Znamenie časov - august a september 2016

14.10.2016 21:50

 

 

 

 

Ezechiel 7. kapitola

Blízkosť konca

 

1Opäť mi zaznelo slovo Hospodinovo: 2Ty, človeče: Takto vraví Hospodin, Pán, zemi izraelskej: Nadišiel koniec, koniec pre všetky štyri strany krajiny. 3Teraz prišiel koniec pre teba. Pošlem na teba svoj hnev; budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a uvediem na teba všetky tvoje ohavnosti. 4Moje oko sa nezmiluje nad tebou a nebudem mať súcit s tebou, ale uvediem na teba trest za tvoje cesty, keďže tvoje ohavnosti sú naďalej uprostred teba. Potom poznáte, že ja som Hospodin.

 

5Takto vraví Hospodin, Pán: Pohroma za pohromou prichádza. 6Prichádza koniec, koniec prichádza; prebúdza sa proti tebe. 7Ajhľa, prichádza tvoj pád, obyvateľ krajiny; nadišiel čas, blízko je deň zdesenia, a nie výskania po vrchoch. 8Teraz už čoskoro vylejem na teba svoju prchkosť a vyplním na tebe svoj hnev, budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a uvediem na teba trest za všetky tvoje ohavnosti. 9Moje oko sa nezmiluje nad tebou a neušetrím ťa; podľa tvojich ciest uvalím na teba trest, kým tvoje ohavnosti budú v tvojom prostredí. Potom poznáte, že ja som Hospodin, ktorý vás bijem.

 

10Tu, hľa, je ten deň! Práve prichádza. Prišiel pád! Drzosť kvitne, spupnosť klíči. 11Násilie vyrástlo ako palica bezbožnosti; nikto z nich neostane, nič z ich hojnosti, nič z ich nádhery, nebude v nich vznešenosti. 12Prichádza čas, blíži sa deň. Nech sa kupujúci neraduje a predávajúci nech netrúchli, lebo na všetko ich bohatstvo prichádza pálčivý hnev. 13Lebo predavač sa nevráti k tomu, čo predal, i keby ostali nažive, lebo pálčivý hnev prichádza na celé ich bohatstvo. Nevráti sa, lebo pre svoju vinu si nikto neudrží život. 14Zaznela trúba a všetko je pripravené, ale nieto nikoho, kto by šiel do boja, lebo môj pálčivý hnev príde na všetko ich bohatstvo. 15Meč bude vonku, vnútri mor a hlad. Kto bude na poli, zomrie mečom, a toho, kto bude v meste, strávi hlad a mor. 16A ak uniknú utečenci, budú na vrchoch ako holubice z údolí: každý z nich zomrie pre svoju vinu. 17Všetky ruky ochabnú a všetky kolená sa roztečú ako voda. 18Opášu sa vrecovinou a zastrie ich triaška. Na každej tvári bude zahanbenie, na všetkých hlavách lysina. 19Svoje striebro vyhádžu na ulice a svoje zlato budú pokladať za nečistotu. Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu. Nenasýtia sa a svoje vnútornosti nenaplnia, lebo to bolo pohnútkou k ich previneniu. 20Ozdobné klenoty z neho používali na márnomyseľnosť a urobili si z neho svoje ohavné modly, svoje ošklivosti. Preto som im ho zmenil na nečistotu. 21A vydám ho do ruky cudzincov ako lup a do ruky cudzincov a bezbožných zeme ako korisť, a tí ho znesvätia. 22Odvrátim od nich svoju tvár; nech znesvätia moje vzácne miesto; vlamači vtrhnú do neho a znesvätia ho.

 

23Chystaj reťaz, lebo krajina je plná krvavých rozsudkov a mesto je plné násilia. 24Potom dovediem najhoršie národy, a tie vezmú do vlastníctva ich domy; urobím koniec pýche mnohých a ich svätyne budú znesvätené. 25Prichádza tieseň. Budú hľadať spásu, ale jej nebude. 26Pohroma za pohromou bude nasledovať a zvesť za zvesťou bude prichádzať. Vtedy budú vyhľadávať videnie u proroka, ale zanikne poučenie u kňaza aj rada skúsených starcov. 27Kráľ bude trúchliť, knieža si oblečie zdesenie a ruky pospolitého ľudu stŕpnu strachom. Naložím s nimi podľa ich ciest a budem ich súdiť podľa ich spôsobu súdenia. Potom poznajú, že ja som Hospodin.