Ortel a Slávik 2016

01.12.2016 20:46

 

 

 

Druhé miesto spevák a skupina, teda opäť sa im to podarilo, čomu sa teším a želám im veľa úspechov v ich ďalšej tvorbe...