Z kalendára

17.07.2017 06:32

 

Foto z kalendára - mesiác júl...v mesiaci, keď si pripomíname 67 rokov od narodenia p. Makedonovej...