Stretnutie s Natáliou de Lemeny - Makedonovou v Košiciach

06.10.2016 15:20

 

 

Je podvečer 6.10., píše sa rok 1998 a začína stretnutie s Natáliou de Lemeny - Makednovou v Košiciach, v deň jej menín...