Fórum - november 1998

Dátum: 12.12.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Už som sa asi rozhodol...Niet Mečiara v Slovenskej lige, teda pre mňa už je toto hnutie v pase...A koho ja? Ešte si počkám na rozhovory s Vladimírom Mečiarom, lebo je jasné, že už takmer nikde to nie je ružové...


A nakoniec aj tu bolo poznať a vidieť prácu temna, že ako ono pracuje...Zviesť sa na chrbte toho silného a potom rýchlo sa zbaviť toho silného...

A viete čo ľudia, kašlať už na politiku, veď po Veľkej očiste nebude ani politiky a politikov....

Ale voliť ísť treba, ja už som sa rozhodol, že koho asi, lebo kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva...už aj jedno staré príslovie hovorí....Odporúčam si vypočuť posledné rozhovory s V. Mečiarom:

https://www.youtube.com/watch?v=Wmr_ehhFvMwJ.A.S.

Dátum: 12.12.2019

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Zo stránky pána Vladimíra Mečiara - Z prvej ruky

Text zverejnený na stránke pána Vladimíra Mečiara - Z prvej ruky. Pravosť tejto stránky potvrdil pán Mečiar v jednom z Hovorov M.

,,Dňa 28. novembra 2019 sa JUDr. Vladimír Mečiar vzdal funkcie predsedu aj členstva v Hnutí Slovenská liga pre závažné rozpory vo vedení hnutia. Tým čo spolupracovali Ďakuje a ľutuje premárnenú príležitosť.

Publikované 29. novembra 2019"

Zdroj - link: https://www.vladimirmeciar.sk/

Dátum: 11.12.2019

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Poznámka k politickému procesu proti Rostasovi, t.j.proti nám všetkým – SLOBODNÝM …….VYDRŽAŤ!


Čas hrá proti nim, preto sú to VLASTIZRADNÍ ZÚFALCI. Sú to BOJOVNÍCI ZDOCHÝNAJÚCEJ KOBYLY TESNE PRED JEJ KONCOM, ICH PROGRESÍVNO-FAŠISTICKÝ TUNEL KONČÍ A NA JEHO KONCI NÁM SVIETI SVETLO PRAVDY A SLOBODY!
ZASTRAŠIŤ SA NEDÁME!
VYDRŽAŤ!

Dátum: 11.12.2019

Vložil: JAN.

Titulok: SkládačkaPred necelým rokom som sa dostal k tomuto videu od Lazareva a o roku 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=gQg2puaHhuk

Následne v období tesne pred výročím narodenia IMANUELA, som zachytil takýto odkaz: Už čoskoro dôjde k únosu vyvolených...BDEJTE!

Minule som išiel do svojej schránky a tam vedľa bol odkaz na Nostradamove predpovede pre rok 2020: Jeden z odkazov bol takýto:

Ľudia opustia Zem...


A nakoniec nedávno som narazil na toto video:

Začněte balit..https://www.youtube.com/watch?v=9fYRZVr-ZdQ


Ako to všetko do seba pekne zapadá...

" 40Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; 41dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. 42Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. 44Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn Človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!" Matúš 24 kap.

J.A.S.

Dátum: 06.12.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Duch Pravdy


"8A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde..." Ján - 16/8


Syn Človeka Imanuel Parsifal Abdrushin Oskar Ernst Bernhardt opustil túto Zem 6.12.1941. Dnes je tomu 78 pozemských rokov, keď odišiel a opustil túto Zem Duch Pravdy v úplnej tichosti, obklopený tými najbližšími a najvernejšími.

Len málo kto si vtedy na Zemi všimol a uvedomil, že kto to vlastne prebýva na Zemi. Preto Syn Človeka zažil na Zemi presne to iste ako Syn Boží Ježiš. Jeho cesta, bola cestou utrpenia, bolesti a nedôvery zo strany ľudí, dokonca aj z radov tých, ktorí mu mali v jeho poslaní pomáhať. Opakovali sa teda dejiny, tak ako pred 2000 rokmi. Ľudstvo svojho Záchrancu odmietlo, tým morálne zavraždilo, čo je podľa Božích zákonov totožné ako pri pozemskej smrti, a tak ide v ústrety svojmu zdrvujúcemu osudu, ktoré si samo pripravilo, z vlastnej vôle, lebo nedokázalo spoznať Toho, kto mu prinášal vo svojom svätom Slove záchranu, spásu a vyslobodenie sa z pút hriechov a temna, ale aj samotný súd pre každého ľudského ducha žijúceho v hmotnosti!

Preto ľudstvo boj sa hnevu Pánovho, lebo si odmietlo, „zase“, Syna Božieho, a aj naďalej Ho odmietaš, hoci jeho opätovný zrod už nastal, ako kráľa Tisícročnej ríše!

https://www.youtube.com/watch?v=So8F3QToniI


J.A.S.

Dátum: 06.12.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Duch PravdyABDRUSHIN - 27. júla 1930.


Prebuďte sa! Hodina súdu je tu! Už to začalo! Hrôza sa rozprestiera nad veľkou rozlohou zeme, kam dopadla prvá rana mečom. Tam, kde pred niekoľkými dňami bol ešte kvitnúci a radostný život, sú teraz len dymiace trosky, nárek a plač alebo tiesnivé mlčanie! A ku všetkému stačilo len niekoľko sekúnd!

Jediný pohyb zeme! A dediny a časti miest zmizli. Tisíce mŕtvych, tisíce ťažko ranených leží na smrteľnom lôžku! Vy ste vedeli, čakali, kde to začne. Vy ste trpeli, keď sa vám ľudia posmievali a domnievali sa, že to také nebude a keď s urážajúcim úsmevom sa stále vypytovali, kedy že to bude? Keď ale cíti teraz niekto z vás pýchu alebo uspokojenie, ten je nie stúpencom Posolstva svätého Grálu! Ten nech odíde a podíva sa na tie miesta skazy, pozrie len jednému s postihnutých do jeho tváre plnej zúfalstva a bolesti a iste ho hneď prejde ten triumfujúci pocit; musí ustúpiť pred najhlbšou bolesťou, pred tou hrôzou a zdesením, ale tiež strachom pri pomyslení, že rovnaká sila a moc, ktorá tam vyvolala tú šialenú hrôzu, čoskoro i nad ním môže pôsobiť!

Každý z vás bude trasúci sa kľačať na kolenách a prosiť Stvoriteľa o zľutovanie, nevediac, či aj jeho hodina sa už neblíži, a cítiac pri tom že darovanú jemu dobu k príprave nevyužil tak opravdivo, ako by bol mal a mohol! Naraz si jasne uvedomí, čo všetko svojou ľahostajnosťou a pohodlnosťou premeškal, predovšetkým ale pri vedomom očakávaní tohto súdu, čo mu teraz naháňa strach a bázeň.

Tak často ste pri tom zabúdali na prítomnosť, v ktorej každá minúta pre vás je drahocenná! Len na budúcnosť myslíte! Ja som vás učil zužitkovať prítomnosť!

Vo svojich nevedomých túžbach mysleli ste stále na ľudí v nížinách a nie na seba a svojich blížnych! Tak ako vždy staval sa každý mimo toto dianie, tak ako bol zvyknutý pri všetkých radách a napomínaniach. Nikdy tieto vážne napomenutia nevzťahoval na seba.

Napadne vás už niekedy, že v celkom v blízkej dobe ona súdiaca moc vo svojej hrôze dopadne i na vaše hlavy a zasiahne vás práve na tých najslabších miestach, ktoré v sebe prechovávate?

Kto ale pri nešťastí svojich blížnych pociťuje zadosťučinenie pre zlosť, ktorú pred ním skrz ich posmech mal, ten tým na seba okamžite priťahuje spätné pôsobenie. Ten každý nech sa pred tým varuje!

Je to Boží súd, čo teraz cez celú zem a skrz všetky hmotnosti buráca! A dotkne sa to celého ľudstva! Ani jediný nebude ušetrený!

Stúpenec svätého Grálu má s najhlbšou vážnosťou stáť pred týmto dianím, nie ale s vnútorným triumfom! I on musí pri tom precítiť svoju očistu, ktorú tak nutne potrebuje, práve tak, ako i ostatní, ktorých toto veľké dianie už postihlo.

Neverte, že všetci, ktorí pod troskami zahynuli, boli zlí. Hociktorý bol práve taký dobrý ako tí, ktorí smú žiť tu hore! Nemôžu vopred byť všetci vybratí, lebo často neposlúchli varovania z duchovna alebo ich brali len povrchne.


Bdejte a modlite sa! Aby ste vy v súde mohli obstáť! Každý stojí sám za seba! Len podľa jeho vlastnej podstaty sa mu môže pomôcť, nie inak. Až je nie táto pripravená ku Svetlu, zasiahne i jeho skaza a bieda! Aj keby žil tu na Hore, ktorá stojí v ochrane Božej! On sám na tom podiel nemá; lebo jemu sa súd nevyhne! Súd pracuje spravodlivo a neúprosne!

Skúmajte sa prísne! Všeličo je treba pozmeniť! Nech je vám táto prvá rana mečom vážnou výstrahou! Teraz bude nasledovať rana za ranou! Nie je nič, čo by vás mohlo ochrániť, mimo vašej pravej vernosti ku Svetlu! Čistota vašich myšlienok nech vám je k tomu cestou!

Dátum: 04.12.2019

Vložil: JAN.

Titulok: A opäť sa navráti...Vzlietla si Labuť na krátky čas, Svetlo zobralo si ťa pod ochranu svojich krídel, že ak príde ten správny čas, aby si sa mohla zas navrátiť a dokončiť to, čo si Svetlu sľúbila...Len ozaj múdri pochopia...

"Mali ste nejakú víziu o tom, ako bude vyzerať Zem, keď sa na ňu vrátite?

Áno. Vrátim sa spočiatku sama, bez Imanuela. Najprv budú zosadení na Zem najvyšší duchovia, ktorí si pred očistou riadne plnili poslanie. Až keď sa prispôsobia novým podmienkam a prebudia si zastretú pamäť, pripravia sa na vedenie vyvoleného národa. Mala som takúto vidinu:

Odrazu som stála pred obrovskou budovou v tvare kocky, ktorá mala porozbíjané okná a opadanú celú omietku. Pomyslela som si, že tu bola určite poriadna vojna. Keď som si prezrela okolie, uvedomila som si, že som tu sama, že nevidím nijaké stromy, vtáky ani hmyz, iba čerstvú burinu. Farba zeme bola akási červená a aj burina bola iná, akú som nepoznala. Napadlo ma, že som sa nachádzala v nejakej južnej krajine a že to spustošenie spôsobila asi katastrofa, ktorú určite predchádzala vojna.

Obišla som časť budovy a všimla som si, že na niektorých miestach múru sa zachovali akési orientálne ornamenty. Keď som žiadne zviera, ani človeka nezbadala, napadlo ma pozrieť sa hore. Neďaleko na obrovskom kopci stálo iba zopár ľudí a mávali mi, aby som šla k nim. Boli veselí a šťastní, že som ich zbadala.

Až neskôr, po prečítaní Biblie som pochopila, že som videla Jeruzalem a vrch Sion. Cítila som, že som tam bola akoby vysadená zhora, doslova postavená pred zničenú budovu chrámu. Úplne som stratila pamäť, nespomenula som si na svoje deti, ani na Imanuela. To vraj preto, lebo som bola dlhší čas mimo Zeme.

Pri návrate sa môj duch bude znova postupne rozpomínať. Imanuel bude zosadený až vtedy, keď ma najprv vyšší duchovia a potom aj ľudia z vyvoleného národa spoznajú ako jeho matku a spomenú si na cieľ jeho príchodu." Večné zákony 2.


https://www.youtube.com/watch?v=9cNQFB0TDfY

J.A.S.

Dátum: 29.11.2019

Vložil: Zrnko

Titulok: Zla sprava, dnes je naozaj Cierny Piatok

https://spravy.pravda.sk/volby-2020/clanok/534432-meciar-nebude-kandidovat-v-buducorocnych-parlamentnych-volbach/

Dátum: 01.12.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Zla sprava, dnes je naozaj Cierny PiatokAni sa nečudujem, že nejde do volieb, ak vidím, že aká rozháranosť je v pronárodných silách....aké útoky jeden na druhého....aká neúcta k otcovi slovenskej štátnosti...Ale vybrať si musíme....Rok 2020 bude rokom veľkých zmien...

J.A.S.

Dátum: 28.11.2019

Vložil: JAN.

Titulok: IMANUEL sa narodil21 pozemských rokov ubehlo odvtedy, čo Syn Boha IMANUEL sa narodil...

21 rokov malo ľudstvo ešte čas, aby ukázalo, na čiej strane stojí, koho počúva a nasleduje...

21 rokov ubehlo ako voda...

Teraz prichádza vyvrcholenie posledného súdu pre túto starú a končiacu sa dobu, ktorá bola neraz plná krvi, vojen a utrpenia...

Ľudstvo, boj sa hnevu Pánovho, ak stojíš na zlej strane...!


„1Ľud, ktorý chodí vo tme,
uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

2Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť.

3Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.

4Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

5Lebo Dieťa sa nám narodilo, Syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. “ Izaiáš 9. kapitolaIzaiáš
24. kapitola

Boží súd nad svetom

1Ajhľa, Hospodin spustoší zem a vyplieni ju; rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov.

2Potom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník.

3Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo.

4Trúchli, vädne zem, chradne, vädne svet, chradne nebo i so zemou,

5pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvätená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, rušili večnú zmluvu.
6Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pykajú za svoje viny; preto miznú obyvatelia zeme a ostáva málo ľudí.

7Trúchli mušt, chradne vinič, vzdychajú všetci, čo sa zo srdca radovali.

8Utíchla veselosť bubnov; prestalo hučanie plesajúcich, stíchla veselosť citary.

9Pri speve nepijú víno, trpký je pijanom opojný nápoj.

10Zborené je mesto zmätku, zatvorený je každý dom, nemožno doň vojsť.

11Nad vínom je nárek na uliciach; preč je všetka radosť, do vyhnanstva odišla veselosť z krajiny.

12V meste ostala desivá púšť, na kúsky je rozbitá brána.

13Lebo tak bude na zemi medzi národmi, ako pri obíjaní olív, ako pri paberkovaní, keď sa skončila oberačka.

14Oni pozdvihnú svoj hlas a zvučne zaplesajú nad velebou Hospodinovou, jasať budú od západu.

15Preto na východe uctievajte Hospodina, na morských ostrovoch meno Hospodina, Boha Izraela.

16Od okrajov zeme počujem chválospevy: Česť buď Spravodlivému! Ja som však povedal: Mám tajomstvo, mám tajomstvo: Beda vierolomným, ktorí sa spreneverili, a vierolomní sa nesmierne spreneverili.

17Strach, jama a pasca na teba, obyvateľ zeme!

18Kto ujde pred hrozivým hlasom, padne do jamy, kto vyjde z jamy, chytí sa do pasce, lebo sa otvorili okná na výsostiach a zatriasli sa základy zeme.

19Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem;

20Zem sa zakláti, zapotáca ako opilec a zakolíše sa ako koliba. Ťažko doľahne na ňu jej previnenie, takže padne a nepovstane viac.

21V ten deň Hospodin potrestá voje nebeské na výsostiach a zemských kráľov na zemi.

22Pozberajú ich ako väzňov do jamy, budú zavretí pod zámkou a po mnohých dňoch budú potrestaní.

23Mesiac sa začervená a slnko sa zahanbí, lebo Hospodin mocností je kráľom na vrchu Sion a v Jeruzaleme, a pred svojimi staršími bude mať slávu.

*********************

„1A potom v ten deň povieš:
Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

2Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.

3S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

4V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.

5Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

6Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!“ Izaiáš – 12. Kapitola.


*******

Zjavenie Jána - 12. kapitola:

XII. kapitola


1Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd, 2tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach.

3Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi: ajhľa, veľký ohnivý drak, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov. 4Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zvrhol ich na zem. Tento drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral dieťa, len čo ho porodí. 5A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu. 6Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvesto šesťdesiat dní.

7A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; i drak a jeho anjeli bojovali, 8ale nevydržali, v nebi pre nich nebolo už miesta. 9Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli s ním.

10Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred naším Bohom dňom i nocou.

11Oni však zvíťazili nad ním slovom Baránkovým svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti.

12Preto tešte sa, nebesá, a všetci, ktorí máte v nich svoje stany! Beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozzúrený, vediac, že má málo času.

13Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca. 14Žena však dostala dvoje veľkých orlích krídel, aby odletela pred hadom na púšť na svoje miesto, kde by ju živili čas a časy a pol času. 15Had vychrlil za ženou z tlamy vodu ako rieku, aby ju prúd rieky odniesol. 16Ale zem žene pomohla, otvorila ústa a pohltila rieku, ktorú vychrlil drak z tlamy. 17Nato sa drak rozhneval na ženu a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázanie a majú svedectvo IMANUELOVO.

18Potom som stál na morskom piesku.


https://www.youtube.com/watch?v=FeVqJiC5uX8


J.A.S.

Dátum: 28.11.2019

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Narodenie Imanuela pani Natálii 28.11.1998.

Dnes je 21 rokov od narodenia Imanuela budúceho Kráľa tisícročnej ríše na Zemi pani Natálii de Lemeny – Makedonovej.

Vo Večných zákonoch 2 je na str. 289, 290 v otázke č. 314 spomínaná francúzska mníška Katarína Labouré, ktorá mala v roku 1830 prorocké videnie. Podľa neho bol zhotovený medailón, ktorý je zobrazený vo Večných zákonoch 2 na strane 302, tento medailón je zobrazený aj na plagátiku - ,,ROZHODUJÚCI DÁTUM V DEJINÁCH ĽUDSTVA NOVEMBER 1998“, ktorý je uverejnený aj v úvode knihy Večné zákony 3 a ktorý sa šíril v roku 1998 a oznamoval narodenie Imanuela - Ducha Svätého, Syna Človeka, budúceho Kráľa tisícročnej ríše na Zemi.

Z odpovede pani Natálie z ot. č. 314 vo Večných zákonoch 2:
Str. 289: ,,V roku 1830 mala 24-ročná francúzska mníška Katarína Labouré pri svojej modlitbe prorocké videnie. Podľa jej rozprávania sa zhotovili malé medailóny, ktoré mali ľudí vopred pripraviť na zjavenie sa Božej matky – Prakráľovnej vo Fatime. V súčasnosti, keď zmizli takmer všetky stopy po pravých posolstvách z jej zjavení, potvrdzujú medailóny najdôležitejšie fakty.

Opíšem, jako vyzerá medailón v súčasnosti a porovnám ho so skutečným videním Kataríny. Lícna strana znázorňuje Božiu matku, s rozopätými rukami, ktorá stojí na glóbuse, nohami zašľapuje hada. Tento obraz je zhodný s Katarininým videním, až na jeden detail - medailón je lemovaný temnom pridaným textom, ktorý namiesto Božej matky zvestuje, vraj bez hriechu počatú, Pannu Máriu. Týmto klamstvom sa temnu podarilo to, o čo sa usilovalo, že pri zjavení sa Prakráľovnej vo Fatime, ju ľudia nazvali Pannou Máriou.
Čo mal teda pôvodný obraz symbolizovať ? Mal zvestovať zjavenie sa a príchod Božej matky na Zem v čase obratu svetov, keď sa zachráni iba časť planéty – preto stála iba na tretine glóbusu. Had s rozmliaždenou hlavou pod jej nohami znázorňuje, že zneškodní na Zemi vteleného satana svojím Novým evanjeliom. Rozopätými rukami, z ktorých žiaria lúče, ponúka svoju náruč – pomoc všetkým, ktorí o ňu stoja.
Druhá strana medailónu je obrúbená dvanástimi hviezdami. V strede je veľký dvojitý kríž. Na spodnom kríži je zavesené veľké písmeno M. Pod krížmi sú dve srdcia – jedno ovinuté tŕňovými prútmi a druhé prebodnuté mečom.
Dvojitý kríž vyzerá presne ako kríž v slovenskom štátnom znaku. Znamená to, že v čase obratu svetov sa vtelia na Slovensku dvaja Boží vyslanci, ktorí budú viesť vyvolený národ. Spodný kríž s písmenom M prezrádza, že to bude opäť inkarnovaný Mojžiš. Menší kríž nad ním predstavuje Prakráľovnú, ktorej duchovný pôvod potvrdzuje dvanásť hviezd.
Dve srdcia pod krížom symbolizujú obeť z lásky, lebo obaja vyslanci prišli na Zem z lásky k ľuďom. Bez nej by nedokázali znášať utrpenia, ktorými ich trestá temno za ich poslanie - Prakráľovnú tŕňovými prútmi a Mojžiša mečom. Ani jeden z nich nemá, napriek vysokému duchovnému pôvodu, na Zemi na ružiach ustlané.
Srdcia zároveň symbolizujú, že obaja zídu do hmotnosti ako ľudia, lebo v duchovnom svete, ako už vieme, nemajú bytosti ani duchovia vnútorné orgány.
Dva kríže a dve srdcia teda pripomínajú dve osoby a nie iba jednu - Pannu Máriu, podľa ktorej je medailón nazvaný.
Keby Panna Mária naozaj plnila za svojho života spomínané úlohy Prakráľovnej - boj s Luciferom a výchovu nového pokolenia, žilo by na Zemi duchovne premenené ľudstvo bez pôsobenia temna už dvetisíc rokov."

Zaujímavé na tom je, že v rímskokatolíckom kalendári sa slávi táto mníška - Katarína Labouré - dňa 28. novembra, teda na deň výročia narodenia Imanuela pani Natálii de Lemeny – Makedonovej - 28.11.1998.

Toto videnie mala Katarína Labouré v sobotu podvečer pred 1. adventnou nedeľou – podľa údajov z internetu – bolo to 27.11.1830, teda deň pred 28. novembrom, 28. novembra 1998 sa pani Natálii narodil Imanuel budúci Kráľ tisícročnej ríše.

Prvé medailóny sa začali raziť 30.6.1832.

V SOBOTU PRED 1. ADVENTNOU NEDEĽOU V ROKU 1830 – 27.11.1830 videnie Kataríny Labouré zobrazené na medailóne, ktorý bol na plagátiku - ,,Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva november 1998“ a ktorý sa šíril v roku 1998.

V SOBOTU PRED 1. ADVENTNOU NEDEĽOU V ROKU 1998 – 28.11.1998 sa NARODIL IMANUEL pani Natálii de Lemeny – Makedonovej – budúci Kráľ tisícročnej ríše.


Link na plagátik: ,,Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva november 1998":
https://www.vecnezakony.weblahko.sk/Plagatik-a-obrazy.html

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny - Makedonovou: str. 67, 68:

,,...Čiže keď som napísala knihu, ktorá logicky vysvetľuje večné zákony, proroctvá, duchovný vývoj ľudstva a vlastne, že ja som mala byť tou matkou, tak potom už len ... ja som len nevedela termín. Čiže keď to už prišlo, a prišli aj tie príznaky, tak som si len potvrdila, že všetko ide podľa plánu – TAK, AKO MÁ ÍSŤ.
Takže ja nemám nato konkrétny dôkaz – nejaký fyzický, hmotný, akým by som Vás presvedčila.
MOJICH ČITATEĽOV PRESVIEDČA MOJA KNIHA. ONI MI VERIA A ONI NEPOTREBUJÚ ŽIADNE ... keď som aj povedala, že si dám spraviť ultrazvuk, ešte aj v deviatom mesiaci som si dala spraviť, 2. novembra, tak oni povedali, že oni to nepotrebujú, že im to stačí, že chápu všetko, že všetko im logicky zapadá.”

PANI NATÁLIA DE LEMENY - MAKEDONOVÁ 13. MARCA 1998 POČALA A 28. NOVEMBRA 1998 PORODILA IMANUELA – BUDÚCEHO KRÁĽA TISÍCROČNEJ RÍŠE NA ZEMI.

Miroslav Ivánek


Dátum: 19.11.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Hovory s Vladimírom Mečiarom - časť 10.20.11.2019

https://slobodnyvysielac.sk/relacia/hovory-m-10/

J.A.S.

Dátum: 19.11.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Hovory s Vladimírom Mečiarom - časť 10.Vladimír Mečiar na tému Sloboda slova v súčasnosti

https://www.youtube.com/watch?v=kXeDbd1VdWA

Dátum: 22.11.2019

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:Hovory s Vladimírom Mečiarom - časť 10.

20.11.2019 bol ďalší z rozhovorov s Vladimírom Mečiarom Hovory M 10:
https://www.youtube.com/watch?v=Wmr_ehhFvMw

Dátum: 23.11.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Hovory s Vladimírom Mečiarom - časť 10.
Vladimír Mečiar na TA3:

https://www.youtube.com/watch?v=wYwSHaPY5Bs

Dátum: 12.11.2019

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: 30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia

30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia
(jeden text, dve video časti)

Som jednou z OBETÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU, nakoľko okrem sledovania mi agenti komunistickej ŠTB pred cca 35-timi rokmi pri prehliadke bytu, samozrejme za mojej neprítomnosti a proti mojej vôli, ukradli 500,- korún československých, čo približne zodpovedá dnešným 500,-€. Keď som vošiel do bytu, hneď som vedel, že sa čosi stalo, lebo naša mačka namiesto vrelého privítania sa ma doslova bála. Trvalo jej chvíľu, až sa upokojila.
Po 30-tich rokoch som znovu jednou z OBETÍ, tentoraz KAPITALISTICKÉHO REŽIMU, nakoľko som opäť nepohodlný pre nastupujúcu euro-totalitu, pretože sa znovu proti mojej vôli a v rozpore s mojimi ľudskými právami odpočúva môj telefón a dokonca som si náhodou (?) vypočul aj časť nahrávky môjho aktuálneho telefonického hovoru. Nejako to ušlo novodobým udavačom a gestapákom…
Naozaj, rok 2019 je rokom, kedy sa začína naplno odhaľovať všetko zlo, a už aj tá elektronika niekedy neposlúcha, akoby jej tvorcovia chceli.
Elektronický Frankenstein sa vymyká kontrole, prestáva počúvať, a tí, ktorí toto monštrum stvorili, prepadajú čoraz väčšiemu zúfalstvu, až po nekontrolovanú paniku.

A teraz Vy, tzv. demokrati, VLASTIZRADCOVIA!
CENZÚRA vás nezachráni!
Boli sme Vám dobrí na uliciach pred 30-timi rokmi nato, aby ste uchopili štátnu moc?
A dnes sme vám už na obtiaž, keď sa dožadujeme splnenia vašich sľubov a dodržiavania našich ľudských práv – bez sledovania a novodobého otroctva?!
Naozaj si myslíte, že sme všetci na hlavu padnutí?
Zabudnite… NÁROD SA PREBÚDZA…!

********************************

VIDEO:

1. časť: „30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia“
https://vk.com/video569905594_456239017
2. časť: 30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia„30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia“ pod názvom „ZVONIL SOM V NOVEMBRI 1989 ZA KONIEC JEDNEJ TOTALITY, ALE URČITE SOM NEZVONIL ZA...“
https://vk.com/video569905594_456239018

*******
Dôležité!
Pre ľudí sluchom postihnutých je k dispozícii aj verzia s TITULKAMI:
1. časť: „30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia“ s titulkami:
https://vk.com/video569905594_456239019
2. časť: „30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia“ s titulkami:
https://vk.com/video569905594_456239020

********************************
********************************

TEXT:

viď:
https://blog.infovojna.sk/30-rokov-od-neznej-revolucie-spomienky-a-poucenia-jeden-text-dve-video-casti/

Dátum: 18.11.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Re:30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučeniaÁno, poučili sme sa, že už nikdy viac také niečo...

Projev, na který se nezapomíná!:

https://www.youtube.com/watch?v=j29CJrJmyU8


Karel Kryl - Demokracie rozkvétá

https://www.youtube.com/watch?v=_1qqFvEQ42oJ.A.S.

Dátum: 12.11.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Len Boh!A potvrdzuje sa mi to stále viac a viac každým dňom...

"Nyní přišel čas, v němž se člověk na zemi musí otevřít slovu Božímu, což je totéž jako vpravení se do stávajících, stvoření udržujících a povzbuzujících zákonů nejsvětější vůle Boží!
Není pro celé lidstvo žádné jiné cesty ani jiné pomoci! Musí poznat a vpraviti se nebo zahynout; neboť soud je zde! ŽÁDNÝ ČLOVĚK VÁM NYNÍ JIŽ V NADCHÁZEJÍCÍ NOUZI NEPORADÍ ANI NEPOMŮŽE. JEDINĚ BŮH!"
ABDRUSHIN - Pohleď, co ti prospívá.


J.A.S.

Dátum: 11.11.2019

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Vladimír Mečiar vedie Hnutie Slovenská liga

Vladimír Mečiar: ,,...Ideme do boja za zmeny. Kým ich nedosiahneme, nevzdáme sa, bez ohľadu na výsledky volieb. Ani sa nedáme, ani sa nebojíme!"

https://www.hnutieslovenskaliga.sk/slovensku-ligu-vedie-vladimir-meciar/
Dátum: 13.11.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Vladimír Mečiar vedie Hnutie Slovenská ligaVladimír Mečiar demaskuje to, čo nechce Slovensko...:

https://www.youtube.com/watch?v=KYQBXSNMarA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>