Fórum - november 1998

Dátum: 21.05.2019

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: 5 dielov „Predvolebné EU_VIDEO 2019“ opäť na RUTUBE!

Srdečne vás zdravím.
Po jednodňovom nedorozumení na RUTUBE.RU, kedy mi boli tri z piatich video záznamov „Predvolebné EU_VIDEO 2019“ č.2, č.3 a posledné č.5 vymazané, sú všetky znovu verejne dostupné na RUTUBE!
Ešteže sa viem po rusky dohovoriť. SPASIBO, DRUZIJA!
Na akože „našom“ euro-atlantickom YOUTUBE sú napriek odvolaniu všetky moje vložené videá vymazané. Zato aj vám patrí moje THANK YOU, BOYS!

Takže nech sa páči, tu sú všetky komplet predvolebné videá pred EU voľbami 2019, ktoré sú využiteľné kedykoľvek aj v budúcnosti:
Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.1) – Choď voliť a zabráň tým vlastnému zániku!
https://rutube.ru/video/129cfd87543ab8c9a7bc50fa145a8251/
Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.2): Výzva – ŽENY v Európe (v štyroch jazykoch – SK_CZ_EN_D)
https://rutube.ru/video/97abe6b86c4168e82264d96978dca30c/
Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.3) – 0 tolerancia k NE-kultúre (v 7 jazykoch – EN_D_ESP_F_IT_HR_SK)
https://rutube.ru/video/fe947747b407d6eef764ecf4c11e5c52/
Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.4) – Nikdy nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!
https://rutube.ru/video/0d6621a0fb7a642f409d53894df775b5/
Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.5) – Varovanie pred dvojitým metrom a neomarxistickou cenzúrou v EU!
https://rutube.ru/video/5859df17afe38cd1baa8bda9fe14db88/

Opakujem:
Pokiaľ tieto videá pomôžu iba jednému človeku dostať sa z bludiska multi-kulti propagandy a dostať sa na Cestu k Svetlu a Pravde, tak to malo zmysel, lebo JEDEN JE VIAC Než NULA!

Dátum: 13.05.2019

Vložil: JAN.

Titulok: FatimaA klame sa dodnes, že kto sa to naozaj a popravde zjavil v roku 1917 trom deťom vo Fatime. Ale Pravda vyšla najavo...Kto chce pravdu počuť, ten ju počuje, kto vidieť, ten vidí, kto hľadá, ten nájde....Pravdu nič nezastaví!


„Považujete všetky zjavenia Panny Márie za nepravé? Čo poviete a zjavenie vo Fatime, prečo nechce cirkev prezradiť jej tretie posolstvo?

Fatimské zjavenie sa nedá porovnávať s ostatnými zjaveniami. V portugalskej Fatime sa nezjavila astrálna Panna Mária vytvorená ilúziou najväčšieho mága v hmotnosti – satana.
Zjavila sa tam v roku 1917 svetelná bytosť, oslnivo krásna nebeská žena vychádzajúca zo Slnka. Videli ju tri deti vo veku do 10 rokov. Narodili sa len preto, aby mohli o nej a jej posolstvách vydať ľuďom svedectvo. Ako vyššie bytosti len ony mohli, podľa zákona rovnorodosti, vidieť na Zemi božskú bytosť, aj to len v čistom veku dieťaťa. Fatimské zjavenie bolo teda Bohom plánované. Najstaršia Lucia spísala posolstvá a plnila úlohu sprostredkovateľky s cirkvou.

Posledného zjavenia sa zúčastnilo asi 75 000 ľudí, ktorí síce krásnu žiarivú bytosť nevideli, ale zato všetci mohli pozorovať so zjavením súvisiace kmitavé a krúživé pohyby Slnka. Temný archanjel nedokáže ovládať Slnko, i keď prírodné živly do určitej miery áno. Z oblohy svietili rôznofarebné svetlá, sprevádzaní silným hrmením, bleskami a elektrickými výbojmi.

Zjavená svetelná bytosť sa nazval Božou matkou, nie však Pannou Máriou – Ježišovou telesnou matkou. Božia matka, je podľa večných zákonov Prakráľovná, pramatka celého stvorenia. Zjavila sa deťom preto, aby cez ne odovzdala ľudstvu dôležité posolstvá, ktoré nemali dospelí prekrucovať. Najdôležitejšie – tretie posolstvo mala Lucia v zatvorenej obálke odovzdať cez prostredníka pápežovi. Svetu malo byť zverejnené až v roku 1960. Napriek jeho otvoreniu v uvedenom čase verejnosť jeho obsah doteraz nepozná.

Čo pred nami cirkev tak dôsledne ukrýva? Dôvodom utajovania je určite aj čosi iné ako očakávaná atómová vojna a prírodná katastrofa. O nich už ľudstvo predsa dávno vie aj z iných proroctiev.
V období, keď sa vo Fatime zjavila Prakráľovná, sa na Zemi práve prebúdzal do svojho poslania Bibliou zvestovaný Syn človeka – Duch Pravdy – Abd-ru-shin. Keďže jeho zvestovateľov zmámilo temno, Prakráľovná mala nahradiť ich úlohu – ohlásiť jeho pôsobenie na Zemi. Jej zjavenie sprevádzali praduchovné bytosti z Hviezdy Syna človeka, keď sa objavili s malým UFO vo Fatime. Dôležitú zvesť o tom, že na Zemi prebýva Boh, sa malo ľudstvo dozvedieť od Božej matky, ktorá je zároveň Parsifalovou – Abd-ru-shinovou duchovnou matkou.

Avšak vládca temna zmaril efekt Božieho zvestovania. Predbehol čistých kňazov, ktorí sa mali ujať detí a vyspovedať ich, a nastrčil tam svojich. Tí všetko prekrútili a zvesť o pôsobení Božieho syna na Zemi ostala zahalená, dokonca úplne zanikla. Deti nevedeli, čo z ich rozprávania sa zverejnilo a čo nie, keď dve z nich po roku zomreli.

Prakráľovná okrem tejto dôležitej zvesti oznámila, že aj ona sa vtelí na Zemi, aby v roku 1998 porodila vo vyvolenom národe budúceho kráľa tisícročnej ríše, Syna človeka – Ducha svätého – Imanuela.
Ukázala sa pri tejto správe deťom aj s malým Parsifalom na rukách, aby oznámili verejnosti, že je Prakráľovná. Vedľa nej videli deti stáť dospelého Imanuela ako jej manžela, otca budúceho kráľa tisícročnej ríše. Keď deti vypovedali cirkevným autoritám, čo videli, tie ich výpoveď skomolili, aby pravé posolstvo ostalo utajené. Zverejnili, že deti videli Ježišovu matku Pannu Máriu s manželom, teda svätým Jozefom, a s malým Ježiškom v náručí.

Luciine listy o pravdivých slovách Božej matky sa stratili a nahradili ich nové, plné nezmyselností a klamstiev. Aby sa to nikdy nedozvedela, strčili ju do najprísnejšieho kláštora, kde žije dodnes.
Temní začali horlivo písať knihy o fatimských zjaveniach a o živote detí. Je v nich ako v každej temnej literatúre až 90 percent lží. Podľa ich výkladov sa Božia matka, ktorú stotožnili s Pannou Máriou, zjavila len preto, aby pripomenula ľuďom, že urážajú Boha a že ona zachráni ľudstvo, keď ju budú počúvať. Nariadila ľuďom, aby sa denne modlili ruženec, čo najčastejšie sa spovedali a obetovali za hriešnikov. Dokonca tieto tvrdé podmienky vraj veľmi dôrazne uložila aj vyvoleným trom deťom. Nikoho z veriacich ani len nenapadlo, že takéto postupy sú v úplnom rozpore s večnými zákonmi a s prirodzeným životom dieťaťa. Preto pôvodcom týchto tvrdých prikázaní pre deti nemohla byť Božia matka, ale niekto iný.

V knihách opísané obete, ktoré deti pod vplyvom temných vnuknutí a zjavení od anjela a nepravej Božej matky denne podstupovali za hriešnikov, by triezvo rozmýšľajúci ľudia museli považovať za neľudské. Lenže slepo veriaci nepostrehli výmysly temna a veria každému písmenku, ba dokonca aj tomu, že Božia matka zjavila deťom peklo so všetkými hrôzami. Tak predstavilo temno Božiu matku ako trýzniteľku, ktorá svojim nadľudskými požiadavkami a odstrašujúcimi víziami o pekle nepriamo pripravila deti o život.

ňKnihy, články a posolstvá o fatimskom zjavení sú neustále v rukách temných, a preto sa svet nedozvie pravdu, iba bludy, ktoré dokážu prijať len temnom zvedení veriaci. Normálny, duševne zdravý človek musí tieto knihy odložiť s odporom. Nedokáže ich čítať, ibaže by sa vyžíval v utrpení, ktoré dve z detí museli pred smrťou podstúpiť vraj z lásky k Božej matke a ako obeť za hriešnikov.

Keď sa cirkevné autority po rokoch dozvedeli z pravých posolstiev z Fatimy, že znova nespoznali Božieho Syna na Zemi, rozhodli sa radšej mlčať. Dohrávajú svoju falošnú úlohu dúfajúc, že Pravda nikdy nevyjde najavo.

Ďalším dôvodom ich mlčania sú budúce udalosti – vtelenie Prakráľovnej vo vyvolenom národe a jej úlohy vychovať nové pokolenie a porodiť Imanuela. Keďže sprostredkovatelia, ktorí to mali po napísaní jej knihy oznámiť pápežovi, mlčia, nemá sa to odkiaľ pápež dozvedieť a proroctvo necháva ukryté ako nereálne. V posolstve Prakráľovnej sú aj výstrahy, čo čaká cirkev, keď neodhalí fatimské proroctvá. Čudujeme sa, že cirkev mlčí, keď by mala oznamovať vlastný zánik?

Lenže Boh je všemohúci! I keď žijeme aj s planétou už v teréne temna, ktoré ovláda všetko a všetkých, Božia pravda musí vyjsť najavo ešte pred očistou Zeme! Čoskoro sa tieto slová potvrdia, aby tí, čo sú ešte schopní prijať Pravdu, sa duchovne narovnali a posilnili.

Vnímavý čitateľ už iste pochopil, o čo temným autoritám v cirkvi a v nepravých zjaveniach Panny Márie ide: zameniť Božiu matku, Prakráľovnú, ktorá má vychovať nové pokolenie, za Ježišovu pozemskú matku Máriu a pod jej menom hlásať falošné posolstvá, ktoré nové duchovné Pravdy zatajujú a popierajú. Temnu v cirkvi sa celkom dobre darí prenášať údajné božie posolstvá na Zem cez nepravé zjavenia a médiá namiesto tej, ktorá jediná je podľa večných zákonov toho schopná, napájať sa na Boha – pravá Božia matka – Prakráľovná.

Zdá sa priam neuveriteľné, že astrálne obrazy, zjavenia Panny Márie a Ježiša majú na veriacich väčší vplyv ako na Zemi vtelený Boh – Abd-ru-shin, ktorý tu písomne zanechal komplexnú Božiu pravdu.

Nikoho ani nenapadne zamýšľať sa nad zarážajúcim rozporom ohľadne zjavení. Na jednej strane sa berú všetky posolstvá od zjavení Panny Márie veľmi vážne, a na druhej strane to najdôležitejšie Posolstvo od pravej Božej matky z Fatimy sa nemôže zverejniť, hoci o to výslovne žiadala. Múdry hneď pochopí, že táto Božia matka je pravdepodobne úplne iná ako ostatné „Božie matky“ a že musela hovoriť aj čosi celkom odlišné, čo nie je v súlade s ich posolstvami."

Večné zákony 2.

Dátum: 13.05.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Fatima - pokračovanieZjavenie vo Fatime

Pred 150 rokmi bolo už temno na Zemi také vplyvné, že zviedlo aj tých najvyšších duchov, ako to Boh predvídal. Nedokázali už plniť úlohu zvestovateľov a ohlasovať príchod nového Mesiáša – Imanuela. Preto Stvoriteľ vyslal ďalšiu duchovnú pomoc – Prakráľovná - Božia matka sa zjavila v Portugalsku vo Fatime, aby ohlasovala príchod Imanuela vo svojom 3. posolstve.

Keď temní kňazi prekrútili aj jej výroky, navrhla zvláštne opatrenie, ktoré mala uskutočniť vtedy 10-ročná Lucia. V roku 1917, počas zjavenia, sama zapísala Posolstvo o Imanuelovom narodení vo vyvolenom národe a v zalepenej obálke ho odovzdala, cez cirkevného hodnostára, pápežovi. Obálku mal otvoriť pápežov nástupca až v roku 1960 a posolstvo mal zverejniť svetu. Pod vplyvom svojho temného okolia splnil vtedajší pápež túto úlohu iba napoly. Obálku v úzkom kruhu svojich ľudí otvoril, ale jej obsah nezverejnil.

Po 38 rokoch utajovania sa podarilo odkryť obsah 3. Fatimského posolstva budúcej matke Imanuela. Vďaka svojmu napojeniu na Boha, ho otvorila, aby tým potvrdila svoju totožnosť a aj poslanie vyvoleného národa.

Fatimské posolstvo odhalila až po napísaní svojej prvej knihy, kde zvestovala príchod Imanuela, i keď vtedy ešte nevedela, že Svanhilda je praduchovnou časťou Prakráľovnej. Tým, že zvestovala Imanuela skôr, než otvorila 3. Fatimské posolstvo, iba potvrdila, že je tou pravou, lebo má všetky znaky, podľa ktorých sa spozná Imanuelova matka. Veď jedine v 3. Fatimskom posolstve sa už zreteľne, nielen symbolicky píše, že ňou bude na Zemi vtelená Božia matka – Prakráľovná a bude spoznaná podľa toho, že bude mať nezvyklé tehotenstvo a že napíše Nové evanjelium.

Pomocou neho sa jej podarilo, za krátku dobu, pozbierať časť zvedeného slovenského národa a odpútať ho od nepravých vodcov a smerov. Úlohou Imanuelovej matky však nie je, ako si to niektorí vysvetľujú – „previesť všetkých ľudí na svoju stranu“. Jej knihy oslovia iba tých, ktorí si napriek všeobecnému chaosu, zachovali čistú túžbu po inom živote a všemožne sa bránia vplyvu temna. Pretože väčšia časť ľudstva si vôbec neuvedomuje, že je ním zvedená, nedá sa u nich očakávať duchovná premena skôr, kým to nepochopia.

Vo vyvolenom národe žije najviac čistých, duchovne vyvinutých ľudí, ale aj množstvo zvedených, ktorí budú tiež schopní duchovnej premeny, ale až vtedy, keď doslova na vlastnej koži zažijú, že boli podvedení. Potom precitnú z klamu, v ktorom žijú teraz zdanlivo dobre. Večné zákony 3.

Dátum: 13.05.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Dve slnečné búrky smerujú na ZemV súčasnosti smerujú smerom k Zemi dve slnečné búrky s možnými geomagnetickými búrkami triedy G1. Prvá slnečná búrka zasiahne Zem 15. mája.

Povrch Slnka vybuchol skoro v nedeľu večer. Výbuch vrhol miliardu ton oblaku plynu (koronálna masová ejekcia, alebo CME) do vesmíru a poslal cunami pretekanie pozdĺž povrchu slnka. SDO agentúry NASA zachytilo snímky udalosti.
https://bit.ly/2YxmETh

Obrazy, ktoré sú falošne farebné, ukazujú horúcu slnečnú plazmu pri teplotách v rozmedzí od jedného do dvoch miliónov kelvínov. Hustý zlatý vír na pravej strane je slnečná erupcia a koronálna masová ejekcia, ktorá poslala milión tonový oblak častíc, ktoré sa pohybovali smerom k Zemi.

Viac tu: https://www.youtube.com/watch?v=5lo6aoqcZ4cDátum: 13.05.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Dve slnečné búrky smerujú na ZemZ filmu - Proroctvo

https://www.youtube.com/watch?v=iO_W7cMWBMg


BDEJME!


Dátum: 09.05.2019

Vložil: JAN.

Titulok: 9. májaNie len spomienka ukončenia II. Svetovej vojny...https://www.youtube.com/watch?v=SdYFFo_tsfk


"9. mája začal s ranou. Veľký slnečný lúč AR2740 produkoval ďalšiu slnečnú erupciu, tentoraz impulzívnu explóziu kategórie C7. Teleskopy na palube NASA Solar Dynamics Observatory zachytili extrémny ultrafialový blesk. Región teraz čelí Zemi
a akákoľvek asociovaná CME s touto erupciou bude orientovaná na Zem.

Žiarenie z erupcie krátko ionizovalo vrchol zemskej atmosféry, čo spôsobilo prechod krátkovlnného žiarenia cez Áziu a Indický oceán: mapa. Ovplyvnené frekvencie boli prevažne pod 20 MHz. Prevádzkovatelia rozhlasových staníc a lode na mori využívajúce krátkovlnné vysielače a vysielačky si mohli všimnúť poruchu 9. mája okolo 05:50 UT.

GEOMAGNETICKÉ STORMOVÉ HODINY: Menšie geomagnetické búrky triedy G1 sú možné 11. mája, keď koronálna masová ejekcia (CME) spása magnetické pole Zeme. Zdrojom CME je veľký slnečný bod AR2740, ktorý pred tromi dňami poháňal oblak slnečnej búrky v našom smere. Auroras sa mohol javiť ako ďaleký juh ako americko-kanadská hranica." Preložené gugľom prekladačom...:O)

https://www.youtube.com/watch?v=v0Djv6JX644

J.A.S.

Dátum: 07.05.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Hovory s Vladimírom MečiaromSlobodný vysielač

8.5.2019

Od 19:30 - do 21:30 hod.

https://slobodnyvysielac.sk/relacia/hovory-m-03/


J.A.S.

Dátum: 09.05.2019

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:Hovory s Vladimírom Mečiarom

Link na video:

https://www.youtube.com/watch?v=MNd8FwIZS8s&t=27s

Dátum: 27.04.2019

Vložil: JAN.

Titulok: V tvare cigaryOpäť pri Slnku...


https://www.youtube.com/watch?v=5Nao2-P03sU


Foto od G. Adamského:

https://laexuberanciadehades.files.wordpress.com/2013/03/nave-nodriza-adamski-05-03-1951.jpg


A aj trochu hudby od Elánu nezaškodí, nech sa trochu srdce aj takto poteší :O)

https://www.youtube.com/watch?v=wJJv2b9udX8


J.A.S.

Dátum: 28.04.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Veľký dvojitý asteroidV čase Turíc..

Veľký dvojitý asteroid sa teraz blíži k Zemi a bude prechádzať okolo Zeme 25. mája 2019. BDEJME!

https://www.youtube.com/watch?v=ix-_AutRENMDátum: 28.04.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Mallona - Maldek"Co teď přijde na lidstvo, to se nedá říci. Světlo v konečném boji zvítězí, ale bude to snad "Pyrhovo vítězství", v němž bude zneužitím jaderné energie zničena celá Země, aby temné vlivy, které z ní až dosud vycházely, neotravovaly již kosmos? Zemi by pak stihl stejný osud jako kdysi ve slunečním systému kroužící planetu Mallona." OTTO ERNST FRITSCH - VZPOMÍNKY

https://www.youtube.com/watch?v=3pDZ-tnPiWg&t=337s

Dátum: 05.05.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Pohromy 4.-5. 2019https://www.youtube.com/watch?v=buledk6E8wo


https://www.youtube.com/watch?v=30ui9UGU3Hk&t=735s


https://www.youtube.com/watch?v=AsRX2TDubag&t=73s


https://www.youtube.com/watch?v=4pSc38os1sQ


https://www.youtube.com/watch?v=tsTlN5erfdQ


https://www.youtube.com/watch?v=exRgjbcrmcQ


https://www.youtube.com/watch?v=pBX6wHqgE4k


https://www.youtube.com/watch?v=apkcRc3p7y0


https://www.youtube.com/watch?v=53Td5_4ZEPw


https://www.youtube.com/watch?v=s7wct0pI13g


BDEJME a BOHU VERME!


Dátum: 06.05.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Od 1. - 4. mája...https://www.youtube.com/watch?v=w6R6hwUf7YA


Dátum: 06.05.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Priam invázia5.5.2019

https://www.youtube.com/watch?v=k1FwvFK_jaQ


Dátum: 27.04.2019

Vložil: Miroslav Ivanek

Titulok: Stretnutie s pánom Vladimírom Mečiarom 25.4.2019.

Prikladám link na video z tohto stretnutia:
https://m.youtube.com/watch?v=wLVgy175eoM&t=3207s

Dátum: 27.04.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Stretnutie s pánom Vladimírom Mečiarom 25.4.2019."Najlepšieho človeka hľadaj vždy medzi tými, ktorých svet odsudzuje." - Sinclair Lewis

https://www.youtube.com/watch?v=wLVgy175eoM


Dátum: 23.04.2019

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Človeče, ak chceš byť, tak buď!

Abdrushin – Odpovede na otázky - Bojazliví veriaci:

,,...Toto nie sú tí veriaci, ktorí niekedy budú smieť vojsť do ríše toho Boha, ktorého zapierajú takýmto spôsobom. Potom musia ísť k tým, ktorým dali prednosť slúžiť im tu na zemi. Teraz sú už preč tie časy, keď sa na nutnosť takého skrývania pozeralo ako na martýrstvo Nedá sa ničím ospravedkniť. Každý má bojovať za to, čo prechováva v sebe, inak nie je toho hoden! Bude mu to vzaté.“
---------
Človeče, ak chceš byť, tak buď
!
ĽUDIA, buďme ľuďmi, ak chceme, aby nám možnosť byť ľuďmi nebola vzatá! Ale musíme byť ľuďmi, akými nás chce Boh mať vo stvorení. Teda, podľa Vôle Božej. Musíme žiť podľa Vôle Božej, podľa Večných zákonov, podľa Božích prikázaní.
ŽENY, buďte skutočnými ženami, aby Vám nebolo ženstvo vzaté!
MUŽI, buďme skutočnými mužmi, aby nám nebolo mužstvo vzaté!

KRESŤANIA, buďme skutočnými kresťanmi, teda žime podľa slov Kristových! Bojujme a bráňme si svoje presvedčenie. Potom nám ani kresťanstvo ako také nebude vzaté. Nebudú sa sem tlačiť islamisti a iní a ani nebudú prenasledovať kresťanov ani brať nikomu kresťanskú vieru, ani nebudú horieť kostoly a podobne.

SLOVÁCI, vlastenci, občania Slovenskej republiky, vážme si našu vlasť, vážme si našu krajinu, vážme si Slovensko a bojujme za svoju vlasť. ...Aby nám nebola vzatá! Vážme si aj zakladateľa Slovenskej republiky pána Vladimíra Mečiara, ktorý nám vybojoval samostatnosť a nedal sa odradiť domácimi ani zahraničnými neprajníkmi.

ČITATELIA VEČNÝCH ZÁKONOV PANI NATÁLIE DE LEMENY – MAKEDONOVEJ.
Vieme, že pani Natália bola pri písaní jej kníh vedená Bohom – Imanuelom. Keď sme jej verili vtedy, keď bola medzi nami, verme jej aj teraz! Buďme skutočne jej duchovným potomstvom, ako o tom píše Biblia v Zjavení Jána aj ona vo svojich knihách. Buďme všetci takými, akými nás chce Boh mať vo stvorení, aby sme sa mohli stať Novým pokolením a obyvateľmi Novej ríše radosti a pokoja, obyvateľmi Kráľovstva nebeského!

Nebude nám môcť nikto nič zobrať, ak budeme bdelí a ostražití, ak nebudeme ako takí ,,Inkovia“ a budeme žiť na Zemi v súlade s Večnými zákonmi a teda aj zákonom rovnováhy – teda buďme bdelí duchovne a aj pozemsky!

Človeče, ak chceš byť, tak buď!
-------------
Záverečný odstavec z Odpovedí na otázky od Abdrushina s názvom Bojazliví veriaci:

,,...Ľud Pánov sa konečne zhromaždí pod Jeho zástavou a bude v ochrane. Ale len tí, ktorí majú odvahu priznať sa k tomuto ľudu! Nikto iný. Stojíme už na začiatku tejto hodiny.“

Miroslav Ivánek

Dátum: 23.04.2019

Vložil: JAN.

Titulok: Prečo?Prečo už musí nastať súd? Ja nevidím, že by ľudia boli takí zlí, alebo že by temno ubližovalo ľuďom.

Bežný človek nevidí, ako temno preinačuje pravdu - či už politickú, hospodársku alebo duchovnú, lebo masmédiá ovládli myseľ človeka podobne ako zjavenia a médiá veriacich. Víťazstvo temna spočíva v tom, že ľudia nazerajú a konajú takmer vo všetkom opačne, ako majú, a vôbec si to neuvedomujú. Pravých čistých ľudí považujú za svojich neprajníkov, škodcov a nepriateľov, a deštruktívnych, ktorí sa správajú navonok pekne alebo „bojujú“ za práva národa, považujú za pravých.

Temno už ovládlo všetko, avšak nenápadne, aby splnilo svoj cieľ - zničiť ľudstvo. K tomu to speje. Ale zatiaľ to nikto necíti a ak aj áno, JE BEZMOCNÝ, nemôže to ovplyvniť. Preto Boh zasiahne. No tých, čo nedali na jeho varovania, nechce. Nechá ich trpieť a zahynúť medzi temnými, pretože verili viac im ako Pravde.

Večné zákony 2.

Dátum: 21.04.2019

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: MODLITBA Z VELIKONOČNÍ NEDĚLE 1935.


Otče, ze všech těch, kteří kdysi ve Světle slibovali radostně sloužit a Tvou milostí směli jít na malou zemi, je nyní jenom malý zástup připraven dokončit velké dílo v Tvé Síle! Ty můžeš propůjčit jednotlivci tisíceronásobnou sílu, jestliže chceš.
Ve Tvé milosti vykoná malý zástup to, k čemu bylo vyvoleno 144 tisíc! Váhaví ale mohou nyní, chvějíce se pod Tvými ranami, přijít k poznání!
Velké vítězství je již také na zemi pro nás rozhodnuto, tím se splňuje každé Slovo, které bylo kdysi zaslíbeno!
Chváleno buď Tvé Jméno nyní ve všech světech a na věky věkuv!
Amen.

Dátum: 23.04.2019

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:MODLITBA Z VELIKONOČNÍ NEDĚLE 1935.

Aj Abdrushin aj pani Natália píšu o 144 tisícoch pomocníkov, ktorí im mali pomáhať:

Zo spoločného listu pani Natálie čitateľom svojich kníh Večné zákony 1,2,3. v roku 1998:

,,... Všetci, ktorým sa moja kniha páči, sa majú za ňu odmeniť Bohu tým, že budú robiť pomocníkov. Ste to tí istí ľudia, ktorí ste sklamali ako pomocníci pri Ježišovi aj Abdrushinovi. Niektorí ste vyšší duchovia, niektorí ľudskí. Aj Ježiš aj Abdrushin aj ja sme mali mať vyše 100 000 pomocníkov, aby zvíťazilo Svetlo nad temnom. Tým, že ste vtedy svoju úlohu zanedbali, ani Ježišovo ani Abdrushinovo poslanie namalo takú silu preraziť odpor temna a preto má dnes takú moc ...“


1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>