/watch?v=NbH_woF1wEg

J.A.S.

Dátum: 09.06.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Vladimír Mečiar v Nitre

Stretnutie s pánom Mečiarom a pánom Harabínom z cyklu konferencií ,,25 rokov od obnovenia slovenskej štátnosti", ktoré sa malo uskutočniť 25. apríla v Nitre a ktoré sa neuskutočnilo, dozvedel som sa, že sa už uskutočnilo práve 6.6.2018 v Nitre. Nenašiel som nikde ani pozvánku a ani doteraz žiadne video z tejto konferencie.

https://www.hlavnespravy.sk/vladimir-meciar-franforce-roztrhal-politiku-vedenia-slovenska-eu-vyhlasil-ze-slovensko-pred-stvrtstorocim-nebolo-pripravene-rozdelenie-statu/1426916

Dátum: 10.06.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:Vladimír Mečiar v Nitre

Video z konferencie v Nitre:

https://www.youtube.com/watch?v=L5ZcIkJrZvc&t=45s

Dátum: 05.06.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Imanuelov odkaz vyvolenému národu - dvadsiate výročie

Pani Natália uverejnila v úvode knihy Večné zákony 2 Najnovší Imanuelov odkaz vyvolenému národu prijatý dňa 6.6.1998, teda pred dvadsiatimi rokmi.


Blíži sa deň hnevu


Radujme sa, prídu anjeli
Boh nás zachráni
Jeho deň je tu

Pripravte sa, bude voda
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Buďte bez obáv
Bežte, ale neutečte
Prekrojte chlieb
a nespúšťajte z neho oči
Suché lístie opadáva


Rozlúštenie proroctva nájdeme na strane č. 4 a 5 vo Večných zákonoch 2.
.
Vysvetlenie proroctva


Blíži sa deň hnevu
Tisícročia zvestovaný súd čoskoro vyvrcholí. Boh sa hnevá na ľudí, ktorí sa nevyvíjajú správnym spôsobom.


Radujme sa, prídu anjeli
Tí, ktorí sa dobrovoľne a dôsledne pripravujú na súd, majú dôvod radovať sa, lebo temno bude konečne potrestané a Zem očistená od zla.
Do hmotnosti zostúpia vysoké duchovné bytosti a budú duchovne aj pozemsky ochraňovať vyvolený ľud počas ťažkých a neznesiteľných chvíľ.


Boh nás zachráni
Imanuel si príde po vyvolených, ktorí napriek ťažkostiam budú veriť v jeho príchod. Potom zachráni aj mnoho tých, ktorí sa duchovne prebudia až v krízových situáciách.


Jeho deň je tu
Deň súd - Pánov deň sa konečne stane skutočnosťou.


Pripravte sa, bude voda
Na súd nepotrebujete nič iné, iba jednu výzbroj - dostatočne vyvinutého ducha. Preto ho nenechajte spať ani leňošiť. Súd vyvrcholí veľkou vodou, z ktorej bude vyvolený národ zachránený obrovskou kozmickou loďou. Preto archa opísaná v mojom sne stála na vode a nie na pevnine.
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Všetko sa zrýchľuje, aby sa ľudia prebudili z poblúdenia a nevedomosti. Náhle zmeny v myslení budú sprevádzať aj náhle zmeny počasia - búrky, horúčavy, chlad, dážď, všetko sa rúti do vrcholu. Zrýchlenie znamená zároveň skrátenie utrpenia. Boh je spokojný, lebo počet prebudených a dozrievajúcich rýchlo rastie.


Buďte bez obáv
Kto sa už teraz chystá na cestu, neprepadne panike a odíde prvým vlakom.


Bežte, ale neutečte
Ponáhľajte sa, lebo čas na duchovnú premenu sa rapídne skracuje. Nezdržujte sa ničím nepodstatným, aby ste nezmeškali svoj odchod.
Neopúšťajte svoje rodisko, vyvolený národ bude zachránený ako prvý.


Prekrojte chlieb a nespúšťajte z neho oči
Chlieb je dar Boží, ktorým denne živíme svoje telo. Táto kniha je tiež dar Boží, ale duchovný, živí nášho ducha. Preto ju denne otvárajte a čítajte. Keď ju spustíte z očí, duchovne vyhladnete, zoslabnete a nebudete schopní sa povzniesť.


Suché lístie opadáva
Kto sa čo najskôr nespamätá a duchovne neožije, ten padne ako suché lístie na zem, zhnije a rozloží sa.

Dátum: 06.06.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Imanuelov odkaz vyvolenému národu - dvadsiate výročiehttps://www.youtube.com/watch?v=43aBmGDB-qs

J.A.S.

Dátum: 02.06.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Po TuriciachMôj komentár nie je potrebný,,,Leda len toľko...BDEJME, je to na spadnutie....

https://www.youtube.com/watch?v=YjVVyNaPGr4

https://www.youtube.com/watch?v=LbgZdHXkor8


J.A.S.

Dátum: 08.06.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Po Turiciachhttps://www.youtube.com/watch?v=nquUKCSwPfQ


Dátum: 31.05.2018

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Vladimír Mečiar na Slobodnom vysielači

Pre všetkých tých ktorí nie sú na buku (facebooku) :)

Tam už ten oznam visí niekoľko dní. Dnes bude Vladimír Mečiar na Slobodnom vysielači o 16:00. Tu je link https://slobodnyvysielac.sk/relacia/konspiracny-byt-63/

Všetko dobré :)

Michal

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok