Fórum - november 1998

Dátum: 17.07.2019

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: 17.7.1998

... a prekonala vplyv Lucifera a napísala o narodení Imanuela, Kráľa Tisícročnej ríše!
VĎAKA, PANE!

Dátum: 17.07.2019

Vložil: JAN.

Titulok: 69 rokov...K výročiu narodenia p. Makedonovej...

Píše sa rok 2019, teda je 69 pozemských rokov od narodenia Natálii de Lemeny – Makedonovej...

Boh ju sem poslal a vyvolil už pred dávnymi vekmi, aby naplnila to, k čomu sem bola poslaná:


*Napísať Nové evanjelium - Večné zákony 1, 2, 3.

*Otvoriť Zjavenie Jána, Tretie Fatimské proroctvo, proroctvo Izaiáša v zmysle Pravdy.

*Poukázať na zdroj Pravdy - Posolstvo Grálu, ktoré je Božím Slovom a knihou súdu.

*Počať a porodiť Syna Boha Imanuela.

*Pripraviť svoj ľud na Veľký Boží Súd.

Čiže z toho všetkého je jasné, že to čo mala naplniť, pred Veľkou očistou Zeme, čoho vrcholom bolo narodenie IMANUELA koncom novembra 1998, bolo naplnené ňou do bodky.

Samozrejme, že jej úloha sa tu na Zemi tým nekončí, ta bude pokračovať po prvej Veľkej očiste Zeme, keď sa navráti späť na túto Zem, do zeme, ktorá bola Bohom pre vyvolených už dávno zasľúbená, kde bude pozemské pôsobisko Syna Človeka Imanuela. Preto si pripomeňme, že čo nám odkázala aj v tejto veci pani Makedonová:

,,Mali ste nejakú víziu o tom, ako bude vyzerať Zem, keď sa na ňu vrátite?

Áno. Vrátim sa spočiatku sama, bez Imanuela. Najprv budú zosadení na Zem najvyšší duchovia, ktorí si pred očistou riadne plnili poslanie. Až keď sa prispôsobia novým podmienkam a prebudia si zastretú pamäť, pripravia sa na vedenie vyvoleného národa. Mala som takúto vidinu:

Odrazu som stála pred obrovskou budovou v tvare kocky, ktorá mala porozbíjané okná a opadanú celú omietku. Pomyslela som si, že tu bola určite poriadna vojna. Keď som si prezrela okolie, uvedomila som si, že som tu sama, že nevidím nijaké stromy, vtáky ani hmyz, iba čerstvú burinu. Farba zeme bola akási červená a aj burina bola iná, akú som nepoznala. Napadlo ma, že som sa nachádzala v nejakej južnej krajine a že to spustošenie spôsobila asi katastrofa, ktorú určite predchádzala vojna.

Obišla som časť budovy a všimla som si, že na niektorých miestach múru sa zachovali akési orientálne ornamenty. Keď som žiadne zviera, ani človeka nezbadala, napadlo ma pozrieť sa hore. Neďaleko na obrovskom kopci stálo zopár ľudí a mávali mi, aby som šla k nim. Boli veselí a šťastní, že som ich zbadala.

Až neskôr, po prečítaní Biblie som pochopila, že som videla Jeruzalem a vrch Sion. Cítila som, že som tam bola akoby vysadená zhora, doslova postavená pred zničenú budovu chrámu. Úplne som stratila pamäť, nespomenula som si na svoje deti, ani na Imanuela. To vraj preto, lebo som bola dlhší čas mimo Zeme.

Pri návrate sa môj duch bude znova postupne rozpomínať. Imanuel bude zosadený až vtedy, keď ma najprv vyšší duchovia a potom aj ľudia z vyvoleného národa spoznajú ako jeho matku a spomenú si na cieľ jeho príchodu."

Pani Makedonová hovorila vždy priamo a jasne, lebo vedela, že tým ponúka poslednú pomoc od Boha pre ľudí, ktorí v podvedomí presne nato čakali, a len čo prehovorila, tak ihneď s radosťou po tom siahli. Len koľkým to do dnešných dní ostalo, tak to je už o inom...

Kto chcel, tak počul jej volanie a vzpriamil sa, narovnal a mal možnosť pozrieť sa Pravde do tváre, a zaujať jasné a konečné stanovisko, teda žiadna výhovorka v čase očisty nikomu nepomôže. Každý mal možnosť výberu, bez ohľadu na všetky okolnosti, ktoré tým nastali.

Odišla teda v úplnej tichosti, (kde temna nieto, kde temno už jej nemôže škodiť), povedala, že sa navráti späť, keď pôda bude nato vhodná a pripravená, aby sa mohol navrátiť aj sám IMANUEL!

"
186

Podľa Biblie by ste mali počas tehotenstva alebo tesne pred pôrodom znášať strašné bolesti spôsobené Luciferom. Nebojíte sa? Alebo už viete, čo to bude?

Neviem, čo to má byť, ani sa na to nepýtam. Keby som to mala vopred vedieť, tak by mi to bolo oznámené. Mám iba nové pokolenie upozorniť na to, že nech by sa so mnou alebo s malým Imanuelom stalo čokoľvek, budeme vzkriesení a po očiste sa vrátime na Zem."


Ján Anton Sloboda.

https://www.youtube.com/watch?v=YA6QvPHjB9A


Dátum: 17.07.2019

Vložil: Mirosla Ivánek

Titulok: Narodeniny pani Natálie

S vďakou sa pridávam k Jozefovmu a Janovmu príspevku k narodeninám pani Natálie:

Dňa 17. júla 1950 sa narodila pani Natália de Lemeny – Makedonová. Dnes 17.7.2019 je tomu 69 rokov. Napísala Nové evanjelium - knihy Večné zákony 1,2,3, ktorých skutočným autorom je Imanuel, ako sama o tom napísala.

Keď mala presne 47 rokov - 17. Júla 1997 a PRESNE PRED 22 – TIMI ROKMI, PREKONALA VPLYV LUCIFERA A NAPÍSALA O NARODENÍ IMANUELA NA ZEMI.

A nie bez zaujímavosti je aj to, že v deň jej narodenín - 17. júla 1992 – pred 27 rokmi - bola Slovenskou národnou radou prijatá Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

V roku 1997 a 1998 mala pani Natália niekoľko verejných stretnutí s ľuďmi a verejných vystúpení v televízii, rozhlase a bolo publikovaných niekoľko článkov a rozhovorov v tlači. Tam informovala verejnosť o jej knihách Večné zákony 1,2,3., 3. fatimskom proroctve a zvestovala, že sa jej v novembri 1998 narodí Boží Syn, Duch Svätý, Imanuel, Syn Človeka - budúci Kráľ tisícročnej ríše.

PANI NATÁLIA OTVORILA A NAPLNILA TIETO PROROCTVÁ:

IZAIÁŠOVO: ,,Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel..."

ZJAVENIE JÁNA: ,,Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť..."

3. FATIMSKÉ PROROCTVO: ,,Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý, a Apokalypsou oznamovaný Kráť celosvetovej Tisícročnej ríše...".

Iba JEJ DAL BOH tú schopnosť OTVORIŤ tieto proroctvá a NAPLNIŤ ich.

13. MARCA 1998 POČALA A 28. NOVEMBRA 1998 PORODILA BUDÚCEHO KRÁĽA TISÍCROČNEJ RÍŠE IMANUELA.

Vďaka Bohu za túto milosť!

Dátum: 15.07.2019

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Hanba Francúzsko! Hanba EU! JE SUIS VINCENT LAMBERT - I Am For The LIFE !

JE SUIS VINCENT LAMBERT - I Am For The LIFE !

video: https://www.youtube.com/watch?v=Ul_LeLwIVq8

Ďalšia úradná a štátna vražda v EU!
Ďalšia „humanitárna poprava“! Francúzsko 2019.

Keď sa nevládny a dospelý Vincent Lambert dozvedel o tom, že bude od stravy a nápojov odpojený, a takto pomalou a krutou smrťou zomrie, rozplakal sa.
Rozplakal sa ten, ktorý bol v nemocničnom zariadení odkázaný na pomoc druhých. A rodičia, ktorí s touto vraždou štátnych orgánov Francúzska nesúhlasili, nemohli jeho nariadenému pomalému vyhladoveniu a dehydratácii zabrániť, nakoľko aj manželka postihnutého súhlasila s takýmto odchodom svojho trpiaceho manžela z tohto sveta.
Štát rozhodol a nedovolil, aby si ho ochotní rodičia odviezli aspoň tam, kde by opatera pokračovala s nádejou, že sa raz stane zázrak, ktorých sa vo svete deje neúrekom – ŽIVOT VÍŤAZÍ NAD SMRŤOU!

JE SUIS VINCENT!
SOM znovu ako jednoduchý človek POBÚRENÝ, že o živote a smrti v EU rozhodujú štátni úradníci, nie človek sám za seba. Oni dali život tomuto človeku, oni ho priviedli na Zem?!
Ak sa Vincent po súdnom vynesení rozsudku smrti (ktorý je inak vo Francúzsku, a v celej EU zakázaný!!!) rozplakal, tak asi ŽIL a VNÍMAL!!! Nie? Prečo ani v tomto prípade nezasiahli najvyššie orgány EU v prospech života, ale prostredníctvom Európskeho súdu pre ľudské práva volili SMRŤ?! Komu potom slúži táto bruselská mašinéria?

Toto je tiež iba dôsledok totálnej zvrátenosti neo-liberálno-marxistickej nastupujúcej diktatúry, kde sa samo-deštrukčným štýlom nahliada na plánované ničenie klasickej rodiny (otec, mama a deti), na všetky amorálne zvrátenosti v spoločnosti, ale voči Pravde a odhaľovaniu demontáže právneho štátu a ľudskosti sa nekompromisne nasadzuje najťažší kaliber štátnej moci, cenzúry a umlčiavania ...
Táto skazená spoločnosť sa dohaduje o forme SMRTI, nie o ŽIVOTE človeka!!! Potraty, zabitie aj narodeného dieťaťa, eutanázia, čiže SMRŤ je IN. ŽIVOT nemá dnes už žiadnu cenu – NIE JE COOL!
Vy to azda nevidíte, kam sme dospeli v tom vysnívanom Jadre EU pod vedením Nemecka a Francúzska? Otvorte si uvedené linky a vnímajte srdcom aspoň to, čo prežívajú mnohí trpiaci v dnešnej západnej EU, lebo ak budete teraz k tomu ľahostajní, utrpenie príde zákonite ku vám!

Podobná paralela so zavraždeným batoľaťom Alfiem z Británie 2018, posúďte sami, citujem:
„Večer pred tým, ako Vincent umrel, sa v Paríži zišlo 1500 ľudí, ktorí sa modlili, aby mu Boh toto utrpenie pomohol znášať. “Vincent, ty si nepotreboval nič len tri veci: jedlo, vodu a veľa lásky. Viaceré medicínske zariadenia ti to chceli poskytnúť, no nepustili ťa tam”, povedal na zhromaždení advokát Jérome Triomphe, ktorý spolu s Vincentovými rodičmi bojoval dlhý právny boj, aby ho Francúzsko nechalo žiť.“
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/lekari-odpojili-francouze-ve-vegetativnim-stavu-od-vyzivy-ca/r~77260a667ae611e9b38a0cc47ab5f122/
https://www.hlavnespravy.sk/papez-sa-zastal-zivota-francuzskeho-pacienta-vincenta-lamberta/1815258
https://www.dnes24.sk/kauza-ktora-rozdelila-svet-po-odpojeni-od-pristrojov-zomrel-vincent-lambert-335638
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/518763-vo-francuzsku-zomrel-vincent-lambert-ktoreho-odpojili-od-pristrojov/
https://www.hlavnespravy.sk/lekari-okolo-neho-chodili-videli-ako-chudne-ako-sa-straca-az-jeho-zivot-vyhasol-lebo-mu-nedali-minimum-vincent-lambert-je-obetou-nepriamej-eutanazie/1817801
https://www.hlavnespravy.sk/zlomeni-rodicia-vincenta-lamberta-poculi-sme-ho-ako-stona-pouzili-francuzi-niekolkodnove-umieranie-vincenta-na-aby-spolocnost-prijala-rychle-riesenia-eutanazie/1818124
Aby sme si na Slovensku nefandili, aj naše malé deti sú na rade – obhajovanie pedofílie (SME):
https://www.hlavnespravy.sk/objavili-sa-prve-trestne-oznamenia-na-redaktora-dennika-sme-za-podporu-propagaciu-pedofilie/1817441

Po Václavovi Havlovi okrem iného nám zostal jeho legendárny pojem „HUMANITÁRNE BOMBARDOVANIE“ Juhoslávie 1999. V dnešnej dobe sme už ale ďalej. Nasleduje „Mutti-Merkelovské hromadné HUMANITÁRNE OBŤAŽOVANIE A ZNÁSILŇOVANIE“ cudzími dovezenými kriminálnikmi, potom „HUMANITÁRNE MILOVANIE“ maloletých detí omilostenými a láskyplnými pedofilmi a napokon „HUMANITÁRNE ZABÍJANIE“ na základe súdnych rozhodnutí?
Toto sú tie vaše EURÓPSKE HODNOTY?!
A kde sú vlastne teraz všetci tí zo Slušného Slovenska? Slušní herci a slušný komparz z námestí, kde ste? Kde ste teraz všetky OPEN-FAIR slušno-slušné mimovládky a progresívni občania tejto krajiny? Obhajcovia ľudských práv, pán Bezák, pani Čaputová, kde ste teraz? Protestujete za tú vašu EURO-atlantickú slušnosť aspoň tichou prítomnosťou pred francúzskym veľvyslanectvom? Pán Lajčák, kde ste? Už ste poslali protestnú nótu francúzskemu veľvyslancovi, že TREST SMRTI, ktorý vyriekol francúzsky súd, JE V EU ZAKÁZANÝ!? Súdny rozsudok na podporu ŽIVOTA to teda určite nebol!

Všetky láskavé ŽENY, MATKY, BABKY, odvážni OTCOVIA, BRATIA a SYNOVIA!
Takúto budúcnosť chcete aby prežívalo vaše potomstvo a vaši najbližší aj vo vašej rodnej vlasti? Vaša ľahostajnosť, neochota, až účelovo vyvolaná apatia či obavy zvoliť si slobodne (!) lepšiu alternatívu je vodou na mlyn tým málopočetným, ktorí vám dnes vládnu, lebo VY ako väčšina národa MLČÍTE!

A vám všetkým, ktorí sa už viac necítite byť Slovákmi a Slovenkami, Čechmi a Češkami, Maďarmi, Francúzmi, Švédmi, apod., pretože vy ste už tí noví EURÓPANIA a EURÓPANKY, či SVETO-OBČANIA, vám všetkým tu ja, ešte ŽIVÝ SLOVÁK, otvorene prehlasujem:
Toto je SAMOVRAŽEDNÁ EURO-KULTÚRA SMRTI! Je to neo-babylonská kultúra, ktorá sa odvrátila od Boha, ktorá nepozná a nerešpektuje už ani jedno Božie prikázanie, teda ani NEZABIJEŠ! A tak aj táto NE-kultúra dopadne – na smetisku dejín!
Ako Rímska ríša, tak aj Tretia ríša v hitlerovskom Nemecku, či „Sovietska“ ríša v socialistickom bloku si mysleli, že tu budú NA VEČNÉ ČASY, A NIKDY INAK, a pozrime, kde sú ich „svetlé zajtrajšky“.

VEČNOSŤ JE SPÄTÁ IBA – A JEDINE – S BOHOM, a nikdy inak!!! Toto je jedna z axióm, ktoré sa v celom vesmíre nedokazujú, lebo platia všade a naveky.
Ten, kto sa ODVRÁTIL od BOHA, odvrátil sa tým aj od VEČNOSTI a od SVETLA, čím dobrovoľne kráča do Smrti a do večnej Tmy!
My sme sem na Zem prišli nato, aby sme sa naučili byť ĽUĎMI a potom pokračovali vo vývoji.

Je to pre západnú civilizáciu maximálne trápne, až tragické, že už aj tí kvázi zaostalí austrálski Aborigénci pochopili to, čo doteraz nepochopila celá tzv. pokroková, progresívna a OPEN-liberálna Európa, a tak túto múdrosť oni odovzdávajú ďalším generáciám vo svojom Aborigénskom prísloví:
„Všetci sme tu v tomto čase a na tomto mieste NÁVŠTEVNÍCI.
Tadeto iba PRECHÁDZAME.
Naším ZMYSLOM tu je POZOROVAŤ, UČIŤ SA, RÁSŤ, MILOVAŤ … a potom VRÁTIME SA DOMOV.“

*******

ĽUDIA, ktorí ste ešte na starom, dobrom európskom kontinente zostali!
Stojme dnes svorne a spoluprežívajme utrpenie s tými vzdialenými pozostalými a blízkymi zavraždeného Vincenta Lamberta a zvolajme nahlas do celého sveta pozdrav aj jemu samotnému:

JE SUIS VINCENT !!!

I AM FOR THE LIFE !!!
ICH BIN FÜR DAS LEBEN !!!
SOM ZA ŽIVOT !!!

Dátum: 10.07.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Zlatý Kríž na oblohe


To mi prišlo a dávam to s radosťou pre všetkých, ktorí očakávajú príchod Syna Človeka, či už v oblakoch alebo ako aj Kráľa tisícročnej ríše:

7.7.2019 bol na oblohe jemnohmotne viditelny rovnoramenný Zlaty Kriz. Ked sa ukaže este s bielou holubicou,bude celemu ludstvu viditelný z kazdej časti Zeme a v tom istom čase.
Toto znamenie temno nedokaže napodobnit,pretože pochadza z lmanuelovho žiarenia.
To znamena,ze znamenie je prave a pochadza zhora.

DALSIE Z BOŽÍCH ZASLÚBENÍ SA PLNÍ. SVETLÍ,TEŠTE SA!!!

Imanuel urobi poriadky s temnom. Diana.

***

BDEJME TEDA, deň slobody sa blíži!

"Z vašej knihy som celkom dobre nepochopil rozdiel medzi pojmami „znamenie Syna človeka” a „zjavenie sa Syna človeka v oblakoch“. Majú naozaj dva rozdielne významy?

Najprv si objasnime, čo je to znamenie Syna človeka. Je to žiarivý kríž, ktorý vyzerá ako zlatý, lebo ho tvorí praduchovná energia. Je symbolom univerzálnej Pravdy pochádzajúcej priamo od Boha. Toto znamenie zároveň s bielou holubicou nosí v sebe ako živý symbol Boží syn - Ježiš a aj Syn človeka - Imanuel. Pred vrcholom súdu sa na oblohe objaví znamenie od Boha, ktoré bude obrovské, viditeľné naraz na celej Zemi. Ukáže sa ako predzvesť Božej pomoci zhora na záchranu vyvolených, aby vydržali vo svojej viere v ťažkých chvíľach.

Zjavenie sa Syna človeka v oblakoch už nie je len symbolom Božej pomoci, ale jej aktom. V najkritickejšom okamihu sa vynorí na oblohe množstvo lietajúcich diskov, ktoré budú zachraňovať nové pokolenie. " Večné zákony 2.

J.A.S.

Dátum: 10.07.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Zlatý Kríž na obloheKto nespí, ten vidí...

https://www.youtube.com/watch?v=A2kX8gAcs1Q


https://www.youtube.com/watch?v=zSGBy3TmE50


https://www.youtube.com/watch?v=AQODJwS3tC8


https://www.youtube.com/watch?v=UJc0ub9YCvk


A tu u nás...ako keby jeseň už došla....Ale mne to vyhovuje...:O)

Dátum: 13.07.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Aj Slovenskohttps://www.webnoviny.sk/pri-vysnych-ruzbachoch-zaznamenali-seizmologovia-zemetrasenie/

https://www.webnoviny.sk/zemetrasenie-na-juhu-filipin-poskodilo-domy-v-kostole-sa-zrutil-strop/

https://www.webnoviny.sk/zapadnu-cast-grecka-zasiahlo-silne-zemetrasenie-s-magnitudom-47/

BDEJME!!!

Dátum: 08.07.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Čiastočné zatmenie MesiacaBude to zaujímavý úkaz, takmer priam na narodeniny p. Makedonovej...

Čiastočné zatmenie Mesiaca budeme môcť aj z nášho územia sledovať už 16. júla. Okrem Európy bude viditeľné aj z väčšiny Ázie, Austrálie, Afriky či Južnej Ameriky. Inými slovami, nebeské divadlo si neužijú len v strednej a severnej Amerike. Aj obyvatelia Spojených štátov amerických však v tento deň zrejme upriamia svoj pohľad na Mesiac.

Ak si myslíte, že čiastočné zatmenie Mesiaca nie je až taká zaujímavá udalosť, mali by ste si to ešte raz celé premyslieť. Podľa českého portálu astro.cz totiž Zem v noci zo 16. na 17. júla zatieni asi 65% povrchu Mesiaca. Celé divadlo by malo pritom trvať približne tri hodiny. Mesiac bude na oblohu vychádzať prakticky so západom Slnka a presúvať sa bude južnou nebeskou klenbou až do skorých ranných hodín.

https://www.interez.sk/uz-o-par-dni-budeme-moct-sledovat-dalsie-zatmenie-mesiaca-ukaz-na-oblohe-potrva-3-hodiny/

https://vimeo.com/341662573

J.A.S.

Dátum: 17.07.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Čiastočné zatmenie Mesiaca
https://www.youtube.com/watch?v=lkMMx0fE9RM


Dátum: 06.07.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Jan HusNezlomili ho....On vyhral, oni opäť prehrali...

Teda ani po 604 rokoch sa im nepodarilo odkaz a učenie Jána Husa umlčať do zabudnutia...

"PRAVDU nie je možné umlčať...!"

https://www.youtube.com/watch?v=pc0QK_5nhtk


https://www.youtube.com/watch?v=ItA_zASJ8PM


https://www.youtube.com/watch?v=p3AnA2LNgqA


https://www.youtube.com/watch?v=h8nbK0S0tGU


J.A.S.Dátum: 06.07.2019

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: pred 18-timi rokmi - Zážitok na sviatok Cyrila a Metoda 2001


Dňa 5.7.2001, na sviatok Cyrila a Metoda, sme s manželkou boli celý deň doma, čakali sme návštevu, a keď nechodila, tak večer o 18.hodine sme sa rozhodli ísť na Železnú Studničku.
Keď sme išli cez mostík nad potokom, ucítili sme závan krásnej vône, ktorá nám pripomínala tú vôňu z Indického oceánu, ktorá nás v ten posledný deň sprevádzala po celom ostrove, akoby na rozlúčku.
Táto vôňa bola teraz na Železnej Studničke (neskôr sme zistili, že sa podobá vôni ľalie). Takisto sme ju v tom okolí mostíka raz zacítili a inokedy vôbec nič. V okolí nič nebolo, čo by voňalo podobne.
Išli sme ďalej k rybníkom a keď sme sa vracali, vyšli sme z lesíka priamo nad amfiteátrom. Po pár metroch manželka napravo zbadala niečo, čo nie je zdanlivo normálne.
Bolo bezvetrie, krásny slnečný večer, a napravo, kde boli rôzne stromy a kríky, sa pri kraji kývala jedna jediná vetvička (asi 35 cm dlhá) na jednom stromčeku ako kyvadlo, približne 5 cm doľava a 5 cm doprava. Boli sme blízko asi jeden meter a nič tam nebolo vidieť, iba kývajúcu sa vetvičku, hoci všetky s ňou spojené ostatné vetvičky a listy stáli v bezvetrí.
Tento úkaz trval asi 15-20 sekúnd, boli sme naozaj veľmi blízko. Potom spoza kríkov vzadu začal od potoka vystupovať akýsi chlap a vtedy sa to zastavilo.
Pristúpil som k tej vetvičke a začal s ňou kývať presne tak, ako sa kývala „sama“ pred chvíľkou. Všetky ostatné blízke vetvičky a konáriky a listy sa začali tiež kývať a pohybovať.
Nedalo sa to v žiadnom prípade tak napodobniť, aby sa kývala len tá jedna vetvička a ostatné nie. Bolo nám jasné, že tou jedinou vetvičkou niekto dokázal kývať, kto sa nám ale neukázal, hoci všetko ostatné na tom strome stálo predtým nehybne v bezvetrí.
Išli sme v dobrej nálade naspäť a prichádzali sme k tomu mostu a opäť nás ovanula tá známa krásna vôňa.
Znovu sme začali okolie prehľadávať, ale nič tam nevoňalo takou vôňou. Nenašli sme nič. Len tá očarujúca vôňa občas nečakane ku nám zavanula…….akoby na POZDRAV ZĎALEKA...

Dátum: 06.07.2019

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:pred 18-timi rokmi - Zážitok na sviatok Cyrila a Metoda 2001

Dovolím si krátku poznámku k tomuto a predchádzajúcemu článku v súvislosti so symbolikou a sedmičkami.
V predchádzajúcom príspevku spomínaný dátum konania stretnutia na Devíne 28.6.2019 je 7777 – tym dňom od 13.3.1998 - od Dňa nehmotného počatia pani Natálie. Pekná symbolika štyroch sedmičiek...

A Jozefom spomínaný dátum 5.7.2001 zo zážitku na Železnej Studničke je pri zarátaní aj 1.1.1993 – Deň vzniku Slovenskej republiky 3108 – tym dňom od vzniku Slovenskej republiky, čo je ale 4 x 777 dní. A tu je pekná symbolika dvanástich sedmičiek...

Dátum: 03.07.2019

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Stretnutie na Devíne a Hovory M 05

28.6.2019 bolo na Devíne stretnutie lídrov pronárodných strán a hnutí za prítomnosti pána Vladimíra Mečiara, ktorý tam vystúpil s prejavom:

https://www.napalete.sk/v-devine-sa-stretli-predstavitelia-narodnych-sil-chcu-spojit-sily-proti-liberalom/

https://www.hlavnespravy.sk/meciar-neoliberalizmus-napriek-mensinovej-podpore-obcanov-chce-uchopit-moc-treba-sa-proti-tomu-postavit-na-treba-odvahu-aj-schopnosti/1806225

A dnes 3.7.2019 od 19:30 hod do 21:30 hod bude na Slobodnom vysielači relácia s Vladimírom Mečiarom Hovory M 05:

https://slobodnyvysielac.sk/relacia/hovory-m-05/

Dátum: 05.07.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Stretnutie na Devíne a Hovory M 05

Hovory s Vladimírom Mečiarom - 5:

: https://www.youtube.com/watch?v=i9C0RNfCoU4


Dátum: 30.06.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Z Posolstva Grálu


Zo včera prečítaného:

"Teraz to nakoniec postihne celé ľudstvo! MNOHO BIED LEŽÍ UŽ ZA NAMI, ALE EŠTE VÄČŠIE SÚ PRED NAMI. A hlboká bolesť ide hustými radmi tých, ktorí sú tým už dnes čiastočne postihnutí.

Pomyslite si na všetky tie národy, ktoré už museli padnúť, len čo došli do času rozkvetu, k vrcholnému bodu rozumu. Z rozkvetu vyrastajúce plody boli všade tie isté! NEMRAVNOSŤ, NEHANEBNOSŤ A NESTRIEDMOSŤ V NAJRÔZNEJŠÍCH PODOBÁCH, K TOMU SA NEZADRŽATEĽNE PRIPOJIL ÚPADOK A ZÁNIK.

Bezpodmienečne rovnaký spôsob deja je každému veľmi nápadný! A každý mysliaci človek musí v tomto dianí nájsť jednoznačný spôsob a dôslednosť najprísnejších zákonov.

Jeden po druhom museli konečne tieto národy uznať, že ich veľkosť, ich moc a sláva boli len zdanlivé, udržiavané len násilím a nátlakom, a nie upevňované vlastným zdravím zvnútra.

Otvorte predsa oči namiesto zúfania! Poobzerajte sa okolo seba, učte sa z minulosti, porovnávajte to s posolstvami, ktoré sa k vám dostali z Božského už pred tisícročiami a musíte nájsť koreň požierajúceho zla, ktoré jedine tvorí prekážku pre vzostup celého ľudstva.

LEN VTEDY, KEĎ BUDE ZLO DÔKLADNE VYKYNOŽENÉ, BUDE OTVORENÁ CESTA K VŠEOBECNÉMU VZOSTUPU, SKÔR NIE. A TENTO STAV POTOM BUDE TRVALÝ, PRETOŽE BUDE MÔCŤ V SEBE PRECHOVÁVAŤ ŽIVOTNOSŤ DUCHA, ČO DOTERAZ BOLO VYLÚČENÉ.

ABDRUSHIN – BOLO RAZ...!


Slovo od Boha je pre nás obrovskou pomocou, len zo Slovom to zvládneme, bez Slova, tobôž dobe veľkého súdu, sme stratení...


J.A.S.

Dátum: 29.06.2019

Vložil: JAN.

Titulok: JúnPočasie a úkazy v mesiaci jún 2019....:

BDEJME!

https://www.youtube.com/watch?v=8_yX0czsTLg

https://www.youtube.com/watch?v=I1dAJrBt_6k


J.A.S.

Dátum: 25.06.2019

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Priateľovi Jánovi Antonovi.


Nevysmievajme sa tomu, čo by nás mohlo neskôr mrzieť, a to len preto, že už v minulosti niekto niečo tvrdil, a nesplnilo sa - vtedy!
To sa zdanlivo nesplnilo ani mnohé, o čom písal Abdrushin a pani Natália. Mali by sme predsa vedieť, že ak sa prehodí výhybka, tak aj k pôvodnej cieľovej stanici nebude viesť už žiadna cesta, alebo bude viesť cesta z inej strany, a to v inom čase!

Je pravda, že na webe celorakúskej Civilnej obrany je už zrejme dávnejšie zoznam vecí, ktoré by nemali chýbať v žiadnej domácnosti pre prípad rozsiahleho výpadku elektrickej energie a žiadne leto tam spomínané nie je. Zoznam je na strane 15: https://zivilschutzverband.at/media/file/7_Gemeinsam_Sicher_web.pdf
Sú tam aj ďalšie rôzne súbory na stiahnutie, kde je aj zoznam najnutnejších zásob vypočítaných na dva týždne a pre jednu osobu.
To, čo som zverejnil ja, je ale čosi iné, aktuálne, čo sa v tejto dobe (v lete!!!) deje – obce prostredníctvom obecných tlačovín dávajú priamo obyvateľom Rakúska do schránok doporučenie na zásobenie sa najnutnejšími vecami v prípade, citujem doslova „BLACKOUT-u“! Ktoré obce a mestá tak robia a ktoré nie, ja to neviem, viem o niektorých obciach v Dolnom Rakúsku, aj na weboch to niektoré majú.
V tomto doporučení sa okrem iného uvádza: Nebude možné nakúpiť...! Náhoda?
Snáď nikto z vás nie je tak naivný, že by si myslel, že Civilná obrana akéhokoľvek štátu by zverejnila komplet informácie, ktoré má k dispozícii, aby spôsobila paniku?! Ani životodarnú infúziu nedostane postihnutý naraz. Aj tu je iba čosi naznačené a je na každom človeku, ako si sám spracuje prichádzajúce ďalšie informácie z rôznych informačných zdrojov.
My ale máme ešte navyše informácie aj zo Svetla! Ale ony nám neboli dané na to, aby sme iba čosi konštatovali a čakali na výsledok, ale aby sme aj konali – hrubohmotne – rozumovo, aby sme k spoločnému lepšiemu výsledku priložili aj svoj podiel!

Tou správou o zásobách som samozrejme nemienil, že si všetci teraz zoberiete úvery, pôjdete do Hornbachu a Tesca, objednáte si karavánu nákladných taxi a naložíte tam zásoby na 20 rokov pre celú ulicu…
Ja som vám všetkým čosi oznámil, čo sa deje v susednom štáte, pridal som tam svoj komentár. Hlavne poukázal som nepriamo aj na dnešnú obranu civilistov na Slovensku, čiže v akom stave je asi Civilná obrana, keď pomaly celá naša aktívna armáda bude plniť svoje záväzky v zahraničí voči zločineckej organizácii NATO, a doma pre prípad pohromy a „blackout-u“ zostanú iba velitelia, vojenská administratíva … a kapitán…
Nič viac, nič menej.

Držte sa!

Dátum: 26.06.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Priateľovi Jánovi Antonovi.Som ďaleko od toho, aby som sa niečomu takému vysmieval, len som niečo konštatoval a vyslovil svoj slobodný názor.

Tak isto nie je správne, ak niekto chce dať do jednej roviny, čo povedal jeden liečiteľ, a čo povedala p. Makedonová, ktorej práve ten liečiteľ neverí, alebo sa mýlim?, tobôž sám Syn Boha Duch Pravdy Syn Človeka IMANUEL PARSIFAL ABDRUSHIN...


Ja nečakám, od nejakých pozemských úradov, že až mi oni zavelia a ja až vtedy spozorniem...ja žijem tak, lebo o tom dni a hodine nevie nik, len sám Boh, ako keby sa to malo už stať každú ďalšiu sekundu....Ja verím tomu, čo nám odkazuje Boh, a to je pre mňa podstatné a smerodajné, čo nám odkázal aj skrze p. Makedonovú...

Verím, že som pripravený, lebo ak nie, nik za mnou plakať nebude, lebo znaky konca sa už dejú, tak ako na zemi, tak aj na nebi...preto stále ja sám opakujem a odkazujem: Bdejte, dňom i nocou, lebo čas nastal...rozpútať sa to môže už každú ďalšiu sekundu....A istotne tým nemyslím, že už máme len čakať ten deň....ale presne konať tak, ako to svojho času povedal sám Martin Luther:

".Aj keby som vedel, že zajtra celý svet zanikne, dnes by som ešte zasadil moju jabloň."

***

Matúš - 24. kapitola

Znamenia konca

4Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol! 5Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, - a mnohých zvedú. 6Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad [a mor] a miestami zemetrasenia. 8A všetko toto je počiatok bolestí. 9Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. 10A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. 13Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. 14Nové evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec. 15Preto, keď na mieste svätom uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, rozumej! - 16vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú vo vrchov; 17kto bude na dome, nech neschádza do domu, aby si niečo vzal; 18kto bude na poli, nech sa nevracia, aby si vzal plášť. 19Beda tehotným ženám a tým, ktoré budú kojiť v tie dni. 20Modlite sa teda, aby ste nemuseli utekať v zime ani vo sviatočný deň. 21Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. 22A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil; ale pre vyvolených budú tie dni skrátené. 23Ak by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus; alebo: Tam je! - neverte! 24Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených. 25Ajhľa, predpovedal som vám to. 26Preto, ak by vám povedali: Ajhľa, je na púšti, nevychádzajte! Ajhľa, je v komorách - neverte. 27Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod Syna človeka. 28Lebo kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy.

Príchod Syna človeka

29Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. 35Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 36No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec. 37Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; 38ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; 41dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. 42Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. 44Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!

Opatrný a zlý sluha

45Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? 46Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť! 47Veru vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 48Ale ak by si ten zlý sluha pomyslel: Môj pán ešte nepríde, 49a začal by biť spolusluhov, jedol by a pil s opilcami, 50príde pán toho sluhu v deň, keď sa ani nenazdá, a v hodinu, o ktorej nevie, 51rozpoltí ho a s pokrytcami určí mu podiel; tam bude plač a škrípanie zubov.

Dátum: 26.06.2019

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Re:Re:Priateľovi Jánovi Antonovi.

Niekto nepotrebuje a niekto iný zase potrebuje nakopnúť aj cez úradné správy, pretože potom si z podvedomia vydoluje čosi, čo mu niekto iný hovoril o znameniach konca sveta už dávno predtým, a on to považoval za blud. A možno sa tento čiastočne prebudený človek spýta: Ako to mohol ten akože odtrhnutý od reality človek, hovoriaci o nejakých duchovných súvislostiach a zákonoch, vlastne vedieť? Tu možno začína vážne hľadanie doteraz blúdiaceho... Je to vylúčené?
Na Cestu Pravdy vedú mnohé cesty z rôznych strán...
A čo sa týka bylinkára, ktorý neveril pani Natálii, spomeňme si na príbeh Šavla, ktorý neveril, a ako Pavol uveril. A napokon v určitom okamihu bol pevnejší vo svojej viere v Ježiša Krista a Jeho poslanie než všetci apoštoli dohromady.
Čo sa týka tej výzvy na zásoby od rakúskej Civilnej obrany, určite to mysleli dobre, lebo majú informácie a vedia veľmi dobre, akí ľahkovážni sú ich občania.
Opakujem:
JA SOM V DOBROM ÚMYSLE IBA INFORMOVAL A DAL TO AJ DO SÚVISLOSTI SO SITUÁCIOU NA SLOVENSKU!
Veľmi dobre viem, že ani toto nie je riešenie dlhodobé, ale môže pomôcť v krízovej situácii aj iným ľuďom!
FINITO!

Dátum: 25.06.2019

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Pani Čitateľke Eve.

Dobrý deň, pani Eva.
Najprv k tej 3.svetovej.
Neviem, či to niekde pani Natália spomínala, ale ona osobne (!) v rozhovore v aute, ktoré ju v novembri 1998 viezlo, na tému atómovej vojny sa chvíľu zahľadela akoby do diaľky a potom ticho a smutne zašepkala iba tri slová: „Bude to hrozné...“ t.j. ….. ani náznak toho, že by jadrová vojna, možno v obmedzenom rozsahu, nemohla nastať.
K téme „Urobte si zásoby...“ a znepokojivý tón.
Ja som týmto príspevkom iba čosi oznámil, čo sa deje v Rakúsku a z čoho si môžeme aj my vziať poučenie.
Ak sú pre niekoho dnešné dobre mienené VAROVANIA A RADY pred blížiacim sa globálnym nebezpečenstvom „podpichovanie a vyvolávanie hystérie“, tak potom bolo šírením poplašnej správy aj Ježišovo zvestovanie tzv. konca sveta, celé Zjavenie Jánovo a všetci starozákonní proroci, apod.
A úplne logicky pre každého „duchovného slniečkara“ by malo byť znepokojivé až vyvolávajúce zbytočné obavy celé Posolstvo Grálu od Syna Človeka, a najmä knihy „Večné zákony 1,2,3“.

Pani Eva, ak sa netreba báť, lebo všetko bude, ako má byť, ako to sama spomínate, tak nejaký oznam od Civilnej obrany cudzieho štátu Vás predsa nemôže absolútne znepokojiť, naopak, iba Vás to posilní, pretože to iba dokazuje, že sme znovu bližšie k vrcholu Prvej veľkej očisty, čo je veľmi povzbudivé a radostné.
A kto sa iba vydesí, tak ten doteraz pre svoju duchovnú záchranu zrejme nerobil nič!
V tomto prípade plne súhlasím s Petrom Frankom: KTO OZAJ VERÍ BOHU, TEN VIE, AKO SA MÁ PRIPRAVIŤ NA VEĽKÚ OČISTU. DUCHOVNE AJ HMOTNE!
Len si treba v tomto uvedomiť zásadnú podmienku! Kto OZAJ (!!!) verí Bohu, iba ten bude vedieť, čo má robiť – aj hmotne!
A veriť ozaj Bohu? To je vlastne snaha poznať Vôľu Božiu a predovšetkým zachvievať sa a konať podľa nej.
Sme v hrubohmotnosti, Zem je posledná planéta prináležiaca Svetlu a bez britkého, ostrého a aktívneho prejavu rozumu úspešní nebudeme!!!
Áno, Svetlo jednoznačne zvíťazí, ide iba o to, či aj my budeme na konci tejto doby na tej správnej strane – na strane víťazov! Takže nečakajme na víťazstvo v pasívnom rozjímaní, ale aktívne pomáhajme tým, ktorí si to ešte zaslúžia. A sú ich milióny!
Človeče, pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže!

A ešte jedna dôležitá vec, ktorú často opakujem dokolečka dokola. Dal nám to ako jeden z duchovných klenotov sám Syn Človeka, IMANUEL:
LÁSKA nie je to, čo sa druhému páči, LÁSKA JE VŽDY IBA TO, ČO DRUHÉMU PROSPIEVA!!!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>