Novembrové vesmírne koráby na oblohe

20.11.2016 18:32

 

A pribúdajú...Už sa to blíži, príchod Syna Človeka v oblakoch, BDEJME PRETO!

 

 

Z Nostradamových proroctiev vyplýva, že na prelome tisícročia navštívia našu Zem mimozemšťania. Viete, z ktorej civilizácie alebo hviezdy priletia?

 

Našu Zem sporadicky navštevujú rozličné civilizácie, zhora aj zdola. Ide však o malé prieskumné akcie, ktoré nemajú globálny vplyv na ľudstvo. Nostradamom oznámená vesmírna návšteva bude mať celosvetový charakter a kľúčový význam, lebo to bude „príchod Syna Človeka v oblakoch. Večné zákony 2.